Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 10 / 2005

Vyšlo 13. 10. 2005

Unde malum?

str. 563 | Jiří Fiala
V dnešním světě je moc zla a jeho moc je velká. Na tom se shodneme asi všichni, méně už na tom, odkud toto zlo pochází: unde malum? Zlo bývalo připisováno působení ďáblů – padlých andělů – a ďábel, říká se, to měl ještě někdy do devatenáctého století těžké: lidé na...

Příběh Arnošta Kolmana

str. 565 | František Janouch
Shodou okolností jsem při pročítání Vesmírů narazil na glosu Fyzika a Arnošt Kolman (Vesmír 73, 351, 1994/6) několik týdnů poté, co vyšly česky Kolmanovy vzpomínky (Zaslepená generace. Paměti starého bolševika, Host, Brno 2005). Je to zajímavé čtení, tím spíše že působení Arnošta...

Mapování lesů a lesnická typologie

str. 565 | Jaromír Macků, Klára A. Samková
Otevřela jem červencové číslo Vesmíru a ocitla jsem se v domově svého dětství, na rozlehlé půdě – vonící starými herbáři – s tisíci fotografií dubo-bukových a buko-dubových lesů, s ruličkami vegetačních map pečlivě vykreslovaných barevnými pastelkami. Když jsem články...

Ad Větrná energie s otazníky

str. 566 | Aleš Hrubý
Děkuji redakci Vesmíru za diskusi kolem problematiky povinného odkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Slovo dostali jak autoři, kteří vynucené zvyšování cen hájí pod „vlajkami“ ochrany klimatu a ochrany ovzduší (Vesmír 84, 332, 2005/6), tak i pohled komplexnější, který ve svém...
Diskuse: 4

Na paměť kmene Kaurna

str. 568 | Miroslav Prokopec
Sochař John Dewey z Jižní Austrálie, který vytvořil mimo jiné fontánu na náměstí Královny Viktorie v Adelaide, je znám tím, že navštěvuje australské domorodce v jejich rezervacích a studuje jejich mytologii. Inspirován bájí kmene Kaurna, který žil a lovil na území dnešního města Adelaide,...

Mají vášniví sběratelé poškozený mozek?

str. 569 | Marek Petrů
Sbírání a shromažďování předmětů, které neposkytují bezprostřední užitek, patří k oblíbeným kratochvilným aktivitám. Většina lidí alespoň jednou v životě něco sbírala. Sběratelství kvete v každém věku a ve všech společnostech – moderních i primitivních. Bylo dokonce...

Vzestupy a pády živočišných populací

str. 569 | David Storch
Populace všech organizmů v přírodě kolísají, někdy méně, někdy více. Kolísání ale nikdy není náhodné, to by i ty nejpočetnější druhy brzy vymřely. Populační početnost jednotlivých druhů bývá regulována v určitých mezích populačním růstem závislým na populační hustotě. Každý...

Starý enzym a nové naděje

str. 570 | Anna Strunecká
Kináza glykogensyntázy-3 (GSK-3) byla objevena před dvaceti lety jako enzym, který je schopný zbavit glykogensyntázu aktivity, a tak ovlivňovat syntézu glykogenu. V posledních dvou letech se znovu stala středem pozornosti v souvislosti se svou schopností ovlivňovat různé buněčné pochody. To znamená,...

VESMÍR. O čem psal před lety

str. 570
Dýchání na vysokých horách. Obtíže při dýchání na vysokých horách připsány byly doposud všeobecně nedostatku kyslíku ve vzduchu výšin horských. Řada pokusů konaných v nově zařízené laboratoři na Monte Rosa ukázala bezpodstatnost této domněnky. Zjištěno, že směs kyslíku a dusíku,...

Chuť umami aneb Kolik chutí máme?

str. 570 | Jiří Patočka
Smysly jsou nástroje, kterými jsme informováni o okolním světě. Člověk se rodí s pěti smysly – zrakem, sluchem, čichem, chutí a hmatem. Smyslem, který poskytuje většině lidí největší slast, je chuť, úzce spojená s vůní. Přibližně 80 % vjemů, které označujeme jako chuť, jsou ve...

Sinicím v katakombách nesvědčí světlo nočních klubů

str. 571 | Zdeněk Šesták
V známých několikapatrových římských katakombách sv. Callista, kde je mj. pohřbena sv. Cecilie, se zalíbilo sinicím. Vlhký vzduch, v němž četní návštěvníci udržují obsah vodních par svým dechem, a umělé osvětlení chodeb růst těchto fotosyntetizujících mikroorganizmů podporují....

Chrání pivo proti rakovině?

str. 571 | Oldřich Lapčík
Zatímco nestřídmá konzumace piva bezesporu zdraví neprospívá, o možných kladných dopadech umírněné konzumace tohoto nápoje se již dlouhou dobu vedou diskuse. Vedle vody a alkoholu (obvykle do 5 %, v nízkoalkoholických pivech okolo 1 %) obsahuje totiž řadu užitečných látek, jako jsou vitaminy,...

