Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 4 / 2007

Vyšlo 12. 04. 2007

Smaragdová liána

str. 198
Rod Strongylodon z čeledi bobovitých (Fabaceae) má asi dvacet druhů, které rostou v jihovýchodní Asii, na některých tichomořských ostrovech a na Madagaskaru. V botanických sbírkách se pěstuje pouze jediný druh – S. macrobotrys. Unikátní neonově modrozelená barva jeho květů patří k...

Kouzlo metafor

str. 199 | Ivan M. Havel
Nedovedu si představit nejen řeč a myšlení, ale ani vědu bez metafor. Kdysi jsem chválil tvořivou sílu metafor, 1) která se rodí z napětí mezi podobností a rozdílem a která se uplatňuje – i ve vědě, a právě ve vědě – na rozhraní mezi poznaným a neznámým, mezi tím, co je již...

Ad Hirschův index

str. 201 | Ivan Boháček, Pavel Hobza, Václav Hořejší, František Slanina
Právě jsem otevřel únorové číslo Vesmíru a hned první věc, která mě praštila do očí, byl rozhořčený dopis I. Nezbedy. I já jsem si tehdy, když jste psali o H-indexu, všiml, že tabulka našich fyziků s největším H-indexem je nějaká divná, ale nevěnoval jsem tomu moc pozornosti. Jen jsem si...

Ad Po stopách Jiřího Bauma

str. 202 | Lubor Mojdl
Přivítal jsem obsažný a čtivě napsaný článek o našem významném cestovateli Jiřím Baumovi. Jeho knížka pro mládež, Abdalova dobrodružná cesta, mě přivedla k lásce k Malajsku a Indonésii, i k tomu, že jsem se jako autodidakt věnoval malajštině a indonéštině jako vedlejší činnosti. Vztah...

České hlavičky 2007

str. 202 | Zdeněk Herman
Projekt s cílem podpory talentovaných jedinců je zaměřen na středoškolskou mládež. Přihlášku do této „kopie“ projektu Česká hlava může podat každý jednotlivý zájemce, škola, vědecké a odborné instituce, zájmová sdružení v pěti kategoriích: cena Merkur (v oblasti technických...

Jak je pro muže důležité stát se otcem

str. 203 | Jiří Patočka
Již delší dobu je známo, že se u samců primátů prudce změní hladiny hormonů, jestliže se stanou otci. Hormonální změny jsou doprovázeny řadou změn v kognitivním a sociálním chování, v biochemických reakcích v mozku a v jeho struktuře (Proc. Nat. Acad. Sci. USA 102, 17482, 2005). Pracovníci...

Velikost Měsíce v různých zeměpisných šířkách

str. 204 | Jiří Grygar
To je velmi dobrá otázka, protože ve hře je jak fyziologický klam, tak docela klasická geometrie. Je dobré si uvědomit, že poloměr Země je bezmála 6400 km, poloměr Měsíce bezmála 1750 km a vzdálenost Měsíce od Země kolísá mezi 364 a 408 tisíci km, což je bratru nějakých 60 poloměrů...

„Plody moře“ a vývoj mozkových funkcí

str. 204 | Petr Sucharda
Zásadní význam pro vývoj nervové soustavy mají ω-3 esenciální mastné kyseliny. Proto se v rozsáhlé dlouhodobé studii nazvané ALSPAC (Avon Longitudinal Study of Parents and Children) hodnotila mimo jiné konzumace mořských živočichů v těhotenství. Téměř 12 000 žen vyplnilo ve 32. týdnu...

Velký mozek – záruka snadného přežití

str. 205 | Jiří Reif
Oblíbeným postupem moderních vědců je dobře doložit dávno tradované teorie, dosud podpořené spíše biologickou intuicí než tvrdými daty. Ukázkovým příkladem je otázka, k čemu je ptákům velký mozek. Klasická odpověď zní, že druhy s velkým mozkem se dovedou lépe vyrovnat s nástrahami...

Pomáháme gorilám

str. 205 | Jana Kubáňová
Velmi úspěšný projekt Českého rozhlasu "Odhalení – Trochu jiná reality show" přinesl jednak zajímavé DVD dokumentující 70denní pozorování goril v pražské zoo, jednak knihu. Pozorování komentují nejen pracovníci zoo, ale i řada vědců. Text doprovází přes 450 fotografií....

Jak rekultivovat krajinu aneb Spící zákonodárci

str. 206 | Stanislav Vaněk
Jak nakládat s krajinou po ukončení těžby? Na jedné straně jsou finančně náročné velkoplošné technické rekultivace, na straně druhé skoro zdarma pracující příroda. Východisko z často vášnivých střetů zastánců technických a přirozených rekultivací se bude ještě nějaký čas hledat....

