Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 7 / 2006

Vyšlo 13. 07. 2006

Ten druhý

str. 379 | Ivan M. Havel
Lidé jsou různí, někteří se snadno, ba i rádi setkávají s druhými, navazují přátelské vztahy, rozumějí si s druhými a rozumějí druhým. Jiní lidé jsou uzavření, pohrouženi do svého nitra, kontakt s druhými nevyhledávají, vyhýbají se mu, nic jim neříká. Extrémem druhého typu je...

Mezi svobodou a odpovědností vědce

str. 381 | Jan Sokol
O etice se hovoří čím dál tím častěji, a to i mezi vědci. Kde se bere takový zájem? Začalo to před nějakými dvaceti lety, když si bankéři všimli, že místo té staré dobré neviditelné ruky trhu, která všechno moudře řídila, jsou najednou všude tisíce neviditelných ručiček, které...

Jak rychle loví žahavci

str. 383 | Jiří Patočka
Že láčkovci (Coelenterata) kmene žahavců (Cnidaria) používají k ulovení kořisti drobná „žihadla“ napuštěná smrtícím jedem, víme již dlouho, ale donedávna jsme si nedovedli představit, jak rychlé děje se při napadení kořisti odehrávají. Charakteristickým znakem žahavců...

Chytrý sedí, hlupák táhne

str. 383 | Jiří Reif
Mozek je záhadný orgán a zdá se, že nejen jeho vnitřní struktura, ale i pouhá velikost má zásadní význam pro vyrovnávání organizmů s nástrahami vnějšího prostředí. Souvislostem mezi velikostí mozku a vývojem početnosti britských polních ptáků byla již jedna glosa věnována (viz Vesmír...

Co nás stojí pasivní kouření?

str. 383 | Eva Králíková
Každý rok zemře v Evropské unii v důsledku pasivního kouření více než 79 000 lidí, z toho 19 000 nekuřáků. Pasivní kouření na pracovišti (zejména v restauracích) zahubí v EU každoročně 7200 lidí, z toho 2800 nekuřáků. Skutečná čísla budou patrně ještě vyšší. Vedlejší proud...

Mravkolev alias Ťutínek

str. 384 | Jiří Patočka
Troufám si tvrdit, že většina čtenářů Vesmíru nikdy neviděla dospělého mravkolva, přestože je hojný, a pokud ho viděli, netušili, na co se dívají. Zato znají Ťutínka, larvu mravkolva, a to díky fundamentální entomologické publikaci – Ferdovi Mravencovi od Ondřeje Sekory. Mravkolev...

Vitamin D a infekce

str. 384 | Vratislav Schreiber
V roce 1903 dostal Nobelovu cenu za lékařství Liels Ryberg Finsen za objev léčby kožní tuberkulózy (lupus vulgaris) ultrafialovým světlem. Od té doby se nemocní tuberkulózou léčili ve vysokohorských sanatoriích, tedy pokud na to měli. Děti se preventivně krmily jednou lžící odporného rybího...

Hladina estrogenu ovlivňuje krásu žen

str. 385 | Stanislav Mihulka
O tom, odkud se krása ženské tváře vlastně bere, se vedly moudré a neplodné disputace. Biologie si z toho naštěstí nic nedělá a směle odhaluje prastará tajemství. Miriam Law Smithová se svými kolegy fotografovala jednou týdně 59 žen mezi 18 a 25 lety, celkem po dobu 6 týdnů. Po každém...

Ptačí chřipka, botanika a koření

str. 385 | Vratislav Schreiber
Protivirový lék oseltamivir (který firma Roche prodává pod názvem Tamiflu) se původně vyráběl s použitím šikimové kyseliny z čínského badyáníku pravého (Illicium verum), resp. z jeho souplodí, známého v kuchyni jako badyán či hvězdový anýz. Jeho aromatická chuť je skutečně podobná...

Jasnější detekce skic na podmalbách obrazů

str. 385 | Zdeněk Šesták
K zjišťování podmaleb nebo výchozích skic na obrazech se často používá konfokální mikroskopie. Objektiv mikroskopu je od povrchu malby vzdálen jen milimetry a hrozí nebezpečí, že při neopatrné manipulaci bude obraz poškozen. Proto vědci z Trentské univerzity v Nottinghamu a z Kentské univerzity...

