Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 2 / 2011

Vyšlo 10. 02. 2011

Arzen nad fosfor

str. 63 | Ivan M. Havel
Vše začalo 29. listopadu 2010, když NASA oznámila, že ve čtvrtek 2. prosince ve 14 hodin místního času bude v jejím ústředí ve Washingtonu tisková konference o novém „astrobiologickém objevu, který bude mít vliv na hledání důkazu o mimozemském životě.“1) Žádné další podrobnosti,...

Soudní znalci ničí lidské životy!

str. 71 | Daniel Vaněk
Provokativní titulek této glosy jsem si vypůjčil z prohlášení zesnulého ombudsmana JUDr. Otakara Motejla, který v roce 2007 kritizoval stav na poli znaleckého zkoumání slovy: „Soudní znalci ničí lidské životy! Případy, kdy soudní znalci pochybili, mívají často za následek zpackaný lidský...
Diskuse: 1

Jeho Svatost a arabská čísla

str. 108 | Milan Mareš
Papežů už se nastřádalo za těch skoro dva tisíce let poměrně hodně – podle oficiálního seznamu 265 a nějakých 40 vzdoropapežů navíc. Ten, kterého si tady připomeneme, by se v tom davu mohl trochu ztratit. Jeho pontifikát netrval dlouho, jen 4 roky, a nic výjimečného během něj pro církev...

Molekula – tři jubilea

str. 76 | František Houdek
Možná si pamatujete: 2005 – rok fyziky, 2009 – rok astronomie. Fyzikové tehdy slavili sto let od „zázračného roku“ (annus mirabilis), v němž Albert Einstein zveřejnil tři průlomové práce – kvantový výklad fotoelektrického jevu, výklad Brownova pohybu mikročástic a speciální teorii...

Holubi míří do Las Vegas

str. 114 | Radkin Honzák
Na rozdíl od pražských památkářů mají vědci studující chování holuby rádi. Burrhus Frederic Skinner (1904–1990) s jejich pomocí vybudoval celou teorii radikálního behaviorismu a v druhé světové válce je dokonce hodlal zapojit do námořních bojů. Důvěřoval jim natolik, že by jim byl...

Nové druhy z poslední doby

str. 72 | Jan Robovský
O nových druzích savců, včetně těch nejcharismatičtějších, jakými jsou například primáti, kopytníci, kytovci či šelmy, byla ve Vesmíru řeč v poslední době již několikrát. Všechny příspěvky vyznívaly nadějně, co se možnosti nových objevů týče, ovšem některé z nich současně...

Tuberkulóza 2011

str. 107 | Karel Waisser
Původcem onemocnění nazývaného tuberkulóza jsou některé druhy mykobakterií. Nejdůležitější z nich je Mycobacterium tuberculosis. Mezi další významné patří Mycobacterium bovis a Mycobacterium africanum. Mycobacterium tuberculosis je tyčinková bakterie se silně lipofilní buněčnou stěnou....

Pracoviště globalizované vědy

str. 104 | Karel Fořtl
Jestliže s určitou nadsázkou nazýváme 20. století stoletím mikroelektroniky a telekomunikace, můžeme o 21. století říci, že bude stoletím nanotechnologií, mikrobiologie a genetiky. Globální spolupráce v mikrobiologii a genetice přinesla již řadu převratných objevů, jež možná zcela změní...

Největší mořská rezervace na světě

str. 96 | Martina Balzarová
Rok 2010 byl vyhlášen Rokem biodiverzity, a tak v tomto duchu 1. dubna 2010 vyhlásila Velká Británie největší mořskou rezervaci na světě. Ještě donedávna se tímto titulem pyšnila rezervace Papahanaumokuakea Marine National Monument na severozápadě Havajských ostrovů o rozloze 362 000 km2. Nově...

Inteligentní plán není zcela mrtev

str. 116 | Jiří Vácha
Když v roce 1966 uveřejnil reformní marxista Vítězslav Gardavský v Literárních novinách sérii článků nazvaných „Bůh není zcela mrtev“, byla v tom nepochybně velká občanská statečnost. Je skoro neuvěřitelné, že po čtyřiceti letech v roce 2007 uveřejnilo parlamentní shromáždění Rady...

Ovlivňuje vodicí pes psychiku nevidomého?

str. 73 | Petra Helebrantová
Orientace s bílou holí je pro nevidomého z hlediska paměti a pozornosti velmi náročná. Musí si pamatovat detaily trasy a znát důležité orientační body a znaky. Aby se dostal na příslušné místo, vydá velké množství energie. Pro některé nevidomé je to psychicky i fyzicky vyčerpávající. Je...

Hormonální antikoncepce

str. 75 | Vladimír Blažek
V souvislosti s výzkumy atraktivity žen a mužů podle tělesných znaků (pachu, tělesné velikosti a stavby těla, symetrie a dalších rysů obličeje) byly v posledních dvou desetiletích zjištěny i proměny atraktivity žen pro muže na jedné straně a preferencí mužských rysů ženami na straně druhé...

