Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 9
Vesmír č. 9
Toto číslo vychází
1. 9. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Zářijové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 7 / 2009

Vyšlo 23. 07. 2009

Věk Darwina

str. 431 | David Storch
Letos slavíme 200 let od Darwinova narození a zároveň 150 let od vydání jeho nejvýznamnějšího díla O původu druhů přirozeným výběrem. Darwinovo dílo se stalo základem moderní biologie a stojí za to je číst i dnes – když ne pro nic jiného, tak proto, abychom si uvědomili, jak málo jsme od...

Darwin a naše doba 1809–1859–2009

str. 443
Beagle sem [do Bahía Blanca] dorazil 24. srpna [1833]… se svolením kapitána Fitz Roye zůstal jsem na břehu, abych cestoval do Buenos Aires po souši… Na Punta Altě se před námi odkrývá řez jednou z těchto nedávno vytvořených malých plání, neobyčejně zajímavý četnými a zcela neobvyklými...

Geolog Charles Darwin

str. 460 | Václav Cílek
Dárkyně času V únoru 1859 získal Darwin nejvyšší ocenění, jaké mu mohla londýnská Geologická společnost udělit – Wollastonovu medaili za zásadní objevy v oboru. Návrh četl samotný Charles Lyell, který hovořil o Darwinových studiích růstu korálových ostrovů (důkazů pro moderní zdvih...

Darwin a teologie

str. 465 | Stanislav Komárek
Bylo by dobře si uvědomit, že líčení populárních publikací a médií, v nichž Darwin vystupuje jako zastánce ateismu a protináboženského boje vůbec, jsou zcela zavádějící už proto, že Darwin byl klasickým exemplářem viktoriána, který sdílel všechna mínění své doby právě až na...

Mýty a skutečnost

str. 466 | Roman Šolc, Josef Lhotský, Jaroslav Čepl, Stanislav Vosolsobě
1. Charles Robert Darwin se narodil 12. února 1809 v Shrewsbury jako páté ze šesti dětí zámožného lékaře Roberta Darwina a Susannah Darwinové (Wedgwoodové), která zemřela, když bylo Darwinovi osm let. O jeho výchovu se pak staraly jeho starší sestry Susan a Carolin. Školu začal navštěvovat ve...

První český překlad Darwinova Původu druhů

str. 430
Darwin náleží k několika málo smrtelníkům, jejichž dílo způsobilo kardinální převrat ve veškerém názoru lidském, jejichž jméno létlo jako bleskem celým vzdělaným světem. Musíme však hned připomenouti, že nebylo vždy vyslovováno se stejnou láskou. Na jedné straně vzbuzovalo...

Chránit, nebo hubit?

str. 470 | Petr Pokorný
Poslední přírodní ráj na Zemi. Laboratoř evoluce. Živá konzerva minulosti… Ne, takhle ne. Alespoň pro tentokrát. Zkusíme na chvíli zapomenout vše, co jsme o Galapágách kdy slyšeli. Když je nějaký příběh zatížen příliš mnoha významy, je tohle obvykle jediná možnost jak se dozvědět...

Čtení Darwina: Původ druhů po 150 letech

str. 444 | David Storch
Darwinovo nejdůležitější dílo, nazvané O původu druhů přirozeným výběrem (viz rámeček), založilo celou evoluční biologii a jeho dosah překonal hranice biologie i přírodních věd. Za těch 150 let udělala biologie obrovský pokrok, takže by se mohlo zdát, že nám Darwinovo dílo dnes už mnoho...

Čemu by se Darwin divil

str. 451 | Jaroslav Petr
Ceny potravin na světových trzích stouply od října 2007 do března 2008 v průměru o 40 %. Mnoho lidí se tak během několika měsíců ocitlo v bezprostředním ohrožení podvýživou a hladem.1) OSN vyhlásila „krizový stav“ v 36 zemích, z nichž 21 leží v Africe. Hladové nepokoje propukly i v...

Evoluce a chiméry

str. 456 | Jan Zrzavý
Když přišel Darwin se svou skandální teorií, trvalo kupodivu dosti krátce a tato teorie se stala hlavním proudem biologického myšlení. Překonala i mendelovskou krizi („kde se bere evoluce, když se jenom míchají hotové a neměnné geny?“), úspěšně začlenila populační genetiku,...

Kryptobiotické stavy aneb Vratná zastavení životních dějů

str. 480 | Vladimír Košťál
Molekulární kyslík (O2) hraje klíčovou roli v energetickém metabolismu. Je-li ho v prostředí dostatek, každá molekula glukózy může být v buňce přeměněna nejméně na 34 molekul „tvrdé energetické měny“ – adenozintrifosfátu (ATP). Pokud ale kyslík chybí, je dýchací řetězec vyřazen z...

