Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 4 / 2000

Vyšlo 05. 04. 2000

Věda a my

str. 183 | Ivan M. Havel
Ve většině našich restaurací vrchní přinese jídelní lístek a zmizí. Nezajímá ho, jaký mám hlad, na co mám chuť a zda si nedej bůh nepřeji něco zvláštního, co ani na lístku není. Kuchař, mám si zřejmě myslet, pro mě připravil pokrmy chutné, zdravé a již dávno prověřené. Když se...

Hvězdy znějící v Des dur

str. 184 | Ilja Hurník
Kdykoli zazní ve Vesmíru hudba, trochu trnu, a mnohdy odůvodněně. Tentokrát zazněla čistě, jak se dalo čekat od neutronové hvězdy Sco X-1. Pánové Vladimír Karas a Jan Wild ji přesně odposlouchali i zapsali jako kvintu des – as a přisoudili ji právem tónině Des dur. Jen bych poznamenal, že...

Nepleťme si asfalt s dehtem

str. 184 | Jan Vymětal
[...] Správně je černouhelný dehet – coal tar, černouhelná smola – coal tar pitch, v citovaném dopise je tedy překlad „uhelný dehet (coal tar pitch)“ nesprávný, protože černouhelná smola je zbytkem po oddestilování těkavých podílů z černouhelného dehtu. Dále je nutno...

Ad Strašidlo rtuti

str. 184 | Michael Heyrovský
...těší mě, že název mé glosy v březnovém čísle Vesmíru inspiroval ke vtipnému jazykovému sloupku. Sleduji jazykový koutek pravidelně a velmi jej oceňuji – vede správnou cestou čtenáře nakloněné přírodním vědám k přesnému a správnému vyjadřování. Rád bych vysvětlil (možná...

Ekologie na webovské stránce Vesmíru

str. 184 | Emil Tkadlec
... Kromě mnoha pěkných věcí jsem s politováním zjistil, že i Vy pácháte ten omyl, že ztotožňujete ekologii se životním prostředím. Ve věcném rejstříku jste pod pojem ekologie zařadili dva články o životním prostředí. Dnešní vyprázdněnost pojmu ekologie vede dokonce mnohé k tomu, že...

Web of Science

str. 185 | Ivana Kadlecová
Snem každého čtenáře je snadná dostupnost odborných časopisů, monografií a učebnic. Počet časopisů i knih roste čím dál více, a tak není v silách žádné knihovny plně uspokojit své čtenáře. Moderní technologie nicméně určité možnosti nabízejí alespoň těm, kdo se rozhodnou, že...

Mikroskopické vláknité houby

str. 187 | Vladimír Ostrý
Po druhé světové válce vzbudily mikroskopické vláknité houby neboli mikromycety 1) zájem odborníků i veřejnosti. Významnými mezníky se staly objevy antibiotik, rozvoj biotechnologií využívajících mikromycety k výrobě léků, enzymů či potravin, a potom objevy aflatoxinů a dalších...

Co s vyhořelým jaderným palivem?

str. 190 | Aleš Laciok, Ludmila Marková, Antonín Vokál
Jedinou českou jadernou elektrárnou, která je v provozu, jsou Dukovany. Její čtyři reaktory typu VVER–440 byly postupně uváděny do provozu v letech 1985–1987. Vyhořelé palivo se krátce skladuje v bazénu u reaktoru, a poté v meziskladu v areálu elektrárny. S každou nově vyrobenou...

Žvýkali a dobrou vůli spolu měli...

str. 195 | Vojtěch Novotný
Ač sám nekuřák, vždy jsem na kouření oceňoval jeho úlohu v neustálém koloběhu drobných úsluh, půjček a oplátek, udržujících a upevňujících společenskou soudržnost a smír. Vzájemné půjčování cigaret, zápalek a tabáku, připalování si i jenom společné kouření jsou drobnými...

Proč si mladí savci hrají

str. 196 | Marek Špinka
Když sledujeme zvířata při hře, docela dobře jim rozumíme. Snadno si v jejich kůži dovedeme představit sebe a cítíme, jak je příjemné takhle se prohánět, řádit, dovádět a vymýšlet si. Člověk si může hrát se psem a oba z toho mají stejné potěšení a legraci. Hra nám připomíná,...

Nikotin: jed, nebo lék?

str. 204 | Jiří Patočka, Anna Strunecká
Kouření tabáku je všeobecně spojováno s onemocněním plic, kardiovaskulárního systému, nádorovým bujením a mnoha dalšími nemocemi včetně chřipky. Je považováno za hlavní příčinu toho, proč lidé umírají. Na každé krabičce cigaret prodávané v České republice si můžeme přečíst...

