Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 9 / 2010

Vyšlo 09. 09. 2010

Stavy a stavy

str. 503 | Ivan M. Havel
Bludiště není k chození, nýbrž k bloudění. Chůze bloudícího (říkejme mu bludič) je totiž komplikována tím, že se od něj vyžaduje časté rozhodování, které navíc může být podřízeno nějakému jeho záměru. Třeba se chce dostat k místu, kde čeká odměna (laboratorní potkani to...

O kohoutkovi a slepičce

str. 515 | Jaroslav Petr
V souvislosti s nastávající „šťastnou událostí“ padne otázka „Holka, nebo kluk?“ asi v každé rodině. Člověka odedávna zajímalo, co určuje pohlaví potomků.1) Teorií vymyslel přehršel. Staří Řekové byli například přesvědčeni, že u ovcí rozhoduje o pohlaví teplota, protože...

Budeme moci sklízet úrodu i v zimě?

str. 505 | Jiří Friml
Martina Mašková: Proč jsou geny, které řídí tvorbu listů a růst kořenů, klíčové? Jiří Friml: Kódují transportní proteiny, které vedou auxin rostlinou. Když jsme je vypínali, zjistili jsme, že rozložení transportního auxinu v rostlině funguje jako univerzální signál. Důležité je, že...

Hanojské věže

str. 544 | Radek Pelánek
Hanojské věže jsou zdánlivě jednoduchý dřevěný hlavolam vhodný pro trénink myšlení dětí. Ovšem málokterý hlavolam se dostane do učebnic, natožpak do učebnic dvou tak odlišných oblastí, jako je psychologie a programování. A málokterý hlavolam, který se vyskytuje v základních učebnicích,...

Rýže, nebo rizoto?

str. 532 | Václav Stejskal
Co oko nevidí, to žaludek nebolí aneb Co chybí na etiketách potravin? Je snadné být vegetariánem? Ne tak docela… vegetariáni „vědí své“ o jistém psychickém tlaku většinové karnivorní společnosti. Přestože si někteří na své jinakosti tak trochu vnitřně zakládají, řada z nich už je...

Půda a abnormální klimatické jevy

str. 553 | Jan Vopravil, Tomáš Khel, Taťána Vrabcová
Vzhledem k tomu, že zejména v posledním desetiletí značně stoupá počet živelných pohrom, stále více se nabízí otázka, zda se na nich také nepodílí špatný stav půd České republiky. Střídají se období rychlých a intenzivních záplav s obdobími výrazného sucha, a to se všemi možnými...

Německá univerzita v Praze a přírodní vědy, 1882–1939

str. 561 | Tomáš Hermann, Michal Šimůnek
Vzpomínáme-li letos 90. výročí vzniku Přírodovědecké fakulty UK v Praze, stojí za připomenutí začátek vládního nařízení (č. 392/1920 sb. z 24. června), jímž se tak stalo: „Filosofická fakulta university Karlovy a německé university v Praze rozděluje se na fakultu filosofickou a na fakultu...

Πανδώρα

str. 564 | Radkin Honzák
Pandora musela mít někde schovanou ještě jednu skříňku, kterou teď speciální archeologové našli, předali ji do povolaných rukou a ty poslušny moudrých hlav neváhaly a otevřely ji. Vyrojilo se tak mnoho šeredných věcí a mezi nimi hojnost nových chorob. Přestože se nové neduhy mají čile k...

Tuberkulóza a upíři

str. 566 | Dittmar Chmelař
Lidé měli odnepaměti strach z neznámého. Zvláště věci, které se nás bezprostředně dotýkaly nebo mohly dotýkat, v nás vždy vyvolávaly téměř panickou hrůzu. Koncem 1. tisíciletí se stal strach z neznámého příčinou vzniku kultu satana a černé mše. Konec 19. století byl provázen...

Když láska letí vzduchem…

str. 511 | Radkin Honzák
Hudba působí na emoce a tudy na výsledek rozhodování, jak dokládá řada životních zkušeností i experimentů. Muži, nikoli ženy, kupovali více květin a utratili v květinářství více peněz, pokud tam hrála romantická populární hudba. Pokud však postrádala romantický odstín, chovali se...

Bioprodukty coby cesta k obezitě, chudobě a do morálního bahna?

str. 510 | Petr Houdek
Nemoci oběhového systému, obezita, cukrovka 2. typu nebo rakovina přímo či zprostředkovaně umoří většinu populace rozvinutého světa. Za původce těchto civilizačních nemocí je zodpovědná především západní dieta, průmyslově a mnohofázově zpracovávané potraviny obohacované tuky a...

