Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 11 / 2007

Vyšlo 08. 11. 2007

Umělé Já

str. 675 | Ivan M. Havel
Z jakéhosi důvodu se mi do úvodníků opakovaně vnucuje jedno téma: umělý člověk. 1) Dnes se mi to stalo opět, snad proto, že jsem se před pár dny vrátil z argentinsko-českého bienále „e-Golem“ (elektronický Golem). 2) Ať už nás zajímá literatura, výtvarné umění, technika,...

Tváří v tvář šelmám

str. 677 | Ludvík Kunc
Je rozdíl studovat tváře velké šelmy na fotografii, nebo stát tváří v tvář živé šelmě. Tu druhou příležitost jsem měl jako dlouholetý pracovník ostravské zoo nesčetněkrát. Mnohokrát mi připadla úloha starat se o dospívající jedince uměle odchovaných šelem, konkrétně o lvy, tygry,...

Nebezpečný Campylobacter

str. 679 | Zdeněk Šesták
Média donekonečna probírají nákazy způsobené salmonelou a listerií, podle statistik však nejvíce otrav potravinami v Evropě způsobuje bakterie spirálovitého tvaru Campylobacter jejuni. V České republice by lo v roce 2005 zjištěno 30 268 případů kampylobakteriózy. Vzhledem k počtu obyvatel je to...

Jak se brání čínské světlušky

str. 679 | Oldřich Nedvěd
Mnohé druhy světlušek se chemicky brání proti obratlovčím i bezobratlým nepřátelům. Dokážou vylučovat kapky nechutné hemolymfy (krve) podobně jako slunéčka. Některé světlušky jsou tak jedovaté (obsahují lucibufagin), že zabijí i ještěrku nebo žábu, která je spolkne, aniž se okamžitě...

Kde se v Africe nejlépe přezimuje?

str. 680 | Jiří Reif
Již mnoho let se ví, že se evropští tažní ptáci trávící zimu v Africe zdržují hlavně v savanách (na rozdíl od jejich amerických kolegů, kteří létají přezimovat do pralesa). Nikdo však dosud pořádně nevysvětlil, proč tomu tak je. Nejčastěji se tvrdí, že v Africe vždy převažovala...

Amygdala a sexuální apentence

str. 681 | Radkin Honzák
Mozkové jádro amygdala, součást Papezova emočního okruhu, spojená nejtěsněji s významným vegetativním centrem hypotalamem a neméně významným paměťovým centrem hipokampem, je v posledních letech zdrojem nových poznatků. Prapůvodně byla považována jen za centrum agrese a strachu (v mozku...

Z akademické obce

str. 682
Univerzita Karlova Dlouho se tady myslelo, že pomůže, když budeme vědce přesvědčovat, aby kromě publikací ještě investovali svůj čas do psaní patentů a shánění firem, aby začaly jejich nápady realizovat. Ale to není dobrá cesta. Vědec má chytrou hlavu, která přijde na něco nového, v tom...

Vápník a velikost ptačích snůšek

str. 682 | David Hořák
Skořápka ptačích vajec je tvořena hlavně vápníkem. Michael A. Patten z Oklahomské univerzity se proto zabýval vlivem dostupnosti vápníku na velikost snůšky, která vykazuje značnou variabilitu, jeden druh má dvě vejce, jiný dvacet! V souvislosti s tím lze odhalit řadu zákonitostí (viz Vesmír...

Potraty mají být legální, bezpečné a vzácné

str. 683 | Vratislav Schreiber
Zatím ale v Jižní Americe bývají většinou ilegální, nebezpečné a časté. Jen v takové katolické zemi, jako je Brazílie, končí potratem (ilegálním) třetina všech těhotenství, provádí se tu 1,4 milionu potratů ročně. Pomoc po komplikacích ilegálního potratu hledá v brazilských...

Pivo voní chmelem – čím voní chmel?

str. 683 | Oldřich Lapčík
Dnes už studenti na chmel nejezdí, a tak ani neznají zblízka to nezaměnitelné aroma, kterým je v době sklizně prosycen celý prostor od chmelnic přes česačky a sušičky až po ubytovny česáčů. Chmel se do piva přidává hlavně kvůli hořké chuti a jeho vůně je naředěna sladem, pro celkový...

Co žere rejskovec pancéřový

str. 683 | Jan Robovský
Africký rejskovec pancéřový (Scutisorex somereni), žijící především v tropických deštných lesích východního Konga, Rwandy, Burundi a Ugandy představuje jednoho z nejzvláštnějších hmyzožravců. A to nejen svou relativní robustností těla, ale především zvláštní úpravou páteře. Má...

