Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 10 / 2006

Vyšlo 12. 10. 2006

Polární záře

str. 570 | Miloslav Druckmüller
Ač tento úkaz pozorujeme v noci, může za něj Slunce, resp. sluneční vítr. Zelená barva je v polárních zářích nejčastější a je způsobena spektrální čárou atomárního kyslíku o vlnové délce 557,7 nm. Světlo této vlnové délky vzniká přeskokem valenčního elektronu kyslíku z druhé na...

Ať si nejdřív kolem sebe zamete

str. 571 | Ivan M. Havel
Na mezinárodní konferenci geomorfologů se bude hlasovat o tom, zda Říp je hora, nebo vrch. Zvykli jsme si jej považovat za horu, aspoň ve Vesmíru se tak běžně píše a i ve škole jsme se učili, že praotec Čech stanul na hoře Řípu – ale to všechno je vedlejší, neboť „nedávné objevy...

Oxidy versus kysličníky?

str. 573 | Jaroslav Drobník, Jaroslav Kahovec
Na stránkách Vesmíru diskutují odborníci pečující o náš mateřský jazyk. Jako jeho nevzdělaný pasivní uživatel bych si dovolil svěřit se jim s problémem, který mne jako biologa trápí: Co se stalo s naším metabolizmem, že stále vdechujíce kyslík, vydechujeme od určité doby nikoli...

Ad Je Česká republika skutečně ekologické ošklivé káčátko?

str. 573 | redakce , Vojtěch Kotecký, Klára Sutlovičová
M. Tichý odpovídá v srpnovém Vesmíru na náš článek o obchodování s emisemi (Vesmír 85, 485, 2006/8). Svou reakci na jeho připomínky dělíme na dvě části. Dílčí námitky Autor věnuje tři odstavce vysvětlení, proč není objektivní srovnávat emise na jednu vyrobenou korunu hrubého...

Setkání karamelu s koňskou stájí

str. 575 | Oldřich Lapčík
Prozradím recept na jednu voňavou specialitu. Solidní sladový a karamelový základ podpoříte pořádnou naběračkou medové vůně, trochou kokosu, vanilkou a hrstí květin, mírně okyselíte, přidáte výtažek z propoceného trika, odměrku hlíny, špetku koření, závan koňské stáje, trochu síry a...

Sojka práskačka

str. 575 | Jiří Reif
Příklady mezidruhového přenosu signálů najdeme jak mezi savci, tak v ptačí říši. Především jde o upozornění na bezprostředně hrozící nebezpečí útoku predátora. Jen málo zvířat však dovede rozpoznat takové vzkazy od zástupců druhé živočišné skupiny. Nedávno se experimentálně...

Hemoglobin u včel

str. 575 | Oldřich Nedvěd
Hmyz dýchá trachejemi, to ví každý. Drobné tracheoly dopravují plynný kyslík málem ke každé buňce, ba až dovnitř svalových buněk. Kyslík u hmyzu obyčejně není rozváděn po těle hemolymfou (obdobou obratlovčí krve). Zapojení hemoglobinu do příjmu kyslíku je tedy považováno za výjimečnou...

Kolik ptáků vlastně vymřelo?

str. 575 | Jiří Reif
Hrátky s údaji kvantifikujícími stupeň ohrožení biosféry patří k oblíbeným zábavám prominentních biologů u nás i ve světě. Vznikají tak práce s alarmujícími výsledky, z nichž vyplývá, že je počet vymřelých druhů buď podstatně větší, či naopak mnohem menší, než se dosud myslelo....

Žvatlání malých netopýrů

str. 576 | Jiří Patočka
U dětí hraje žvatlání důležitou úlohu při rozvoji řeči, vývoji hlasového aparátu a přidružených svalů. Podobně je tomu i u dalších primátů a také u některých zpěvných ptáků. Ti všichni trénují své hlasy již od mládí a v dospělosti dosáhnou dokonalosti. Nyní bylo obdobné...

Aids – 25 let

str. 576 | Vratislav Schreiber
V červnu 1981 oznámilo Centrum pro kontrolu nemocí pět případů parazitární pneumonie (Pneumocystis carinii) u mladých homosexuálních mužů v Los Angeles (New Engl. J. Med. 8. června 2006). Nikdo tehdy netušil, že je to začátek jedné z největších epidemií postihujících lidstvo. Postupně se...

Proč byl skatol vyhlášen molekulou měsíce?

str. 577 | Vratislav Hrdina, Vladimír Měrka, Jiří Patočka
Chemici své molekuly milují natolik, že každý měsíc vyberou tu nejzajímavější, nejpodivuhodnější či jinak významnou a vyhlásí ji „molekulou měsíce“. Americký časopis Science vyhlašuje již od roku 1989 také „molekulu roku“ (Vesmír 75, 173, 1996/3). V dubnu 2006 se...

