Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 11 / 2005

Vyšlo 10. 11. 2005

Nestvůra zemská

str. 627 | Ivan M. Havel
Marek Petrů z Olomouce je častým přispěvatelem Vesmíru 1) a jeho témata jsou mi blízká a styl výkladu vyhovuje mému vkusu. Letos mu vyšla kniha o vylepšování člověka, 2) v tomto čísle na ni najdete recenzi od prof. H. Librové i autorovu odpověď (s. 687). Což mě přimělo, abych si knihu...

Ještě k Větrné energii s otazníky

str. 629 | Milan Smrž
Povinnost implementace zákona na podporu obnovitelných energií má závazný právní rámec daný naším členstvím v EU. Je definována ve směrnici 77/2001/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. září 2001 a provedly ji všechny státy původní patnáctky a některé nově přistoupivší. Vedle...

Ad Gen odpovědný za depresi vzdorující běžné léčbě

str. 630 | Josef Gut, Stanislav Mihulka
V srpnovém čísle na straně 437 Stanislav Mihulka v krátkém sdělení podává informaci o závěrech výzkumu Carona a spol. Nositelé mutace enzymu podílejícího se na tvorbě serotoninu mají významně nižší jeho produkci. Tento poznatek je srovnáván s obdobným nálezem snížené produkce serotoninu...

Nobelovy ceny 2005

str. 635 | Ivan Boháček
Fyzika: Budiž světlo Polovinu Nobelovy ceny za fyziku 2005 získal 80letý profesor Harvardovy univerzity Roy J. Glauber za „přínos ke kvantové teorii optické koherence“; o druhou polovinu se rovným dílem podílejí 71letý profesor Coloradské univerzity John L. Hall a 63letý profesor Univerzity...

VESMÍR. O čem psal před lety

str. 636
Stoletá památka úmrtí vynálezce svítiplynu. Četné společnosti pro výrobu svítiplynu v celé Francii hodlají okázalým způsobem oslaviti stoletou upomínku úmrtního dne vynálezce svítiplynu Filipa Lebona uspořádáním lidových slavností. Francouz Lebon jest jeden z četných vynálezců, kterým...

Nový včelí škůdce z jižní Afriky vyrazil do světa

str. 636 | Jiří Patočka
Tím škůdcem je parazitický brouk s latinským názvem Aethina tumida, který byl donedávna znám jako nepříliš významný včelí parazit pouze ze subsaharské Afriky. 1) Koncem minulého století se však začal šířit směrem na sever a všude, kam dorazil, se stal postrachem včelařů. Mezinárodní...

Vymření veledaňků a mamutů v Evropě

str. 636 | Jan Robovský
Vymření velkých savců na konci pleistocénu stále přitahuje pozornost. Rozsáhlejší datování fosilních nálezů pomocí radioaktivního uhlíku dnes umožňuje přehodnotit vymírání velkých savců v Evropě, například veledaňka (Megaloceros giganteus) či mamuta (Mammuthus primigenius). Mamut byl...

„The Humies“ podruhé

str. 637 | Lukáš Sekanina
Druhý ročník soutěže „The Humies“ (Human competitive awards in genetic and evolutionary computation) se konal letos v červnu během Genetické a evoluční komputační konfernce ve Washingtonu. Soutěžící tam představili výsledky, které byly vygenerovány počítačem simulujícím evoluční...

Alzheimerova demence – nemoc dvou proteinů?

str. 637 | Anna Strunecká
Alzheimerovou demencí dnes trpí miliony nemocných na celém světě. Jde o neurodegenerativní onemocnění, které se projevuje zhoršováním paměti, inteligence a schopnosti orientace v prostoru i v čase (viz Vesmír 78, 330, 1999/6). Choroba je spojována s tvorbou neurofibrilárních klubek a senilních...

Co v zimě trápí evropské čápy

str. 638 | Jiří Reif
Když ornitologové neznají přesný důvod, proč se populace některého tažného ptáka mění, svádějí to většinou na události v jeho zimovišti – do Afriky je daleko a každý pochopí, že něco tam vybádat není snadné. Občas se však záhadu afrických zimovišť u některého druhu podaří...

