Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 9
Vesmír č. 9
Toto číslo vychází
1. 9. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Zářijové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 6 / 1871

Vyšlo 03. 07. 1871

Ze světa drobnohledného.

str. 45 | redakce
Pomocí drobnohledu stal se člověk tvůrcem: vykouzlil z ničeho život a dal ho mrtvé druhdy hmotě. Slova tato pronesl jedenkrát Purkyně ve svých přednáškách ve vlastenecké společnosti slezské, chtěje poukázati přímo na mohutný onen ruch, který po vynalezení a vědeckém upotřebení skel...

Příspěvky k seznání poměrů a květeny útvaru kamenouhelného v Čechách,

str. 48 | Ot. Feistmantl
(Dodatek z Vesmíru 1, 37, 1871/5) Nyní zbývá nám ještě promluviti o zachování rostliných otisků zkamenělých. Dle dosavádní zkušenosti lze tu rozeznávati více možných případů, z nichž pak hlavně dva spůsoby udržení zvláště častými ba obyčejnými býti se zdají. Mohouť se totiž...

Výprava v ledové končiny na severu.

str. 50 | redakce
V době poslední co rok vyskytují se velikolepé výpravy, za účelem ryze vědeckým ku střádání hvězdářských a povětrních pozorování i ku proskoumání neznámých do dnes končin na nejzazším pólu, jejž dostihnouti ještě nikomu se nezdařilo. Ruch tento dostoupil juž takové výše, že i...

Různé zprávy.

str. 50 | redakce
Výroba umělých kamenů. Úspěch, jakého vyrábění kamenů v nepřednější toho druhu továrně v East-Greenwich (v Anglii) dosáhlo, vzbudil v posledním čase myšlenku rovněž zkusiti, zdaž z dobrých látek, které s dostatek v Čechách se vyskytují, nebylo by lze vyráběti kameny - hlavně pískovce...