Nepoznali jsme život na Marsu?

str. 207 | Antonín Vítek
Letos v lednu přinesly některé sdělovací prostředky zprávu, že sondy Viking „zahubily život na Marsu“. Chybně si totiž vyložily novou interpretaci experimentů těchto sond z druhé poloviny sedmdesátých let minulého století. Co se vlastně stalo? V lednu na zasedání Americké...

Viry, nebo priony?

str. 208 | Jaroslav Petr
Jméno Laury Manuelidisové z Yaleovy univerzity působí na vědce zabývající se spongiformními encefalopatiemi jako muleta na rozběsněného býka. Americká lékařka s básnickými ambicemi jde proti všem a tvrdí, že původcem těchto smrtelných a nevyléčitelných degenerativních onemocnění mozku...

Stav tropických lesů – lepší, než jsme čekali?

str. 209 | Jiří Reif
Tropické pralesy hostí podstatnou část z celkového počtu všech rostlinných a živočišných druhů, které obývají naši planetu. Jak bude v tomto století vypadat globální biodiverzita, je tedy do značné míry závislé na tom, v jakém stavu se budou tropické lesy nacházet. Mezi vědeckou obcí...

Jak starý je objev kmenových buněk v plodové vodě

str. 210 | Václav Ourednik, Jitka Ouředníková
Nové výzkumy stále znovu potvrzují, že vlastnosti kmenových buněk mohou být využity pro studium vývoje a regenerace tkání či orgánů. Veřejnost si však především klade otázku, zda tyto buňky budou běžně opravovat poškozené či doplňovat chybějící struktury těla a zda budou využitelné...

Genový dopink

str. 212 | Jaroslav Petr
V současném profesionálním sportu jde o hodně peněz. O tom, kdo je získá, často rozhodují maličkosti. V roce 1984 překonal Said Aouita světový rekord v běhu na 5 kilometrů o jedinou setinu sekundy. Čas Davida Moorcrofta vylepšil o 0,000013 %. Délka dráhy, na které rekord padl, zdaleka nebyla...

Objeven nejstarší létavý savec

str. 215 | Radek K. Lučan, Jan Robovský
Intenzivní výzkum čínských druhohorních lokalit přinesl v posledních deseti letech řadu senzačních objevů, díky nimž získala druhohorní příroda další jasné a atraktivní obrysy (Vesmír 82, 633, 2003/11). Značně se rozšířily představy o rozmanitosti savců – žili tu nejen malé...

Jardangy, agúly a manaváry

str. 216 | Petr Pokorný
Paleoekologické a archeologické výzkumy nitra Sahary dokládají výrazně vlhčí klima v první třetině holocénu. Postupné vysychání pouští ležících západně od Nilu sehrálo důležitou roli během přijetí zemědělského způsobu života místními obyvateli a dalo rozhodující popud ke vzniku...

Kompas a mapa

str. 224 | Pavel Němec, Martin Vácha
Nad orientačními schopnostmi živočichů zůstáváme stát v němém úžasu. Nejrůznější živí tvorové se vydávají třeba na druhou stranu zeměkoule bez map, bez jakýchkoli ukazatelů směru a po mnoha měsících se vracejí zpět na tutéž louku, do téhož zálivu, k témuž stromu v domovském...

Ne každý bludný kámen je skutečně bludný

str. 232 | Václav Cílek
Jako bludné kameny jsou označovány velké balvany, které k nám neseny v hmotě kontinentálního ledovce „zabloudily“ až ze Skandinávie. Ledovec měl mocnost kolem 1 km a možná i víc, takže pohled odněkud z nezaledněného Ještědu či od Ostravy směrem na sever musel být úchvatný –...

Za houbami v dubnu

str. 236 | František Kotlaba
Pro praktické houbaře není duben ani zdaleka ten pravý měsíc, neboť jedlých hub roste ještě pomálu. Oproti předešlým měsícům to však je s počtem druhů jedlých hub přece jen o něco lepší, takže při troše štěstí můžeme lecčíms už obohatit naši kuchyni. Všechny druhy zahrnuté do...

Petroglyfy v kyrgyzských horách

str. 240 | Lenka Lisá, Pavel Lisý
Kyrgyzstán je hornatou zemí v severovýchodní části střední Asie. Zabírá celou západní část Tchien-šanu. Horská pásma se střídají s hlubokými stržemi a ledovcovými údolími. Nadmořská výška kolísá od 500 m do více než 7000 m nad mořem. Takřka polovina území leží v nadmořské...

