Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 12 / 2006

Vyšlo 07. 12. 2006

Pět bubnů nenahradí jeden zvon

str. 706 | redakce
Profesor Antonín Holý je bezesporu osobností roku 2006. Jeho dlouholetý výzkum virostatik vedl kromě jiného ke schválení tří velmi důležitých léků (jsou to Vistide proti virovému zánětu oční sítnice, Viread proti aidsu a Hepsera proti virové hepatitidě typu B). Letos jeho činnost vyvrcholila...

PF 2007

str. 706 | redakce
Článek L. Hubatové-Vackové Vidění hudby, slyšení obrazu (Vesmír 85, 590, 2006/10) inspiroval Miroslava Hájka ze Sychrova k tomuto počítačovému ztvárnění Bethovenova Ronda G...

O slibovaném a slibném

str. 707 | Ivan M. Havel
Co to znamená, že věda tvaruje budoucnost? Aspoň tak to často sama o sobě tvrdí a leckdo si to o ní i myslíme. Pokud tvaruje, tvarovala vždy, a lze se tedy ptát: Jak se to pozná? Jaké stopy věda po sobě zanechala, jak a čím ovlivnila a ovlivňuje náš život? Lze se ale ihned ptát i dále: Co nám...

str. 709 | Jan Bárta
Děkuji celé redakci, jste na břehu, který mi zpříjemňuje život, fandím ještě klubu Skeptiků Sisyfos, protože v dnešním mediálně zahnojeném světě se cítím u Vás, s časopisem Vesmír, jako ve vatičce. Kvalita článků mnohdy přesahuje moje vědomosti, jsou určeny vzdělanějším, i tak mi...

str. 709 | Václav Beran
[…] Vesmír je pro mnoho biologů a přírodovědců cennou berlou v husté džungli moderní vědy a orientačním bodem v informační dálnici. Doufám, že tuto funkci si uchová i v budoucích...

Ještě k Zaniklé slávě savců

str. 709 | Stanislav Komárek
Málokterá populárněvědecká kniha poslední doby vyvolala tolik diskusí a polemik jako Zaniklá sláva savců Oldřicha Fejfara a Pavla Majora (Academia, Praha 2005). Kniha je nesporně zcela mimořádná a její význam vynikne tehdy, když vezmeme její titul doslova. Není to totiž učebnice savčí...

Evropská věda, ústava a budoucnost

str. 710 | Miroslav Hájek
Nejsem si jistý, jestli by dnešní věda měla být tak politicky a mocensky upejpavá. Mířím tím především na největší problém historie lidstva – stoupající kolonizaci přírody člověkem, který ničí její koloběhy a diametrálně zasahuje do neustále se tvořících zákonů optimálních...
Diskuse: 1

Naděje v kopru?

str. 711 | Oldřich Lapčík
Když někdo prohlásí, že jeho naděje jsou v kopru, měli byste jej politovat. A místo, kam se odebraly, nehledejte na zahrádce. Latinské slovo copros znamená výkal nebo hnůj, coprinus je hnojník, copris chrobák a koprolálie je nadměrné a opakované užívání obscénních slov. Slovní obrat „v...
Diskuse: 1

Miniaturizace symbiontů

str. 711 | Oldřich Nedvěd
Mnoho skupin hmyzu má v těle, dokonce ve speciálních orgánech a uvnitř buněk, symbiotické bakterie, které jim pomáhají se zpracováním potravy – tu z rostlin, tu z krve. I mšice, jež sají na rostlinách šťávu bohatou na cukry, využívají několik druhů bakterií. U mšice Cinara cedri žije...

Sto let elektrokardiogramu

str. 711 | Vratislav Schreiber
Lékaři si odedávna všímali poruch srdečního rytmu, ale neměli (kromě sledování pulzu a poslechu srdce) objektivní metodu jejich diagnostiky. Používali sice mechanické záznamy činnosti srdce, spíš však na zvířatech. Do klinické medicíny pronikla tato metoda (mechanokardiogram) později a masově...

Vyhoďte ho z tropů ven!

str. 712 | Jiří Reif
V úvahách o původu biologické rozmanitosti tropických společenstev se objevují v různých obměnách dvě hypotézy. Podle první tam druhy rychleji vznikají, a tropy tedy představují kolébku světové diverzity. Podle druhé naopak méně vymírají, jsou konzervované, jako by byly ve vitríně v muzeu....

Je na Marsu jedovatý sníh?

str. 712 | Jiří Patočka
Podle dvou nejnovějších studií by na Marsu v prachových bouřích za přispění silných elektrických výbojů mohlo vznikat (z vodíku, hydroxylového radikálu a oxidu uhličitého) nezanedbatelné množství peroxidu vodíku. Modelové pokusy na Zemi prokázaly, že písečné bouře vytvářejí silná...
Diskuse: 1

Introvertní studenti blíže k počítačové kriminalitě

str. 712 | Jiří Patočka
Podle studie počítačových expertů M. Rogerse a K. Tidkeho z Purdue University v Indianě a psycholožky K. Segfriedové z John Jay College v New Yorku mají introvertní studenti větší sklon oddávat se „deviantní“ počítačové aktivitě. Pomocí anonymního internetového dotazníku bylo...