Kouřit, nebo nekouřit

str. 206 | Jiří T. Kozák, Eva Králíková
Nejdřív to vypadalo jako zajímavé, ve středověku i magické dobrodružství – kouřilo se vám z hlavy. A ten závratný pocit, když nikotin dosáhl vašeho mozku! Později byla dýmka nebo doutník či cigáro projevem určitého postoje, jako je ostatně dodnes, když se s kouřením začíná....

Osudy zaniklého jezera

str. 209 | Petr Pokorný
Jaký rozsah mělo zaniklé jezero Švarcenberk? Byla to jen malá nádrž, či rozsáhlá vodní plocha s mnohametrovou hloubkou? K vyřešení této otázky bylo zapotřebí rozsáhlého terénního průzkumu, navíc pod hladinou nynějšího rybníka, který většinu bývalé jezerní pánve zatopil. Výsledky...

Objavený nový vírus

str. 214 | Štefan Vilček
Koncom 90. rokov sa rozšírilo na farmách ošípaných v Malajzii infekčné ochorenie prasiat prejavujúce sa respiračnými a neurologickými príznakmi. Krátko nato sa zistilo, že pôvodcom ochorenia zvierat je nový nebezpečný vírus, a preto bolo utratených vyše milión ošípaných. O to hrozivejšie...

Správná vědecká praxe

str. 215 | Josef Loub
V roce 1998 vyšla v Německu kniha Návrhy k zajištění správné vědecké praxe, 1) která shrnuje výsledky práce mezinárodní komise „Sebekontrola ve vědě“ Německého badatelského společenství. Mimo jiné se zabývá opakem správné vědecké praxe – vědeckou nepoctivostí...

Mars jako na dlani

str. 217 | Jaroslav Klokočník, Frank G. Lemoine
Ještě před půl stoletím mohla veřejnost věřit na rozsáhlou síť marťanských kanálů, jak ji svým nedokonalým dalekohledem (za přispění své dokonalé představivosti) před více než 100 lety zachytil G. Schiapparelli. Na Marťany věřili C. Flammarion i P. Lowell. Ještě před misí Marineru 9...

Krasavci z tundry a mokřadů

str. 223 | Jiří Formánek, Jaroslav Škopek
Samečky našich dvou poddruhů modráčků lze rozlišit podle skvrny v modré náprsence. Slavík modráček tundrový (Luscinia svecica svecica) ji má rezavou, zatímco slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) bílou. Samička tuto ozdobu nemá. Ve starší literatuře je slavík...

Čtení o psaní

str. 224 | Jarmila Doubravová
Nelson Goodman v Languages of Art (1968) považoval notační systém za součást teorie symbolu. Definoval jej jako takový systém symbolů, v němž převažují série syntaktických a sémantických předpokladů. Každý notační systém musí sémanticky i syntakticky rozlišovat, nesmí být sémanticky...

Ó my se máme!

str. 228 | Ivan M. Havel
Tento radostný výrok si pamatuji z Poupat, své zcela první učebnice (v níž následoval tuším po větě „Ema nese maso na míse.“). Zdalipak to není výrok, nad kterým se lze zahloubat? V prvním plánu jde o jasné a neproblematické zpřesnění citoslovce ó, a to na citoslovce pohody....

Mozaika

str. 230 | Ivo Budil
Hvězda Eta ztrácí tajemnost Souhvězdí Lodní kýl u nás nevidíme. Jeho hvězda Canopus je však proslulá nejen jako druhá nejjasnější hvězda oblohy (po Siriovi), ale také tím, že bývá důležitým orientačním bodem pro meziplanetární kosmické stanice. V tomtéž souhvězdí vzbuzuje již...

Příběh s dobrým koncem?

str. 233 | Ivan Boháček
Jednoho jarního dne roku 1988 padlo oko biochemika Jeffreye Wiganda na inzerát v New York Times, který nabízel atraktivní místo. Platy akademických badatelů nejsou ani ve Spojených státech horentní a Wigand peníze potřeboval – byl ženatý, ani ne dvouletá dcera vyžadovala nákladnou...

Vystavení městské populace benzenu

str. 234 | Ivan Boháček
Riziko, že znečištění životního prostředí benzenem může způsobit leukemii, se při celoživotním vystavení koncentraci 1 g benzenu v krychlovém metru vzduchu odhaduje na 4 případy v milionu. Antverpy, Atény, Kodaň, Murcia, Padova a Rouen – v těchto šesti evropských městech se rok...

Rozdílný přístup k eutanazii?

str. 234 | Ivan Boháček
Zatímco se zdá, že Francie svůj legislativní zákaz eutanazie zmírní ve výjimečných případech ji povolí (nevyléčitelná nemoc, symptomy odolávající prostředkům zmírňujícím bolest, každý případ musí být individuálně posouzen soudcem), Britská lékařská asociace na své konferenci...

