Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 10 / 2009

Vyšlo 08. 10. 2009

Mapy a scenerie

str. 603 | Ivan M. Havel
Je to už dávno, kdy jsem četl Pána prstenů, tehdy ještě v samizdatovém vydání, dodnes se však pamatuji, jak mne ten svět dobrých malých hobitů do sebe vtahoval. A to nejen díky dobrodružnému příběhu, ale též – a právě – neobyčejně živým a podrobným líčením všech míst a scén, kde...

GIS - Geografické informační systémy

str. 602
Geografické informační systémy (GIS) dnes podporují řadu lidských činností, u nichž si jejich přítomnost v první chvíli ani neuvědomujeme. Mapové podklady připravené v prostředí GIS jsou využívány také například v navigačních přístrojích GPS. Využití těchto přístrojů v...

Ilustrovaná bible a mužská obřízka

str. 629 | George O. Krizek
Na zajímavý článek egyptologa B. Vachaly jsem si vzpomněl při prohlížení ilustrované anglické bible krále Jakuba z r. 1611 (pozn. red.: ve vydání z roku 1971), která obsahuje důkaz o provádění obřízky u mužů z doby asi před 5000 lety. Konkrétně jde o egyptský basreliéf zobrazující...

Co je GIS?

str. 634 | Petr Seidl
Kdy a proč vznikla první mapa? Možná to bylo v době, kdy některý z našich prapředků načrtl pohyb zvířat krajinou do prachu cesty nebo plán lovu uhlem v jeskyni u ohně. Za nejstarší dochovaný projev kartografie je považována rytina na mamutím klu, která byla nalezena v Pavlovských vrších na...

Od sběru po analýzy dat

str. 636 | Jiří Šmída
Tři příklady práce s prostorovými daty Geografie patří mezi nejstarší vědy. Geografové sbírali informace o vzdálených zemích osobně nebo zprostředkovaně z vyprávění obchodníků a poutníků. Podívejme se například na mapu Edharda Etzlauba vydanou r. 1500 (obr. 3). Nazval ji německy Rom...

Gramotné čtení map

str. 640 | Vít Voženílek
Kartografie Již starověcí kartografové rozpracovali způsob zobrazování území do logického systému zákonů, zásad, pouček a doporučení. Za více než dvě tisíciletí si kartografie obhájila nezbytnost těchto pravidel a formulovala jejich přesná znění. Mapy unikátně sdělují velký objem...

Kudy kam a jak

str. 643 | Petr Rapant, David Vojtek
V poslední době se stále častěji setkáváme s různými produkty a službami, které jsou založeny na znalosti vlastní polohy uživatele, pracují s digitální mapou a nabízejí různé funkce. Jsou to například automobilové navigační jednotky nebo navigační služby poskytované mobilními operátory...

Jeden model – mnoho možností

str. 648 | Jitka Rychtaříková, Jaroslav Kraus
Demografie zkoumá porodnost i úmrtnost a ptá se, čím jsou podmíněny. Zabývá se i dalšími životními událostmi, jakými jsou migrace, sňatky, rozvody či potraty. Analyzuje rovněž populační struktury (podle pohlaví, věku, rodinného stavu apod.) a jejich změny v čase. Věk, čas a...

Lýkovec jedovatý

str. 611 | Jiří Patočka, Josef Frynta
Lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) z čeledi vrabečnicovitých (Thymelaeaceae) je nízký keřík s opadavými kopinatými listy. Kvete brzy na jaře (v únoru až dubnu) drobnými růžovofialovými květy (viz obr. 2), které pronikavě voní. Jsou uspořádané do svazečků a objevují se dříve než listy....
Diskuse: 1

Vodu nezastavíš

str. 614 | Václav Cílek
Všude a kdykoliv Od roku 1997 postihla naši zemi série různě velkých vod – od dvouletých až po pětisetleté vody. Nešlo přitom o opakování jedné určité situace, ale právě naopak. Povodně byly zajímavé svou rozmanitostí. Nejprve na sebe upozornily klasické velké vody z rozlehlých povodí...

Krajiny Václava Cílka

str. 679 | Ivan M. Havel
Jako motiv pro oslavení Václava Cílka jsem si zvolil větu, kterou on dobře zná: „Kde jsme se to octli.“ Tu větu lze chápat buď jako zvědavou otázku, nebo jako obdivné zvolání: „Hleďme, kde jsme se to octli!“ A může být vztažena na skupinu jednotlivců, kteří se vypravili do lesů či hor,...

Athenaeum pro 21. století poprvé

str. 682 | Jaroslav Veis
Nespokojenost se nemusí promítnout jen do znechucení (blbé nálady), aby si toho všimli prezidenti. Pořád se ještě přihází, že vyústí v cosi aktivnějšího, že z ní vznikne třeba „diskusní klub k otázkám vědy a politiky“, jehož první setkání – seminář se odehrálo ve spolupráci s...