Sůl nad zlato, ale ne v lesních porostech podél silnic

str. 246 | Miroslav Matucha, Radek Novotný, Hana Uhlířová
Chlor do lesního ekosystému vstupuje jednak ze zdrojů přírodního původu, tj. srážkami z oceánů (viz Vesmír 72, 368, 1993/7), jednak ze zdrojů antropogenních, které jsou však s oceány nesouměřitelné. Kromě srážek zachycují koruny stromů i rozptýlené částice sloučenin chloru. Z...

Extrémní touha po čistotě znečišťuje řeky

str. 249 | Soňa Hykyšová
Starý Most musel v minulosti ustoupit těžbě uhlí. Tyto významné zásahy se dotkly i řeky Bíliny, která původně protékala středem královského města. Na několika místech byla přeložena a v oblasti Ervěnického koridoru teče dokonce několik kilometrů potrubím (viz obr.). Řeka Bílina byla už...

Alois Alzheimer: příběh jedné nemoci

str. 251 | František Šťastný
Svou životní přednášku přednesl Alois Alzheimer na setkání společnosti jihoněmeckých psychiatrů v Tübingenu 3. listopadu 1906. Popsal všeobecný úpadek mentálních funkcí provázený zvláštními změnami v mozkové kůře u pacientky Auguste D. Šlo o 51letou ženu, kterou 25. listopadu 1901...

Virus v duších

str. 253 | Stanislav Komárek
Mediální běsnění okolo ptačí chřipky začíná pomalu utichat, bylo nicméně čímsi mimořádně poučným. Kromě epidemiologie „fyzické“ by si zasloužila nepochybně samostatný obor i epidemiologie psychická. Fenomén sám je známý už od dřevních dob psychiatrie a psychologie –...

Kde opice kálejí lidem na hlavu

str. 254 | Vojtěch Novotný
Ali G, britský intelektuál, jehož stylizace do role mladého rapera v blyštivé kombinéze ověšené zlatými řetězy mu umožňuje, aby ve svém televizním pořadu kladl provokativní otázky slavným lidem, se zeptal známého environmentalisty Ralpha Nadera, proč máme vlastně chránit tropické pralesy,...

Encyklopedie Universum v novém hávu – „de luxe“

str. 255 | Vratislav Schreiber
Po desetisvazkovém vydání encyklopedie Universum v letech 2000–2001 se objevil ještě čtyřsvazkový a jednosvazkový výtah a nyní dostávají překvapivě zvídaví čtenáři další, dvousvazkový, vypravený vskutku luxusně. Má 645 + 612 stran, obsahuje 35 000 hesel, 4000 obrázků (některé s...

Emoce v medicíně

str. 256 | Radkin Honzák
Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Myslím, že tato přikázání vydal Hospodin-Jahve nikoli z narcistické obavy, že by ho mohli zobrazit způsobem nevhodným, ani...

Josef Václav Koštíř

str. 256 | Josef Zahradníček
Od Nymburka směrem na Lysou nad Labem v úrodné polabské oblasti Zlatého pruhu země české se rozprostírá rovina a tam v malebných Kostomlátkách spatřil světlo světa vědec a pedagog prof. J. V. Koštíř. Úředně se narodil v Hroněticích u Nymburka, na rodinném gruntu, jeho maminka však v ten den...

Množství teorií na malém prostoru

str. 258 | Vladimír Blažek
Je obtížné v pravém smyslu slova recenzovat knihu z oboru tak specializovaného a zároveň tak obsáhlého, jako je neurofyziologie lidského mozku. Leč další kniha popularizátora Františka Koukolíka stojí za to, aby na ni byla veřejnost upozorněna. Publikace o „sociálním mozku“ je...

Energetika ze všech stran

str. 260 | Václav Cílek
Základní problém energetiky je pravděpodobně dvojí. Alternativní či náhradní zdroje fungují dobře jen na místní úrovni a v měřítku domu, osady či vesnice. Skeptici se dokonce domnívají, že alternativní zdroje, např. biomasa či větrné elektrárny, v podstatě neexistují – 520...

Cestou k euro-češtině

str. 260 | Jiří Marvan
Střet dvou kultur v češtině (viz Vesmír 86, 193, 2007/3) si vychutnal na vlastní kůži náš krajan na prahu let 90. minulého století – dokonce se opovážil napsat poněkud stručněji let 1990., za což byl patřičně vypeskován a posléze i vysmát a vykočkován (srov. kočkovný...

Zelená kniha o „zeleném architektovi“

str. 262 | Vendula Hnídková
Temně zelený přebal knihy s úsporným bílým fontem důvtipně halí listy recyklovaného papíru, jež nesou myšlenky Ladislava Žáka, průkopníka ekologických přístupů v utváření architektury a krajiny. Historička umění Dita Dvořáková přichystala pro nakladatelství Arbor vitae už druhou...