Svadobný dar môže dostať aj ženích

str. 638 | Pavol Prokop
Odovzdávanie „svadobného daru“ vo forme ulovenej koristi alebo telových sekrétov (napr. slín v prípade srpíc – Mecoptera) vlastného tela (sexuálny kanibalizmus) alebo spermatofóru s bielkovinovou zložkou (pri rovnokrídlovcoch) sa už tradične považuje za investíciu samcov do...

Co způsobí turbulence v nose a v oceánu

str. 638 | Zdeněk Šesták
Není snadné představit si, jak se pohybuje vzduch v složitě tvarovaných nosních dutinách. Proto R. C. Schroter a D. Doorly z londýnské Imperial College spojili biomechaniku s aeronautickým inženýrstvím a vybudovali trojrozměrný průhledný model nosních dutin, jímž mohou prohánět kapaliny...

Oleuropein – hořký lék z oliv?

str. 639 | Oldřich Lapčík
Oleuropein byl v roce 1960 izolován a charakterizován jako hořký princip z oliv, jeho struktura byla plně vyřešena o deset let později. Tento sekoiridoid se nachází nejen v plodech, ale také v listí olivovníků (Olea europea) a dalších olivovitých, například v jasanech (Fraxinus sp.) a šeřících...

Zvířecí počty podle pravopisu

str. 640 | Pavla Loucká
Naše vzdělání započalo tím, že jsme se v jedné hodině učili psát slůvka a v druhé sčítat mrkve. Až mnohem později se ukázalo, že se jedno neobejde bez druhého. Napišme si proto souvětí (původně zamotané) v úpravách různých redigujících a v každé verzi sečtěme zkonfiskovaná...

„Funkční kosmologie“ pro 21. století

str. 641 | Pavel Gábor
Nechápu, co se to na druhé straně Atlantiku děje. Vypadá to, že právě probíhá nové kolo jakési války mezi solidní přírodní vědou a kreacionistickým obskurantizmem (jak to vidí jedni) či mezi evolucionistickou ateistickou ideologií a tradičními americkými hodnotami založenými na víře v Boha...

Dočká se pomocný receptor CD28 slávy?

str. 645 | Václav Hořejší
K probuzení imunitní odpovědi obvykle T-lymfocytům nestačí jeden signál (rozeznání cizorodého antigenu pomocí specifických receptorů TCR), ale potřebují dostat další signály, které potvrdí, že nejde o planý poplach (viz Vesmír 84, 318, 2005/6). Takové signály přijímá na povrchu...

Věda a umění

str. 645 | Miloslav Klíma
Věda, která se současně nestuduje a neoslovuje mladé lidi a nestává se zdrojem pro další inspiraci a neprovokuje cesty nezatížené lpěním na dosaženém, zaměří se posléze na utilitárnost, či se stane prostorem pro zajímavou možná, ale filipiku. To, že věda a výzkum nedílně patří na...

Kolik je na světě zeber

str. 647 | Jan Robovský
Systematika koní (tj. koní, oslů, zeber) má pohnutou historii plnou vášnivých diskusí. Mnoho otázek přesto zůstává nevyjasněných a ke konečné konfrontaci s morfologickými charakteristikami bude ještě nutná molekulární analýza co nejširší plejády zkoumaných taxonů. V minulém roce se k...

Hromová hora Milešovka

str. 648 | Josef Štekl
Kuželovitý tvar hory s malou vrcholovou plochou a převýšením nad okolní krajinou o 300 až 400 m tvoří ideální podmínky pro meteorologickou pozorovatelnu. Lze odtud pozorovat jevy, které probíhají pod observatoří, a zároveň mít skvělý rozhled do dálky. Při dobré dohlednosti (studená...

Velké šelmy v České republice

str. 656 | Luděk Bufka, Jaroslav Červený, Petr Koubek
Jen o něco lépe je v našem povědomí zapsán rys. Toho se většina lidí přímo nebojí, zato člověk-myslivec v něm vidí nenáviděného konkurenta. Nemůže mu odpustit, že se s ním musí dělit o svou kořist – lovnou zvěř – a pronásleduje ho. Proto byla téměř vyhubena nově...

