Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 6 / 2011

Vyšlo 09. 06. 2011

O schizofrenii vzdělancově

str. 311 | Veronika Maxová
Malé děti a cizinci na tom jsou stejně. Když začnou chodit do školy nebo přijedou do Čech, rychle zjistí, že se tu jinak mluví a jinak píše. České děti si jako první jazyk osvojí obecnou češtinu, a až ve škole se učí češtinu spisovnou. Výsledkem je situace, ve které se ocitají přeučení...
Diskuse: 1

Bajka o mravenci a pojištění

str. 323 | Daniel Vaněk
Na světlé výšině na kraji smrkového lesa, jen kousek od starého pařezu, stálo vysoké a upravené mraveniště. Spokojený život společenství žijícího v této kupě jehličí a větviček závisel na prodeji knih o dobrodružstvích jednoho jejich významného člena. Všichni si uvědomovali, co by pro...

Chyby a chybičky

str. 318 | František Houdek
Nedávno jsem kdesi zaslechl povídání o konstrukci hodin přesných tak, že zaregistrují změnu svého postavení o jeden metr nahoru či dolů; změna gravitace při posunu způsobí změnu rychlosti plynutí času, takže kdybychom kousek nad sebe postavili dvoje stejné hodiny, rozcházely by se. Úžasný...

Blahoslavení, kdož uvěřili

str. 370 | Stanislav Komárek
Poměrně mnoho energie jsem v životě investoval do polemik s extrémně biologizujícími pohledy na člověka, popisujícími jej jako přechodný kartel sobeckých genů. Je poměrně smutnou skutečností, že ve světě přítomné doby má šanci na prosazení jen taková myšlenková koncepce, jež je zcela...

České e-čtení

str. 371 | Stanislav Vaněk
Veřejná beseda Digitální paměť národa – Knihovny, archivy, počítače se konala v malém sále Městské knihovny v Praze.1) Rozjezd „U nás se o elektronických knihách začalo mluvit někdy kolem roku 2000, ale jsou podstatně starší,“ rekapituloval Petr Krčmář. Začátkem sedmdesátých let...

Mor skotu zmizel z naší planety

str. 319 | Ivan Literák
Rok 2010 se bude v historii veterinární medicíny připomínat jako doba, kdy byla eradikována nejděsivější choroba potravinových zvířat – mor skotu. Toto infekční virové onemocnění se do začátku 20. století projevovalo hromadnými onemocněními, která likvidovala chovy skotu napříč Evropou a...

Teorie ideálního lesa

str. 350 | David Storch
Chceme-li porozumět něčemu složitému, máme řadu možností, jak k tomu přistoupit. Můžeme začít popisovat jednotlivé složky, třídit je a snažit se vystihnout vztahy mezi nimi. Tak to většinou dělá biologie. Fyzika postupuje jinak. Snaží se postihnout základní rysy studované skutečnosti...

Věda versus tradiční medicína

str. 360 | Jaroslav Zelenka
Už přestalo být módou pojídat gramy vitaminů a lidé místo toho začali polykat tabletky s rybím olejem, mořskými řasami a extraktem z ženšenu. Na obnovenou poptávku po přírodní medicíně zareagovali i vědci. Začali na izolovaných buňkách i laboratorních zvířatech zkoumat účinky čínských...

Vědecké znalosti jsou veřejným statkem

str. 369 | Zdeňka Petáková
Sborník prací na téma vědeckých znalostí a jejich sdílení ve světě uspořádaly Charlotte Hessová ze Syracuse University Library v New Yorku a Elinor Ostromová, profesorka politologie na Indiana University (laureátka mnoha akademických ocenění a nositelka Nobelovy ceny za ekonomii z roku 2009,...

Ke zkoumání českého jazyka

str. 372 | Petr Sgall
Před sto lety byla v Praze založena Kancelář Slovníku jazyka českého, ze které pak vznikl akademický Ústav pro jazyk český. Ten se stal (za vedení B. Havránka, pak Fr. Daneše ad.) nejvýznamnějším bohemistickým pracovištěm. Rozsah této poznámky nedovoluje sepisovat přehled témat, kterým se...