Nová biotechnologie výroby baterií

str. 578 | Jiří Patočka
Bioinženýři z Massachusettské techniky zveřejnili objev geneticky modifikovaného viru, který na sebe „nabaluje“ atomy kovu a může fungovat jako kovová elektroda. Takto upravené viry by mohly najít uplatnění i v tak odlehlém oboru, jako je výroba baterií. Základem pro genetickou úpravu...

Trpasličí sauropodní dinosaurus z Německa

str. 578 | Jan Robovský
V roce 1998 byly ve svrchnojurských vápencích v pohoří Harz na severu Německa nalezeny zbytky několika malých sauropodních dinosaurů. Protože se sauropodní dinosauři vyznačovali většinou mohutným tělem s dlouhým krkem a ocasem (nejznámějšími jsou rody Apatosaurus, Brachiosaurus a Diplodocus),...

Létající Viagra

str. 580 | Jiří Patočka
Prostředky povzbuzující sexuální aktivitu a vyvolávající dlouhotrvající erekci hledají muži již několik tisíc let. Podle řecké bohyně lásky Afrodity dostaly tyto látky název afrodiziaka. Prvé zprávy o nich pocházejí z r. 2200 př. Kr. z Egypta. Oblíbeným afrodiziakem starých Egypťanů byl...

Kohout Eda z Jílového

str. 581 | Jaroslav Petr
Významného úspěchu dosáhli čeští vědci ze společnosti BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a. s., v Jílovém u Prahy pod vedením Pavla Trefila. Ve spolupráci s Jiřím Hejnarem z Ústavu molekulární genetiky AV ČR, americkým biologem Murrayem Bakstem a francouzským...

Trpí kytovci kesonovou nemocí?

str. 583 | Jan Robovský
Jak je možné, že se kytovci potápějí do obrovských hloubek, a přesto netrpí při vynoření kesonovou nemocí? David Vilímek Trpí kytovci kesonovou nemocí? Kesonová (dekompresní) nemoc vzniká při prudkém poklesu okolního tlaku, při němž se ve tkáních tvoří bubliny plynů, především...

CD28 – pád slibné protilátky

str. 583 | Václav Hořejší
Koncem minulého roku jsem psal o objevu, který mohl mít velký význam pro léčbu autoimunitních nemocí (viz Vesmír 84, 645, 2005/11). Skupina Thomase Hüniga z Würzburgu zjistila, že některé monoklonální protilátky namířené proti pomocnému receptotoru T-lymfocytů CD28 mohou za určitých...

Elektrochemie ve starověku

str. 584 | Vladimír Karpenko
Ti, kdo používali postupy, jež popíšeme, neměli sebemenší tušení o jejich podstatě. Jde o oxidačně-redukční reakce, při kterých se kationty jednoho kovu vylučují z roztoku na tuhém povrchu jiného kovu. V tomto ohledu je nejznámější vylučování mědi z roztoku síranu měďnatého (modré...

Očekáváme renesanci jaderné energetiky?

str. 585 | Dana Drábová
Na počátku nového tisíciletí se náš svět prudce mění. Žijeme v době pozoruhodného a chvílemi až omračujícího technického pokroku, ne vždy zcela srozumitelného současníkům. Zaznamenali jsme obrovské zlepšení mnoha aspektů kvality našeho života. Žijeme déle než kdykoli v historii...
Diskuse: 1

Ad Pohaslá sláva savců

str. 589 | Radek Mikuláš
Hlásím se k tomu, že jsem prosazoval (a úspěšně) nominaci knihy Oldřicha Fejfara a Pavla Majora „Zaniklá sláva savců“ na cenu Magnesia Litera, že ji pokládám za zdařilou, a naopak za nepovedenou považuji její recenzi od Radima Šumbery a Jana Robovského. Připadá mi, že celá první...

Vidění hudby a slyšení obrazu

str. 590 | Lada Hubatová Vacková
České slovo zvukomalba – podobně jako odpovídající německé Klangmalerei či Tongemälde – se zrodilo pravděpodobně z romantických snah po synestézii, 1) z touhy po propojení sluchového a zrakového vnímání. Dnes má zvukomalba několik významů. V jazykovědné terminologii je synonymem...

Rzi a sněti, houby podobné, a přesto vzdálené

str. 596 | Jaroslava Marková
Rzi a sněti jsou stopkovýtrusé houby Ze široké škály houbových původců chorob se zaměříme na velkou skupinu hub, kterou v češtině označujeme jako rzi a sněti. Zdánlivě je od ostatních hub odlišuje a vzájemně spojuje to, že vytvářejí tlustostěnné odpočinkové výtrusy (teliospory),...

Změny ve složení důlních vod

str. 600 | Radek Mikuláš
V devadesátých letech minulého století byla v Čechách a na Moravě (i v dalších evropských zemích) uzavřena řada hlubinných dolů. Některé z nich byly zatopeny, a za čas v důlních vodách prudce vzrostly koncentrace rozpustných látek, které pro přírodu představují zátěž. Předběžné...

