Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 6 / 2000

Vyšlo 05. 06. 2000

Jak hodnotit vědce

str. 303 | Ivan M. Havel
Nedávno jsem v české pobočce Římského klubu vyslechl přednášku Tomáše Halíka o religiozitě ze spíše sociologického hlediska. 1) Na tabuli nakreslil tři vzájemně se protínající olympijské kruhy a přisoudil každému specifický význam (rekapituluji zjednodušeně a svými...

Bezpečnosť údajov v informačných službách

str. 304 | Richard Wiener
Myslím, že článek obsahuje řadu nepřesných formulací. Nejvíc mě rozhořčila tvrzení: „Počet písmen a znakov abecedy je vetší ako 160. Preto minimálna dĺžka registra na ich kódovanie je n = 8.“ Najširšie použitie má medzinárodný osembitový kód pre spracovanie a výmenu...

Incest a genetické zatížení II.

str. 304 | Zdeněk Churý
Autoři uvádějí jako příklad dědičnosti, vázané na pohlavní chromozom, výskyt hemofilie u mužských potomků královny Viktorie (1837–1901). Přenašečkami byly její dvě dcery – Alice Hesenská (1843–78) a Beatrice Battenberská (1857–96). Defektní gen se skutečně dostal do...

Únik mozků

str. 305 | Jan Sokol
Je běžným steskem, že se obáváme úniku mozků z našich univerzit a výzkumných ústavů do komerční sféry i do světa. Téměř výhradně se tyto stesky zaměřují na výši platů. Když odcházejí lidé ze zemí s velmi nízkou životní úrovní (jsme trochu na rozpacích kam ČR počítat), zdá...

Vede pokrok vědy a techniky v medicíně k její dehumanizaci?

str. 305 | Ota Gregor
Medicína stojí na dvou hlavních pilířích. Je to jednak lékařská věda a technika, jednak lékařské umění a etika. To znamená, že doktor má znát, lékař má umět. Do medicíny se však vloudily komerční zájmy a změnily medicínu z charitativních a humanistických aktivit v jakéhosi...

Paradoxy v bolesti

str. 307 | Šimon Vaculín
Co je to bolest? Podle Světové zdravotnické organizace je to nepříjemná senzorická a emocionální zkušenost spojená s akutním či potenciálním poškozením tkání nebo popisovaná výrazy takového poškození. (Pro úplnost dodávám, že to je jenom jeden z možných překladů do češtiny a že...

Iontové kanály a rakovinné metastázy

str. 312 | František Vyskočil
Asi největším nebezpečím nádorového bujení je rozsev rakovinných buněk z původního nádoru. Buňky unikají do dalších tkání a tvoří v nich sekundární nádory (metastázy). Když nádor silně metastázuje, nelze uplatnit žádný cílený zákrok. Většinou pak metastázy poškodí některý...

Poslední odpočinek prvního egyptského kolaboranta

str. 314 | Břetislav Vachala
Loni uplynulo 200 let od nalezení Rosettské desky Napoleonovými vojáky, kteří kopali základy pevnosti Fort Julien poblíž Rašídu. Deska s dvojjazyčným nápisem (egyptským a řeckým), zaznamenaným třemi druhy písma (hieroglyfickým, démotickým a řeckým), později poskytla francouzskému učenci...

Hluboká horká biosféra a zemský povrch

str. 323 | Václav Cílek, Anton Markoš
V minulém čísle (Vesmír 79, 253, 2000/5) jsme představili teorii T. Golda, podle níž život vznikl hluboko v zemské kůře, ve stabilních podmínkách, kde je dostatek uhlovodíků kosmického původu. Naproti tomu byly podmínky na povrchu extrémní, a ještě se „zhoršily“ poté, co...

Niekto to rád horúce

str. 327 | Miloslav Greksák, Peter Šmigáň
Našej pozornosti unikajú výkony vedcov v rôznych odvetviach, ktorí len preto, že pociťujú potrebu rozšíriť naše poznanie, neváhajú pracovať v mimoriadnych podmienkach. Za všetkých spomeniem mladú mikrobiologičku, ktorá mi priblížila izoláciu baktérií z okrajov aktívnych vulkánov....

