Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 4 / 2010

Vyšlo 06. 04. 2010

Za okraj horizontu a pod povrch věcí

str. 207 | Michal Anděl
V deváté třídě jsem uměl spojit kondenzátor s diodou, posléze i otočný kondenzátor s diodou, a tak jsem si vyrobil první krystalku. Tu jsem spojil se sluchátkem ze starého telefonního aparátu, anténu na radu jednoho spolužáka připojil i do obyčejné zásuvky (!), a pak už poslouchal s radostí i...

Parazit Toxoplasma a Rh-faktor

str. 220 | Jaroslav Flegr
Proč se v lidské populaci vyskytují všechny čtyři krevní typy systému AB0 (viz rámeček „Krevní skupiny“), není jasné. Je ovšem pravděpodobné, že z hlediska obrany celé populace před parazity je výhodné, když se její příslušníci liší zaprvé v tom, podle čeho rozpoznávají cizorodost...

Život na hranici areálu

str. 223 | Jitka Klimešová
Život na zeměkouli má své hranice a ty hranice jsou různé pro různé živáčky. Geografické rozšíření, tedy areál druhu, můžeme vynést do mapy a ohraničit. Tyto hranice je neobyčejně zajímavé zkoumat, i když je to, pravda, často spojeno s jistým nepohodlím, protože tam, kde je hranice pro...

Proč kukaččí mládě vraždí nevlastní sourozence?

str. 238 | Tomáš Grim
V přírodě můžeme být svědky řady pozoruhodných sportovních výkonů. Sokol pronásledující kořist rychlostí přes 300 km/hod či olbřímí keporkak skákající nad mořskou hladinu berou dech. Podobné sportovní výkony však blednou ve srovnání s tím, co svede miniaturní mládě kukačky nedlouho...

Rodí se dnes těžší děti?

str. 224 | Pavla Koucká
Informace o hmotnosti následuje ve zprávě o narození zpravidla hned za jménem dítěte. Na první pohled to zní až nemístně materialisticky. Vždyť se narodil nový člověk, bytost s osobitými vlohami. Copak je opravdu tak důležité, kolik má kilo? Váha je ovšem primárním ukazatelem zdravotního...

Čeští Vietnamci mezi dvěma jazyky

str. 250 | Petr Komers, Jitka Slezáková
Mluvíme-li o komunitě, je třeba upřesnit, že mezi jejími příslušníky existují značné rozdíly, jež se týkají především míry kontaktu a zapojení do většinové české společnosti. Tato míra pak vyplývá zejména z jejich jazykových znalostí. Čím méně zná Vietnamec češtinu, tím více...

Václav Břicháček: N = 1

str. 256 | Jiří Fiala
Povím vám, jak velmi nepříznivé podmínky vedly k podmínkám velmi příznivým. Bude to mé poděkování Václavu Břicháčkovi, s nímž jsme se (dočasně) rozloučili letos v únoru. V roce 1969 nastaly tak nepříznivé podmínky, že se profesor Katětov, jeden z našich nejlepších matematiků,...

Problémy intenzivní výzkumné strategie

str. 257 | Václav Břicháček
Klasická metodologie psychologie spočívá ve sledování většího počtu osob v jedné situaci. Intenzivní strategie naproti tomu zkoumá jedince v mnoha situacích. Intenzivními strategiemi vlastně psychologie začínala. Celý výzkum se dělával s jednou nebo několika málo osobami. Když pročítáme...

Devadesát let – a nic!

str. 218 | Anton Markoš
Před první světovou válkou se mendelovská genetika stala uznávanou vědou. Připomeňme velmi zjednodušeně její hlavní zásadu: To, jak organismy vypadají a čím jsou (jejich fenotyp), je určeno vlohami – geny zděděnými od rodičů. Každý gen se může vyskytovat i ve více verzích – alelách....

Gen způsobující astma

str. 215 | Petr Heneberg
Roku 1910 zveřejnila misionářka Katherine Mary Barrowová zprávu, že na ostrově Tristan da Cunha zemřelo dvanáctileté dítě trpící astmatem. Zároveň uvedla, že touto nemocí je na ostrově postižena řada dalších dětí. Nebylo by na tom nic zvláštního, kdyby nešlo o poměrně malý ostrov (98...

Občas se hodí mít stresované rodiče

str. 216 | Vít Latzel
O zákonech dědičnosti toho víme poměrně dost a jejich řeč se zdá být neúprosná. Denně se s tím setkáváme nejen při pohledu do zrcadla, ale někteří z nás také při výchově svých milých robátek. Po kom jen mohou být, že? O tom, jak se daný organismus bude vyvíjet, prospívat a koneckonců...

Rozmanitost imunitních genů hýla rudého

str. 215 | Marta Promerová
Většina živočichů je během svého života vystavována parazitům a patogenům. Aby se jim mohly účinně bránit, vytvořily si během evoluce složitý imunitní systém. Když je tělo živočicha napadeno cizím organismem, spustí se imunitní reakce, která se snaží patogen zničit. Ovšem k tomu, aby...