Děti, pozor na zlobry – vysoké nebezpečí obezity

str. 513 | Petr Houdek
Mágové marketingu vědí, že již dvou až tříleté děti začínají rozeznávat jednotlivé značky výrobků a dožadovat se jich v uličce supermarketu podle „jména“. Ve stejném věku jsou již také schopny identifikovat své oblíbené (pohádkové) postavy. Odtud je již jen krůček k praxi, kdy je...

Přijdeme do roku 2100 o tučňáky císařské?

str. 518 | Simona Poláková
Ochranářská práce z osvětových důvodů vyžaduje chytlavá hesla a chytlavé organismy. Proto se nyní místo již zastaralé otázky „Přežijí rok 2000?“ začalo používat „Přežijí rok 2100?“. A roli pilotního maskota si vysloužil tučňák císařský (Aptenodytes forsteri). Proč ne, má...

Niva a říční krajina

str. 560 | Radan Květ
Po prvním semináři Niva z multidisciplinárního pohledu v roce 1997 následovaly v ročních intervalech další čtyři semináře (až do roku 2001). Začala se tehdy věnovat pozornost území, které bylo v té době mimo sféru zájmu věd o zemi i dalších oborů. Pohledy různých odborníků osvětlovaly...

Česká společnost pro energetiku

str. 512 | Václav Pačes, Václav Cílek, František Janouch, Jan Švejnar
Česká společnost pro energetiku (ČSEn) byla formálně založena dne 6. dubna 2010. Jejímu založení předcházely déle než roční přípravy a několikaleté společné odborné aktivity zakladatelů. Společnost se nevymezuje pouze jako technická, ale chce zkoumat energetiku také jako společenský jev...

Fotosyntéza viděná elektronovou mikroskopickou tomografií

str. 512 | Jaromír Kutík
Fotosyntéza, zejména zelených rostlin, nás zásobuje mnoha produkty, bez nichž by byl náš život na Zemi nemyslitelný, na prvním místě kyslíkem. Při studiu buněčného aparátu fotosyntézy se začala před několika lety uplatňovat elektronová mikroskopická tomografie. Na rozdíl od běžné...

Kvalita práce genetických laboratoří posuzovaná podle norem

str. 514 | Daniel Vaněk
Jednou z povinností genetických laboratoří podle vznikajícího zákona o DNA by měla být akreditace podle normy ISO 17025 nebo ISO 15189. Rozdíly mezi požadavky kladenými těmito dvěma dokumenty nejsou velké a spíše jde o jejich zaměření ve vztahu ke specifickému zákazníkovi. Norma 15189 je určena...

Jeskyně plavců a šelem

str. 520 | Miroslav Bárta
Staří Egypťané si byli vědomi všech předností, které jim poskytovalo úrodné, byť zároveň nevypočitatelné nilské údolí. Pojmenovali ho ta kemet (černá země), zřejmě kvůli úrodnému nilskému bahnu, které Nil každoročně přinášel z vnitrozemí Afriky a ukládal na březích koryta řeky....

Ženy analyzují obličej jinak než muži

str. 509 | Vladimír Blažek
Vnímání obličeje je spojené především s oblastí na pomezí spánkového a temenního, resp. i týlního laloku koncového mozku (s vřetenovitým, fusiformním závitem). Na rozpoznávání obličeje a jeho vlastností se podílí ještě mnohé další okrsky zmíněných částí šedé kůry mozkové, při...

500 let vynálezce rovnítka

str. 508 | Milan Mareš
Matematické symboly zpravidla zůstávají „majetkem“ matematiků, ale neplatí to o všech. Asi nejdál mimo území matematiky, dokonce dál než symboly + nebo −, se dostala značka pro rovnost = alias „rovnítko“, a právě ono letos slaví určité výročí. Přesně před půl tisíciletím se...

Leviatan Melvillův – příliš zubatý vorvaň

str. 506 | Jan Robovský
Vorvani jako skupina prodělali v třetihorách zajímavou radiaci, jejímž pouhým zlomkem jsou dnešní malí vorvani označovaní jako kogie a mnohem větší vorvaň. Přestože už se toho o evoluci vorvaňů ví poměrně hodně, například to, že ztráta zubů v horní čelisti u žijících zástupců je...