Parašutizmus pavouků

str. 712 | Jiří Patočka
Záhada cestování pavouků vzduchem na vzdálenost stovek kilometrů byla pravděpodobně objasněna. Způsob, jakým pavouk cestuje, je znám již dlouho. Usadí se na vyvýšené místo, zvedne zadeček a začne snovat vlečné vlákno. To je uchváceno větrem, a když je dostatečně dlouhé, nese pavouka stále...

Virus přistižen během vloupání do koalího genomu

str. 712 | Václav Janoušek
Genom savců se vyznačuje množstvím opakujících se úseků DNA, které zdánlivě nebo skutečně nemají žádnou biologickou funkci (viz Vesmír 85, 452, 2006/8), jakými jsou různé transpozony, retrotraspozony a endogenní retroviry. Jak takové endogenní retroviry vznikly? Již dlouho se předpokládá,...

Nikotin podporuje růst rakovinných buněk

str. 713 | Jiří Patočka
O účinku nikotinu na lidský organizmus toho víme poměrně dost, a tak se zdálo téměř nemožné, že by se dalo ještě něco objevit. Přesto Srikumar Chellappan a jeho spolupracovníci na Univerzitě Jižní Floridy v Tampě dospěli k překvapivému výsledku. Když vystavili plicní rakovinné buňky...

Island zahájí komerční lov kytovců

str. 713 | Jan Robovský
Právě před 20 lety vyhlásila Mezinárodní velrybářská komise celosvětový zákaz komerčního lovu kytovců, který těmto zvířatům umožnil početně se vzpamatovat. Většina velrybářských mocností pak začala velryby chránit. Vedly je k tomu jak postoje jejich občanů, tak nemalé výnosy z...

EMANUEL VLČEK

str. 714 | Stanislav Vaněk
Antropolog a lékař profesor MUDr. et RNDr. h. c. Emanuel Vlček, DrSc., se narodil v Rožmitále pod Třemšínem. V letech 1945–1951 studoval Lékařskou fakultu UK v Praze a zároveň antropologii na Přírodovědecké fakultě u profesora J. Malého. Během studií pracoval v Ústavu soudního lékařství...

Kritická infrastruktura

str. 719 | Ivan Beneš
Za posledních několik století se lidská sídla velmi změnila. Ve středověku se vyznačovala vysokou uzavřeností a odolností. Nepřítel do nich mohl proniknout dvojím způsobem, buď je dobýt, nebo je obléhat tak dlouho, dokud obleženým nedojdou zásoby. Také obyvatelé sídla snižovali svou...

Omluva pro koelofysis a oviraptora

str. 720 | Pavel Říha
Ghost Ranch, farma duchů. Kupodivu nejde o název béčkového hororu, nýbrž o paleontologickou lokalitu v Novém Mexiku, která proslula jako hromadný hrob obrovského množství triasových obratlovců; nápadná je hlavně agregace stovek jedinců primitivního dravého dinosaura druhu Coelophysis bauri. Tento...

Abzymy – protilátky s enzymovou aktivitou

str. 721 | Václav Hořejší
Protilátky (imunoglobuliny) známe jako zbraně imunitního systému obratlovců. Jejich molekuly mají většinou tvar písmena Y a skládají se ze dvou těžkých polypeptidových řetězců (kolem 500 aminokyselinových zbytků) a dvou lehkých (kolem 220 aminokyselin), které jsou kovalentně spojeny. Existují...

Opičení po vědecku

str. 722 | Vladimír Vondrejs
Memetikové tvrdí (a čím dál víc odborníků jim dává za pravdu), že lidé předběhli ostatní organizmy hlavně díky neobyčejné schopnosti učit se nápodobou. Tatáž schopnost nám pomohla k tomu, že kromě dědičnosti genetické, zprostředkované přenosem rodičovských genů na potomstvo, se u...

Ohrozí nadbytek chlapců lidskou společnost?

str. 723 | Stanislav Mihulka
Některé lidské společnosti jsou poněkud hystericky upnuté na potomky mužského pohlaví. A protože dnes není nijak složité ovlivnit pohlaví potomků, rodí se tam více mužů. Ty společnosti jsou shodou okolností nejlidnatější na světě, a tak by už dnes mohlo být zaděláno na pořádnou...

Ovlivňuje toxoplazma pohlaví dítěte?

str. 724 | Šárka Kaňková
Toxoplasma gondii je velmi šikovný parazit. Je o něm známo, že dokáže ovlivnit chování svého zvířecího i lidského hostitele tak, aby zvýšil pravděpodobnost svého přenosu na dalšího hostitele (viz J. Flegr a J. Havlíček, Vesmír 78, 667, 1999/12 a 82, 4, 2003/1). Nejnovější výsledky...

Temná hmota in flagranti

str. 727 | Vladimír Wagner
Právě v době kongresu Mezinárodní astronomické unie v Praze (14.–25. srpna 2006) byl zveřejněn výsledek, který by mohl být klíčový pro prokázání existence temné hmoty. 1) Může přispět k potvrzení představy, že klasická hmota 2) (atomy, ionty, nukleony, elektrony) představuje ve...