Svět na přání - Média pro třetí tisíciletí

str. 684 | Stanislav Vaněk
Osmou veřejnou besedu cyklu Třetí dimenze pořádaly Český rozhlas Leonardo, Lidová univerzita Městské knihovny v Praze a časopis Vesmír 19. září 2007 v malém sále Městské knihovny v Praze. Sestřih vysílal Český rozhlas Leonardo a zvukový i obrazový záznam si lze stáhnout...

Britská legální premiéra cybridů

str. 685 | Jaroslav Petr
Britská vláda kývla na tvorbu lidsko-zvířecích cybridů, když na nátlak vědců přehodnotila původně zamítavé stanovisko. Vědce podpořil i průzkum veřejného mínění, v němž většina Britů s tvorbou cybridů pro výzkumné účely souhlasila. Británie nebude první, kdo na tenký led tohoto...

Akustická archeologie – nový směr výzkumu?

str. 686 | Radek Mikuláš
Ačkoliv rádi připustíme, že význam zpěvu a raných forem hudby v životě pravěkých lidí mohl být velký, archeologický záznam zvuků a tónů neexistuje. Archeologie se dosud musela spokojit s nálezy hudebních nástrojů – nejčastěji píšťal a fléten vyrobených z dutých kostí. Přesto se...

Nový léčebný cíl – nádorové kmenové buňky

str. 687 | Václav Hořejší
Většina badatelů v oboru onkologie brala donedávna jako samozřejmost, že nádorová onemocnění vznikají postupným nahromaděním několika mutací v jediné buňce, která se pak přemění v buňku nádorovou se všemi jejími zhoubnými vlastnostmi. K těm patří neregulované množení, schopnost...

Je výhodné být on-line

str. 688 | Vít Latzel
Rostliny musí neustále čelit rozličným katastrofám. Mezi každodenní patálie, jimž jsou vystaveny, patří nájezdy hladových konzumentů. Být sežrán není až na výjimky přáním žádného organizmu. Proto byly rostliny nuceny vyvinout mnoho mechanizmů jak jim odolat, a naopak jejich požírači...

Jak bránit krajinu před „nežádoucími geny“

str. 689 | Vladimír Vondrejs
Stále se diskutuje o tom, zda polní pokusy s genově modifikovanými rostlinami jsou bezpečné a zda vůbec můžeme užitkové organizmy kultivovat ve volné krajině (viz Vesmír 83, 638, 2004/11). Z argumentů odpůrců genově inženýrských aplikací jsem vybral ty, které považuji za smysluplné....

Proč lidé žvýkají betel?

str. 692 | Jiří Patočka
Betel patří mezi omamné drogy a jeho užívání je rozšířeno v řadě zemí, jako jsou například Indie, Bangladéš, Šrí Lanka, Malajsie, Filipíny či Japonsko (Vesmír 74, 189, 1995/4). Drogová závislost na betelu je spojená s výraznými sociálně-ekonomickými problémy. Pravidelně žvýká betel...

Jak zplodit vlastního synovce

str. 694 | Jaroslav Petr
Kosmani vychovávají potomstvo kolektivně. Tlapku k dílu přikládají i samci. U kosmanů Kuhliových (Callithrix kuhlii) k tomu zřejmě přispívá unikátní fenomén, na který víceméně náhodou narazila Corinna Rossová z University of Texas Health Science Center v San Antoniu. Rossová studovala chování...

Užiteční tenkohlavci ze střeva prasat

str. 696 | Břetislav Koudela
Paraziti jsou organizmy, které žijí v rámci symbiotických vztahů na účet jiných organizmů, svých hostitelů. České synonymum parazita – cizopasník – se velmi dobře hodí pro tenkohlavce (rod Trichuris), kteří „spásají“ hostitelovy živiny, a tím mu způsobují závažné...

Klimatické změny

str. 701
V poslední době se středem pozornosti stávají změny podnebí. Téměř denně čteme v tisku a slyšíme v rozhlasu i televizi, co všechno nás čeká. Že úrodnou krajinu pohltí poušť, že hrozí smrt ledním medvědům i korálům, že již není daleko doba, kdy moře zaplaví pobřežní nížiny...

Hrozba klimatických změn

str. 702 | Vojen Ložek
V poslední době se středem pozornosti staly očekávané změny podnebí, které vyplývají z nejrůznějších pozorování a podněcují varovné výzvy odborníků k politikům, kteří by se měli zabývat možnými důsledky změn jakožto vážnou hrozbou pro světový hospodářský i demografický vývoj....

Podnebí v České republice

str. 710 | Zdeněk Vašků
Bez retrospektivního hodnocení podnebí se dnes neobejde žádný klimatologický či historický obor, ale ani ekonomie, ekologie, demografie, politologie a četné další obory. Jeho význam stoupá zejména v souvislosti s globálními klimatickými změnami. 1) Klimatické scénáře a klimatické modely...