Ocel, materiál pro jednadvacáté století

str. 337 | Stanislav Němeček
V řadě technologií je klíčovým prvkem materiál. Jeho vlastnosti limitují vývoj v mnoha oborech. Příkladem může být hmotnost, která má velký význam na spotřebu paliva a bezpečnost v automobilové a letecké dopravě. Za posledních 30 let se snížila spotřeba paliva o 60 %, síla motoru vzrostla v...

Železo nepatří do šrotu

str. 340 | Petr Zouhar
O důležitosti železa (Fe) nás dostatečně přesvědčily už naše maminky, když jsme s bryndáčkem u krku odmítali přijmout lžíci špenátu. K dovršení těchto dětských traumat se později ukázalo, že špenát nijak zvlášť vydatný zdroj lehce využitelného železa nepředstavuje.1) Utrpení bylo...

Pořád doba železná?

str. 341 | Jiří Kliber
Ne nadarmo si lidé údobí svého vývoje spojovali s materiálem, který převážně používali. Ve škole jsme se učili o době kamenné, bronzové a železné. V posledních třiceti letech se mění způsob chování lidstva a rozmáhají se mnohé nové materiály. Jmenujme jen některé: moderní...

Opravdu potřebujeme „zákon o DNA “?

str. 366 | Jiří Kožina
Od poloviny loňského roku mají čtenáři časopisu Vesmír možnost seznamovat se v glosách renomovaného genetika Daniela Vaňka s okolnostmi forenzní genetiky a rovněž se souvisejícími právními otázkami. Již v prvním článku nazvaném Zrození a dospívání forenzní genetiky (Vesmír 89, 415,...

Zákon o DNA z pohledu občana

str. 367 | Daniel Vaněk
Tento článek je reakcí na diskusní příspěvek Jiřího Kožiny. Jsem velmi rád, že se do diskuse o zákonu o DNA zapojil i čerstvý absolvent práv a zároveň vyšetřovatel Policie ČR. Na rozdíl od pana Kožiny se domnívám, že pro občana ČR by bylo mnohem lepší a jednodušší, aby veškeré...

Léčba nádorů a neplodnost

str. 321 | Jaroslav Petr
Léčba nádorových onemocnění udělala v posledních desetiletích významný pokrok. Diagnóza rakoviny už není ortelem neodvratné smrti, tělo pacienta však neprojde léčbou bez následků. Těžce může být postižena plodnost. V ekonomicky vyspělých zemích je každý desátý pacient s rakovinou...

Terorismus a moderní chemie

str. 324 | Jiří Patočka
V současném světě klesá pravděpodobnost klasického válečného konfliktu, pro jehož řešení je nutná existence armád a válečné techniky, zato roste nebezpečí nekonvenčních konfliktů. Mezi současnými formami násilí a nekonvenčně vedené války dominuje terorismus. Terorismus není novým...

Rostliny, obdivuhodné organismy naší planety

str. 328 | Frideta Seidlová
Čím to, že rostliny dokážou zaujmout každé místečko, které je jen trochu vhodné k životu? Čerpají energii ze slunečního záření a nepotřebují přítomnost jiných organismů. Ale to není všechno. Mají také jedinečná pravidla růstu a vývoje a obrovskou schopnost regenerace. Posekáme-li...

Kampylobakter je tu s námi

str. 320 | Jarmila Pazlarová
Za časů národního obrození by Campylobacter (zakřivená bakterie) dostal nějaké hezké jméno, možná Křivák, Křivulka nebo Křivan. Nicméně český název tohoto rodu bakterií zní stejně jako latinský, jen psaná podoba je počeštěná. Kampylobaktery jsou dnes celosvětově, Českou republiku...

