Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 9
Vesmír č. 9
Toto číslo vychází
1. 9. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Zářijové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 10 / 2007

Vyšlo 11. 10. 2007

Lstivý způsob obrany housenek

str. 602 | Jiří Patočka
Komunikace u zvířat zahrnuje mnoho druhů varování, která je nějakým způsobem mají chránit před predátory. Do kategorie zvukových signálů patří například vrčení psa, syčení hada či chřestění chřestýše. Nedávno Sarah Brownová z Carletonovy univerzity v Ottawě zjistila, že housenky...

Věda a díry do světa

str. 603 | Jaroslav Petr
Popularizátor vědy stojí dnes a denně před nelehkým úkolem vybrat ze záplavy objevů to správné téma pro článek. O čem napsat? Co by se měla veřejnost dovědět? Zdá se samozřejmé, že volba padne na objevy zásadní a převratné. David Sacko na stránkách časopisu The Scientist 1) dokazuje, že...

str. 605
Meje slepec nádobí a narazí na struhadlo. Přejíždí po něm prstama a říká: „Takovoudle blbost jsem ještě nečet!“ Za zaslaný vtip děkuji Radkinovi...

Impakt faktor: Opačné mínění

str. 605 | Zdeňka Petáková
Kvalita i kvantita vědecké práce je u nás hodnocena od devadesátých let minulého století impakt faktorem (IF), tedy faktorem dopadu. Tato veličina byla vytvořena pro potřeby bibliometrie v roce 1955 a od sedmdesátých let minulého století se používá v zahraničí. Historii i význam impakt faktoru...

Transplantace ledvin za peníze – legálně

str. 607 | Vratislav Schreiber
Ve všech vyspělých zemích včetně EU a USA je ilegální za transplantát orgánu (ledviny, srdce, slinivky ad.) platit, a tedy i dárce odměňovat. V některých pákistánských vesnicích má ale velká část obyvatel jen jednu ledvinu. Zákony Indie, Pákistánu a jiných východních zemí darování...

Paleobotanika odkrývá nedostatky v klimatických modelech

str. 607 | Radek Mikuláš
Často se diskutuje o tom, jestli klimatické modely odpovídají skutečnosti. Své pochybnosti, ale také náměty, jak by modely mohly být zdokonaleny, přednesl v Praze na konferenci k sedmdesátinám paleobotanika Zlatko Kvačka letos 29. června Volker Mosbrugger ze Senckenbergova paleontologického ústavu ve...

EDGE – databáze „výlučných“ ohrožených druhů

str. 607 | Jan Robovský
Ochrany, ať na národní či celosvětové úrovni, se dnes dostává velkému množství rostlin a živočichů, některým preventivně, jiným proto, že jsou ohroženy, nebo jim dokonce hrozí vymření. Snaha uchovat světovou druhovou rozmanitost není zrovna krátkodobou a levnou záležitostí, ale přesto se...

Z akademické obce

str. 608
Palackého univerzita Vedení Palackého univerzity a Lékařské fakulty PU připravují v samosprávných orgánech univerzity a na MŠMT České republiky podklady pro ustavení Fakulty zdravotnických věd. Tato osmá fakulta Palackého univerzity by se měla ekonomicky a administrativně osamostatnit ve školním...

Pokles populací amerických ptáků způsobený západonilským virem

str. 608 | Jiří Reif
Na severoamerickém kontinentě se západonilský virus poprvé objevil v roce 1999 v New Yorku. Hlavními hostiteli nákazy jsou ptáci, avšak nemoc napadá i další obratlovce včetně lidí. Dvojice amerických badatelů teprve nyní odhalila, že tento virus pravděpodobně způsobil masivní úbytek některých...

Pohoda, klídek, tabáček

str. 608 | Oldřich Lapčík
Vzorce polycyklických aromatických uhlovodíků připomínají úlomky včelích plástů (viz obrázek), i když medového na nich není vůbec nic. Tyto látky jsou složkami dehtu, jenž vzniká při nedokonalém spalování různých přírodních materiálů, a u mnohých z nich bylo prokázáno, že...

Proč sklípkanovo kousnutí bolí

str. 609 | Jiří Patočka
Pavouk Psalmopoeus cambridgei, stromový sklípkan původem z Trinidadu, nepatří mezi významně jedovaté druhy, jeho kousnutí je však velmi bolestivé. Když se zkoumalo, co je příčinou tak bolestivého podnětu, zjistilo se, že pavoučí jed obsahuje látku, která aktivuje vaniloidní receptor TRPV1,...

Marihuana není neškodná

str. 609 | Vratislav Schreiber
Před časem byla v Británii marihuana přeřazena z kategorie B návykových drog do kategorie C, tedy kategorie drog méně škodlivých, méně omezovaných a trestaných. Nyní se ale ukazuje, že kouření marihuany je pravděpodobně příčinou asi 14 % všech duševních poruch včetně schizofrenie, což se...
Diskuse: 1

Prospívá ptákům zákonná ochrana?

str. 610 | Jiří Reif
Přestože je tato otázka na první pohled směšná, odpověď na ni není úplně triviální. Ochrana přírody je totiž činnost poměrně zoufalá. Vzniká jako reakce na působení mocných společenských či ekonomickýc sil, které přetvářejí zemský povrch a způsobují tak mizení organizmů, jimž...