Poznání, pravda a nutnost II.

str. 332 | Jiří Fiala
Jan Łukasiewicz (1878 Lvov – 1956 Dublin) přednášel na osmém filozofickém kongresu v Praze v jedné ze sekcí zabývajících se významem logické analýzy. Hovořil o zásadním významu moderní matematické logiky pro poznání, předvedl svou analýzu aristotelovské teorie sylogizmů a ukázal,...

MARTIN PATŘIČNÝ: Dřevo krásných stromů

str. 334 | Oldřich Lapčík
Stromy jsou pro Martina Patřičného mnohem více než jen zdroje oblíbeného materiálu. Jsou to bytosti, dřevo je jejich poselstvím... Vždycky si můžu vybrat. Buď mám představu o tvaru a formě sochy, pak použiju dřevo homogenní, stejnoměrné, lípu, buk. Nebo mám jen záblesk, myšlenku, matnou...

Současné informační prostředí

str. 335 | Jan Vymětal
Často se zaměňují pojmy exploze informací a exploze publikací. Přitom exploze publikací většinou explozi informací převyšuje (tatáž informace bývá publikována několikrát). Co svědčí o informační a publikační explozi? Která fakta charakterizují současné informační prostředí? Ve...

Letecký průzkum v archeologii

str. 337 | Martin Gojda
Geograf a archeolog O. G. S. Crawford zkoumal letecké snímky jižní Anglie, které pořídili vojenští piloti ve dvacátých a třicátých letech 20. století, a díky tomu identifikoval síť pravěkých polí a cest souvisejících s opevněnými hradišti. Jeho objev je považován za počátek letecké...

Indický uspěchaný host - hýl rudý

str. 343 | Tomáš Albrecht
Staronový tulák a jeho příbuzní Hýlové rodu Carpodacus (celkem 20 druhů) jsou typickými obyvateli asijských horských systémů, kde jich je největší druhové bohatství. Pouze několik z nich žije i mimo velehorské oblasti Asie. Tři druhy jsou severoamerické, mezi ně patří i známý...

Můžeme měřit kvalitu vědecké práce?

str. 344 | Ivan Boháček, Michal Hocek, Jaroslav Šesták, Antonín Holý
Diskusní příspěvky vyvolané článkem Václava Hořejšího Můžeme měřit kvalitu vědecké práce a rozhovorem Vesmíru s Pavlem Hobzou Hodnocení vědy, platová denivelizace a citační index již přesahují 22 normovaných stran strojopisu. V květnovém čísle Vesmíru (Vesmír 79, 246, 2000/5) jsme...

Postmoderní medicína

str. 346 | Vratislav Schreiber
Britský časopis Lancet (354, 1550, 1999) věnuje rozsáhlý článek postmoderní medicíně. Už začátek je zajímavý: Postmodernizmus lze – podobně jako slona – snáze rozpoznat než definovat. Podle Ernesta Gellnera, britského filozofa českého původu, je postmodernizmus současným hnutím,...

O původu nemoci

str. 348 | Vojtěch Novotný
Představte si rajský kraj, kde se na žádnou nemoc neumírá. Nebo ho raději navštivte, neboť on existuje a jmenuje se Papua-Nová Guinea. Pokud nevěříte, nenahlížejte do medicínských statistik, neboť podle nich zabíjejí nemoci na Nové Guineji podstatně více, rozmanitěji a rafinovaněji, než je...

Jak se jezdí stopem

str. 349 | Tomáš Grim
Jste-li příslušníkem sesterské skupiny šimpanzů (lidoopem druhu Homo sapiens), stačí když si stoupnete ke krajnici, pozvednete pravici či levici (dle zeměpisných délek a šířek) a streotypními kývavými pohyby předloktí, čím dál tím více křečovitými, se pokusíte zastavit jedno...