Th-In-K SCIENCE

str. 368 | Stanislav Vaněk
Chemické festivalové střepiny Za festivalový úvodník do světa chemie můžeme považovat britský seriál Chemistry: A Volatile History (Chemie: Těkavá historie, BBC). Profesor teoretické fyziky Jim Al-Khalili provází třemi díly srozumitelně, poutavě, a navíc se strhujícím nadšením. Začíná...

Oxidační stres,

str. 357 | Richard Rokyta, Václav Holeček, Petr Nohel, René Vlasák
Devatenácté století objevilo, že příčinou mnoha chorob jsou mikroorganismy – „bacily“. Druhá polovina 20. století objevila volné radikály (viz obr. 1), šířeji reaktivní formy kyslíku a dusíku (viz tab. I). Volné radikály jsou chemické sloučeniny obsahující jeden nebo více nepárových...

Na ekologické vlastnosti zázemního plynu nesmíme zapomínat!

str. 346 | Oldřich Petržilka
Před několika týdny definovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR svá východiska pro aktualizaci Státní energetické koncepce. Společně s nově konstituovanou Radou vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR má návrh zpracovat do 30. září letošního roku s tím, že nejpozději do konce...

Ještě jednou k inteligentnímu plánu

str. 362 | Jiří Vácha
Náměty na závažná témata je možné navrhovat v lehkém tónu, pokusy o řešení však vyžadují pojmovou sevřenost. Tím předem omlouvám možná větší „odbornost“ tohoto textu, než je ve Vesmíru zvykem. (Pro detailní argumentaci si dovoluji odkázat čtenáře na svou dřívější práci...
Diskuse: 1

Od industriálu Tampere k informační společnosti

str. 374 | Benjamin Fragner
Finské Tampere od svého založení při peřejích Tammerkoski těží z předností místa. Rozdíl mezi hladinami jezer Näsijärvi a Pyhäjärvi, která řeka Tammerkoski propojuje, je osmnáct metrů a nabízel dostatek energie pro rozvoj průmyslu. Stavby, které po této éře zbyly, továrny, přehradní zdi...

Bahenní sopky na Tchaj-wanu

str. 334 | Ondřej Šráček
Bahenní sopky jsou poměrně častým geologickým jevem v tektonicky aktivních oblastech v zemích, jako jsou Itálie, Rumunsko, Ázerbájdžán, Gruzie a Trinidad. Jde o vertikální struktury, které vznikají tam, kde jsou jemnozrnné sedimenty rychle uloženy v prostředí s tektonickým napětím. Obvykle jsou...

K diskusi o energetické koncepci ČR

str. 349 | Pavel Šolc
Článek Ing. O. Petržilky je ve svém celkovém vyznění mimo jiné významnou kritikou návrhu aktualizace Státní energetické koncepce z roku 2009, na níž jsem se též podílel. Kritizuje snahu o dovozní nezávislost jako dogma, velký podíl tuhých paliv a malý akcent na zemní plyn a poukazuje na zemní...

Léčba HIV transplantací kostní dřeně

str. 326 | Jan Konvalinka, Ladislav Machala
V článku o slepicích odolných vůči ptačí chřipce (Vesmír 90, 264, 2011/5) píše prof. Petr, že virus HIV využívá ke vstupu do buňky chemokinový koreceptor CCR5 a že defekt tohoto proteinu brání vniknutí viru do cílové buňky. To je pravda, ale situace je komplikovanější. Přichycení HIV na...

Ptáčkař, nebo ornitolog?

str. 313 | Jiří Novák
Pan docent Grim se rozohnil nad tím, že někdo, dokonce nějaká nevědecká nula, může být nazývána ornitologem. Budiž, každý má právo na názor, a nemám velký problém takový názor akceptovat, i když si myslím, že mířil trochu mimo. V různých oborech lidské činnosti jsou přece také...