Lapálie se slovem „věda“

str. 683 | Pavel Janoušek
Tak jako v jiných obdobných hodnotových konfliktech, i tady obě svářící se strany sice argumentují zdánlivě stejnými slovy, každá však hovoří jiným jazykem, a proto v jednotlivých prohlášeních jednotlivá slova dostávají zcela odlišný význam a rozměr. Chceme-li tedy rozřešit otázku, co...

Věda, peníze a válka

str. 684 | Alena Zemančíková
Krajina se zbraní je nová hra autora středních let Joea Penhalla. Od tohoto britského eklektika byla v Národním divadle na scéně Kolovrat uvedena hra Slyšet hlasy (dnes ji mohou diváci vidět v provedení studentů DAMU na školní scéně Řetízek v režii Jaroslavy Šiktancové). Slyšet hlasy je variace...

Bleskové povodně

str. 618 | Zdeněk Vašků
Bydlící u potoků mají se na pozoru míti, aby okolo svatého Jana povodní překvapeni nebyli a i s dobytkem do nebezpečenství života nepadli. Dlouho trvající deště či stržení oblak, často i jen v hořejších krajinách, jsou předchůdcové povodní, které okolo svatého Jana často větší...

Asymetrie mozku, univerzální princip u obratlovců?

str. 610 | Vladimír Blažek
V poslední době se v různých odborných časopisech objevují články, které chápou asymetrii mozku jako významný evoluční proces. Zvláště intenzivní diskusi lze sledovat na stránkách Philosophical Transactions of the Royal Society B, kde se jí účastní Luca Tommasi, Michael C. Corbalis, Stefano...

Sršní samci

str. 612 | Bohumil Měšťan
Sršní samci jsou málo známá kategorie sršního společenství. Stočí-li se obvyklá řeč na sršně, každý míní jejich neblaze proslavené kolegyně s obávaným žihadlem. Samečci jsou však nadmíru zajímaví a sympatičtí. Jsou bez žihadla, což z nich činí bezpečná, milá stvoření. Samečka...

Sto let od objevu fauny v burgeských břidlicích

str. 624 | Radek Mikuláš, Oldřich Fatka
Popularita burgeských břidlic O to, že se popularita burgeských břidlic drží na vysoké úrovni, se kromě vědců, kteří je zkoumají, zasloužil paleontolog S. J. Gould, který objevy a jejich význam shrnul v knize It’s a Wonderful Life (1989). Ta vzbudila ohlas i u nás, přestože Čechů, kteří kdy...
Diskuse: 1

Nádory, které nereagují ani na omezení živin

str. 628 | Petr Heneberg
Omezení potravy způsobuje u savců pokles produkce růstových faktorů, jež regulují důležitou vnitrobuněčnou signální dráhu, zahrnující fosfatidylinositol-3-kinázu (PI3K) a kinázu Akt. Prostřednictvím této dráhy je regulována fosforylace některých genů způsobujících programovanou buněčnou...

Lesnictví na rozcestí, nebo na scestí?

str. 630 | Vilém Podrázský
Lesnictví a lesní hospodářství se periodicky stává centrem pozornosti společnosti, a to zejména v okamžicích, když se vyskytne nějaký problém – větrná bouře s rozsáhlými polomy, partikulární zájmy na určitém území, povodně. Potom se kolem objeví spousta odborníků, někdy i vědců,...

Rozhledna Bára, Chrudim

str. 686 | Jana Tichá
„Architektura prožívá krizi. Je nutné začít tvořit jinak: místo designu a estetiky se inspirovat hlubokými zákony přírody, která je neuvěřitelnou pokladnicí geniálních konstrukcí, tvarů, barev, systémů i nahodilostí. Ukazuje nám, jak žít s chybami a nezpůsobit katastrofu,“ říká...

Co na střechu

str. 608 | Oldřich Lapčík
Otázkou, zda jsou výhodnější kolektory na teplou vodu, nebo fotovoltaické články, se zabývá studie autorů z VŠCHT a ČVUT v Praze. Instalace solárních zařízení produkujících elektrickou energii je zvláště výhodná při prodeji do veřejné sítě za dotovanou cenu, jež je zákonem zaručena po...

Vánoční hvězda je nakažená

str. 609 | Vratislav Schreiber
Červená barva listenů pryšce nádherného (Euphorbia pulcherrima či též Poinsettia), známého pod lidovým názvem vánoční hvězda (viz Vesmír 87, 826, 2008/12), není přirozená, ale je způsobena bakteriální infekcí. Bakterie rodu Phytoplasma se kromě zbarvení této vánoční ozdoby podílejí i...

Nebezpečná žvýkačka

str. 606 | Vratislav Schreiber
Na jednotku intenzivní péče kardiologické kliniky v Neapoli byl přivezen třináctiletý chlapec s projevy neklidu, agresivity, urychleného pulzu, zvýšeného močení a brnění nohou. Byla diagnostikována otrava kofeinem (The Lancet 373, 1918, 2009). Použití stimulačních drog bylo vyloučeno, ale...