Společenstvo ptačího volete

str. 502 | Stanislav Vaněk
Podivnému jihoamerickému opeřenci bylo věnováno mnoho pozornosti. Google nabízí skoro sedmdesát tisíc odkazů, nadšenci hoacinovi založili i webovské stránky (http://hoatzin. catec.upr.edu/index.html – ale „nic moc“).1) Hoacin chocholatý dělal a dělá problémy se zařazením do ptačího...

Kde dnes znamená včera

str. 526 | Milan Chytrý, Věra Pavelková - dříve Řičánková, Michal Horsák
Rekonstrukce živé přírody čtvrtohor se opírají o nálezy fosilních zbytků rostlin a živočichů a geologické doklady o charakteru jejich životního prostředí. Nejužitečnější a nejúplnější paleoekologické rekonstrukce tradičně umožňuje pyl rostlin, kosti obratlovců, zejména savců, a...

Metabolismus a velikost těla v novém tisíciletí

str. 536 | David Storch
Jednou z největších událostí v biologii konce minulého tisíciletí byl vznik metabolické teorie biologie (viz Vesmír 83, 508, 2004/9). Díky spolupráci biologů a fyziků v Santa Fe Institute se podařilo navrhnout vysvětlení sedmdesát let staré záhady, proč intenzita metabolismu u živočichů roste s...

Z toulek po Makedonii

str. 539 | Julius Komárek
Tuto zajímavou zemi málokdo z Čechů zná, ačkoliv leží uprostřed balkánského poloostrova a ačkoliv kolem ní vedou běžné cesty našich turistů. Nanejvýš si každý pamatuje, že se psávalo kdysi o makedonských spiklencích, kteří v Praze nebo ve Vídni někoho bezohledně zastřelili na ulici nebo...

Třeboňsko, krajina ve znamení vody

str. 556 | Zdeněk Vašků
Třeboňská pánev má tvar protáhlé elipsy. Na severu zasahuje přibližně po Bechyňskou Smoleč, na jihu proniká až do Rakouska. Jde o území rovinaté, s průměrným sklonem od jihu k severu jen 1,5 ‰, dno však leží oproti pánevním okrajům téměř o 100 m níže. Vznik pánve bývá spojován s...

Za měsíc na Měsíc?

str. 565 | Stanislav Vaněk
Marek Kuchařík: Kosmický výzkum je jedním z nejnáročnějších oborů lidské činnosti. Podílí se na něm velké množství oborů a je to oblast, která by měla vést technologický pokrok lidstva. Zároveň je to ale činnost velice drahá, jejíž návratnost je dlouhodobá a veřejnosti se špatně...

Původnost

str. 568 | Stanislav Komárek
Minimálně od dob Rousseauových, ale v jistých náznacích už déle, touží Evropa po archaičnosti, původnosti a jinakosti, ať už lidové, nebo exotické (viděno z ludvíkovské Paříže byli v zapadlých údolích Přímořských Alp skoro stejní divoši jako na Fidži). Jedním z nejobvyklejších...

Atmosféra a klima, aktuální otázky ochrany ovzduší

str. 573 | Jan Mertl
Ochrana klimatického systému Země a zajištění kvalitního ovzduší patří mezi stěžejní environmentální témata. Navíc je úzce propojená s jednotlivými národními ekonomikami. Díky tomu se dostává do popředí zájmu vrcholné politiky, médií i veřejnosti ve většině vyspělých i...

Obrázky z Drážďan – kino a muzeum

str. 574 | Jakub Potůček
Když jsem před časem navštívil Drážďany, zdaleka jsem netušil, že v ulicích saské metropole narazím na takové množství kvalitní moderní architektury. Z mnoha zdejších staveb mě oslovila obzvlášť jedna dvojice – multikino od slavné rakouské skupiny COOP HIMMELB(L)AU a skvěle rekonstruované...

S jakým Ruskem máme vůbec dnes tu čest?

str. 570 | Jan Jůn
Nezaujatý společenskovědní pozorovatel či politologický expert odněkud z vesmíru by s tím měl asi opravdu hodně práce. Měl by posuzovat intence současného Ruska podle zarmoucených tváří prezidenta Medvěděva a premiéra Putina a jejich přátelských kondolenčních objetí s polskými...
Diskuse: 2

Odlišuje nás od ostatních primátů zamilovanost?

str. 572 | Jana Vacíková
Kniha britského antropologa a evolučního biologa, profesora Liverpoolské univerzity, který se specializuje na chování primátů, shrnuje současné poznatky o evoluci člověka a jeho nejbližších žijících i vyhynulých příbuzných. Již z názvů kapitol a podkapitol lze usuzovat na zajímavá i...