Vyhýbanie sa inbrídingu po kopulácii

str. 571 | Pavol Prokop
Samice svrčkov Gryllus bimaculatus sú promiskuitné a pária sa prakticky so všetkými samcami v blízkosti vrátane geneticky príbuzných jedincov. Toto správanie možno vysvetliť: V prírode sa samičky stretávajú so svojimi súrodencami zriedkavo, preto je pravdepodobnosť inbrídingu nízka. Kopulácia s...

Fylogeneze virů na obzoru?

str. 572 | Stanislav Mihulka
Donedávna jsme vnímali svět virů jako změť jejich jednotlivých typů, poněkud nadsazeně pojmenovaných jako čeledi, mezi nimž se nehledaly bližší příbuzenské vztahy. Není to zase tak nepochopitelné. Viry jsou vlastně splašené geny, které se rozhodly jít svou vlastní cestou. Je tedy poněkud...

Plynové světlo

str. 572 | Pavla Loucká
Do lamp v naší ulici plynul plyn léta. Za soumraku přicházela lampářka, přízračná postava v kabátě s kapucí, provázená černým psem. Dlouhou tyč zakončenou hákem zaklesla do drátěného očka pod stínidlem, zatáhla, rozsvítila, a jak postupovala dál, plynulo za ní teplé žluté světlo. V...

Blízké vymření delfínovce čínského

str. 573 | Jan Robovský
Delfínovec čínský (Lipotes vexillifer) je úchvatný sladkovodní delfín z čínské řeky Jang-c’-ťiang, který se od padesátých let 20. století řadí k vážně ohroženým savcům světa. Delfínovec čínský neboli paj-ťi se vyznačuje řadou morfologických či jiných zvláštností, a navíc v...

Býčí skála: prvé datování skalních maleb

str. 574 | Ivan Balák, Hans van der Plicht, Jiří A. Svoboda
Prehistorické skalní umění bylo objeveno v 19. století v jeskyni Altamira ve Španělsku, ale obecného uznání se dočkalo až počátkem 20. století ve Francii. Od té doby je otevřena provokativní otázka, zda můžeme podobné objevy očekávat také v jeskyních střední Evropy. A pokud ne, tedy proč....

Pivovar poloviční, ale pivo celé

str. 575 | Stanislav Vaněk
Výroba piva je natolik složitá (Vesmír 82, 550, 2003/10), že jeden žasne, když pozvedá číši oblíbené značky pěnivého moku – a ten má stále stejnou chuť, vůni i barvu. Přesto se vypiplané procesy dále vylepšují a vymýšlejí se změny a novinky (anebo se o nich aspoň...

Jak přimět molekuly, aby se rozpoznávaly

str. 576 | Jean-Marie Lehn
Ceny za nejlepší výzkumné práce českých studentů v lékařství, farmacii a chemii, které udělilo Francouzské velvyslanectví v České republice, předával letos člověk z nejpovolanějších – laureát Nobelovy ceny za chemii Jean-Marie Lehn, profesor Université Louis Pasteur ve Štrasburku a...

Templetonova cena za sblížení vědy a náboženství

str. 578 | Jiří Grygar
U nás patrně zcela neznámá Templetonova cena za „pokrok ve výzkumu a objevy týkající se duchovních skutečností“ patří mezi finančně nejlukrativnější každoročně udílené ceny, které může získat žijící osobnost, jež se buď v předešlém roce nebo během své celé životní...

Několik setkání s Philipem G. Zimbardem

str. 579 | Václav Břicháček
Při příležitosti udělení Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 dne 5. října 2005 P. G. Zimbardovi rád uvádím několik zkušeností o setkání s novým laureátem. Ovlivnil výrazně vývoj psychologie ve světě a jeho práce měly jistý ohlas i u nás. V roce 1971 zasáhl Zimbardo do...

Chléb náš vezdejší

str. 580 | Zdeněk Both, Oldřich Chloupek, Pavlína Hrstková
Chléb a pečivo patří v českých zemích k základním potravinám. Housky a rohlíky se pečou z čisté pšeničné mouky, do chleba se u nás k pšeničné mouce přidává mouka žitná. Pekařská kvalita pšeničné mouky je dána vzájemným poměrem látek v ní obsažených, a proto by se těžko...

Biologie in silico

str. 582 | Petr Divina, Jan Pačes, Radka Storchová, Jiří Vondrášek
Tak jako se zoologové a botanici už po staletí zabývají vznikem, rozšířením, migracemi a vymíráním jednotlivých druhů rostlin a živočichů, mají nyní i molekulární biologové možnost studovat obdobné chování genů. Neustále přibývající počet sekvencovaných organizmů nám dnes dovoluje...

