Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 4 / 2011

Vyšlo 07. 04. 2011

Fenomén grafen

str. 191 | Bedřich Velický
Zeptáme-li se Googla na kombinaci „graphene Nobel“, dostaneme přibližně 250 000 odpovědí. Tolikrát nějaká variace na naše motto přivedla dalšího autora, aby psal o grafenu. Udělení Nobelovy ceny má vždycky magický účinek a odměněnému tématu i laureátům dodává výjimečného postavení,...

Čilý ruch na genové burze

str. 203 | Jaroslav Petr
V diskusích o geneticky modifikovaných organismech a jejich využívání zaznívají často argumenty, že genový inženýr porušuje přírodní zákony přenosem genů mezi různými organismy. Kdovíproč se v této souvislosti zmiňují jahody s genem ryby,1) i když se žádný jahodník s rybími geny na...

Je fotosyntéza z nouze ctnost?

str. 201 | Jiří Kubásek
Rostliny a jejich fotosyntéza nám skýtají potravu, kyslík k dýchání i pocit krásna. Biomasa rostlin také dalece převyšuje biomasu všeho ostatního živého na Zemi. Tvrzení, že autotrofie vznikla jako z nouze ctnost v (dávné) době, kdy začal být nedostatek volně dostupné organické látky, se...

Divoce žijící drůbež

str. 200 | Pavel Trefil
Vítanou příležitostnou pochoutkou je na angolském venkově perlička kropenatá (Numida meleagris meleagris) z čeledi perličkovitých (Numididae). Tito afričtí hrabaví ptáci (Galliformes) se podobají bažantovitým a vyznačují se lysou hlavou a bíle tečkovaným opeřením. Jsou poměrně velcí;...

Nanodiamant

str. 214 | Vladimíra Petráková, Miloš Nesládek
Fluorescenční značky (markery) jsou nepostradatelným nástrojem v biologii a medicíně pro zobrazování buněk. Obvykle se používají k navázání na určitý protein nebo buněčnou strukturu, kterou je potom možné díky luminiscečnímu signálu z markeru pozorovat pomocí fluorescenčního mikroskopu....

Mikroskopie s pomalými elektrony a grafen

str. 216 | Luděk Frank
Vše začalo počátkem r. 2008, kdy prof. H.-W. Fink pozval Ivanu Müllerovou a mne na Univerzitu v Curychu, abychom přednesli příspěvek o rastrovací mikroskopii velmi pomalými elektrony. Tuto mikroskopickou metodu považujeme za svoje dítě a pěstujeme ji od prvních pokusů v r. 1992. Až do roku 2006 jsme...

Peníze nejsou všechno

str. 217 | Milan Orlita
I ten, kdo se o novinky moderní fyziky zajímá jen velmi okrajově, patrně nemohl minulý podzim přehlédnout intenzivní medializaci grafenu, nového materiálu ve fyzice pevných látek. Snad veškerý náš denní tisk svým čtenářům tento materiál popsal až překvapivě zevrubně, a to jak z hlediska...

Je nutné studovat možná rizika nanomateriálů pro lidské zdraví?

str. 212 | Jan Topinka
Co jsou nanomateriály? Nanomateriály nazýváme souhrnně objekty různých tvarů (kulovité, trubkovité, vlákna) a chemického složení (uhlík, kovy, oxidy kovů, polymery, viz obr. 1), jejichž jeden rozměr je menší než 100 nanometrů. Z hlediska původu rozlišujeme dvě základní kategorie těchto...

Levitující žába, křeček spoluator, gekonovy tlapky... a grafen

str. 209 | Otakar Frank, Martin Kalbáč
Experiment „pátečního večera“. V laboratoři skupiny fyziky kondenzovaných látek Univerzity v Manchesteru takto nazývají pokusy, při kterých tamní vědci a studenti vedení profesory Andre Geimem a Konstantinem Novoselovem zkouší zrealizovat své byť sebešílenější nápady a myšlenky. Vyhrazují...

Slaná voda, bílkoviny a pražský rodák Franz Hofmeister

str. 227 | Pavel Jungwirth
Voda se často nazývá životodárnou kapalinou nebo „matricí“ pro život [1]. Tento termín poprvé použil nositel Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu z r. 1937 Albert Szent-Györgyi. Tomu samému badateli je ale taképřisuzován výrok: „V příliš čisté vodě ryby nežijí“, který odkazuje na...

O nestárnoucím macarátovi a cestě z hlubin

str. 229 | Lukáš Kratochvíl
Balkánský macarát jeskynní (Proteus anguinus) je záhadný obojživelník. Magické je už jeho slovinské (človeška ribica) či anglické (human fish) pojmenování – mezi ostatními „rybami“ vypadá opravdu lidsky. Český „macarát“ je odvozen od jiného, prozaičtějšího názvu (močeril)...

