Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 9
Vesmír č. 9
Toto číslo vychází
1. 9. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Zářijové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 5 / 1871

Vyšlo 25. 06. 1871

Příspěvky k seznání poměrů a květeny útvaru kamenouhelného v Čechách,

str. 37 | Ot. Feistmantl
(Pokračování z Vesmíru 1, 30, 1871/4) Co do zevnější podoby vyznačují se hlavně vidličnatým se rozkládáním větví, právě jak plavuně dosud žijící, které již záhy od kmene počínají výběžky rozkládati, jak také na exemplářích musejních velmi dobře lze poznati. Jinak zajímavé...

Příspěvky k poznání znečistěného zboží prodajného.

str. 39 | redakce
Šafrán. Šafrán co zboží kupecké zajisté zná každý; jsouť to sušené blizny z rostliny rovněž šafrán zvané (Crocus sativa z řádu Iridaei) mající okvětí velmi sličné bledofialové i žluté. Rostlina šafránová pochodí původem svým z Malé Asie a bývala juž za šedého pravěku...

Zprávy vědeckých společností.

str. 41 | redakce
Uherská společnost pro šíření a pěstování věd přírodních odbývala 13. t m. pravidelnou schůzi, v níž přednášel prof. Koloman Balogh "o půdě a klimatickém vlivu na vývoj člověčenstva," rozebíraje zejmena poměry brasilianské a soustátí severoamerického, kdež sám po delší...

Výstavy.

str. 42 | redakce
Valná hromada řemeslnicko-živnostenské besedy pražské ustanovila se ve schůzi své dne 15. t. měs. odbývané na zařízení stálé výstavy výrobků průmyslových jakéhokoliv druhu. Výrobky průmyslníků a řemeslníků českých budou míti vesměs přednost před výrobky cizozemskými. Výstavnímu...

Vědecké výpravy.

str. 42 | redakce
Do Berlína zaslal známý cestovatel a znamenitý přírodozpytec Dr. G. Schweinfurth ze střední Afriky bohaté sbírky květin sušených i živých, z nichž zejmena nový dosud úplně neznámý druch Cycadeí v plné svěžesti byl zachován, tak že ihned v botanické zahradě zasazen býti mohl....

Zooogie.

str. 42 | redakce
Nový škůdce na zemáky v Americe. Od nějakého času přinášejí hospodářské časopisy severoamerické zprávy o velikých škodách, kteréž tam na zemácích tropí jistý dříve nebývalý nebo nepovšimnutý hmyz, patřící do čeledi stěnic. Hmyz ten vyskytl se nejprvé v krajině nazvané Colorado,...

Ostatní zprávy

str. 43 | redakce
Valný sjezd německých přírodozpytců a lékařů, (v řadě nyní čtyřicátý čtvrtý), kteréhož účastní se vždy nejvýtečnější učenci z celého Německa i z cizozemska odbývati bude se letos v Rostoku do 18. do 25. září. Na programu je množství přednášek o nových původních objeveních...

Literatura.

str. 44 | redakce
Dr. F. J. Studničky, prof. mathem. na polytechnice české nejnovější dílo jedná "o počtu integralním." Prof. Studnička pokračuje ve vědeckém výkladu svého předmětu s pílí neunavnou a nevšední vytrvalostí. Nový časopis přírodnický vychází v jazyku německém v Berlíně pod...