Může řidič bezpečně odhadnout nebezpečí mikrospánku?

str. 611 | Radkin Honzák
Kladná odpověď na otázku by nepochybně snížila počet nebezpečných dopravních nehod a dalších nepříznivých událostí „zaviněných lidským faktorem“, příhod, které se často odehrávají jednak v období pesima organizmu, jednak ve stavu akutního i chronického nevyspání. Vědci z...

Naděje pro paježuru Attenboroughovu

str. 611 | Jan Robovský
Už když australští zoologové Timothy F. Flannery a Colin P. Groves popisovali v roce 1998 nový druh paježury, který pojmenovali po známém a nadšeném dokumentaristovi siru Davidu Attenboroughovi, bylo jim jasné, že jde o zvíře krajně vzácné, nebo dokonce vyhynulé. Jediné, co měli zoologové k...

Pod drobnohledem i kočka domácí

str. 611 | Pavel Hošek
V minulém čísle (Vesmír 86, 566, 2007/9) jsme přinesli podrobný souhrn nejnovějších poznatků o vývoji kočkovitých šelem. Nezabývali jsme se však hlouběji domestikovanými kočkami. Nedávná práce v časopise Science (317, 519, 2007) podrobněji vysvětluje původ kočky domácí a jejích...

O zajatcích, vězních a empatii

str. 612 | Milan Mareš
O čem přemýšlejí vězňové Nuže, úloha zvaná „vězňovo dilema“ je úloha matematická a k výsledku se propracovává přes exaktní lineární a bilineární algebru. Nicméně se dá vyprávět (a celkem snadno i řešit) také bez použití nátlakových metod, jako jsou vzorce, matice a...

Půvab komise

str. 615 | Stanislav Komárek
„Vstávají, pane redaktor, nelekají se, jdeme v noci, nejsme však zloději, jenom komise!“ řekl podle Tyrolských elegií strážmistr Dedera Karlu Havlíčkovi-Borovskému. Teprve v tento moment se odvážný žurnalista, který by si s nějakým tím lupičem poradil, opravdu vyděsil. Věděl proč....

Ununbium a jeho chemie

str. 616 | Petr Slavíček
Až do druhé světové války patřilo rozšiřování periodické tabulky o další prvky do kompetence chemiků. Nyní je příprava nových prvků doménou fyziků používajících jako základní pracovní prostředek nákladné urych ovače. Málo se toho ví o chemii prvků na hranici periodické tabulky, tedy...

Chromozom X – křižovatka pohybu genů

str. 616 | Eduard Kejnovský
Savčí pohlavní chromozomy X a Y představují zvláštní pár. Na první pohled je zřejmé, že se navzájem liší, přestože se vyvinuly z páru identických nepohlavních chromozomů. V jejich evoluci se uplatňují odlišné mechanizmy, výsledkem čehož je odlišný evoluční osud. Chromozom Y, který se...

Planetární disky na exotických místech vesmíru

str. 617 | Štěpán Ledvinka
Když si vědci udělají o nějakém přírodním jevu představu, vybudují teorii, podpoří ji četnými pozorováními, zvyknou si na ni a začnou ji vyučovat na školách, přijde příroda s něčím, co jejich zažitou představu naruší. A to je právě na vědě to vzrušující! Otázek a hádanek je tu...

Saintpaulkové chiméry

str. 620 | Zdeněk Opatrný
V řecké mytologii byla Chiméra nestvůrnou dcerou stohlavého obra Tyfona a hadí ženy Echidny. Patřila k oblíbeným antickým příšerkám – hlava lva či draka, tělo osla (nebo divoké kozy?), ocas hadí. Tedy stvoření poskládané vlastně z „geneticky rozdílných“ částí několika...

Nejméně známá část naší planety

str. 626 | Václav Cílek
Jaká je nejrozšířenější učebnice pouštní geologie? Odpověď je poněkud obskurní – jde o neustále doplňovanou, poněkud nepřehlednou vojenskou příručku, která má dnes několik set stran a je celá přístupná na internetu. Pokud by někdo stál o tištěnou formu, měl se účastnit operace...

Pan Nadar by měl radost

str. 628 | Karel Sukup, Stanislav Vaněk
„Nadar povznáší fotografii do výšin umění“ nazval svou satirickou litografii francouzský karikaturista Honoré Daumier. Vcelku měl pravdu. Od samého počátku objevu fotografie (viz rámeček) se vedl spor – a leckdy stále vede – o tom, zda fotografie je, či není umění. Když se...

Kolaps a stabilita v době pravěkých zemědělců

str. 630 | Petr Pokorný
To, co bude následovat, budou především spekulace, a to spekulace v onom původním, nepejorativním smyslu, z latinského speculari, což znamená pátrat. S ním příbuzné je speculum (zrcadlo) a spekulace si lze představit jako nastavování myšlenkových zrcadel světu jevů a interpretací, tedy studium...