Chřipka španělská, asijská, hongkongská, ptačí, prasečí… …a co dál?

str. 518 | Ladislav Machala
Toto napsal v úvody kapitoly o chřipce v prvém díle učebnice Pathologie a terapie nemocí vnitřních v roce 1932 vynikající český internista profesor J. Pelnář a jeho slova platí beze zbytku i dnes po více než třech čtvrtinách století. Ve své době Pelnář neměl žádné skutečně účinné...

Zanícený mozek

str. 519 | Oldřich Vinař
Lidský život se prodloužil za posledních sto let víc než o polovinu. Z toho máme jistě radost. Ekonomům, lékařům a nakonec i politikům však dělá starost rostoucí počet starých lidí. Zamýšlíme se nad kvalitou jejich života a vynořuje se otázka, stojí-li za to žít třeba sto let a zaplatit...

Optické biosenzory s povrchovými plazmony

str. 483 | Jiří Homola, Hana Vaisocherová
Představme si zařízení, které z kapky pacientovy krve odhalí za pár minut zvýšené riziko infarktu myokardu či vysokou pravděpodobnost výskytu zhoubného nádoru. Jiné takové zařízení bude průběžně monitorovat vodní tok a okamžitě zaregistruje jeho kontaminaci nebezpečnými chemickými odpady,...

Lesy v globálním koloběhu uhlíku

str. 496 | Filip Oulehle, Jakub Hruška
Studium koloběhu uhlíku se do popředí zájmu dostalo ve spojitosti s globální změnou klimatu. Uhlík je hlavní součástí metabolismu celé planety. Kvantifikovat množství uhlíku vyměněného mezi atmosférou a různými ekosystémy, popsat jeho zdroje a propady se snaží řada studií. Lesy na planetě...
Diskuse: 2

Proč do pralesa nejezdí sanitka

str. 504 | Vojtěch Novotný
Exotické národy se nám zdají exotické hlavně kvůli jejich odlišnému vkusu, projevujícímu se naplno například při ranním rozhodování, zda si do práce vzít kšiltovku Adidas, nebo čelenku z kasuářího peří. Rozdíly v názorech na ideální morfologii pokrývky hlavy a podobná frivolní témata...

Tajemné lesní vážky

str. 508 | Otakar Holuša
Když si představíme prostředí, v němž můžeme zastihnout vážky, nejspíš se nám vybaví rybník nebo podobná vodní plocha. Takové biotopy jsou však lidským výtvorem. Jak by to bylo s vážkami v přirozených podmínkách střední Evropy? Kde by žily, kdyby lesní ekosystémy jako přirozená...

O divočině, divokosti a ochraně přírody

str. 511 | Radim Hédl
Šumavská kůrovcová „kalamita“ a několik vichřic, které způsobily velkoplošné polomy dokonce i v zdánlivě stabilních rezervacích, jako je Žofínský prales, patrně vyvolaly vlnu zájmu o divokost přírody u nás. Přinejmenším byl obnoven zájem českých ekologů o přírodní potenciál,...
Diskuse: 2

Divočina ve světle paleoekologických poznatků

str. 513 | Vojen Ložek
Článek Radima Hédla „O divočině, divokosti a ochraně přírody“ je jedním z příspěvků, které přináší vlna zvýšeného zájmu o ochranu dnes tolik ohrožené evropské přírody. U nás se tento zájem promítá především do nekonečných diskusí o ochranářských opatřeních v Národním...

Pralesy, tradice a komerce aneb Jak na les nejen při fotografování

str. 514 | Jakub Horák
Publikace čtyř autorů vyšla u příležitosti stejnojmenné výstavy, která se loni konala v Brně (viz Vesmír 87, 865, 2008/12) a byla jedním z počinů k výročí českých pralesů. Jejím účelem je zřejmě především provést čtenáře myšlenkami, které byly u zrodu výstavy, a také náplní...

Jadernými zbraněmi proti válce

str. 516 | František Houdek
Představme si starořímskou arénu, kde gladiátoři bojují s neznámem. Zápasiště nesmějí na okamžik opustit, zároveň každou chvíli může césar v lóži ukázat palcem k zemi… A on by to strašně rád udělal, poněvadž ti hmyzové dole ho dráždí svým uměním, a hlavně sebevědomím! Utratit...

Dvojí tvář komunismu v obraze krajiny

str. 515 | Vojen Ložek
Komunistický režim si velice zakládal na své jednotě, kterou tvrdě prosazoval ve všech oborech společenského i hospodářského života, ve skutečnosti však mezi jeho proklamacemi a reálným děním panoval hluboký rozpor, který se projevoval v širokém spektru jeho aktivit. Neustále se hlásaly mír a...