Mozaika

str. 350 | Ivo Budil
Kočovníci v Mléčné dráze Skupina astronomů vedená P. Lucasem z Hertfordshirské univerzity a P. Roschem z Oxfordské univerzity sledovala infračerveným dalekohledem (United Kingdom Infrared Telescope) na Mauna Kea oblast v Lichoběžníku (Trapezu), který je součástí Velké mlhoviny v souhvězdí...

Těžké volby před americkou fyzikou elementárních částic

str. 353 | Ivan Boháček
„...Existuje spousta otázek, zda si komunita [vědců zabývajících se fyzikou vysokých energií] skutečně zaslouží částku, o niž žádá“, říká Michael Lubell z Americké fyzikální společnosti. Oblasti fyziky, které kdysi zdaleka nebyly módní, získaly větší podporu - např....

Detektor lži

str. 354 | Ivan Boháček
K překvapivému zjištění došli psychiatři, kteří se zabývali schopností odhalit lež. Zjistili, že většina „normálních“ lidí neodhadne podvod z výrazu tváře a z tónu hlasu lépe, než kdyby hádali náhodně. Na rozdíl od lidí v normě byli afázičtí pacienti, kteří sice měli...

Nový jazyk pro webovské stránky

str. 354 | Ivan Boháček
Před nedávnem jsme uváděli (Vesmír 78, 593, 1999/10), že existuje 800 milionů webovských stránek. Dnes již počet webovských stránek překročil miliardu a odhaduje se, že během dvou let překročí 100 miliard. Prohledávací nástroje nejenže neprohlédnou všechny webovské stránky (ty dobré,...

Kam odtáhnout vikinga?

str. 355 | Pavla Loucká
V Pravidlech českého pravopisu najdeme slovo viking s malým písmenem a plurál Vikingové s velkým, přičemž prvním je míněn nájezdný dobyvatel, druhým Normani. Nejde však o libovolného nájezdného dobyvatele, musel navíc žít v 8.-11. století a pocházet ze Skandinávie či Dánska, jak...

Další generace antibiotik?

str. 355 | Pavel Hošek
Již od dob prvních antibiotik provází úspěšnou léčbu problém rezistence. Ať člověk vymyslí sebedůmyslnější lék, mikroorganizmy vždy dříve nebo později najdou způsob jak útok přežít. Velkým problémem v tomto směru je nadužívání léků (Vesmír 78, 27, 1999/1). Šílené závody ve...

Druhá neandertálská DNA

str. 356 | Stanislav Vaněk
Expanze premoderního člověka do západní a východní Evropy před 40 000 lety mohla mít za následek vymizení neandertálců, k němuž došlo asi před 28 000 lety. Igor V. Ovčinikov a skupina badatelů z Glasgowa, Moskvy, Stockholmu a New Yorku analyzovali mitochondriální DNA, kterou získali...

Od piktografů k latince

str. 357 | Pavla Loucká
V jedné televizní soutěži má hráč za úkol nakreslit sdělení tak srozumitelně, aby ho jeho spoluhráč „přečetl“. Nejde vlastně o nic jiného než o hru na prehistorické „písemné zprávy“. Souvislost písma s obrazem není náhodná. Všeslovanské slovo psát je příbuzné...

Vesmír. O čem psal před lety

str. 357
Organismy v teplých zřídlech. [...] Udává-li se, že jistý organismus vyskytuje se ve zřídle s takovou a takovou teplotou, není tím řečeno, že snese onu temperaturu anebo že v ní žije. V mnohých takových případech jsou to mrtvé zbytky oněch organismů, jež při té temperatuře byly...

Ars acu pingendi

str. 358 | Jiří Fiala
Nápad požádat Milenu Olivovou, loňskou absolventku Vysoké školy uměleckoprůmyslové, o spolupráci s Vesmírem, se zrodil na její první samostatné výstavě v podzemí Špálovy galerie v r. 1999. Mimo řady výšivek s náměty z oblasti sportu tam vystavovala vyšité titulní stránky deníků...