Neutronové hvězdy v pozemské laboratoři

str. 664 | Vladimír Wagner
Na počátku vývoje vesmíru se jeho hmota vyskytovala ve velmi hustém a horkém stavu. Taková hmota v sou časné době vzniká při výbuchu supernovy a můžeme ji najít uvnitř neutronových hvězd. Jestliže chceme poznat, jak výbuch supernovy probíhá, musíme vědět, jaké má taková velmi horká a...

Sporivé gény a naši Rómovia

str. 672 | Emil Ginter
Do centra pozornosti lekárov a molekulárnych biológov sa dostávajú tzv. sporivé alebo šetriace gény a metabolický syndróm (syndróm X). Príčina je pochopiteľná, oba faktory súvisia s tromi najrozšírenejšími a vzájomne prepojenými ochoreniami – obezitou, cukrovkou (2. typu) a...

Tucet principů zelené chemie

str. 674 | Antonín Vítek
1. Předcházet vzniku odpadů: Navrhovat chemické syntézy tak, aby nevznikaly žádné odpady, které by se musely zpracovávat nebo likvidovat. 2. Navrhovat bezpečnější chemické výrobky: Cílem by měly být chemické produkty, které budou plně funkční a přesto s minimální nebo žádnou...

Nedostatek kyslíku v plicích

str. 675 | Jan Herget
Plíce zajišťují transport kyslíku z atmosféry do krve a oxidu uhličitého opačným směrem. K tomu jsou obdivuhodně uzpůsobeny. Oběh krve plícemi je hned po narození od velkého (systémového) krevního oběhu oddělen, a protože jsou uspořádány v sérii, proteče plícemi skoro všechna krev, kterou...

Tři vzpomínky

str. 679 | Ivan Boháček, Josef Kleibl, Karel Soukup
Kdo neznal Alenu Čechovou zblízka, většinou ani nevěděl, že je doktorkou práv. Doktorát složila na Právnické fakultě UK roku 1951, avšak vykonávat právnickou praxi založenou na třídním přístupu se jí příčilo. A tak pod vlivem manžela zabývajícího se biochemií začala v druhé polovině...

Mýty a skutečnosti o lese a lesnictví v České republice

str. 680 | Jaromír Vašíček, Michal Vejlupek
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem každoročně zpracovává pro Ministerstvo zemědělství ČR „Zprávu o stavu lesa a lesního hospodářství ČR“. Podkladem jsou díla hospodářské úpravy lesů a různá speciální odborná šetření. Exaktně zjištěné údaje lze...

Agrese, násilí a psychologie moci

str. 682 | Radkin Honzák
Agrese – pojem ne vždy shodně definovaný, brutalita, násilí, ovládání druhých… stále častěji skloňovaná témata. Je až hodno obdivu, kterak se Homo sapiens sapiens (to je už slušná porce narcizmu) naprosto nedokázal poučit ze svých chyb a „lidi na lidi jsou jako saně, člověk...

Vyrvat se z řádu věcí?

str. 687 | Hana Librová, Marek Petrů
Neodarwinistický výklad světa je svůdný. Jeho obecná a zjednodušená podoba přitahuje ty, kdož mají rádi zcela a definitivně jasno, a ty, kterým se nechce do poznávání detailů. Lidový neodarwinizmus usnadňuje krčit postmoderně rameny nad všemožnou bídou v tomto světě. To není postoj Marka...

Zkratka napříč časem

str. 689 | Roman Kotecký
Kvantové počítání je fascinující téma. Možná je to jen sen, slepá ulička. Možná je to jen teorie a ukáže se, že problémy s konstrukcí funkčního kvantového počítače jsou nepřekonatelné. Možná je to ale skutečně začátek éry nových, neuvěřitelně výkonných počítačů. S tím, jak...

Kulisy pro jiná dobrodružství

str. 690 | Benjamin Fragner
Dvě nepřehlédnutelné veřejné investice, každá v jiné části Anglie, symbolizovaly s nástupem nového milénia převládající obecné přání, kudy bychom se měli (či mohli) nadále ubírat. Pro tento díl seriálu je podstatné, že jejich kulisou se staly opuštěné industriální haly a areály v...