YES IS MORE!

str. 522 | Vendula Hnídková
„Hravý, kontroverzní, drzý, inovativní nebo provokativní“ nejsou pojmy ze světa reklamy ani bulváru, ale zcela naopak z kulturní sféry. Jde o oficiální charakteristiku předního dánského architektonického ateliéru Bjarke Ingels Group (BIG) a jeho výstavy YES IS MORE, která proběhla letos na...

Stručná historie bezpečnosti doménových jmen

str. 441 | Ondřej Surý
Systém pojmenování počítačů textovými názvy se vytvořil velmi záhy poté, co vznikla síť ARPANET, která se později stala základem dnešního internetu. Adresace počítačů pomocí číselných adres (typu 192.168.48.39) byla velmi nepraktická, a proto se pojmenování textovými názvy velmi rychle...

Dýchání kůží

str. 441 | František Vyskočil
Dýchání je u většiny živočišných i rostlinných druhů základní způsob, jímž se kyslík dostává do tkání a buněk, kde probíhá pomalá oxidace cukrů, tuků i bílkovin a uskladňuje se jejich chemická energie ve formě všestranně využitelného adenosintrifosfátu (ATP). Je pravda, že...

Probouzení potemníků z kómatu

str. 440 | Tereza Nedvědová
Organismům s nestálou tělní teplotou hrozí při extrémně nízkých teplotách zmrznutí tělních tekutin (například hemolymfy), což pro většinu z nich znamená smrt. Proti tomu se organismy žijící v chladném prostředí brání nejrůznějšími způsoby. Z pohledu milovníků broučí havěti je...

Novinky ve výzkumu rozpoznávání sebe sama

str. 439 | Jana Vacíková
K takzvaným výlučným vlastnostem člověka patřila do sedmdesátých let 20. století i schopnost sebepoznání. V roce 1970 publikoval psycholog G. G. Gallup Jr. článek Chimpanzees: self-recognition (Science 167, 86–87, 1970), v němž popsal svůj dnes již legendární pokus se šimpanzi, kteří...

Dostavba výzkumných laboratoří na pracovišti experimentální medicíny IKEM

str. 484 | Karel Fořtl
Areál Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze-Krči je poměrně rozsáhlým urbanistickým celkem. Jeho různorodá skladba vznikala po založení Institutu klinické a experimentální medicíny v padesátých letech minulého století postupnou výstavbou. Zatím poslední realizovanou...

Evropská přírodovědná olympiáda 2009

str. 438 | Jana Ševcová
Letošní 7. ročník multidisciplinární přírodovědné olympiády EUSO (viz Vesmír 87, 429, 2008/7) se konal 28. 3. až 5. 4. ve španělské Murcii. Zaměřen byl na analýzu jednak pomerančové šťávy, jednak hedvábných vláken. Studentské tříčlenné týmy (biolog, fyzik, chemik) měly za úkol...

Máme naději v hnědém tuku?

str. 438 | Vratislav Schreiber
Dosavadní léčba obezity fyzickou námahou a dietou sice jisté výsledky poskytuje, ale nejsou dlouhodobé. Obvykle se po skončených „kúrách“ nadváha vrací. Přitom máme v těle tkáň, která produkuje teplo a mohla by pomoci. Je to hnědý tuk. Ten mají hlodavci a lidští novorozenci mezi lopatkami i...

Vzpoura zotročených mravenců

str. 438 | Jiří Patočka
Mravenci patří mezi nejagresivnější tvory v celé živočišné říši. Jejich život je neustálý boj. Výpady na cizí území a souboje s okolními koloniemi o potravu a teritorium patří mezi jejich každodenní činnost. Někteří mravenci pořádají nájezdy na jiná mraveniště a kradou jejich larvy....

Návštěvy mikroplanetek

str. 435 | Antonín Vítek
V poslední době se zvyšuje množství registrovaných průletů velmi malých těles sluneční soustavy kolem Země, především díky zlepšující se přístrojové technice. V loňském roce byla dokonce zpozorována planetka, jejíž průměr nepřevyšoval 5 metrů a která den po objevu zasáhla Zemi. Šlo...

Rakousko má problémy s elektřinou

str. 435 | Vladimír Labuda
Rakousko, které bylo ještě v roce 2000 čistým vývozcem elektřiny, dnes více než 10 % své spotřeby dováží. V roce 1978 Rakušané rozhodli, že nespustí už dokončenou jadernou elektrárnu Zwentendorf a ukončí atomový program. O šest let později pod tlakem ekologických hnutí zrušili i plány...
Diskuse: 1

Nebezpečné látky v arktickém ledu

str. 435 | Jiří Patočka
Tání ledu v Arktidě je spojováno s mnoha riziky. Nejenže ubývá životního prostoru ledního medvěda (Vesmír 84, 702, 2005/12), ale z ledu se uvolňují nejrůznější nebezpečné chemické látky. Celá desetiletí se v arktickém ledu ukládala rezidua těžkých kovů a karcinogenních polychlorovaných...