Co loví aneb stonožky?

str. 732 | Martin Růžička, Ivan H. Tuf
Zdá se, že Češi, Slováci, Němci, Angličani, Italové ani Maďaři 1) neumějí počítat – žádná stonožka totiž nemá sto nožek. Ani mít nemůže, jelikož tito živočichové mají vždy (pokud jim je někdo „neotrhá“) lichý počet párů nohou. 2) Zástupci této velmi zajímavé...

Ostrov La Palma

str. 737 | Pavel Röhlich
V době na přelomu tisíciletí, bohaté na katastrofické vize, si tato zpráva neudržela pozornost nadlouho. Po přírodní katastrofě v jihovýchodní Asii však přichází „případ La Palma“ znovu na přetřes. Rozhodně si tento krásný ostrov zaslouží pozornost jako dějiště geologických...

Sir Thomas Stamford Raffles

str. 746 | Jan Robovský
Letos uplyne 225 let od narození a 180 let od úmrtí muže, jehož jméno je určitě dobře známo historikům a snad i přírodovědcům. Thomas Stamford Bingley Raffles se narodil 6. července 1781 v poněkud nestandardních podmínkách na zámořské lodi v blízkosti Jamajky. Přesto nikdo nemohl tušit, jak...

Bakteriofágová terapie

str. 750 | Hana Španielová
Denně umírají na světě tisíce lidí v důsledku bakteriálních infekcí, které nelze léčit žádným dostupným antibiotikem. Rezistentních kmenů bakterií stále přibývá a dříve nebo později budou bakterie vzdorovat všem běžně používaným antibiotikům (Vesmír 78, 27, 1999/1). Žádná z 15...

Výprava za kvarterní přírodou a paleolitickým uměním

str. 753 | Jan Robovský
Paleontolog R. Dale Guthrie patří k největším odborníkům na kvartérní přírodu, a navíc je vynikajícím popularizátorem. Přiznám se, že mám pro jeho knihy slabost. Píše srozumitelně, navíc své texty provází úchvatným, a přitom názorným obrazovým doprovodem. Umí čtenáře upoutat a...

Vody plné hub

str. 754 | Ludmila Marvanová
Vodní hyfomycety dlouho vábily mykology tvarovou rozmanitostí konidií. Konidie jsou poměrně velké (od 8 mikrometrů po půl milimetru), mají tenkou stěnu a jsou většinou bezbarvé. Nápadně převládají dva tvary: čtyřramenný (tetraradiátní) a esovitý (sigmoidní). Typicky čtyřramenné konidie...

Mechanizmus přenosu myšího t-haplotypu

str. 758 | Miloš Macholán
Před časem jsem se zmínil o jevu, kdy se komplex genů na chromozomu 17. páru u myši domácí odmítá řídit pravidly fair-play a přenáší se do následující generace ve větší četnosti, než mu velí druhý Mendelův zákon (viz Vesmír 80, 86, 2001/2). Tento přednostní přenos se nazývá...

Minulost, přítomnost a budoucnost jaderné energie

str. 764 | Alvin M. Weinberg
Stále věřím většině toho, co jsem napsal v esejích „Technika ve věku úzkosti“ 1) a „Energetická politika ve věku nejistoty“ 2) . Budou se rozvíjet jaderné technologie s vnitřní bezpečností. Celková americká produkce energie poroste pomaleji než dosud. Naše zásobování...

Jak je to s evolucí doopravdy?

str. 765 | Stanislav Komárek
Jaroslava Flegra znám už třicet let – tedy podstatně déle, nežli jsme se před tím neznali. Když pustím své vzpomínky do volného výběhu, hned se mi vybaví zářící a evolučně zvídavý mladík, s nímž jsem několikrát procestoval země východního Balkánu a od nějž jsem v informační...

Bílá místa

str. 767 | Anton Markoš
Název knihy snad nepotřebuje upřesnit: míní se peripetie genetického bádání na naší straně železné opony, a to v období od konce války do začátku šedesátých let, tedy v době vlády lysenkizmu. Autoři líčí politické tlaky, které byly na biology vyvíjeny po neslavném Lysenkově referátu v...

Nechat jazyk kočkám – a cesty vlkům? 10

str. 768 | Václav Jamek
Úpadkové jevy v jazyce: snad by se hodilo předvést empirickými příklady, co se tak může jevit, a z nich se dobrat obecnějších rysů, které mohou být ve vývoji jazyka chápány jako znaky úpadku. Jako příslušný zdroj poznatků berme přitom jazykový projev veřejný, protože právě v něm má...

Současný rodinný dům po česku

str. 770 | Petr Kratochvíl
Při procházce novými koloniemi rodinných domů v okolí našich měst člověk rychle pozapomene, že žije v 21. století, ba dokonce občas zapochybuje, zda jsme absolvovali století 20. Architektura pro rodinné bydlení je totiž u nás často poznamenána konzervativností, která jako by ani nezaznamenala...