Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 7 / 2000

Vyšlo 05. 07. 2000

Věda o duši

str. 363 | Ivan M. Havel
Mezi nepřeberným množstvím bílých míst na mapě lidského vědění o světě jsou tři místa obzvláště bílá (nebo temná, což je v tomto případě totéž). První bílé místo se vynoří při pohledu do největších dálek a velikostí - ptáme-li se, jaký je vesmír jako celek, zda a jaký...

Ohněm za lepší příští berušek a svatojánků!

str. 364 | George O. Krizek, Jiří Sádlo
Jako entomologa mě zaujal postoj autora k vypalování trav, keřů či lesů. Když se nám něco nelíbí, tak to zapálíme. „Hořiž, hořiž, Jene Huse, ať neshoří naše duše! Hořiž, hořiž, Jene Žižka, jak v troubě smrková šiška!“ recitoval, či snad i popěvoval náš (pomýlený)...

Jarmila Bachmannová: Podkrkonošský slovník

str. 364 | Jaroslav Hozda, Pavla Loucká
Koncová záměna v za u anebo uprostřed slov se u nás dosud v hovorové řeči běžně používá, avšak spíše už jen starší generace nad 50 let - kreu, koneu, Držkou atd. Vkládání samohlásky e už prakticky vymizelo, už jen ti nejstarší tak nad 80 let to používají - Deržkou, perskauka,...

Jak má student poznat, co všechno mu uniká?

str. 364 | Lucie Malá
Již několik let (od nástupu na gymnázium) čtu pravidelně Vesmír a nyní zjišťuji, že se mi za tu dobu stal důležitou studijní literaturou. Těší mne jeho vysoká kvalita nejen co se týče množství a zpracování informací, ale i reakcí na ně, vášnivých diskusí, které leccos objasní....

Mohou druhy vznikat omylem?

str. 366 | Tomáš Grim
S hnízdními parazity je spojena řada podivností - všechno je u nich tak nějak naruby oproti normálním ptákům, kteří se vzorně starají o svá a často i o cizí mláďata (to díky vnitrodruhovému a mezidruhovému parazitizmu a samozřejmě díky mimopárovým kopulacím - nevěra je součástí dobrého...

V uliciach New Yorku vyčíňal nebezpečný vírus

str. 366 | Štefan Vilček
Ako blesk preletela správa, že v auguste 1999 v New Yorku z neznámych príčin ochorelo 33 pacientov na encefalitídu, pričom štyria infekciu neprežili. Neskôr počet pacientov dosiahol 60, z toho 7 ľudí chorobe podľahlo. Odborníci bili na poplach. Prvé analýzy urobené v špecializovaných...

Clayův matematický ústav a matematické problémy příštího století

str. 367 | Ivan Boháček
Na Collège de France se 24. května konalo zvláštní setkání. John Tate a Michael Atiah - matematické celebrity - referovali o sedmi matematických problémech. Za řešení každého z nich vypsal Clayův matematický ústav cenu jednoho milionu dolarů. Clayův matematický ústav není, aby nás to...

Na obranu Ha Si Phu

str. 368 | Ivan Boháček
O případu perzekuce Sergeje Piontkovského jsme ve Vesmíru měli krátké zmínky. Jeho případ skončil šťastně - asi po roce výslechů ukrajinskou tajnou policií se mu podařilo vycestovat ze země. Piontkovského případ neměl politické pozadí, ale pouze lidskou závist svých vědeckých (sic) kolegů...

Velké vítězství radioastronomů

str. 368 | Ivan Boháček
2500 delegátů světové konference o radiokomunikaci (WRC­00) v Istanbulu přidělilo radioastronomům všechny frekvence od 71 GHz do 275 GHz, které již radioastronomové využívali, a ke 44 GHz mimo tuto oblast přidali ještě dalších 90 GHz. Konference neměla snadnou úlohu - musela přidělit pásma...

Když vítězí menšina

str. 369 | František Slanina
Představte si nudu na poušti v Novém Mexiku. Jediný bar s kloudným programem má většinou natřískáno, takže se pak vyplatí radši popíjet doma tu svou. Když si tohle někdy řeknou všichni, v baru je docela pohoda a bylo by se vyplatilo tam vyrazit. To je frustrace! Kdybych tak věděl dopředu, kdy...

Kanibalizmus mořských plžů v třetihorách východních Čech

str. 372 | Radek Mikuláš
Typickým představitelem nevelké skupiny biogenních struktur nazývané praedichnia (stopy predace, tj. lovení kořisti pro potravu) jsou kruhové vrtby ve schránkách mořských plžů. Jak vznikají? Dravý plž napadne kořist jiného plže, mechanicko-chemicky proděraví jeho schránku a vysaje...

Srůstání organizmů

str. 373 | Anton Markoš
O dvou typech buněčných organel - mitochondriích a chloroplastech - se předpokládá, že v evoluci vzešly z bakterií, které začaly symbioticky žít uvnitř eukaryontních buněk. S bakteriemi sdílejí především tyto vlastnosti: Nikdy nevznikají de novo - množí se pouze dělením mateřské...