Atlas podnebí Česka

str. 712 | Taťána Míková, Radim Tolasz, Anna Valeriánová, Vít Voženílek
Snadno vyhledáte místo s nejdelším slunečním svitem v Česku, zjistíte, kolik tropických dnů je v průměru ročně zaznamenáno ve vašem městě, a třeba si projdete přehledné informace o výskytu srážek nebo sucha v jednotlivých krajích. Publikace shrnuje hlavní klimatické elementy i...

Snižují vyšší teploty odpar?

str. 713 | Václav Cílek
Představme si známou situaci globálního oteplování, kdy teplota na pevnině roste. Co to udělá s odparem? Odpověď je intuitivní, a přitom založená na jednoduchém vzorečku – odpar musí rovněž růst. Je to tak prosté, že se nad tím ani nemusíme zamyslet. Jenomže úplně nedávno...
Diskuse: 2

Za houbami v listopadu

str. 724 | František Kotlaba
I podmračený listopad odmění houbaře za jejich vytrvalost – pokud je příznivé počasí – některými jedlými houbami, a to jak druhy rostoucími na dřevinách (houbami dřevožijnými), tak i v půdě (druhy terestrickými). Dnes si všimneme čtyř druhů lupenatých hub a začneme hlívami,...

Otroctví a moderní společnost

str. 726 | Markéta Křížová
Nežádám váš soucit, ale chladné a nezaujaté posouzení… záležitosti, která se týká ne pouze této země, ne pouze Evropy, ale celého světa a budoucích generací… Poté, co jsem provedl důkladné šetření okolností obchodu s otroky, se mi jeho zkaženost jeví tak strašlivá a...

O čem vypovídají chloroplasty sítin

str. 732 | Lenka Záveská Drábková
Čeleď sítinovité v současné době zahrnuje 442 druhů členěných do sedmi rodů. Dva z nich, sítina (Juncus) a bika (Luzula), se vyskytují po celém světě, ostatních pět (Rostkovia, Oxychloë, Patosia, Distichia a Marsippospermum) 1) najdeme převážně v Jižní Americe (obrázek 1). Na první pohled...

Vyplatí se sluneční články?

str. 735 | Milan Vaněček
Je celá politika alternativních zdrojů jeden velký podvod? Jde mi o křemíkové fotovoltaické články. Povídal jsem si o tomto „alternativním“ zdroji energie (který se v současnosti začíná intenzivně šířit) s elektroinženýrem a ten na pojem „alternativní“ reagoval suše:...

Prst na tepu Země

str. 736 | Ivan Obrusník
Vesmír: Když se ohlédnete nazpět po dosavadních jednáních, spočívají hlavní problémy v technických, ekonomických, nebo politických aspektech projektu GEOSS? Ivan Obrusník: Domnívám se, že myšlenka vytvořit GEOSS, který zpřístupní data a informace získávané pozorováním Země všem...

Emoce v medicíně

str. 737 | Radkin Honzák
Vliv emoce na tělesný stav, přesněji změny průběhu tělesných funkcí pod vlivem emoce, lze odvodit z již prozkoumaných mechanizmů. V jednom z předchozích dílů jsme uvedli, že u emocí můžeme rozlišit úroveň stavu nabuzení, tendenci k přiblížení nebo oddálení a tendenci k soupeření či k...

Jazyk je oheň

str. 739 | Jan Sokol
Za oknem právě přeletěl pták, nejspíš vrána. To, co jsem viděl, byla jedna jediná událost, a přece mne jazyk nutí vyjádřit ji třemi slovy: „letí černý pták“. Jinak to prostě nejde. 1) Ale protože jsme na to odmalička zvyklí, člověku to ani nepřijde. Rozštěpení jedné...

Řešení založené na zdravém rozumu

str. 740 | Petr Karas
„Environmentalisté pro jadernou energii“ není politický slogan Strany zelených, nýbrž titul knihy. První předmluvu k ní napsal Patrick Moore, jeden ze zakladatelů ekologické organizace Greenpeace, druhou James Lovelock, autor teorie Gaia. Když jsem tuto knihu četl, nedalo mi to, abych se...

Z archeologie ekologického myšlení v Čechách

str. 741 | Stanislav Komenda
Kniha rozhovorů profesora Pavla Kováře, dnes děkana Přírodovědecké fakulty UK v Praze, s čelnými osobnostmi českého ekologického a environmentální myšlení představuje pozoruhodný historický dokument a obsahuje množství podnětů k zamyšlení. Ač jako celek vychází pod názvem Klíčová slova...

Stará celnice

str. 742 | Jana Tichá
Setkávání staré a nové architektury v centru Prahy je třaskavé téma, vzbuzující silné emoce nejen u veřejnosti, ale i mezi odborníky. Nebudu se tajit názorem, že v centru Prahy a na území její památkové rezervace se stavět má, a to tak, aby byla nová architektura vidět, aby měla současný...