Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 9
Vesmír č. 9
Toto číslo vychází
1. 9. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Zářijové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 5 / 2009

Vyšlo 07. 05. 2009

O unikátnosti

str. 283 | Ivan M. Havel
Unikátní věci sbíráme, unikátní příběhy si vyprávíme, unikátní jevy chceme spatřit, unikátní události zaznamenat. Označí-li někdo něco jako unikátní (jedinečné, singulární, ojedinělé, originální, vzácné, nevídané, neslýchané, nebývalé, výjimečné, výlučné, bezpříkladné,...

Největší pekari a nejmenší kapustňák

str. 308 | Jan Robovský
Neotropická oblast už dlouho zajišťuje přísun nových druhů živočichů včetně těch nejatraktivnějších, jakými jsou primáti. Často jde také o zvířata vyloženě neokoukaná, na kterých i laik snadno postřehne odlišnost od příbuzných druhů. V posledních deseti letech jsme byli svědky popisu...

Vaječné proteiny v maltě Karlova mostu

str. 302 | Štěpánka Hrdličková Kučková, Radovan Hynek, Milan Kodíček, Peter Koník
S naším nejslavnějším mostem se pojí řada legend. Nejznámější je asi ta o přidávání vajec do jeho konstrukce a druhá o uschovaném Bruncvíkově meči. Zatímco tu první lze dnes za pomoci moderních analytických postupů spolehlivě ověřit, té druhé – o meči – ponechme i nadále...

Statečný poutník, nebo soběstačný zápecník?

str. 296 | Anton Markoš
Biosféra k svému fungování potřebuje energetické i látkové zdroje a také vysokokapacitní úložiště odpadů. Naše planetární biosféra získává energii buď ze slunečního záření, nebo oxidoredukčními proměnami anorganických látek; odpadní energie (teplo) je vyzářena do vesmírného...

Éra plastové elektroniky, skutečnost, nebo science fiction?

str. 293 | Jana Štrajblová
Začátkem sedmdesátých let v Japonsku zcela náhodou syntetizovali z řetězců skupin CH2 polyacetylenový film, který vykazoval některé vlastnosti kovu. Plastické hmoty jsou materiály laciné, jejich výroba je jednoduchá, jsou chemicky odolné a snesou mechanické namáhání. Zatím je většina z nás...

Kukaččí houba

str. 292 | Petr Heneberg
Evoluce mezidruhového parazitismu je úzce spjata s rozpoznávacími mechanismy používanými v jednotlivých skupinách organismů. Třeba u kukaček se vyvinuly specializace na určité druhy ptáků, každá jednotlivá kukačka dává přednost jednomu či několika málo hostitelským druhům, přičemž se...

Podivný případ ženy bez tváře

str. 331 | Fatima Cvrčková
Dala by se o ní napsat kniha, a nejspíš to jednou někdo udělá. Škoda jen, že už to nebude ani jeden z autorů, z jejichž děl jako by byla vystoupila a které by si byla zasloužila, tedy ani Friedrich Dürenmatt, ani Egon Erwin Kisch, ba dokonce ani Ludvík Souček. Tajemná neznámá Řeč je o tajemné...
Diskuse: 1

Nepravý workoholik a jeho žena (pokud to nějaká vydrží)

str. 333 | Radkin Honzák
Zatímco pravý, nefalšovaný workholik, podobající se erupci vulkánu, může mluvit o ženě v plurálu, ten nepravý, podobný tragickým a nešťastným antickým hrdinům (napadají mě především Sisyfos a Tantalos), se sice nadře někdy víc, ale o ženách ve svém osudu mluví většinou v singuláru,...

Jídlo v expandující antroposféře

str. 334 | Johan Goudsblom
Je možné najít vztah mezi vývojem stravovacích návyků a obecnějšími trendy v lidské historii? Různorodost stravy i způsobů stravování je v čase a prostoru tak obrovská, že se zdá neuchopitelná. Je vůbec možné v tom chaosu najít či vytvořit řád? Z mnoha praktických důvodů je jedním z...

Led jako hornina

str. 282 | Radek Mikuláš
Led je z hlediska strukturní geologie hornina, byť velmi zvláštní. Ve srovnání s „kamennými“ horninami je led výlučný zejména tavením za teplot nad bodem mrazu. Z toho vplývá nemožnost metamorfózy a zapracování hlouběji do zemské kůry. Proto se led hromadí na specifických místech a také...