Nalezen zajímavý článek evoluce ploutvonožců

str. 435 | Jan Robovský
Během mnoha milionů let se řada šelem „smočila“ ve vodním prostředí – ať už ve větší míře jako vydry či ploutvonožci, nebo v míře menší jako kočka rybářská (Prionailurus viverrinus) či puchol rodu Cynogale. Morfologická různorodost ploutvonožců (lachtanů, tuleňů, mrože)...

Vysazený predátor požírá vysazeného herbivora požírajícího vysazený strom

str. 436 | Oldřich Nedvěd
Melaleuca quinquenervia je myrtovitý stromek se strašlivým českým jménem kajeput pětižilný, jinak též niaouli. Nachází použití v aromaterapii a vůbec jako léčivá rostlina. Borka se odlupuje v tenkých papírovitých vrstvách. Je jedním z mála invazních druhů organismů pocházejících z...

Nenechat se vysmát

str. 436 | Vratislav Schreiber
Psychologové Ilona Papousek z Univerzity v Grazu, Willibald Ruch z Univerzity v Curychu a jejich kolegové navazují na evropskou tradici psychoanalýzy. Publikovali v časopise Personality and Individual Differences studii (doi:10.1016/j.paid.2009.01.047), v níž ukazují, že některé osoby mají zvláštní...

Z akademické obce

str. 436 | redakce
Studenti francouzsko-českého studia získají současně dva tituly Vysokoškolský titul ze dvou univerzit současně získají studenti francouzsko-českého oboru Veřejná správa/Administration Publique, který Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity spolu s univerzitou v Rennes realizuje již deset...

Sebevražedné geny – existují alternativy v přepisu genů?

str. 437 | Anna Žlabová
V lidském těle každým dnem „páchá sebevraždu“ mnoho buněk. Organismus se tak zbavuje buněk starých nebo buněk s poškozenou DNA, čímž se chrání před nebezpečím vzniku nádorového bujení. Všechny buňky proto obsahují geny potřebné k uskutečnění programu, jehož výsledkem je...

Nekupujte krkavce v pytli!

str. 437 | Zdeněk Vermouzek
Na jaře každého roku je v inzertních časopisech i na webových serverech zveřejněno množství inzerátů nabízejících k prodeji mláďata kavek, strak, sojek, ale i vran a krkavců. Tato mláďata pocházejí vesměs z ilegálně vybraných hnízd a je třeba se před jejich koupí mít na pozoru. Odchovat...

Ekonomická krize a věda

str. 434 | Stanislav Vaněk
Hodinová debata nemůže vyřešit současné „krizové“ problémy. Je snad jen krůčkem, těžko říct jakým směrem. Uvádím jen málo z toho, co mne zaujalo, nejde však o doslovný ani autorizovaný přepis. Luboš Veverka: Stagnace, pokles, krize. To jsou slova, která slýcháme v poslední době ve...

Plastoflóra a jiné zajímavosti

str. 433 | Štefan Morávka
V lehce úsměvném závěru článku píše autorka Jitka Klimešová o „plastové flóře“ za našimi okny. Povzbuzuje tvůrce k využití netušených možností, které tato svérázná pěstitelská činnost v sobě skrývá. Náhodou jsme před pár týdny strávili pěkný víkend na Rakovnicku, kde jsme...

Ad Komu patří život?

str. 434 | Jan Vymětal
V zajímavém článku se v úvodní obecné části objevilo několik nepřesností a chyb. V ČR se jediná instituce zabývající se ochranou průmyslového vlastnictví nazývá Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) a nikoliv, jak je v článku uváděno, Český patentový úřad nebo Úřad ochrany...

Správné odpovědi kvízu

str. 521
1. b); 2. a); 3. c); 4. c); 5. b); 6. a); 7. b); 8. d) Darwin slovo evoluce poprvé použil až ve svém díle O původu člověka r. 1871. 9. a); 10. b); 11. c) Sociální darwinismus, společenská teorie postavená na přežití silnějších a exaltaci egoismu, tedy není Darwinovým dílem, jak se...

Zlatá stuha

str. 500 | redakce
Česká sekce Mezinárodního sdružení pro dětskou knihu (IBBY) udělila Zlatou stuhu za rok 2008 v sekci Literatura faktu pro děti a mládež knize Pavly Loucké Dech, duch a duše češtiny (Albatros). Autorce...