Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 9
Vesmír č. 9
Toto číslo vychází
1. 9. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Zářijové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 7 / 1871

Vyšlo 14. 07. 1871

Ze světa drobnohledného.

str. 53 | redakce
(Pokračování z Vesmíru 1, 45, 1871/6) Již v 17. století genialní Vlach Redi pokusil se prvně dokázati, že "generatio aeguivoca" v mnohých případech, kde neznám byl původ a vznik ústrojných bytostí živých, snadno dá se vyloučiti. Byl to skutečný lék pro chorý rozum lidský. - Ze...

Výprava v ledové končiny na severu.

str. 56 | redakce
(Pokračování. Vesmír 1, 50, 1871/6) Zvláštní výminkou v řadě nešťastných výprav polárních bylo tehdy přezimování několika plavců, kteří při lovu velryb na podzim r. 1630 od společné lodě odloučeni a na pobřeží Špicberků zahnáni byli. Na osvobození bylo zde pomyšlení, zvláště...

Stavby bobrů a jejich vliv na poměry pobřežní vůbec a Severní Ameriky zlváště.

str. 57 | A. Kredner
Nynější podoba i poměry povrchu naší zeměkoule jsou výsledkem nejrozmanitějších přeměn, jimž tato od věků byla podrobena. Ku stavbě i k občasnému rozkladu vrstev její pracovali činitelé nejrůznější: žijící organismy, pravěké zvířectvo a rostlinstvo rovněž tak jako neruchomé prvky v...

Různé zprávy.

str. 58 | redakce
Mezinárodní sjezd pěstovatelů antropologie a pradějin vzdělanosti a osvěty odbývati se bude letos v Bologni od 1. do 8. října. Na denním pořádku je mimo jiné rozhovor o nejnovějších výsledcích kraniologického určení národů italských, dále, zpráva obšírná o stavbách staroitalských na...

Literatura

str. 59 | redakce
Anatomie: Henle J., Handbuch der systematischen Anatomie des Menschen B. 1. Abth. 3. Handbuch der Muskeliebre d. Menschen 2. Aufl. Braunschweig. Tolary 2 gr. 10 ve stříbře. Keller L., das Nervensystem des Menschen. Nach den besten Mustern f. Schulen bearbeitet. Chromolith. Imp. Fol. Carlsruhe. tol. 2. Svetlin...