Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 9
Vesmír č. 9
Toto číslo vychází
1. 9. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Zářijové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 1 / 2011

Vyšlo 13. 01. 2011

Vesmír v mlze

str. 3 | Ivan M. Havel
Nedávno jsem byl e-mailem požádán, abych do jednoho časopisu odpověděl na anketní otázku „Jaký je váš vztah k vesmíru?“ Patnáct řádek mi na to dali! Kdyby šlo o Vesmír, asi bych je odkázal na naši redakci, ale oni měli zjevně na mysli vesmír, ten s malým v. Vztah k němu na patnáct...

Londýnský smog v českých vesnicích

str. 13 | Martin Braniš
S odsířením velkých energetických zdrojů spalujících hnědé uhlí byl v druhé polovině 90. let minulého století do značné míry vyřešen jeden z velkých problémů ochrany životního prostředí. Koncentrace hlavních atmosférických škodlivin, jako jsou SO2 a prach, znatelně poklesly. Lidem se...
Diskuse: 3

Hitlerova DNA

str. 16 | Daniel Vaněk
Velká většina světových i českých deníků převzala 24. srpna 2010 bizarní článek z belgického magazínu KNACK, který světu uvolnil novinářsky vděčnou informaci, že na základě testů DNA měl Adolf Hitler pravděpodobně židovské a africké kořeny. Belgický žurnalista Jean-Paul Mulders a...

Náhrada funkce lidských jater – realita, nebo přání?

str. 18 | Miroslav Ryska
Játra jsou „chemickou továrnou“ našeho organismu. Hrají ústřední roli nejen v detoxifikaci, ale i v syntéze a zajišťují více než 500 různých metabolických pochodů. Při zabezpečené funkci ostatních životně důležitých orgánů (srdce, plic, mozku, ledvin) můžeme žít bez jater pouze...

Výkyvy podnebí, křivky teplot a měkkýší fauna

str. 22 | Vojen Ložek
Ještě v polovině 20. století se výzkum nejmladší geologické historie – kvartéru (čtvrtohor) – opíral o klasické geologické metody: o studium jeho hornin a fosilních pozůstatků fauny a flóry v korelaci s dopady zalednění. Rozvíjel se především v zemích, které zalednění přímo postihlo,...

Darwin a žížaly

str. 48 | Jan Frouz, Linda Poklopová
V roce 1837, rok po návratu z výpravy na lodi Beagle, navštívil Charles Darwin svého strýce Josiaha Wedgwooda. Ten ho vzal na několik polí, která byla před patnácti lety pokryta vápencem, páleným mramorem a sopečnou škvárou. Materiál se nacházel ve značné hloubce pod povrchem. Wedgwood vyslovil...

Půlstoletí od objevu měkkých kontaktních čoček

str. 46 | Miroslav Raab
Někdy v roce 1952 jel Otto Wichterle rychlíkem z Olomouce do Prahy. Cestoval nejspíš první třídou, protože to byl už tehdy světově proslulý chemik, vysokoškolský profesor, vedoucí významné katedry a jeden ze tří děkanů tehdy právě ustavené pražské Vysoké školy chemicko-technologické....

Nobelista, s kterým se druzí nechtěli bavit

str. 51 | Jaroslav Petr
Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu za rok 2010 získal pětaosmdesátiletý britský biolog Robert G. Edwards za vývoj techniky oplození lidských vajíček v podmínkách in vitro. Tato technika se dnes v mnoha zemích světa běžně používá k léčbě neplodnosti a spolu s dalšími postupy tzv....

Oplodnění in vitro

str. 12 | Pavel Trávník
Letošní Nobelova cena za medicínu nebo fyziologii byla udělena profesoru Robertu G. Edwardsovi, narozenému 27. září 1925 v Manchestru, absolventu univerzit Waleské a Edinburské a profesoru Cambridžské univerzity. Byla udělena za „vývoj metody oplození in vitro“, což vystihuje podstatu objevu a...

Kanibalismus jako past na pulce invazních ropuch

str. 10 | Pavel Duda
Austrálie je sužována biologickými invazemi, či spíše důsledky záměrných introdukcí nepůvodních druhů, jako žádný jiný kontinent. Mezi známé zavlečené druhy patří především zvířata domácí, užitková a lovná, která přivezli osadnícis cílem připodobnit Austrálii svému původnímu...

Aceny: molekuly pro nanoelektroniku s „českými“ kořeny

str. 11 | Filip Teplý, Petr Slavíček
Struktury s řadou vedle sebe naskládaných benzenových jader (obr. 1) vypadají nejen pěkně, ale staly se také hitem (nano)technologie 21. století. Nazývají se obecně aceny. Na pravidelný šestiúhelník se střídajícími se jednoduchými a dvojnými vazbami (popřípadě s kolečkem uprostřed) si asi...