Žirafy „divoké“ a „domácí“

str. 606 | Jan Robovský
Je známo, že chov zvířat v lidské péči se více či méně a dříve či později promítá na morfologii chovaných zvířat. Výrazné změny jsou zřetelné na domácích zvířatech (např. typický pokles mozkové kapacity), ale některé jsou čitelné i u divokých zvířat chovaných v zoologických...

Řeřicha a huseníček: pomohou při hledání min?

str. 607 | Jiří Patočka
Minová pole jsou určena k posílení obranných pozic a znemožnění průchodu nepřátelských jednotek. Na Zemi jsou jich stovky. Najdeme je na Blízkém východě, v jihovýchodní Asii, Jižní Americe, Africe, ale i v Evropě, například v Chorvatsku. Kvalifikované odhady uvádějí, že nacelém světě je...

Pipidiesel

str. 607 | Oldřich Lapčík
Kuřecí maso je potravina levná a oblíbená. Napadlo vás někdy nad úhlednými porcemi balíčkovaného masa v supermarketu, kolik odpadu vzniká při jejich výrobě a jaký je jeho další osud? Krmiva pro domácí zvířata, dusíkatá hnojiva… a co dál? Tým Nevadské univerzity v Renu, který se nedávno...

Je dingo prospěšný pro australskou přírodu?

str. 606 | Jan Robovský
Dingo a novoguinejský „zpívající pes“ (někdy se jim říká dingo australský a dingo pralesní) jsou v řadě aspektů osobití psi, kteří pocházejí z jihovýchodní Asie a do oblastí svého nynějšího výskytu se dostali s člověkem (u australského dinga se předpokládá, že byl domestikován...

Kolik ptáků létá do Afriky?

str. 609 | Jiří Reif
nejspíše způsoben horší úrovní tehdejšíchKdyž jsem před pár lety kráčel kamerunskou savanou, na stéblech sloní trávy posedávali bramborníčči hnědí, čerstvě vypálené plochy oživovali konipasi luční a z křoví u potoka se nesl slavičí zpěv. Jsem ještě vůbec v Africe, říkal jsem si,...

Tuky trávíme autofagií

str. 608 | Petr Heneberg
Mastné kyseliny slouží našemu organismu jako zdroj energie, jsou stavebními jednotkami buněčných membrán i signálními molekulami kontrolujícími nitrobuněčné procesy. Uchovávány jsou ve formě tukových kapének, z nichž se v případě potřeby uvolňují lipolýzou. Teprve nedávno se ale zjistilo,...

Bohatstvo neznamená dlhý život

str. 609 | Emil Ginter
USA stále klesajú v rebríčku dlhovekosti. V súčasnosti ich predbehlo najmenej 40 štátov, okrem iného krajiny západnej Európy, Japonsko, Singapúr, a dokonca Jordánsko. Dieťa narodené v USA r. 2004 má nádej žiť 77,9 roka, čo znamená až 42. miesto vo svetovom rebríčku. Je čudné, že jedna z...

Konec války s divočinou ve Středomoří

str. 606 | Jiří Reif
Obyvatelé jižní Evropy se tradičně věnují lovu divokých zvířat, zejména ptáků. Tento způsob soužití s přírodou patřil po tisíce let k místní rurální kultuře. S rozmachem moderního státu, jenž se vyznačoval vznikem nejrůznějších institucí a regulí, byl lov v polovině minulého...

Zajímavá molekula objevena v jedovaté holubince

str. 606 | Jiří Patočka
Tým japonských výzkumníků objevil v holubince Russula subnigricans kyselinu cyklopropen-2-karboxylovou (viz obr.), která je zřejmě jednou z významných příčin, proč je tato houba jedovatá. Molekula této kyseliny je nestabilní. Vazebné úhly v trojčlenném uhlíkovém cyklu jsou velmi deformovány,...

Z akademické obce

str. 608 | redakce
Masarykova univerzita Nový postup pro zlepšování užitných vlastností enzymů. Až dosud se vědci při úpravě vlastností enzymu v jeho struktuře soustředili na místo, kde dochází k chemické reakci. Nová metoda je založena na úpravě takzvaných přístupových cest, kudy se rozkládaná...

Slyšeli jsme

str. 605 | Vojtěch Cepl
[…] Nejvíce mne znepokojuje, že jsme rezignovali na to, že proces vzdělávání je také proces selekce elit – autentických elit. Do čela společnosti, na vedoucí místa, se mají dostat ti nejlepší odborníci a morálně nejintegrovanější osobnosti. O tom je téměř zakázáno mluvit. Převládá...

Technologie GIS použitá v praxi

str. 652
Využití geografických informačních systémů není omezeno pouze na mapování zemského povrchu. S úspěchem je lze použít také při ochraně životního prostředí, správě majetku organizací (facility management), správě inženýrských sítí, územním plánování a podpoře rozhodovacích procesů...