Vidíme nový vznik primárního plastidu?

str. 386 | Jaromír Kutík
Loni uplynulo sto let od uveřejnění práce K. S. Merežkovského o původu specializovaných fotosyntetizujících organel – plastidů – u rostlin, kterou většina biologů považuje za prvopočátek endosymbiotické teorie (viz Vesmír 78, 208, 1999/4). Ta dnes představuje všeobecně uznávaný...

Učíte se špatně cizím jazykům?

str. 386 | Jiří Patočka
Pak vězte, že příčinou není vaše lenost, ale nedokonalost vašeho mozku. Tvrdí to skupina francouzských a anglických výzkumníků, vedená neurolingvistou N. Golestanim (Neuron 35, 997, 2002). Ti pomocí nukleární magnetické rezonance zjistili, že studenti učící se snadno cizím jazykům mají...

Bobrovitý savec z jury

str. 387 | Jan Robovský
Na různých lokalitách v Číně byla v posledních letech nalezena spousta zachovalých fosilií (viz Vesmír 82, 633, 2003/11), díky nimž už nemluvíme o druhohorním savci jenom jako o malém rejskovitém tvorovi. Tušíme, že druhohorní savci měli různou velikost i způsob života a systematicky...

Manželské konflikty prodlužují hojení ran

str. 388 | Radkin Honzák
Epidemiologické údaje potvrzují negativní vliv stresu na celkový zdravotní stav jedince. Stresový děj může být spuštěn mnoha způsoby, v psychosociální oblasti jednak významnými životními událostmi, jednak každodenními nepříznivými situacemi (drobnými těžkostmi, mrzutostmi, šarvátkami a...

DNA z latimerie v člověku

str. 389 | Petr Smýkal
Trvalo téměř 60 let, než se potvrdila prorocká slova Barbary McClintockové, která při objevení pohyblivých elementů DNA v roce 1950 předpověděla jejich regulační funkci pro vyjádření (expresi) genů a dala jim název kontrolní elementy (viz Vesmír 79, 273, 2000/5). 1) Po osekvencování řady...

Mohou vajíčka vznikat z kůže?

str. 389 | Jaroslav Petr
Pohlavní žlázy byly donedávna jediným místem, kde lze narazit na buňky schopné přerodu v savčí vajíčko (viz Vesmír 84, 417, 2005/7), ale už nejsou. Před časem publikoval tým amerického biologa Jonathana Tillyho výsledky experimentů, z kterých vyplývá, že rodiště savčích vajíček musíme...

První čínská výzkumná plavba kolem světa

str. 390 | Michal Koblížek
Těsně před začátkem čínského nového roku, 23. ledna 2006, přistála v přístavu Čching-tao výzkumná loď Da Yang Yihao. Do svého domovského přístavu se vrátila po devítiměsíční plavbě, první novodobé čínské výzkumné expedici kolem světa. Vědeckou náplň projektu tvořil převážně...

Co říkají Yamanové a co vlastně říká Darwin?

str. 391 | Karel Stibral
Je ovšem zajímavé, co se i skrze text o jazyce a jeho tvarování světa ukazuje zcela nezáměrně. Indiáni Ohňové země se stali známými díky návštěvě Charlese Darwina při jeho cestě na Beaglu, kterou zmiňuje text již v úvodu. Marginální poznámka o ocenění domorodců Darwinem mě ale...

Polní dříví – palivo pro budoucnost?

str. 393 | Jan Weger
…všecka dříví polní 1) V posledních dvaceti letech se v Evropě na stále větší rozloze zemědělské půdy uplatňuje nový systém hospodaření. Je založen na velmi krátkém sklizňovém cyklu (obmýtí) při výmladkovém pěstování rychle rostoucích dřevin. Produkční porosty se nazývají...
Diskuse: 1

Horské lesy nakyselo

str. 398 | Jeňýk Hofmeister, Jakub Hruška, Filip Oulehle
Dnešní ne zcela uspokojivý stav našich horských lesů je důsledkem historického vývojevlivu člověka na tyto ekosystémy. Pro pochopení současného stavu je dobré podívat se do minulosti a pokusit se zamyslet nad tím, jak velký byl vliv člověka na lesy v dobách našich mytických předků,...