Budeme svědky vymření sajgy?

str. 21 | Jan Robovský
Chobůtkatá antilopa sajga je houževnaté stvoření schopné ustát prašné bouře či kruté mrazy, přesto je však nejspokojenější ve stepích s omezenou nadílkou sněhu. Není proto divu, že se jí dařilo v tzv. mamutí stepi během ledových dob. V posledním glaciálu osidlovala celou severní polovinu...

Nahožábří plži

str. 33 | Adam Petrusek
Jednou z nejpestřejších skupin mořských bezobratlých jsou nahožábří plži (Nudibranchia), dobře známí potápěčům z celého světa, od tropů přes Středomoří (ilustrační snímky pocházejí z Jadranu) až po chladná polární moře. Ačkoli se jim v řadě jazyků říká „mořští...

Na onen svět v kánoi

str. 28 | Stanislav Chládek
První písemná zmínka o mayských kánoích pochází z r. 1502. Při své čtvrté výpravě potkal Kryštof Kolumbus u pobřeží poblíž dnešního Hondurasu velkou mayskou obchodní kánoi poháněnou 25 veslaři. Podobně jako mnozí jiní indiáni používali středoameričtí Mayové k plavbě po řekách,...

Autofagie ve vztahu k nemoci

str. 41 | Ivo Überall
Stálost vnitřního prostředí buňky je udržována řadou hierarchicky uspořádaných mechanismů. Jsou-li mechanismy narušeny, mění se růst a vývoj buněk, což může vést k závažným patologickým stavům. Jedním z těchto procesů je vyrovnaná bilance proteinů, která spočívá v rovnováze mezi...

Kam uletět před teplem?

str. 10 | Jiří Reif
V posledních desetiletích teplota vzduchu celosvětově stoupá a střední Evropa není výjimkou. Klima se zde oteplilo zejména v jarních měsících, kdy se většina organismů rozmnožuje. Ptáci na mírnější jarní podnebí reagují různými způsoby: od změn migračního chování či mezidruhových...

Psychosomatika

str. 45 | Stanislav Vaněk
Luboš Veverka: Hranice mezi zdravím a nemocí není až tak ostrá, jak by se mohlo na první pohled zdát. Na jejím rozmělňování se podílejí subjektivní pocity a individualita pacientů. Dva pohledy – klasické medicíny a psychosomatického přístupu – se pokusíme porovnávat v dnešní diskusi....

Málo známý myslitel

str. 56 | Radek Mikuláš
Alfred North Whitehead (1861–1947), britský matematik a filozof, je v českém prostředí osobností málo známou navzdory rozsáhlému, ambicióznímu a mnohotvárnému dílu, které zanechal, a navzdory tomu, že určitá část jeho díla se týká tak důležité části myšlení první poloviny 20....

Kdy přízemní ozon škodí?

str. 17 | Iva Hůnová
Je známým faktem, že přízemní ozon ve zvýšených koncentracích na člověka, živočichy i rostliny působí toxicky (viz Vesmír 88, 804, 2009/12). Z výsledků podrobných měření difuzními dozimetry v některých českých horských lesích je zřejmé, že ve vegetačním období teplých roků mohou...

Družicová archeologie v průzkumu Čech

str. 34 | Martin Gojda, Jan John
Při archeologickém studiu pravěké a historické minulosti člověka se z mnoha důvodů – zejména etických, teoreticko-metodologických a technických – využívají nedestruktivní postupy. Vedle klasického vizuálního letecko-archeologického průzkumu z malých výšek, jehož produktem jsou šikmé...

„Kladivohlavý“ kulohlavec

str. 7 | Jan Robovský
Kulohlavci jsou relativně velcí kytovci (dorůstají délky až kolem 7 metrů) příbuzní delfínům. Jsou bohužel nejznámější kvůli svým poměrně častým uvíznutím na plážích (že by kvůli nějaké „konstrukční“ vadě v jejich morfologii?). Proti delfínům mají krátké a kulovité rostrum...

Mezi minulostí a budoucností

str. 5 | Petr Vysoký
Po přečtení článku prof. J. Pánka si mnoho čtenářů vydechne… konečně. Když o této problematice začal mluvit před několika lety van Gogh a nazval reálná fakta pravými jmény, vysloužil si kulku do hlavy. Když o tom letos začal mluvit Thilo Sarassin, byl vyštván z místa člena bankovní rady....

Politické důsledky naklonění se

str. 8 | Petr Houdek
Od konce 18. století, kdy se ve francouzském zákonodárném sněmu konzervativci posadili vpravo a sociální reformátoři obsadili levou část místnosti, se pro popis politického přesvědčení stalo pravo-levé dělení univerzální metaforou. Její nespornou výhodou je, že si člověk dokáže komplexní...