Jak se plave v písku

str. 315 | Ivan Boháček
Písečná ryba Scincus scincus není ryba ale ještěr. Když ji na písečné duně vyplašíte, v mžiku zmizí v písku. Na místě, kde zmizela, ji však nenajdete. Saharský písek není průhledný a tak biomechanikům dosti dlouho vrtalo hlavou, jakže se tato ještěrka v písku pohybuje. Pomohla jim až...

Rostliny vnímají ultrafialové záření

str. 315 | Pavel Hošek
Díky početným fotoreceptorům vnímají rostliny viditelné světlo. Nyní byl u rostlin zjištěn také světločivný systém, který pracuje v oboru záření UV-B. Byl nalezen u huseníčku (Arabidopsis) a jeho základem je protein UVR8. Jedna z jeho aminokyselin (tryptofan) v určité pozici funguje jako...

Biochemické změny u depresí

str. 317 | Ivan Boháček
Jedna z důležitých úloh klinické psychiatrie je určit riziko sebevraždy u depresivních pacientů. Daniel Lindkvist ve své doktorské disertaci dospěl k závěru, že riziko sebevraždy lze objektivizovat. Zjistil totiž, že pacienti trpící depresemi mají nízké hladiny hormonu kortizolu v krvi a ve...

PCB a adaptace

str. 317 | Ivan Boháček
O tom, že evoluce probíhá přímo před našima očima, může svědčit malá treska Microgadus tomcod. U tresek žijících v řece Hudson se vyvinula adaptace na vysoké znečištění polychlorovanými bifenyly. Firma General Electric do řeky vypouštěla PCB ze dvou provozů od roku 1947 do roku 1976,...

Kostní implantáty

str. 315 | Ivan Boháček
Konvenční kostní implantáty bývají zhotovovány z neporézního kompaktního materiálu, jako je např. titan nebo ušlechtilé oceli, které nemají pružnost „živé“ kosti. Tým matematiků z Matematicko-fyzikální fakulty Queenslandské univerzity v Brisbane a materiálových vědců ze Strojní fakulty...

Odpadní biomasa a závazky EU

str. 316 | Ivan Boháček
Má Evropa dostatek biomasy, aby mohla splnit závazek pokrýt do roku 2020 deset procent paliv pro dopravu z biomasy? Anna Suesová udělala ve své doktorské práci inventuru, kolik biomasy udržitelně vyprodukuje evropská příroda (aniž by se mýtily lesy a aniž by se na dalších plochách pěstovaly např....

Historie v letokruzích

str. 316 | Pavel Hošek
Průzkum tisíciletých tisovců ukázal na možný vztah mezi extrémními suchy a kolapsem některých středoamerických civilizací. David Stahle s kolegy podrobně analyzoval letokruhy třiceti prastarých tisovců (Taxodium mucronatum), které rostou v údolích středního Mexika ve státě Querétaro. Svá...

Lidé věří v lokální oteplování

str. 315 | Štěpán Bahník
Názory lidí na existenci globálního oteplování nevycházejí pouze z vědeckých poznatků, ale jsou závislé na mnoha jiných, nepodstatných okolnostech. Oteplování Země jistě nelze potvrdit ani vyvrátit pozorováním teploty v jeden konkrétní den. Jak zjistila v nedávném výzkumu trojice vědců z...

Může standardní naturalistická evoluce vysvětlit vznik vědomí?

str. 313 | Václav Hořejší
V únorovém čísle Vesmíru mě potěšil článek J. Váchy (Vesmír 90, 116, 2011/2); přes jeho titulek (Inteligentní plán není zcela mrtev) je v něm vidět, že autor už v podstatě opustil své dřívější kreacionistické názory (J. V. by se asi proti takové formulaci ohradil s tím, že nebyl...

Pitná voda, bakterie a ultrajemný filtr

str. 316 | Ivan Boháček
Kontaminace pitné vody bakteriemi a jinými mikroorganismy představuje závažný problém především pro rozvojový svět. Zatímco rozměr jednotlivé molekuly vody je pod nanometr i ta nejmenší bakterie je několik set krát větší. U dnešních komerčních filtrů nebývají rozměry pórů stejně...