Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 9
Vesmír č. 9
Toto číslo vychází
1. 9. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Zářijové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 8 / 1871

Vyšlo 24. 07. 1871

Fysiologie hladu.

str. 61 | Václav F. Kumpošt
Hlad je klíčem, jímž otvírá se nekonečná řada svízelů a útrap, které kdy člověka k vrcholi zoufalosti dohnati mohly. Hůzyplné scény z poslední války rozmnožily smutné dějiny jeho; - od tvrze Štrasburské až k nedobytným hradbám Pařížským klestil po boku nepřítele průchod nenasytné...

Medvědí ostrov.

str. 64 | redakce
Četné výpravy do polárních končin severních podnikané podaly nám v poslední době alespoň povšechný obraz tamějších poměrů povrchu zemského, který do nedávna ještě považován byl za poušť věčného ledu, po němž jen v jistých dobách ročních proniknouti lze ku všelikým ostrovům...

Papoušek a zeměpisné jeho rozšíření na povrchu zemském.

str. 65 | redakce
Zeměpisné rozšíření jednotlivých druhů tvorstva na povrchu zemském stalo se terpvé v poslední době předmětem rozsáhlých výskumů a pozorování přírodozpytců. Druhdy nebráno tak přísně na váhu, jednak že podrobnější studia přírodnická toho nevyžadovala, jednak že také nebylo...

Různé zprávy.

str. 67 | redakce
Polytechnická výstava v Moskvě. Císařská společnost pro pěstování a šíření věd přírodních v Moskvě uspořádá velikolepou výstavu za tím účelem, aby názorným spůsobem nejširšímu obecenstvu objeveny byly všeliké výhody, které nám u obecném životě, v průmyslu, obchodu a v umění...

Literatura

str. 68 | redakce
Antikvární přírodnické a lékařské spisy ve snížených cenách Billroth Th., Ueber eine Art der Bindegewebs-Metamorphose der Muskel- und Nervensubstanz, Berlin 1855. gr. 5. - Ueber die Epithelialzellen in der Zunge 1857. gr. 4. - Ueber eine eigenthümlich gelatinäre Degerneration der Kleinbirnrinde. Mit 6...