Hluboké hvozdy, nebo pokřivené křoví?

str. 232 | Radim Hédl, Péter Szabó
Lesy středoevropských nížin Představa divokého zeleného hvozdu souvisle pokrývajícího střední Evropu je velmi lákavá. Bohužel je podobně zjednodušená jako osvícenecká doktrína, že les jsou stromy, které vyrostou v zapojený les, zahynou přirozeně či pilou, a poté je třeba vysázet les...

Obraz horizontu

str. 226 | Michal Bursa, Vladimír Karas
Titulek článku je zřejmý protimluv – podle klasické teorie relativity černé díry nezáří a kvantové korekce mohou v případě astronomických černých děr způsobit korekci jen nepatrnou. Na druhou stranu však naprostou většinu informací o kosmických tělesech včetně černých děr získávají...

Zvláštnosti poloslnečnej aktivity v roku 2009

str. 206 | Július Koza
Začínajúci 24. cyklus slnečnej aktivity aj na začiatku roka 2010 udivoval veľmi nevýrazným nástupom. Jednako však koncom roka 2009 počet dní čistého Slnka, bez slnečných škvŕn, výrazne poklesol a na konci roka bolo zaznamenaných niekoľko malých skupín slnečných škvŕn. Aj na začiatku roka...

Hvozd, nebo savana?

str. 235 | Vojen Ložek
V příspěvku o lesích středoevropských nížin „Hluboké hvozdy, nebo pokřivené křoví?“ se R. Hédl a P. Szabó vracejí k dávnému problému, který již před 60 lety velmi kriticky rozebral F. Firbas a který byl opětovně diskutován v různých souvislostech, třeba i v Č s. botanické...

O čtvrtém řádu a o tom, jak se nakonec, neřád, zkomplikoval

str. 242 | Petr Pokorný
„Když jsem v kosmické lodi obletěl Zemi, uviděl jsem, jak je naše planeta krásná. Lidé, chraňme a rozmnožujme tuto krásu, ale neničme ji!“ To jsou údajně slova sedmadvacetiletého Jurije Alexejeviče Gagarina bezprostředně poté, co se 12. dubna roku 1961 vrátil z oběžné dráhy. Naše planeta...

Stále záhadné deinotériá

str. 253 | Csaba Tóth
Rôzne nejasnosti a dohady sprevádzali deinotériá už od čias ich prvých nálezov v období 18. a 19. storočia. Vášnivú diskusia o systematickej príslušnosti a spôsobe života týchto cicavcov vyvolával najmä nezvyčajný spôsob zakrivenia symfýzy sánky so spodnými klami a svojráznymi zubami...

Talovín

str. 211 | Jiří Patočka
Talovín zimní (Eranthis hyemalis) je půvabná, zářivě žlutá květina, která patří mezi první posly jara. Tato drobná, 6 až 10 cm vysoká kráska kvete v únoru až březnu. Miskovité květy rostou na krátkých stopkách a bývají 3 až 4 cm široké. Jsou složeny pouze z kališních lístků a...
Diskuse: 2

Co znamená výskyt prasat na Kypru před 12 000 lety?

str. 213 | Lenka Kovačiková, Jan Robovský
Za centrum domestikace divokých prasat (Sus scrofa) je všeobecně považována jihozápadní Asie. Usuzuje se, že domestikace tohoto druhu proběhla na několika místech nezávisle, přičemž konkrétní archeologické nálezy pocházejí z Anatolie a z horní části Mezopotamské nížiny. Odtud se pak...

Samičky jsou jedovatější

str. 214 | Oldřich Lapčík
Žáby z čeledi pralesniček (Dendrobatidae) se před nepřáteli chrání jedem uloženým v kůži. Ten si ale nevyrábějí samy. Proměnlivou směsici desítek alkaloidů získávají z potravy, ve které nechybějí jedovatí roztoči (zejména pancířníci – čeleď Oribatidae), mravenci, stonožky a brouci....

Když u savců kojí samec

str. 212 | Jan Robovský
Savci jsou typičtí tím, že kojí svá mláďata mateřským mlékem. Ačkoli samci savců mají některé charakteristiky, které by se mohly slučovat s produkcí mléka (např. mléčné bradavky či prolaktin kolující v krvi), dodatečnému vývoji mléčných žláz a jejich funkčnosti brání samčí...

Je Avatar pouhou fikcí?

str. 213 | Jiří Patočka
Děj filmu režiséra Jamese Camerona Avatar se odehrává ve vzdálené budoucnosti na tajemném měsíci Pandora, který obíhá kolem smyšleného plynného obra Polyphemia. Pandora kypí životem zcela nepodobným životu na Zemi. Jeho charakteristickým rysem je propojení všech organismů – od...

Když stůňou tukové buňky

str. 211 | Vratislav Schreiber
Říkat, že otylost je zdraví škodlivá, už je banalita. Hlavní komplikací je diabetes 2. typu, působený rezistencí na hormon inzulin, regulující hlavně v játrech a svalech metabolismus cukrů. Ve Spojených státech se od roku 1970 počet diabetiků 2. typu zvýšil ze 3 % obyvatel na 6 %. Američané...