Má mozek svůj jazyk?

str. 375 | Petr Jirounek
Končí století, v němž fyzikové přivedli na svět obecnou teorii relativity a neurovědcům se podařilo popsat většinu mechanizmů, podle nichž pracují neurony. Fyzikové sní o finální teorii, která by obecnou teorii relativity usmířila s kvantovou mechanikou, neurovědci marně...

Po přízni...

str. 380 | Vojtěch Novotný
Skupina mladých novoguinejských vesničanů na výletě obklopila skupinu mladých bezdomovců, dospávajících v potrhaných spacích pytlích na chodníku ranního Sydney, a začala si je fotografovat jako obzvláště exotické exempláře právě objeveného živočišného druhu. Novoguinejce se nakonec...

Letecké katastrofy, meteorologie a zkušenosti praktika

str. 383 | Jiří Förchtgott
Modelářské a plachtařské zájmy mladých koncem třicátých let obyčejně vrcholily modelářským táborem ve Stříbrné Skalici nad Sázavou a kurzem na Rané u Loun. Můj C-kurz byl v předválečné plachtařské škole Raná vůbec poslední. Skončil 13 minutami osmiček odlétaných v Šedém vlku....

Kosmické záření

str. 387 | Martina Boháčová
Na Zemi nepřetržitě dopadá obrovské množství částic kosmického původu. Jejich studiu se věnovalo mnoho význačných osobností vědeckého světa a dosažené objevy představovaly velký pokrok pro fyziku částic. Už na počátku 20. století vědce znepokojovalo samovolné vybíjení elektroskopů,...

Ochrana elektroniky ve vesmíru

str. 392 | Pavel Dostál
Podobně jako ozonová vrstva zabraňuje většině ultrafialového záření v pronikání až k povrchu Země, zemská magnetosféra a ionosféra tvoří štít proti nebezpečným nabitým částicím z kosmu. Ty pocházejí jak z aktivity našeho Slunce, tak ze vzdálenějšího vesmíru, například...

V Síti...

str. 393 | Pavel Hošek
Problematice kosmického záření a jeho vlivu na elektroniku družic se věnují i některé archivy na internetu. Na adrese crsp3.nrl.navy.mil/creme96 je např. program, který vypočítává radiační dávku. Radiaci lze vypočítávat on-line na webovské stránce Space Radiation Associates (www.spacerad.com)....

Jak fousatá musí být teta, aby to byl strýc?

str. 394 | Jiří Sádlo
Přírodověda se zabývá jevy čili úkazy čili fenomény, které jsme okolo sebe rozeznali. Jevem včetně jevů kulturních je vše mezi nebem a dudami: albinizmus, onanie, polární záře, tření fyzikální i rybí, vlčí mák, vlčí vytí, cholera, taroky, stratovulkán, vynášení smrtky...

Anatolie coby archeologická krajina

str. 397 | Jiří A. Svoboda
Podle současných teorií má archeologická krajina kumulativní charakter, neboť uchovává vlastnosti minulých sídelních systémů lidských společností. Už z pohledu na mapu je zřejmé, že Anatolie, tvořící suchozemský most mezi Asií a Evropou, hrála podstatnou roli v dějinách osídlení,...

Kamenné hříčky na "žulové osmě"

str. 400 | Jan Vítek
V geologickém slangu se tak říká žulovému krkonošsko-jizerskému masivu, který má tvar osmičky asi 70 km dlouhé (západní jizerská část je od východní oddělena úzkou šíjí Novosvětského průsmyku). Převažuje zde biotitický až dvojslídný granit, většinou se zřetelnými vyrostlicemi...

Ze ságy čapích rodů

str. 403 | Jiří Formánek, Jaroslav Škopek
Pro příchylnost k lidským sídlům a vhodnost ke studiu populační dynamiky patří čáp bílý (Ciconia ciconia) mezi nejpodrobněji prozkoumané ptačí druhy. Byl jedním z prvních ptáků, jehož mláďata se v Evropě soustavně označovala již od počátků této činnosti. 1) Kudy vedou čapí...

Brehmovy výpravy s korunním princem

str. 404 | Petr Kalač
Na světové výstavě ve Vídni v roce 1873 se Brehm setkal se svým velkým obdivovatelem, teprve patnáctiletým rakouským korunním princem Rudolfem, nástupníkem trůnu, který si toužebně přál poznat nejslavnějšího ornitologa své doby. Schůzku zprostředkoval Rudolfův učitel Hochstetter. Rudolf se...

Hra na imitaci: neinventarizovatelnost

str. 406
Atributy věcí, s nimiž se ve světě setkáváme, můžeme klasifikovat jedním užitečným způsobem. Nejjednodušší atributy jsou ty, pro které máme k dispozici jasný postup, jímž určíme, zda něco nějaký atribut má, či nikoli. Lidé mohou často provádět takové testy bez pomoci strojů;...