První kontakt

str. 635 | Petr Květina
Vznik neolitické kultury a společnosti je proces, který nás nepřestává fascinovat, přestože se odehrál ve vzdálené minulosti. 1) Otázky s ním spojené zaměstnávají mysl mnoha badatelů, ale za dobu takřka dvousetletého studia stále zůstává větší část problémů nerozluštěna, a naopak ty,...

Za houbami v říjnu

str. 642 | František Kotlaba
Měsíc říjen – stejně jako září – patří k měsícům obvykle bohatým na úrodu jedlých i nejedlých hub všeho druhu; za příznivého počasí tak houbařské „žně“ stále pokračují. V říjnu však už jsou hřibovité houby většinou na ústupu a převládají houby...

Zahraniční spolupráce elektrizační přenosové soustavy ČR

str. 646 | František Cahyna, Jiří Strnad, Petr Veselský
Historie mezinárodního propojení „Silné“ propojení české přenosové soustavy 1) se sousedními systémy je výsledkem cílevědomého vývoje a intenzivní mezinárodní spolupráce. Šedesátá léta V roce 1960 bylo zahájeno přeshraniční synchronní propojení sítí vvn o napětí 220 kV...

Do té nové divočiny

str. 648 | Stanislav Vaněk
Jen těžko lze sledovat vývoj celého ekosystému na rozlehlém území. Neobsáhneme ani všechny živé formy, s nimiž se tu setkáváme. Můžeme si však vybrat dílčí společenstva na modelových plochách a podle výsledků, které nám jejich studium přinese, se pokusit o obecnější závěry. Ve zkratce...

Proč se šíří trhliny

str. 652 | Ivo Dlouhý, Bohumír Strnadel
Krystalické mřížky, trhliny a jejich šíření Podstata spočívá v rozdílné mikrostruktuře. Kovy, které většinou krystalují v jednoduché soustavě kubické prostorově centrované (body cubic centred) nebo plošně centrované (face cubic centred), disponují dostatečným počtem skluzových systémů....

Reálné cesty snižování emisí oxidu uhličitého

str. 655 | Jiří Svoboda, Jindřiška Svobodová
Časy bezstarostné spotřeby levných fosilních paliv se pomalu chýlí ke konci. Fosilní paliva budou stále hůře dostupná (nejdostupnější zdroje jsou čerpány přednostně) a vlastníci zdrojů si budou stále více uvědomovat jejich cenu. Navíc při spalování fosilních paliv vzniká oxid uhličitý...

Obřízka ve starém Egyptě

str. 660 | Břetislav Vachala
Občas se i v našem tisku objeví podiv nad praktikováním ženské obřízky v Egyptě, Súdánu a střední Africe a její odsouzení. V té souvislosti můžeme citovat například pasáž v článku ve studentském listu Babylon z 16. prosince 2003: „Tak desítky milionů obyvatel Afriky bojují s...

Technika v době dvou proměn společnosti

str. 664 | Ivo Kraus
Je to dílo nanejvýš pozoruhodné. A to nejen rozsahem (má téměř 3000 stran a přes 1400 ilustrací), početností autorského kolektivu (na jeho přípravě se podílelo 180 odborníků), ale především tím, že vývoj jednotlivých oborů popisují očití svědkové. Je těžko uvěřitelné, kolik se...

Emoce v medicíně

str. 665 | Radkin Honzák
Dvě předchozí exkurze Vladislava Chvály a Ludmily Trapkové z libereckého Střediska komplexní terapie (viz Vesmír 86, 526, 2007/8 a 86, 593, 2007/9) nás uvedly do „psychopatologie všedního dne“ postižené rodiny. Nyní je namístě vysvětlit, jakým způsobem se emoční stav odráží ve...

Jazyk je oheň

str. 666 | Jan Sokol
„Jazyk je malý úd, ale může se chlubit velkými věcmi. Považte, jak malý oheň může zapálit velký les! I jazyk je oheň.“ Citát z Listu Jakubova vyjadřuje to, čím bychom naši obhlídku rozlehlé krajiny jazyka měli asi začít, totiž jeho nedělitelnou příslušnost jak ke Kantově...

Putování světem nepodložených spekulací

str. 667 | Vladimír Karpenko
Co ještě lze za alchymii považovat a co už ne? Alchymie měla směry zaměřující se na alchymistovo duchovní zrání a směry usilující o zušlechtění (transmutaci) obecných kovů. Ty druhé se ale také pokoušely o přípravu chemických preparátů, které měly mít léčivý účinek, prodlužovat...

Moderní architektura a veřejný (ne)zájem

str. 670 | Vendula Hnídková
Existuje pomyslná hranice, kde začí ná moderní architektura a končí zájem širší veřejnosti o ni? Jistým vodítkem při hledání odpovědi se mohou stát turisticky atraktivní cíle. Frekventované zůstávají luxusní rezidence předních šlechtických rodů, sakrální objekty, městské památkové...