Kryptobiotické stavy aneb Vratná zastavení životních dějů

str. 304 | Vladimír Košťál, František Weyda
Život je v našem chápání většinou spojen s dějem. Téměř každá definice života odlišuje živé objekty od neživých na základě přítomnosti aktivních životních procesů, jako jsou výměna energie, metabolismus, růst, vývoj a rozmnožování. Smrt potom chápeme jako nevratné zastavení...

Nadbytek elektronů a pozitronů v kosmickém záření

str. 312 | Radomír Šmída
Přestože je pozitron stejně jako elektron stabilní částicí, na Zemi krátce po svém vzniku zaniká anihilací. Anihilace je proces, kdy se antičástice a její částicový protějšek setkají a při tomto setkání zaniknou, nejčastěji za vzniku dvojice gama částic. Protože se v důsledku procesů...

Ještěrky s velmi těžkou žloutenkou

str. 318 | Lukáš Čížek, Antonín Krása
Ještěr lezl po stromě a hladově prozkoumával větvičku po větvičce. Moc masa na něm nebude, ale lepší než nic. Martin namířil a vystřelil. Hrotem šípu přišpendlil oběť ke stromu. Plaz sebou chvilku mrskal, pak pohyb ustal, jen po kůře stékaly krůpěje jasně zelené krve… Ne, tohle...

Vychýleni z rovnováhy – v genech a v mysli

str. 300 | Jaroslav Petr
Když Mendelův zákon neplatí Christopher Badcock a Bernard Crespi nabízejí celkem neotřelou teorii, 1) jež vysvětluje vznik širokého spektra duševních chorob změnami dědičné informace, při kterých zůstává nezměněno pořadí písmen genetického kódu. Podle Badcocka a Crespiho je duševní...

Život mezi ekonomy

str. 337 | Petr Houdek
Text pochází z legendární studie Axela Leijonhufvuda, 1) a přestože byla sepsána před 36 lety, je stále až neuvěřitelně přesná. Podobně jako v jiných vědních oborech se i v ekonomii 2) tradují charakteristické vlastnosti jejích představitelů, u ekonomů jsou však bezmála všechny negativní...

Pocta kreativnímu a urputnému vizionáři, který zachránil miliony lidských životů

str. 295 | Radkin Honzák
První lidský život byl umělou ledvinou zachráněn na jaře roku 1945. Pacientkou byla holandská kolaborantka Sophia Schafstad, která se ve vězení dostala do komatu v důsledku hepatorenálního selhání. Dialýza byla provedena na přístroji, který tajně a navzdory zákazu výzkumu sestavoval se svými...

Urushiol, yperit z přírody

str. 294 | Josef Frynta, Jiří Patočka
Urushiol je žlutá olejovitá tekutina s bodem varu 200–210 °C. V Japonsku se již po staletí získává z pryskyřice stromu kiurushi – škumpy lakodárné (Rhus verniciflua) – a vyrábí se z ní lak na dřevo. Urushiol je součástí mízy některých stromů, zejména rodu Toxicodendron. Při...

Melamin

str. 298 | Michal Anděl, Pavel Dlouhý
K falšování potravin dochází odedávna (viz např. Vesmír 1, 7, 1871/1). V Ottově slovníku naučném lze u příslušného hesla objevit názor, že lidstvo se s tímto jevem setkává od chvíle, kdy došlo k dělbě práce. „Jakmile však začala se mezi kmeny objevovati dělba práce, tak že např. jedni...

Živé zlomy

str. 322 | Blahoslav Košťák
Katastrofy probouzejí zájem Důležitým momentem pro zvýšení pozornosti věnované poruchám na svazích se staly sesuvy, které v letech 1960 a 1961 zničily část Handlové na středním Slovensku. Spadlo přes 200 budov, byly přerušeny komunikace a linie vysokého napětí, zavalena koryta vodních toků....

Vila v Lanškrouně

str. 350 | Jakub Potůček
Jedním z míst, v nichž se v současnosti daří kvalitní architektuře, je Lanškroun, kde žije a pracuje žák profesora Petra Keila z pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové, architekt Přemysl Kokeš (*1977). Do původně německého města se přitom dostal náhodou, v souvislosti s realizovaným...