Domestikace psa

str. 5 | Lubor Mojdl, Tomáš Jakuba
Článek je bezpochyby velmi zajímavý, u laika však vyvolává řadu dotazů a pochybností. Pokusím se zde vyslovit alespoň některé, na něž bych rád znal alespoň částečně uspokojivou odpověď. Jaký je (resp. v čem spočívá) genetický rozdíl mezi vlkem a psem? Je známo, že vzájemné...

O lékařích v období nacionálního socialismu

str. 55 | Michal Šimůnek
Nakladatelství Academia vydalo v tomto roce v překladech dvě publikace, které se zabývají nejtemnějšími okamžiky moderní vědy. Jde o knihy odlišné žánrem, zpracováním i rozsahem; přesto je mezi nimi jasná souvislost: postavení, fungování a úloha vědy a vědců, zejména lékařských a...

Genové inženýrství a evropská demokracie

str. 54 | Jaroslav Drobník
Skromná knížka Vladimíra Vondrejse je zajímavým čtením o takových výsledcích vědy, jako jsou například molekulární stroje nebo černé díry ve vesmíru. V evropské souvislosti se však dotýká bolavého místa společnosti zasažené chronickou alergií a odhaluje její příčiny a...

Sú fontány ostrovmi v „mori“ veľkomesta?

str. 38 | Ladislav Hamerlík
Čo môže dnes urobiť ekológ, ak chce skúmať nejakú ekologickú hypotézu? Pozrieť sa napríklad na zúbok teórii ostrovnej biogeografie? Jedna možnosť je vydať sa na ďalekú a veľkolepú cestu, najlepšie do exotických krajín a skúmať nikým neprebádané biotopy, kde sa to len tak hemží...

Rozklad endokrinních disruptorů pomocí hub

str. 15 | Tomáš Cajthaml
V posledních čtyřiceti letech se objevují četné důkazy, že se v životním prostředí vyskytují látky schopné negativně ovlivňovat hormonální systém živočichů včetně lidí. Po celém světě jsou ve vodě nalézána stopová množství látek s účinky lidských pohlavních hormonů. To souvisí...

Kalkulačková štafeta

str. 9 | Milan Mareš
Čas chvátá, a tak od okamžiku, kdy tranzistory nahradily ozubená kolečka, uběhlo už padesát let. Řeč je o počítání a počítacích nástrojích. Ne o těch velkých a výkonných, které se roztahovaly v rozlehlých sálech a na pohon potřebovaly výkon střední elektrárny, ale o těch, které se...

Proč (ještě) není brslen léčivou rostlinou

str. 7 | Jiří Patočka, Josef Frynta
Brslen evropský (Euonymus europaeus) je opadavý, 1 až 6 m vysoký keř z čeledi jesencovitých (Celastraceae), rostoucí v lužních lesích a lesních okrajích na hlubokých, mírně vlhkých půdách. Mladé větvičky jsou zelené, starší červenohnědé až téměř černé s čtyřhrannými korkovými...

Naučíme bource morušového tkát pavučiny?

str. 8 | Jiří Patočka
Pavoučí vlákna patří pro své unikátní vlastnosti k těm výtvorům přírody, které se vědci snaží napodobit již mnoho let. Udivující je především jejich pevnost a pružnost, díky níž předčí všechny materiály, které prozatím vzešly z rukou chemiků. Pavoučí vlákno má vynikající...

Fluidní čáry

str. 58 | Lada Hubatová Vacková
Po publikaci O duchovnosti v umění z roku 1912 věnované teorii barev a považované za fundamentální text pro pochopení abstraktního umění, se Wassily Kandinsky pokusil představit základy moderní teorie tvaru. Snahou tohoto čelního rusko-německého představitele avantgardního umění bylo...
Diskuse: 2

Úspěšnost v soutěži o ERC granty

str. 44 | Detlef Schröder
Od roku 2008 udělila Evropská výzkumná rada (European Research Council, ERC) okolo 1500 výjimečně dobře dotovaných grantů ve všech vědeckých oblastech. Tyto osobní granty jsou udělovány výhradně podle vědeckých kritérií, přičemž je se stejnou váhou posuzována osoba navrhovatele/navrhovatelky...

Výherci vánočního losování

str. 36 | redakce
Digitální fotoaparát Olympus μ [mju:] 510: Mgr. Tynchtyk Amatov (Praha 7), Ing. František Illich (Horní Beřkovice) a Jan Čapka (Třebíč). Jedna z knih nakladatelství Dokořán, s. r. o. (Einsteinův vesmír, Odsud až do nekonečna, Náš neobyčejný vesmír, Zkratka napříč časem, Život a...