ROGER PENROSE: Makrosvět, mikrosvět a lidská mysl

str. 407 | Aleš Bezděk
Na obálce a na přebalu knihy je trojrozměrný model trojúhelníku, jeden z těch realisticky vyhlížejících předmětů, který je sice možné nakreslit na papír, ale ve skutečnosti ho nelze sestrojit. V knihách pojednávajících o zdánlivě paradoxních nebo velice těžko představitelných...

Reflexe globalizačních procesů v sociálních vědách

str. 408 | Miloslav Petrusek
Všechny sociální vědy se od doby karteziánské revoluce a poté, co se počaly osamostatňovat, snažily přiblížit ideálu přírodních věd, někdy se dokonce chtěly přírodními vědami stát. Zakladatel sociologie, vědy, která si kdysi nárokovala roli svorníku nad ostatními humanitními...

Mozaika

str. 413 | Ivo Budil
Přemění se Hubblův teleskop v osmimetrový přístroj? Hubblův kosmický teleskop, který už dlouho obletuje naši planetu, chrlil dosud jeden významný objev za druhým. Astronomové se však pochopitelně zamýšlejí nad tím, jaký dalekohled ho nahradí, až nadejde čas jeho morální i fyzické...

Předložka před předložkou

str. 416 | Pavla Loucká
Zdálo by se, že to, před čím předložka leží, musí být vždycky jméno nebo něco, co jméno zastupuje (třeba zájmeno). Lidská tvořivost však nezná mezí, takže v posledních letech předložku najdeme i ...před předložkou. Běžně se mluví o pro Čechy nevýhodných možnostech (první...

Celý národ kohortou

str. 416 | Vratislav Schreiber
Původní význam slova kohorta je starořímský vojenský oddíl (500-1000 mužů), přeneseně se ale používá i ve smyslu „zástup, společenství lidí s nějakou společnou statistickou charakteristikou“. Před chystaným sčítáním lidu v ČR (příští rok) stojí za zmínku, že nejlepší...

Třetina dětí v USA se rodí svobodným matkám

str. 416 | George O. Krizek
Dle Národního centra pro zdravotní statistiku se r. 1998 narodilo v USA 1 293 567 dětí mimo manželství. Černošské matky byly neprovdané ze 70 %, hispánské, latinskoamerické či španělsky hovořící z 41 %. Pro celé USA to činí 33 % nemanželských novorozenců. Je známo, že dítěti...

Jak hláskovat slova do telefonu v mezinárodním styku

str. 416 | Miroslav Prokopec
V telefonním styku se neobejdeme bez potřeby hláskovat jména, adresy, názvy institucí apod. Uvádím mezinárodní kód spellování slov v angličtině, který může účastníkům telefonického rozhovoru při mezinárodním styku ušetřit mnohá nedorozumění. Poskytla mi ho ochotně úřednice letecké...

Látka vnitřního blaha a potraty

str. 416 | Vratislav Schreiber
Anandamid, endogenní kanabinoid, dostal jméno související se sanskrtem (látka vnitřního blaha) a je středem zájmu neurovědců, badatelů o drogových závislostech i psychiatrů. Proč máme v těle svou vlastní látku působící blaho, která je podobná účinným látkám v marihuaně? Ukazuje se,...

Strava s vlákninou a střevní nádory

str. 417 | Petr Sucharda
Ve dvou studiích, zahrnujících celkem 3500 osob starších 35 let, se neprojevil vliv stravy s vysokým obsahem vlákniny na výskyt kolorektálních adenomů (nádorů sliznice tlustého střeva). Z nezhoubného adenomu se ale může vyvinout zhoubný kolorektální karcinom. Přesto z uvedené studie nelze...

Zraková náhrada místo vodicího psa

str. 417 | Jaromír Plášek
Dvaašedesátiletý Američan po 26 letech slepoty opět vidí a rozpoznává předměty různých tvarů, byť jen v černobílé podobě. Slouží mu přístroj, který se po více než 30 letech práce zrodil v Dobellově ústavu v New Yorku. Základem oční náhrady, zprostředkovávající zrakovou informaci...

Je výjimka výjimkou?

str. 417 | Pavla Loucká
„Proč se píše výjimečný místo vyjímečný?“ ptá se nás čtenářka a dodává: „Navrhuji výjimečně udělit výjimku v našem oblíbeném pravidle, že výjimka potvrzuje pravidlo.“ Zkusme tedy pátrat po vhodné odpovědi! Výjimka je podstatné jméno utvořené ze slovesa...

Archetypy domova

str. 418 | Jiří Fiala
Slovo archetyp patří přes svou starobylost mezi slova módní, podobně jako slovo paradigma. Řekne-li se „archetyp“, vybaví se nám dnes především C. G. Jung, podobně jako když se řekne „paradigma“, napadne nás T. S. Kuhn. A když k nim přidáme ještě slovo prototyp,...

Vesmír, o čem psal před lety

str. 418
„Stopy“ v balvanech. J. Kořenský popisuje ve svém cestopisu po Číně obřady, kterými buddhisté prokazují úctu nahodilé prohlubni v rule, již za pravou stopu Buddhovu považují. U nás v Čechách je celá řada podobných úkazů, jež považuje lid nejčastěji za stopu sv. Vojtěcha, sv....