Co prozradí otisky

str. 211 | Oldřich Lapčík
Papilární linie na kůži dlaní a chodidel jsou pro každého člověka jedinečné, neshodují se ani u jednovaječných dvojčat. Proto na všem, čeho se dotkneme, zanecháváme své osobní razítko, otisky prstů. K identifikaci osob se používají už 133 let (r. 1877 je u osob pobírajících důchod a...

Z akademické obce

str. 212 | redakce
Bolzanova cena Univerzita Karlova již pošestnácté předala vybraným studentům prestižní Bolzanovu cenu, která je udílena za vysoce objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem, jež uchazeči zpracovali během svého studia. Ve třech...

Saltaire a Lister Mills

str. 266 | Benjamin Fragner
Dva příklady konverzí industriální architektury zrcadlí i rozdílný naturel stavitelů, kteří kdysi textilky zbudovali. Naleznete je na předměstí anglického Bradfordu. Výroba se v nich sice zastavila před lety, reprezentativností a měřítkem ale dál určují atmosféru bývalých průmyslových...

Výzkum egyptských mumií

str. 265 | Břetislav Vachala
Egyptologickou literaturu podstatně obohatila multidisciplinární publikace, která předkládá nejnovější poznatky egyptologické, paleopatologické, stomatologické a farmaceutické. Její editorkou je profesorka egyptologie a ředitelka Biomedicínského egyptologického střediska na Manchesterské...

A což takhle dát si…

str. 260 | Radkin Honzák
Americký novinář, soukromý badatel a nakonec raději bankéř Robert Gordon Wasson se v roce 1927 na svatební cestě nechal přesvědčit svou ruskou novomanželkou Valentinou Pavlovnou, že všechny houby jsou jedlé, přežil a stal se zakladatelem oboru, pro nějž vytvořil i název: etnomykologie. Historie...

Národ, který ničí půdu, ničí sebe

str. 264 | Bořivoj Šarapatka
Řadu let se věnuji krajině a půdě a ocenil jsem, že jsou vydávány publikace v edici „Příroda v České republice“, jež monotematicky zpracovávají jednotlivé složky životního prostředí a biotu. Postrádal jsem však soubornou monografii věnovanou půdě a její ochraně. Proto jsem uvítal,...

Kniha o vodě, klimatu a krajině

str. 263 | Zdeněk Vašků
Vedoucí autorského kolektivu předkládané knižní publikace Michal Kravčík bývá označován jako „inženýr kataklyzmat a zmaru“, „hlasatel ekologických jeremiád“, či naopak „vodohospodářský inženýr z Košic, který se obrátil proti dřívějším kolegům z branže, neboť dospěl k...

AFO 45 (2010) Vidět a vědět!

str. 219 | Stanislav Vaněk
Academia Film Olomouc i letos pokročil dál. Stal se partnerem mezinárodní organizace Lab to Media, která zajišťuje komunikaci evropského vědeckého světa: Na svém webovém videoportálu sdružuje festivaly, producenty a tvůrce populárně-vědecké audiovize. AthenaWeb festivaly, s nimiž AthenaWeb...

Voda (zatím) kolem nás

str. 214 | Stanislav Vaněk
Robert Tamchyna: Klimatology prý letošní zima překvapila? Jan Pretel: Klimatology zima nezaskočila, již z definice vyplývá, že se věnují „průměrnému počasí“. Každý dobře víme, co to je průměrný plat – někdo má víc, někdo míň. A tak se chová i počasí. Je to výkyv… Raději...

Polyacetyleny

str. 209 | Jiří Patočka
Polyacetylenické látky jsou v přírodě mnohem rozšířenější, než bychom při jejich malé stabilitě a vysoké reaktivitě očekávali. Nacházíme je nejen v rostlinách, ale také například v mořských houbách. Jednou z rostlin obsahujících jedovaté polyacetyleny je rozpuk jízlivý (Cicuta...

Léčba závislostí domorodou medicínou

str. 210 | Jaroslav Petr
Ad Vesmír 89, 110, 2010/2 […] v textu není jasně odděleno to, co je fakticky možné, od toho, co považují za možné léčitelé. Nešťastná je věta „pití 5 až 6 litrů vlažné vody, která z těla vyžene všechny toxické látky“. Navíc je věta doplněna poznámkou, která říká, že jde i o...

První vysokoškolská profesorka na našem území

str. 209 | František Houdek
Ve sloupku Z akademické obce je drobná nepřesnost: Milada Paulová nebyla první vysokoškolskou profesorkou na našem území. Tou byla šluknovská rodačka Hedwig Langeckerová (1894–1989), která se 1. října 1934 stala mimořádnou profesorkou farmakologie a farmakognosie na německé lékařské fakultě v...

Ad V čem jsme ve zdravotnictví nejlepší ve střední a východní Evropě?

str. 209 | Petr Mayer
Autor píše: „z vlastní kapsy“ (tedy nad pojištění, resp. státní úhradu) platíme vůbec nejméně. U nás si z vlastní kapsy platíme jen 10,3 % nákladů… Protestuji  proti autorovu demagogickému způsobu vyjadřování, které navozuje dojem, že dostáváme od hodného státu popř. od...