Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 9
Vesmír č. 9
Toto číslo vychází
1. 9. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Zářijové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 2 / 1871

Vyšlo 25. 05. 1871

Severní záře dle nejnovějších bádání

str. 13 | redakce
V době posledně minulé opakovaly se překrásné úkazy severních září mnohem častěji, než kdykoliv v létech dřívějších. Jako nachem sbarvena klenula se nad námi báně nebeská na sklonku října r. m., a kdo na př. u večer 24., 25. a 26. říj. jen chvíli zřel k onomu hrůzně krásnému obrazu...

Jedy divokých národů

str. 14 | redakce
Kdybychom se tázali některého lučebníka, zdaž při nynějším pokroku vědy vyskytují se ještě jedy nějaké, které by v pracovně lučebnické a pod sklem zvětšovacím z nejtajnějších zhoubných látek svých nebyly se zdokona vyzpovídaly, odpoví nám zajisté: ano, a do přední řady těchto...

Houby mořské

str. 16 | P. Tomašik
Látky z mořské vody čerpané mění se a přecházejí zpovolna v tělo houby a jednotlivé částky její, tvoříce tu slizkou masovinu, onde kostru pružnou nebo neunavně šlehající bičíky. I jehly vápenité a křemenité dovedou vyloučiti, kde právě jich je zapotřebí, neboť neobsahují všecky...

Tresť z kavy.

str. 17 | redakce
S těmi extrakty jako by se pytel byl roztrhl. Od několika roků je úsilovnou snahou všech lučebníků ze všech možných látek jedlých vyráběti tresť pokud možno nejsilnější, aby chovala všecky výživné částky soustředěné. Zejmena Liebig v Mnichově, známý svojí trestí z masa, piva a j.,...

Vědecké výpravy.

str. 17 | redakce
Proskoumáním Afriky zabývá se nyní množství cestovatelů, přírodozpytců a zeměpisců; zejmena pak působí se skvělým úspěchem v jižní Africe K Manch, jenž snaží se tam pro výpravy budoucí upraviti v nebezpečných dosud místech příhodné stanice, za kterýmž účelem zařídil tamtéž...

Výstavy.

str. 18 | redakce
Dne 1. ledna otevřena byla v Londýně stálá výstava, na níž, jak známo, každým rokem jen předměty určitých oborů průmyslu, hospodářství, vědy a umění zastoupeny budou. Letos zahrnuto je hospodářství a umělé zahradnictví v programu výstavy. - Stálou výstavu strojů zařídil v Praze (v...

Mikroskopie.

str. 18 | redakce
Nový mikrotom popisuje v Schultzově archviu (leden 1871) dr. Brandt, podotýkaje, že praktičností předčí všecky dosavádní přístroje podobného druhu. Sestrojení jeho je důkladnější než u všech dosavadních mikrotomů a vyznamenává se zejmena před výborným jinak aparátem Rissovým jistotou a...

Různé zprávy

str. 18 | redakce
Zimní botanická zahrada zřizuje se právě v rozměrech velkolepých v Berlíně. Zvláštní oddělení upraveno bude pro umělé pěstování květin zahradnických, jiné pak pro posluchače lékařství a kandidáty učitelství. Vytápění zahrady díti se bude parou vodní, a zkoušky, jež v minulé zimě v...

Zprávy vědeckých společností.

str. 19 | redakce
Ve schůzi odboru přírodovědeckého dne 6. května přednášel p. prof. Krejčí o rozšíření konifer v útvarech českých. Udal seznam 23 druhů z Čech a z Moravy. Zajímavá při tom jest okolnost, že všechny tyto druhy mají rozhodně ráz americký. Pan prof. Štolba předložil některé lučení velmi...