Nevtíravý půvab reciprocity

str. 70 | Stanislav Komárek
Lidská společnost stála a padala od šeré nepaměti dvěma principy: solidaritou a reciprocitou. Už u neandrtálců se objevují stopy péče o postižené členy skupiny, třeba jedinec, který zjevně přišel o ruku a navzdory tomu se dožil značného stáří, byť byl z hlediska lovu zřejmě „k...

Od retrovirů k imunoterapii

str. 65 | David Baltimore
Jana Olivová: Od objevu prvních retrovirů už uplynulo 100 let. Proč jste si k výzkumu vybral právě retroviry a jaké byly největší objevy, mezníky na vaší cestě k bližšímu poznání retrovirů? David Baltimore: Víte, retroviry si v jistém smyslu vybraly mne, já jsem si je nezvolil. Retroviry...

Islám – reálná hrozba, nebo jen „papírový tygr“?

str. 110 | Václav Hořejší
V listopadovém čísle Vesmíru se objevil rozsáhlý článek Jaroslava Pánka pojednávající o dosti „nevesmírové“ tematice – údajné hrozbě islamizace. Tento Pánkův článek pochválil ve stejném čísle Jan Sokol. Pánkův text vyšel ve zkrácené formě také v březnovém čísle Akademického...
Diskuse: 1

Hele, kluku, ty koukej do tý školy chodit!

str. 113 | Stanislav Vaněk
Veřejná beseda Výchova dětí v Čechách – Tradice, tápání a budoucnost se konala v malém sále Městské knihovny v Praze.1) Výchova je tvořivé dílo „Výchova je cílená systematická snaha pečovat o tělo, duši a ducha dítěte. Je tím, co dítě předvádí, když rodiče nejsou v jeho...

Staří versus mladí?

str. 121 | Radkin Honzák
Publikace dvanácti přednášek ze sympozia „Easing the Rush Hour of Life“ pořádaného v červenci 2008 v Berlíně rozdělené do tří tematicky se prostupujících oddílů: Finanční situace mladé generace, „Rush hours“ (= dopravní špička) života a Na cestě ke gerontokracii. Všichni autoři,...
Diskuse: 1

Poradenství je dialog

str. 119 | Alžběta Peutelschmiedová
Název knížky Účinné poradenství při terapii koktavosti odkazuje k psychicky závažnému problému, s nímž se potýkají nejméně čtyři procenta populace všech věkových kategorií. Dopad předkládaných myšlenek a zkušeností má však podstatně obecnější platnost. Poradenství je aktuálně...

Nevídaní akademikové

str. 120 | Jitka Klimešová
Při procházení pasáží Luxor, kterou si v Praze zkracuji cestu z Václavského náměstí na Hlavní nádraží, se snažím nevnímat police plné knih, abych snad nepodlehla jejich kouzlu a nějakou si nekoupila. Ale knihkupci to s námi umějí. Mezi slogany na regálech, které mají upozornit na novinky, mé...

Antimikrobiální peptidy – terapeutika budoucnosti?

str. 87 | Václav Čeřovský
Při infekčních onemocněních jsme často spoléhali na antibiotika. Počáteční úspěchy při jejich aplikaci vzbudily klamný dojem, že lékaři mají infekční nemoci navždy pod kontrolou. Neuvážené používání antibiotik vedlo ke vzniku rezistentních kmenů patogenních bakterií. Infekční...

Aralské jezero

str. 82 | Anna Píšková
Pohled na rozpadající se lodě ponechané svému osudu desítky kilometrů od současné vodní hladiny Aralského jezera působí mrazivým dojmem a vybízí k zamyšlení: Co se tu vlastně stalo? Vodní plocha mizí před očima, lodě zůstávají vody je využito k zavlažování. Navzdory těmtoK vytvoření...

Kukurbiturily a bambusurily

str. 78 | Vladimír Šindelář
Tyto exotické názvy představují dvě skupiny organických látek. Jejich společným znakem je tvar molekuly, který připomíná krátkou trubičku. Stěny trubičky vznikají spojením stavebních jednotek zvaných glykolurily. Nejvýznamnější vlastností těchto sloučenin je schopnost vázat uvnitř své...

Identifikace skenem duhovky

str. 79 | Pavel Kožner
Současné systémy identifikace a ochrany dat pomocí PIN, hesel a přístupových karet začínají být z bezpečnostního hlediska nedostatečné a nepraktické. Stále častěji dochází k situacím, kdy heslo zapomeneme, přístupovou kartu ztratíme nebo je nám dokonce odcizena. Navíc roste poptávka po...

K rozcestí evropského lesnictví a lesního hospodářství

str. 90 | Vladimír Krečmer, Bohuslav Vinš
Příčiny a alternativy „V každém případě stojí náš obor na rozcestí,“ napsal spectabilis Fakulty lesnické a dřevařské ČZU – nedávno ještě Fakulty lesnické a environmentální. Slova o rozcestí jsou závažná i proto, že platí pro celou lesnicky pokročilou Evropu – specifická krize se...

