Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 9
Vesmír č. 9
Toto číslo vychází
1. 9. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Zářijové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 3 / 1871

Vyšlo 03. 06. 1871

Řeč profesora Krejčího,

str. 21 | redakce
Velectění pánové! Převzav čestnou úlohu Vás ve jmenu přípravního výboru pro sjezd českých pěstovatelů a přátel věd přírodních, mathematických a inženýrských, přivítati, vykonávám tuto milou povinnost s obzvláštní radostí, anať vyplněna touha po přátelském styku a rozhovoru se...

Jedy divokých národů.

str. 25 | redakce
(Předchozí část: Vesmír 1, 14, 1871/2) Poraníme-li králíka nebo psa jedem šípovým chová se dosti klidně, jako by mu rána pražádných nespůsobovala bolestí. ovšem, vždyť nemusí být rána hluboká; pouhé škrábnutí nebo píchnutí pod kůži postačí, aby jed do krve se dostal; někdy toho...

Různé zprávy.

str. 26 | redakce
Sjezd českých pěstovatelů a přátel věd přírodních, mathematických a inženýrských. Přičiněním mladistvé "Jednoty českých mathematiků" svolán byl lonského roku v srpnu do Prahy "první sjezd mathematiků a fysiků českých". Na sjezdu tom usnešeno, aby "Jednota...

Geologie.

str. 27 | redakce
Krajan náš p. Stolička z Kroměříže, který po delší dobu co místořiditel prací a výskumů geologických v Indii mešká, zaslal nyní říšskému geologickému ústavu ve Vídni zprávu o dosavádním zdaru svých podniků. Geologické probádání Indie je prý skorem již ukončeno, jen krajiny na...

Výstavy.

str. 27 | redakce
Výstava zařízená výborem pořádajicím první veliký sjezd mathematicko-přírodnický byla bohatě zastoupena hlavně vzácnými přístroji z kabinetu geodetického, fysikálního a t. d. na polytechnice české. Vedle těchto vystavil chvalně známý závod bratří Šebků (Řetězová ulice) hlavně...

Hvězdářství a meteorologie.

str. 27 | redakce
Co týče se průchodu hvězdy Venuše mezi sluncem a zemí a spojeného s tím měřen vzdálenosti země od slunce vyslovili jsem již v čísle 1. "Vesmírů, že vídeňská vláda přijavši návrh hvězdáře dr. Neumayera zároveň s vládou peštskou podnikne výpravu na výhodné stanice pozorovací na...

Zeměpis

str. 27 | redakce
Velký mezinárodní sjezd zeměpisců odbývati se bude od 14. - 20. srpna t. r. v Antverpách. Ústřední výbor sjezdu přičiňuje se úsilně, aby do té doby vyrovnal a ukojil rášť i rozhořčení mezi učenci francouzskými a německými, kteréž dostoupilo po nešťastné válce tak daleko, že všickni...