Genový transfer v protinádorové imunoterapii

str. 506 | Anna Žlabová
V zásadě jde o in vitro modifikaci lymfocytů, které byly odebrány pacientovi tak, aby na svém povrchu nesly receptory pro molekuly charakteristické pro nádor. Toho lze docílit přenosem genů (genovým transferem), při němž se pomocí virového vektoru vpraví do buněk potřebná genetická informace. Z...

Záhadná kambrická fosílie je předkem hlavonožců

str. 507 | Pavel Duda
Jednomu z enigmatických tvorů ze slavného naleziště fosilií Burgess Shale v Britské Kolumbii (viz Vesmír 88, 624, 2009/10) se po mnoha letech od jeho objevu dostalo taxonomického zařazení. Živočich nazvaný Nectocaris pterix, patřící k společnosti bizarních tvorů jako Hallucigenia, Anomalocaris či...

Zastavil rok 2010 úbytek biologické rozmanitosti?

str. 508 | Jiří Reif
Před osmi lety se světoví lídři zavázali, že do roku 2010 významně zmírní úbytek biologické rozmanitosti na Zemi. Tento závazek byl sice velmi naivní (dosud vlastně ani nevíme, kolik druhů po světě vůbec běhá, létá a roste, takže těžko pak odhadovat nějaké změny globální biodiverzity,...

Co má diacetyl společného s popcornem?

str. 506 | Jiří Patočka
Diacetyl (2,3-butandion, CH3-CO-CO-CH3) je jednoduchá organická molekula, která je přirozenou součástí másla a některých rostlinných olejů. Tato žlutavě zelená kapalina ostré „máslové“ chuti se vyrábí synteticky. Margariny samotné jsou téměř bez vůně a bez chuti. Aby byly pro konzumenty...

Arabidopsis má „přečtený“ bibliom

str. 507 | Radek Bezvoda
Dnešní biolog tráví podstatnou část pracovní doby u počítače, a to nejenom kvůli návykovosti webu a e‑mailu. S dostupností genomických expresních dat se u modelových organismů počítá jako se samozřejmou věcí. Neustále se objevují nové databáze. Martin Krallinger s kolegy připravil...

Unikátní tvarová paměť nafionu

str. 509 | Jiří Patočka
Nafion je základem nejpoužívanějších membrán v palivových článcích. Jde o polymerní protonový vodič (sulfonovaný tetrafluoretylenový kopolymer), který v článku zastává funkci tuhého elektrolytu. Výzkumníci z vývojového centra General Motors v Michiganu zjistili, že nafion má unikátní...

21. mezinárodní biologická olympiáda 2010

str. 508 | Jan Černý, Petr Šípek, Tomáš Soukup
Letošní olympiády, která se konala 11.–18. července 2010 v Changwonu v Jižní Koreji, se účastnilo 233 studentů z 59 zemí. Celkem bylo rozděleno 25 zlatých, 46 stříbrných a 70 bronzových medailí. Naše čtyřčlenná výprava vyrovnala své mimořádně úspěšné vystoupení z minulého roku,...

Zelená síť Krušné hory

str. 546
V Krušných horách na obou stranách hranice se vyskytují cenná přírodní území patřící do soustavy Natura 2000. Ty spolu vzájemně sousedí a prolínají se, čímž vznikají velké komplexy chráněných oblastí s vysokým potenciálem rozvoje. Kvalita životního prostředí získává stále větší...

Integrovaná ochrana půdy a jakosti vody

str. 552 | Karel B. Březina, Tomáš Kvítek
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i., v oblasti integrované ochrany půdy a vody se svým rozsahem řešení problematiky integrované ochrany půdy a vody řadí na čelné místo v České republice, kde za podpory vyvinutých a datově relevantních geografických informačních systémů...

Fakulta životního prostředí

str. 550
Fakulta životního prostředí má hlavní pracoviště v Ústí nad Labem. Zde je umístěn děkanát se studijním oddělením, dále katedra informatiky a geoinformatiky, katedra přírodních věd, katedra společenských věd, katedra technických věd a knihovna se studovnou. V objektu jsou rovněž učebny pro...