Střed naší Galaxie

str. 404 | Vladimír Karas
Hvězdy nejsou ve vesmíru rozmístěny rovnoměrně. Sdružují se do galaxií, což jsou eliptické nebo diskovité soustavy více či méně pravidelných tvarů. Astronomové vidí tyto hvězdné ostrovy až do nejvzdálenějších hlubin vesmíru téměř ve všech směrech, samozřejmě s výjimkou oblastí...

Rastlinná neurobiológia

str. 410 | František Baluška, Andrej Hlavačka
Rastliny sú životne dôležitou súčasťou životného prostredia. Zachytávajú energiu, ktorá sa dostáva na Zem v podobe slnečných lúčov a pomocou nízkoenergetických anorganických substrátov ju premieňajú na energeticky bohaté organické látky, ktoré slúžia ako potrava pre všetky heterotrofné...

Ohrožují nás paraziti z psích výkalů?

str. 416 | Břetislav Koudela
Pes je nejstarší domestikované zvíře. Počáteční ryze symbiotický vztah při lovu se rozvinul do různých podob soužití. Řada exaktních studií prokázala, že lidé, kteří chovají psy, jsou optimističtější a zdravější. Psí společníci pozitivně ovlivňují psychiku člověka. U chovatelů...

Klima na Zemi se mění

str. 421 | Jan Pretel
Atmosféra Země podporuje život. Je zdrojem kyslíku, vodní páry a oxidu uhličitého, jež jsou nezbytné pro biologické procesy. Obsahuje též vrstvu stratosférického ozonu, která chrání planetu před účinky škodlivého ultrafialového slunečního záření, a další plyny, které udržují teplotu...
Diskuse: 1

Malé stádo

str. 424 | Stanislav Komárek
Jako přesvědčení náboženské v širším slova smyslu lze označit takové, které nemá evidenci v prosté každodenní zkušenosti, např. reinkarnaci, zmrtvýchvstání, transsubstanciaci, Poslední soud, korpuskulární teorii hmoty, vítězství proletářské revoluce, nutnost neustálého ekonomického...
Diskuse: 2

Teologie, ekologie a smích Petra Ondoka

str. 426 | Marcel Rejmánek
Kněz, filozof a přírodovědec – kombinace na přelomu druhého a třetího tisíciletí poněkud nezvyklá, téměř podezřelá. A přece, vším tím, a nikoli okrajově, byl Josef Petr Ondok (1926–2003). Jeho knihy věnované otázkám bioetiky, ekoetiky, teologie a filozofie náboženství...

Rozdíly mezi mužem a ženou

str. 429 | František Vyskočil
Muži a ženy jsou v mnoha fyziologických ohledech odlišní, možná víc, než se liší samečkové a samičky nám příbuzných živočichů. Společensky by si měli být žena a muž rovni ve svých právech a příležitostech, ale biologicky se mohou velmi lišit měřitelnými vrozenými schopnostmi i...

Brána jazykem otvíraná

str. 432 | Petr Vopěnka
Takovouto krásnou knihu by nemohl napsat nikdo jiný než český vzdělanec, který dlouhých třicet let bloudil všemi díly světa, pobýval u rozmanitých národů a proniknuv do jejich jazyků, neshledal žádný z nich ohebnějším, tvárnějším ani živějším než ten, který si přinesl z domova....

Nechat jazyk kočkám – a cesty vlkům? 6

str. 432 | Václav Jamek
O tom, jak by mohl vypadat rajský jazyk, lze spekulovat bezmezně, a vize „yamanštiny“ nabízí jen dílčí pojem, jejž další ohledy zase zpochybňují. Jak vůbec vyjádřit jazykem nerajským, co by měl být takový jazyk ráje? Byl by to zřejmě jazyk ve všem všudy bezprostředně čirý a...

Cetelem a Neomed

str. 434 | Jana Tichá
Stanislav Fiala se svými spolupracovníky z kanceláře D3A realizoval nedávno dva projekty kancelářských prostor v Praze: novostavbu firmy Neomed v Hostivaři a sídlo firmy Cetelem v administrativním areálu u Anděla na Smíchově. Neomed stojí na periferii, v oblasti, která už zdaleka není městem, ale...