Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 9
Vesmír č. 9
Toto číslo vychází
1. 9. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Zářijové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 4 / 1871

Vyšlo 13. 06. 1871

Severní záře dle nejnovějších bádání

str. 29 | redakce
podává V. Š. II. Pokračování z Vesmíru (1, 13, 1871/2) Co se týče původu severních září, není ovšem do dnes bezpečně zjištěno, zdaž přímo spočíval by v té neb oné příčině. Nejnovějším bádáním vyšetřilo se tolik, že severní záře v popředí závisí na tak zvaných...

Příspěvky k seznání poměrů a květeny útvaru kamenouhelného v Čechách

str. 30 | Ot. Feistmantl
Pánové! Budiž mi dovoleno, bych Vás v dnešním slavnostním shromáždění obeznámil s poměry a květenou útvaru, jenž nejenom vědeckou nýbrž i národohospodářskou zajímavostí a cenou hlavně u nás v Čechách nad jiné vyniká a jenž již od prvních pokusů palaeontologického bádání pozornost...

Různé zprávy

str. 33 | redakce
Dodatek ku zprávě o prvním velikém sjezdu českých pěstovatelů a přátel věd přírodních, mathematických, inženýrských a t. d. Shromáždění vyřídivši otázku prvního přikročilo k rozpravě o otázce druhé, totiž: "Jak by mělo býti vyučování přírodním vědám dle potřeb naší...

Výstavy.

str. 34 | redakce
Dodatkem doplniti musíme zprávu naši o výstavě, která se sjezdem českých pěstovatelů a přátel věd přírodních, mathematických a inženýrských spojena byla. Výstavu tuto uspořádal pořadatelský výbor ve velkém sále měšť. besedy. Hlavní účel výstavy byl seznámiti účastníky sjezdu...

Zoologie.

str. 34 | redakce
Do zoologické zahrady v Hamburce přivežena byla těchto dnů první dlouhonohá vačice jezovčí (Perameles lagotis). Jest to jediný exemplář, který dosud do Evropy živý přibyl, neboť ani největší zvěřince nebyly s to vzácné toto zvíře získati. Původem svým pochodí vačice jezovčí ze...

K původu štěpařství.

str. 34
Ještě do nedávna nevědělo se bezpečně, kdo asi byl prvním vynálezcem a pěstovatelem štěpování stromů ovocných. Bylo't sice známo, že původ svůj mělo v severním Německu a sice na počátku 17. století, avšak o osobě, která se jím předně zabývala, panovala největší nejistota, zdaž...

Meteorologie.

str. 35 | redakce
Ohromné meteority, které roku minulého prof. Nordenskjold na výpravě do severního ledového moře objevil, proskoumány budou letos zvláštní komisí znalců, zejmena geologů na slovo vzatých, kteříž k vyzvání vlády švédské a dánské v krajiny ty vědeckou výpravou podniknou. Části meteoritů,...

Různé zprávy

str. 35 | redakce
Podmořský telegraf do Japanu. Kladení pomořského telegrafu ze Singapore do Hongkongu bylo dne 5. června dokončeno. Z Hongkongu povede e telegraf dále do Sangaje, čímž dokoná se přímé telegrafické spojení Evropy s Čínou a Japanem. John Dickinson v Novém Yorku objevil, že pomocí našeho...

Literatura.

str. 36 | redakce
I. Lit. česko-moravská. Nákladem kněhkupectví I. L. Kobra vyšla "Učebná knihu zeměpisu" pro první třídu škol středních a měšťanských od D. A. Tille, řed. real. gym. v Třeboni. Již první vydání její z r. 1869 schváleno ministerstvem za školní knihu učební pročež i toto druhé...