Oč nám jde a co je pravda aneb Frekvence a funkčnost

str. 344 | František Štícha
Užíváme-li nějaký jazykový výraz ve standardních psaných textech (autorská řeč prózy, resp. její převážná část, publicistika, odborná literatura) běžně ve dvou různých formách, např. určitý pádový tvar substantiva, dejme tomu lokál singuláru, se dvěma různými koncovkami (v)...

K vzdělávání na středních a vysokých školách

str. 343 | Petr Kulhánek
Jiné vnímání světa. Myšlení a logické postupy dnešní generace studentů ovlivňuje svět počítačů. Je třeba se studenty více pracovat metodami, které přijali za vlastní. Studentovi o přírodním zákonu řekne více vhodný aplet 1) nebo simulace než biflování vztahů. Leckteří si pak onen...

Vše o ptačím stěhování a jeho změnách

str. 345 | Jiří Reif
Také jste loni na podzim cítili ve vzduchu to lehké chvění? To čeští ornitologové vibrovali nedočkavostí. A měli k tomu pádný důvod – světlo světa totiž mělo spatřit historicky nejdůležitější dílo o našem ptactvu. Dlouho očekávaný Atlas migrace ptáků České a Slovenské republiky...

Nejen mikroby, ale i jejich lovci ještě žijí!

str. 346 | František Houdek
V roce 1926 vydal americký bakteriolog a spisovatel Paul de Kruif knihu Microbe Hunters (Lovci mikrobů) – snad vůbec nejčtenější popularizační knihu o medicíně všech dob. V roce 1994 vydala biologicky vzdělaná americká popularizátorka medicíny Laurie Garrettová pokus o jejich novodobou verzi:...

O regulaci jazyka a konceptu minimální intervence

str. 348 | František Štícha
Vesmír pravděpodobně ovládá řád i chaos. Řád i chaos patrně generují i živé organismy. Není proto divu, že řád i chaos vládne také našemu myšlení. Podivuhodnou směsicí řádu a chaosu je i kniha Václava Cvrčka Regulace jazyka a Koncept minimální intervence, již v r. 2008 vydal Ústav...

Marihuana

str. 287 | Ivan Douda, Michal Miovský, Miloslav Kršiak
Luboš Veverka: …Proč se v české společnosti tak různí a polarizuje pohled na marihuanu? Ivan Douda: Není to úplně tradiční droga, kterou bychom znali po generace. Všechno, co se týká nějaké drogy, něčeho, co ovlivňuje psychiku, je vždy zakomponováno do tradic, mýtů a náboženských...

Jed, který zabíjel orly mořské, vyřazen ze seznamu povolených prostředků

str. 291 | Zdeněk Vermouzek
Státní rostlinolékařská správa v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise odňala registraci přípravku FURADAN 350 F, který byl zřejmě hlavním nástrojem travičů. Přípravek se k ochraně rostlin nesmí používat od 13. prosince 2008, jeho prodej je zakázán už od 13. prosince 2007. Více...

Trochu silná káva

str. 291 | Oldřich Lapčík
Kávových bobů se ve světě vyprodukuje 7,4 milionu tun ročně. Vedle jiných látek obsahují i nezanedbatelné množství tuku (11–20 %), který při průmyslové přípravě rozpustné kávy zůstává valnou měrou v pokrutinách. Tato hmota složením zhruba odpovídá sedlině (lógru), jež zůstane...

Kdo všechno si je vědom sám sebe?

str. 289 | Simona Poláková
Sebeuvědomování bylo dlouhou dobu bráno jako výlučně lidská vlastnost. Ovšem jak už to tak bývá, kvůli šimpanzům jsme o výlučnost přišli. Pak se k nim přidali bonobové, orangutani, občas podle nálady či uspořádání pokusu gorily a giboni. A nezůstalo jen u lidoopů – sami sebe...

Co je vzácné, to je dobré

str. 289 | Pavel Hošek
Jedna dobrá a jedna špatná zpráva. Výjimečně nejprve ta dobrá: nová studie potvrdila, že lidé pokládají vzácnější druhy rostlin a zvířat za hodnotnější. A špatná: ilegální obchodníci to vnímají stejně a hodnotu vzácných druhů vyjadřují stále vyšší cenou. Nic překvapivého,...