Evropa odpovědnosti a rozumu, nikoliv viny a pokání

str. 231 | Zdeněk Müller
„Bezprostřední vztah mezi uznáním omylu, který byl spáchán v minulosti, a rozumnou politikou, která myslí na budoucnost, neexistuje,“ píše německý esejista Peter Schneider v textu zveřejněném týdeníkem Der Spiegel 43/2010 („Die Lehren der Geschichte“). Staví se tu zásadní téma,...

Elektromobilová vize, nebo blízká budoucnost?

str. 245 | Stanislav Vaněk
Veřejná beseda Elektromobily jako doprava budoucnosti – Kdy budou oktany nahrazeny volty? se konala v malém sále Městské knihovny v Praze.1) Přelom epoch automobilových pohonů „Soudě podle novinek představených na letošním ženevském autosalonu se automobily poháněné elektřinou stanou už brzy...

Jak rychleji vystřízlivět

str. 198 | Jiří Patočka
Neškodný prostředek, který by urychlil odbourávání alkoholu v lidském organismu, je snem leckterého řidiče. Dosavadní prostředky však nejsou ani neškodné, ani účinné. Kwang-il Kwon a jeho kolegové na jihokorejské Chungnam National University v Daejeonu zjistili, že odbourávání alkoholu...

Jak spí kosmani černovousí v parku plném koček?

str. 196 | Jan Robovský
V pralese drápkaté opičky často střídají stromy pro přespání, aby si je případný predátor nemohl snadno vyhlédnout. V jednom osmnáctihektarovém brazilském městském parku se však chovají jinak. Žije tu jedna skupina kosmanů černovousých a asi 115 domácích koček, které by kosmany rády...

Záhada biologických hodin

str. 208 | Alena Sumová
Nestává se příliš často, aby ve stejném čísle časopisu Nature vyšly dva články na podobné téma. Ještě méně časté je, když oba články mají společného autora, a je snad téměř výjimečné, že tím autorem je mladý vědec, který před krátkou dobou ukončil svá doktorská studia....

I iracionální chování může být racionální

str. 206 | Herbert Heissler, Radim Valenčík
Většina modelů v ekonomii a teorii her předpokládá racionální chování účastníků. Teoretikové v těchto oblastech vědy se zpravidla shodnou na tom, že pokud nemaximalizujeme svůj užitek, chováme se iracionálně, tedy v rozporu s jejich modely. Otázkou však je, zda jejich modely zahrnují...

Alfred Russel Wallace, housenky a Červená Karkulka

str. 202 | Josef Lhotský
Aposematismus je celkem neznámé slovo pro celkem známý jev, kdy jsou živočichové (a někdy i rostliny) obdařeni až zhýrale nápadnými barvami, jejichž účelem je výstraha predátorům, signalizující „nesnaž se mě ulovit, jsem nebezpečný“. Princip je jednoduchý: potenciální večeře se může...

Přenos mitochondrií mezi buňkami?

str. 197 | Petr Heneberg
Ďábel medvědovitý (Sarcophilus harrisii), křeček zlatý (Mesocricetus auratus) a pes domácí (Canis lupus familiaris). Tyto tři zdánlivě nesouvisející druhy savců spojuje přítomnost neobvyklých nádorů šířících se kontaktem z jednoho jedince na druhého. Namísto vzniku mutací de novo či...

Proč mění parazit barvu svého hostitele?

str. 196 | Jiří Patočka
Parazité často mění chování nebo vzhled svých hostitelů jako způsob, jak najít příštího hostitele a usnadnit přenos. Příkladem takových adaptivních manipulací mohou být parazité, kteří zvyšují hostitelovu nápadnost, aby maximalizovali pravděpodobnost vstupu do přechodného nebo konečného...

Birder & birdwatcher – ptáčkař, či ornitolog?

str. 236 | Tomáš Grim
Lidé mají rádi hezké věci. Toto samozřejmé tvrzení se manifestuje v řadě sociálních jevů, od tlačenice před Monetovými lekníny v Musée d’Orsay po otylého turistu supícího na vrchol chrámu číslo čtyři v guatemalském Tikalu.1) Avšak ne všichni krasomilci polaskají své čivy návštěvou...

Člověk ve vile a vila v člověku

str. 243 | Pavla Loucká
Kniha by mohla být ojedinělou, důkladně zpracovanou a bohatě ilustrovanou encyklopedií italských vil, kdyby nebyla něčím mnohem závažnějším – filosofickou a psychologickou sondou do vztahu mezi vilou a člověkem. Je zřejmé, že autorka vnesla do světa italské vilové architektury kus sebe samé a...