Jak se dělá tělo

str. 606 | Stanislav Mihulka, Pavel Říha
Vypadáme vcelku jinak než moucha. A to nemluvím třeba o takovém korálu. Naše geny, ontogenetický vývoj a vůbec naše těla se nezávisle, a tedy odlišně vyvíjely stovky milionů let. Odlišnost těl pozorujeme bez větších potíží. Pokud nás však zajímá, jak vznikla, nebude na škodu podívat se...

Zaniklá krajina – pohled z výšky

str. 614 | Martin Gojda
V posledních letech se v archeologii stále častěji uplatňuje dálkový průzkum Země. Používá se k vyhledávání pozůstatků lidských sídel, ať už skrytých pod zemí či roztroušených po zemském povrchu (viz Vesmír 79, 337, 2000/6). S dálkovým průzkumem se začalo v osmdesátých letech, kdy...

Volné radikály

str. 617 | Václav Holeček, Richard Rokyta, Pavel Stopka
Molekuly, které ztratily rovnováhu Co jsou volné radikály? Jsou to molekuly, které mají na poslední dráze elektronového obalu jeden nebo více nepárových elektronů. Taková molekula bývá vysoce nestabilní. Snaží se dostat do rovnovážného stavu tím, že získá ve svém okolí jiný elektron do...

Kamikaze nervových synapsí

str. 620 | Oldřich Vinař
Komunikaci mezi nervovými buňkami zajišťují zápoje zvané synapse. V nich se setkávají vlákna nervové dráhy, která zprávu od jednoho neuronu přináší, s vlákny nervové dráhy, která ji odnáší k dalšímu neuronu. Po nervovém vláknu přenáší zprávu vzruchová vlna měřitelná změnou...

Nechat jazyk kočkám – a cesty vlkům? 8

str. 621 | Václav Jamek
Čím to je, že v naší společnosti se společenský vzestup, a tedy vyšší společenský status jejích členů vůbec nespojují s očekáváním, natožpak s požadavkem vytříbeného jazykového projevu neboli jazykové kompetence na úrovni přiměřené společenskému postavení? Už i jen tato otázka...
Diskuse: 1

Sečíst a podtrhnout

str. 622 | Stanislav Komárek
I když nemůžeme na úplně každý lidský osud aplikovat tezi o tom, že spravedlnost je to, co se nám děje, v mnoha případech tomu tak bývá. Je s podivem sledovat na osudu vlastním i jiných, jak člověk bývá chválen i tupen za věci „náhodné“, byť v celkové sumě zhruba...

Zygmunt Bauman, sociolog a filozof naší pozdní doby

str. 627 | Miloslav Petrusek
V posledních deseti letech se v nabídkových seznamech renomovaných nakladatelství u titulů, jež uvádějí „sto nejvýznamnějších…“ nebo aspoň „padesát nejdůležitějších…“ myslitelů v oblasti humanitních věd, s neúprosnou pravidelností objevuje jméno Zygmunta...

O lidské důstojnosti

str. 629 | Zygmunt Bauman
V jedné ze scén nejlidštějšího filmu Andrzeje Wajdy se nejlidštějšímu z filmových hrdinů Januszi Korczakowi (který se ovšem ve skutečnosti jmenoval Henryk Goldszmit) vybavují hrůzy válek, jimiž prošlo jeho pokolení. Pamatuje si je, odmítá je a s odporem zavrhuje – jako nelidské akty, jež...

Postrach studentů a jak jej srozumitelně přiblížit

str. 631 | Pavel Kindlmann
Základní kurz matematiky, jenž nota bene bývá povinný, je postrachem valné většiny studentů biologie. Mohu to dosvědčit z vlastní letité zkušenosti učitele, který již přes deset let matematiku vyučuje na Biologické fakultě v Českých Budějovicích. Problém je, že myšlení typického biologa...

Starý pán se zlobí

str. 632 | Jan Havlíček
S malou mírou patetizmu by se dalo zvolat: „Tak konečně jsme se dočkali!“ Koncem minulého roku se na knihkupeckých pultech objevil první český překlad rozsáhlé produkce Irenäa Eibl-Eibesfeldta, který je alespoň ve střední Evropě považován za zakladatele etologie člověka. Etologie jako...

Laskavé lidské přemýšlení

str. 633 | Vladimír Blažek
Kniha nemá charakter odborné publikace, ale spíš zpovědi a názorů na společenské problémy současného lidstva. Autor dosud nepřekonaného kompendia poznatků o biologii lidského chování je jedním z největších znalců oboru. Pomiňme drobné nepřesnosti (např. v úvodu údaje o předcích...

Bytový dům na Petřinách

str. 634 | Petr Kratochvíl
V mnoha oblastech lidské činnosti jsou každoročně vyhlašovány nejpozoruhodnější výkony nebo nejvýznamnější osobnosti daného oboru. V architektuře je u nás takovou soutěží Grand Prix Obce architektů. V ní jsou udělovány ceny za nejlepší realizaci předchozího roku v několika kategoriích...