Akrofobie je spojena s chybným vnímáním svislých rozměrů

str. 288 | Jiří Patočka
Fobie je úzkostná porucha charakterizovaná neúměrným strachem z věcí nebo situací. Ten strach bývá nesmyslný a člověk postižený fobií si jeho nesmyslnost uvědomuje, není však schopen ho vlastní vůlí potlačit. Fobie je jednou z nejrozšířenějších forem psychického onemocnění. Specifická...

A proč máš, vorvaňovče, tak divné zuby?

str. 291 | Jan Robovský
Vorvaňovci jsou hned po delfínech se svými 21 popsanými druhy druhově nejbohatší čeledí kytovců. Přesto toho o nich moc nevíme, hlavně kvůli jejich skrytému způsobu života, při kterém se potápějí do velkých mořských hloubek. O existenci některých druhů jsme dokonce neměli ani tušení až...

Víte, co máte pod kůží?

str. 290 | Oldřich Lapčík
„Šla teta na snímkování, měla pěkné tetování, a pan doktor se jí ptal, kdo vás teta tetoval…“ rýmoval Jan Vodňanský koncem let šedesátých. Básnička budila úsměv, popisovanou situaci si tehdy dovedl představit málokdo. Tetování bylo záležitostí okrajovou a společensky...

Budeme z vody a CO2 vyrábět palivo?

str. 290 | Jiří Patočka
Nanotechnologie nabízejí materiály nových vlastností a stále nová technická řešení. Takovou nanotechnologií je i využití nanotub (viz též Vesmír 87, 846, 2008/12) z oxidu titaničitého pro přímou konverzi oxidu uhličitého a vodních par na uhlovodíkové palivo za využití slunečního...

Chlad vyvolává agresivitu

str. 288 | Oldřich Nedvěd
Před pokusem na hmyzu je často třeba zkoumané jedince zchladit, třeba proto, aby vůbec bylo možné vyjmout je z chovného prostředí a umístit do experimentálního zařízení. Zejména to platí o mravencích, kteří jsou přirozeně bojovní a nenechají sebou jen tak vláčet. Pokud ale v následujícím...

Život v poklusu

str. 290 | Pavla Loucká
Pro život v 21. století je charakteristické vzrůstající tempo. Nic nestíháme. Odrážejí to i přirovnání používaná k vyjádření významu „rychle“. Kdysi bývalo „rychle“ mnohem „pomalejší“. U J. Jungmanna (1837) najdeme „rychle“ vyjádřené coby se...

Z akademické obce

str. 290 | redakce
Univerzita Karlova Mgr. Marcela Řasová, Ph.D., obdržela Mimořádnou cenu rektora UK za publikační činnost a za statečný a příkladný přístup k životu. Její dizertační práce rozvíjí téma diplomové práce, kterou psala na závěr magisterského studia oboru speciální pedagogika zdravotně...

O slově „Česko“ a jeho překladech

str. 285 | Pavel Krejčí, Jan Matys
Byly popsány snad tuny papíru o tom, jak je výraz „Česko“ správně vytvořen a jak se má správně přeložit, zejména do angličtiny. Výraz „Česko“ se také ozývá z rozhlasu a televize, k nevoli těch, kterým se tento novotvar nelíbí. Známý básník se vyjádřil, že to zní...

Graffiti – indikátor zločinnosti?

str. 285 | Lukáš Neubert
Jsem si téměř jistý, že z komentované studie v časopise Science nevyplývá (ve všeobecném slova smyslu a pro všechny případy), že „svoboda tvořit graffiti by se přece jen nějak omezovat měla“, jak píše autoritativně pisatel komentáře Vratislav Schreiber. Po prostudování...

Chlapci jsou lepší v matematice (alespoň ve vyšších kvantilech)

str. 286 | Petr Houdek
V červencovém čísle Vesmíru Jiří Patočka popularizuje studii, která „jednoznačně potvrdila, že rozdíly v matematických znalostech mezi pohlavími nepramení z biologických rozdílů“. Pokračuje, že všeobecné přesvědčení o méněcennosti žen v matematických schopnostech je pouze...