Stýkání, potýkání a pronikání

str. 239 | Anton Markoš
Představuji zde tři soubory prací od dvou institucí sdružujících badatele na poli přírodních i humanitních věd. Publikace [2] je z Centra pro teoretická studia, společného pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd; další dvě jsou z dílny katedry filosofie a dějin přírodních věd, která...

Aralské jezero

str. 220 | Anna Píšková, Tomáš Matys Grygar
Aralské jezero bylo před padesáti lety čtvrtým největším jezerem světa. Jednolitá vodní plocha vyplňující území o rozloze téměř celé České republiky se postupným snižováním hladiny rozdělila na několik menších vodních ploch. Je možné v hlubší minulosti jezera najít stopy...

Průduchy rostlin jako nástroj imunity

str. 199 | Jiří Kubásek
Sdělení, že průduchy jsou uzavíratelné otvůrky na povrchu nadzemních orgánů rostlin sloužící především k regulaci výparu vody a příjmu oxidu uhličitého, bude jistě pro většinu čtenářů Vesmíru téměř nadbytečné. Zajímavější a mnohem méně známé je to, že stomata (tak se...

Protidrogové zákony jsou bolestivé pro onkologické pacienty

str. 196 | Jiří Patočka
Důsledná regulace výroby, dovozu a prodeje opioidů, látek účinně tlumících bolest, nepříjemně dopadá na onkologické pacienty. Jak uvedl Nathan Cherny z Shaare Zedek Medical Center Cancer Pain & Palliative Medicine v Jeruzalémě, desetitisíce pacientů na celém světě trpí zbytečně. Přestože...

Vliv sopky Krakatoa na nosorožce (jávské)

str. 196 | Jan Robovský
Výbuch sopky Krakatoa 27. srpna 1883 byl působivou a zároveň v mnoha ohledech ničivou katastrofou. V ochranářské literatuře se můžeme často dočíst, že výbuch a s ním související obří vlny tsunami vyhladily kromě veškerého obyvatelstva západní Jávy také tamější populaci nosorožců ...

Druhý život těch druhých

str. 246 | Vendula Hnídková
Berlínskému podzemí (Berliner Unterwelten) se v současné době dostává velké pozornosti. A oprávněně. Berlín sice nemá z architektonického hlediska tak dlouhou historii jako jiné evropské metropole, jejichž kořeny sahají hluboko do středověku nebo starověku. Ovšem co Berlínu chybí na...

Barvy podzimu

str. 194 | Lubor Mojdl, Zdeněk Vašků
Zaujal mě pěkný článek o podzimních změnách v naší přírodě, o jejich příčinách a průběhu, tedy o věcech, které máme tendenci považovat za naprosto přirozené, a přesto pro většinu z nás jsou zcela záhadné. Článek je doplněn poetickým pojednáním docenta Vašků nejen o žlutém...

Arzen nad fosfor

str. 193 | Václav Hořejší, Ivan M. Havel
V úvodníku únorového čísla Vesmíru projevuje I. M. Havel radost nad domnělým velkým objevem bakterie, která by měla mít ve své DNA namísto fosforu arzen. Autor s nelibostí zmiňuje kritické reakce na tento článek (včetně reakce mé): „Rychlost, ostrost a rozptyl palby mě opravdu překvapil –...

O Markošově kaleidoskopu

str. 195 | Václav Hořejší, Anton Markoš
V březnovém čísle (Vesmír 90, 183, 2011/3) opět přichází Anton Markoš se svými úvahami o „klasické vědecké víře“, vitalismu, kreacionismu a podobných, nikoli nepodstatných záležitostech. Nic proti tomu, ale bylo by dobré, aby realitu dnešního vědeckého mainstreamu příliš...

AFO 46 (2011) - Dotkněte se vědy

str. 228 | Stanislav Vaněk
Ve dnech 12.–17. dubna 2011 proběhne v Olomouci 46. ročník Mezinárodního festivalu populárně-vědeckého a dokumentárního filmu Academia film Olomouc. Snaží se dokazovat, že věda v žádném případě není suchá a nezáživná, právě naopak – AFO ji představuje jako dynamickou, vzrušující a...

Literární ceny Nakladatelství Academia za rok 2010

str. 198 | Ivan Boháček
Již potřetí vyhlásilo nakladatelství Academia soutěž o literární ceny. Nominovány byly: V kategorii Původní vědecká nebo populárně-naučná práce Martin Holý: Zrození renesančního kavalíra. Výchova a vzdělání šlechty z českých zemí na prahu novověku (1500–1620), Historický...

Kongres českých a slovenských geologů

str. 195 | Jiří Jiránek
Společný kongres obou národních geologických společností bude zaměřen na Geologický vývoj Českého masivu a Západních Karpat (s mezinárodním přesahem). Program zahrne šest vyzvaných přednášek a odborné prezentace účastníků formou přednášek a posterů. Kongres se bude konat 21.–25....