Papyrus Edwina Smitha, nejstarší lékařská kniha světa

str. 100 | Břetislav Vachala
Když před osmdesáti lety uveřejnil přední americký egyptolog James Henry Breasted faksimile, překlad a komentář Smithova papyru, žasli egyptologové i lékaři. Objevilo se totiž před nimi odborné metodické pojednání o léčení ran, které představuje neocenitelný pramen pro výzkum a pochopení...

ZOO jako utopická vesnice

str. 122 | Vendula Hnídková
Menagerie, předchůdce novověkých zoologických zahrad, provází lidský rod zřejmě odpradávna. Ve starověku jsou různé formy zvěřinců doloženy zejména na panovnických dvorech od Číny po Babylonii, od Asýrie po Egypt či Řím. Rozvoj moderních zoologických zahrad má kořeny v osvícenském 18....

Ostrorepům možná zvoní hrana

str. 67 | Jiří Patočka
Ostrorepi jsou mořští členovci připomínající korýše. Jejich tělo je chráněno pevným krunýřem ve tvaru podkovy, ze kterého vystupuje dlouhý ocas. Největší ze čtyř žijících druhů ostrorepa, ostrorep americký (Limulus polyphemus), dosahuje celkové délky až 60 cm. Tato zvláštní stvoření...

Salmonela zneužívá kyslíkové radikály produkované naším tělem

str. 67 | Petr Heneberg
Roku 1923 bylo zveřejněno pozorování využití sloučeniny zvané tetrathionát (S4O62–) bakteriemi rodu Salmonella, a to jako akceptor elektronů, které způsobují, že tyto bakterie produkují více energie a mohou růst i při vyšších hustotách než bakterie, které nemají schopnost produkovat tuto...

Cesta ke štíhlé postavě?

str. 69 | Ivan Boháček
Když chcete shodit nějaké to kilo nadváhy, zaháníte také myšlenky na jídlo, protože se domníváte, že myšlenka na chutné jídlo posiluje touhu to jídlo také sníst? Pravděpodobně to není nejvhodnější přístup. Podle studie provedené na Univerzitě Carnegie a Mellona (Science 330, 1530,...

Konec epidemií meningitidy v subsaharském pásmu na dohled?

str. 68 | Ivan Boháček
O záhadné epidemii meningitidy postihující subsaharskou Afriku v době sucha již psal Vratislav Schreiber (Harmattan – smrtící vítr, Vesmír 87, 741, 2008/11). Onemocnění způsobuje bakterie Neiseria meningitidis, není však stále jasné, proč epidemie propuká v měsících sucha, tj. od ledna do...

Vzestup klíšťové encefalitidy jako následek socioekonomických změn ve střední a východní Evropě

str. 68 | Petr Heneberg
Klíšťová encefalitida patří spolu s lymeskou boreliózou mezi nejvýznamnější onemocnění přenášená klíšťaty. V ČR bylo podle Státního zdravotního ústavu v roce 2009 zaznamenáno 816 případů. Na rozdíl od bakteriální boreliózy je klíšťová encefalitida původu virového. V celé Evropě...

Ukládání těžkých kovů na Mount Everestu

str. 68 | Jiří Patočka
I když na nebezpečné látky v životním prostředí narážíme velmi často, vždy znovu nás překvapí nález na neobvyklém místě. Takový je i nález arzenu a kadmia ve vzorcích sněhu a ledu z Mount Everestu. Nejvyšší koncentrace obou těžkých kovů byly objeveny ve výškách od 5000 do 7000 metrů...

Je parakrinní signalizace u bakterií běžná?

str. 67 | Petr Heneberg
Existenci parakrinní signalizace mezi dvěma buňkami mnohobuněčného organismu považujeme za běžnou. Poněkud složitější je to ale s její existencí u jednobuněčných organismů, kde jde z pohledu genetiky o jistou formu dobročinnosti – pomáhání v podstatě nepříbuznému jedinci. Zajímavý...

Překladač chemických názvů

str. 69 | Jiří Patočka
Téměř každý, kdo pracuje s chemickými cizojazyčnými texty, uvítá iniciativu Americké chemické společnosti, která vytvořila počítačový program LEXICHEM pro překládání chemických názvů. Při zkoušce, která zahrnovala překlad 250 000 anglických termínů do 7 jazyků a zase zpět do...
Diskuse: 1

Pseudogeny: vějička pro miRNA

str. 74 | Petr Heneberg
Pseudogeny byly před desítkami let definovány jako sekvence DNA připomínající skutečné geny, ale bez biologické funkce. Změny v jejich sekvenci vedou k tomu, že se někdy ani nepřepisují do RNA, v ostatních případech nedochází k překladu vzniklé RNA na cílové proteiny. I když je pro pseudogeny...