Alkohol a vývoj mozku

str. 234 | Ivan Boháček
Mozek dětí, jejichž matky během těhotenství pily alkohol, bývá menší, děti vykazují různé poruchy chování – od hyperaktivity k depresím a psychózám. Alkohol prostřednictvím receptorů pro dva neurotransmitery – glutamát a GABA – způsobí, že v mozku odumře mnoho neuronů....

Ve zkratce

str. 234 | Ivan Boháček
Detailní sledování vývoje mozkových struktur u dětí ukázalo, že oblasti spojené s asociativním myšlením a řečí se silně rozvíjejí, zatímco v jiných oblastech mozku dochází dokonce k regresi. Nature 404, 190, 2000 Radar se syntetickou aperturou umožňuje sledovat subtilní změny topografie,...

Zločinnost mladistvých se dá předvídat

str. 235 | Vratislav Schreiber
Zločinnost mladistvých je rostoucím problémem ve světě i u nás. Jak poznat mladistvého se sklonem k zločinnosti (vandalství, loupežím, krutosti ke zvířatům)? (Science 287, 423, 2000) cituje letošní lednové číslo Archives of general psychiatry, kde psychologové tvrdí, že takoví mladiství...

Proč Máchovo jezero není jezero

str. 235 | Petr Pokorný
Po celém našem území se setkáváme s lidovými představami o bažinách jakožto bývalých jezerech. Bývá tak vysvětlován i původ našich nejstarších rybníků, ale kromě Švarcenberku (viz Vesmír 79, 209, 2000/4) a Řežabince u Putimi, na jehož dně leží zazemněné slepé rameno Otavy, není...

Od našeho zpravodaje

str. 235 | Petr Pokorný
1. dubna dorazila do redakce zpráva od našeho zahraničního zpravodaje z Venezuely. Dozvídáme se z ní, krom jiného, že časopis Vesmír je mezi čtenářstvem jihoamerickým velice oblíben a vyhledáván. Pro citelný nedostatek textů v nářečích indijských si však svou prestiž vydobyl kromobyčejně...

Latinská abeceda a noty

str. 236 | Pavla Loucká
Na otázku, jak se jednotlivé noty jmenují, ze sebe automaticky vysypete: c, d, e, f, g, a, h – to je přece jasné. Nezdá se vám ale, že je to divná abeceda? Byla ta písmena zvolena náhodně, nebo je jejich pořadí součástí nějakého systému? Připomíná to latinskou abecedu, jenže a, b...

Horečka nepomáhá léčbě infekce u osob s poruchou imunity

str. 236 | Vratislav Schreiber
Obecně fyziologie učí, že horečka při infekcích pomáhá léčit, protože zhoršuje životní podmínky infikujících mikrobů. Proto se také učí, že není na místě hned prvé dny horečky při chřipce brát aspirin. K obranné funkci horečky patří i mobilizace imunitních mechanizmů v organizmu...

Pohyblivé solární systémy

str. 236 | Martin Libra, Vladislav Poulek
Alternativní zdroje energie – malé solární, větrné či vodní elektrárny – se uplatňují zejména v místech, kde chybějí klasické rozvody energie. Tyto doplňkové zdroje mívají výkon kolem 1 kW, i když ve světě existují solární fotovoltaické elektrárny s výkony až desítek...

Nebezpečí lektvarů z byliny sv. Jana

str. 237 | George O. Krizek
Třezalka tečkovaná Hypericum perforatum, bylina sv. Jana (kvete prý na večer svatojanský), angl. St. Johnswort. V lékárnách bývala nať, Herba hyperici. V současnosti je známý preparát firmy Schwabe zvaný Neuroplant. Třezalkové preparáty se možná stávají nekriticky vychvalovaným dryákem....

Ofélie a Kordélie

str. 237 | Spytihněv Heřt
Dobrá zpráva přišla z astronomického oddělení ztrát a nálezů po 14 letech byly znovu lokalizovány dva nepatrné měsíčky planety Uran. Ofélie a Kordélie, jak se tyto měsíčky jmenují, byly objeveny roku 1986 sondou Voyager 2 těsně pod a těsně nad hlavním prstencem planety. Při...

Vesmír

str. 237
Podivuhodná diéta. V Londýně žije žid jménem Moris Fox stár 37 let. Po 20 let nepožívá muž ten ničeho jiného nežli mléka a piva. Narodil se v Litsku v Rusku a ve věku 17 let postižen zvláštním onemocněním zažívacího ústroje, které mu nedovolovalo požívati pokrmy pevné. Konsultoval...

Smysl a smysly

str. 238 | Jiří Fiala
Národní technické muzeum spolu s Francouzským institutem představilo v únoru a březnu poprvé u nás tvorbu česko-francouzské malířky, žijící od roku 1981 v Paříži, Zuzany Hulky. Výstavě dominovala řada velkých čtvercových obrazů, sestávajících z barevných gest, pozoruhodně...