Plyn je budoucností energetiky

str. 588 | Vratislav Ludvík
Úsvit plynárenství Evropa objevila plynárenství v 17. století, ale šlo spíše o „omezený aplikovaný výzkum“ než o novou oblast energetického podnikání. Teprve na Silvestra (kdy také jindy!) 1813 byl Westminsterský most ozářen prvním plynovým osvětlením, jež bylo zásobováno...

Srdce novorozenců a nedostatek kyslíku

str. 594 | Bohuslav Ošťádal
Choroby srdce a cév jsou dnes, jak známo, v civilizovaných zemích příčinou více než 50 % všech úmrtí. Smutné prvenství přitom patří ischemické chorobě srdeční a její akutní formě, infarktu myokardu. Klinicko-epidemiologické studie jednoznačně ukázaly, že příčiny vzniku těchto...

Mechový archiv

str. 598 | Ivan Suchara, Julie Sucharová
Proč sledujeme atmosférické spady pomocí živých organizmů Poválečná obnova průmyslu a hospodářská soutěž politicko-ekonomických bloků vedly k rychlému znečištění ovzduší nad pevninou, zvláště pak na severní polokouli. Výskyt kyselých dešťů, pevných aerosolů s jedovatými kovy a...

Život bez kyslíku

str. 604 | Pavel Blažka, Jan Okrouhlík
Většina teplokrevných živočichů – savců a ptáků – se bez molekulárního kyslíku neobejde. Mohou se nanejvýš přizpůsobit řidšímu vzduchu v značných nadmořských výškách a jsou i tací (například kytovci a ploutvonožci), kteří při potápění vystačí až hodinu se zásobou...

Pavol Iványi a záhada Bechtěrevovy nemoci

str. 608 | Václav Hořejší
Lidské leukocytární antigeny (HLA, human leukocyte antigen) jsou proteiny na povrchu mnoha různých buněk. 1) Tam si je „prohlížejí“ T-lymfocyty, a jakmile mezi nimi objeví něco nepatřičného, zničí to (viz Vesmír 83, 134, 2004/3). Každá buňka našeho těla neustále vytváří a zase...

Gram algebry a John Maynard Smith

str. 611 | Pavel Stopka
Jednou z nedořešených otázek darwinistického pojetí evoluce živého se na dlouho stal fenomén sociality a evoluce sociálního chování. Paradoxem sociality, především pak sociálním životem blanokřídlých, se ve svém Původu druhů zabýval již Charles Darwin, nicméně logika přechodu od...

Vajíčka z buněk kostní dřeně aneb Je matka vždy jistá?

str. 613 | Jaroslav Petr
Buňky kostní dřeně prokazují překvapivé „rekvalifikační“ schopnosti. Kromě krvetvorby a dalších úloh, jež mají v „popisu práce“, se mohou za určitých podmínek zhostit úkolů zcela neočekávaných, např. se „přeškolit“ na buňky jater či srdečního svalu....

Universitas Carolina

str. 614 | Michal Anděl, Václav Hampl, Štěpán Svačina
26. října 2005 proběhne volba rektora Univerzity Karlovy. Nominovaným kandidátům jsme položili následující otázky: 1) Které body z vašich tezí považujete za nejdůležitější? 2) Jaký je dle vašeho názoru největší problém českých univerzit? 3) Proč si myslíte, že jste vhodným...

Jedinečná Etologie

str. 617 | Hynek Burda
Předtím, než Etologie Zdeňka Veselovského vyšla, ba ještě předtím, než jsem dostal rukopis k recenzi (tedy již před pár lety, když mi autor vyprávěl o svém úmyslu knihu napsat), mi bylo jasné, že to bude kniha jedinečná hned v trojím slova smyslu: osobitá, vynikající a...
Diskuse: 1

Od šimpanze k člověku a zpět

str. 620 | Jan Havlíček
Koncem loňského roku se na našem knižním trhu objevila další kniha z klávesnice Jareda Diamonda. Autor není neznámý ani českým čtenářům, kteří si mohli již přečíst jeho knihy o evoluci sexuality „Proč máme rádi sex“ (Vesmír 82, 537, 2003/9) a „Osudy lidských...

Dějiny Židů na Slovensku

str. 621 | Emanuel Mandler
Kdyby práce Jána Mlynárika „Dějiny Židů na Slovensku“ vyšla – s některými jen poněkud pozměněnými údaji – kdykoli po roce 1945, byla by neméně aktuální než dnes. Tehdy jsme toho věděli o Židech na Slovensku a jejich minulosti právě tak málo jako dnes. Česká veřejnost...

Architekt Vít Lukas

str. 622 | Zdeněk Lukeš
Dosud jsem v našem seriálu věnovaném soudobým architektonickým ateliérům představoval poměrně velká studia. Mezi úspěšné projektanty patří však také „sólisté“, kteří pracují samostatně a pouze u větších zakázek sestavují tým. Provoz takové kanceláře je levnější,...