Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 6 / 2005

Vyšlo 16. 06. 2005

Náplavový kužel na okraji pouštní pánve

str. 306 | Radek Mikuláš
V pustině mezi pohořími Kchun-Lun a Altun, která tvoří jižní okraj čínské pouště Taklamakan, vznikl obrovský náplavový kužel. Z hor (v pravém dolním rohu fotografie) stéká řeka a větví se do velkého vějíře dílčích divočících toků. Voda má na obrázku ocelově modrou barvu a mizí...

Chcete svítit?

str. 307 | Ivan M. Havel
Spíše rozvernost než informovanost mě před časem přiměla, abych jeden ze svých sloupků ve Vesmíru uzavřel přáním, cituji: „…aby se z dovednosti geneticky modifikovat rozličné organizmy, rostliny i živočichy, vyvinul podivuhodný nový druh umělecké tvorby. Stromy s nejbizarnějšími...

Knižní ceny Magnesia Litera 2004 – nominace za naučnou literaturu

str. 309 | Radek Mikuláš
Letos 25. dubna byly vyhlášeny výsledky soutěže o nejlepší české knihy uplynulého roku Magnesia Litera 2004. Tradičně silnou pozici mají v této soutěži knihy z kategorie naučné literatury – v minulých dvou letech byly vítězné tituly této kategorie vyhlášeny také Knihami roku....

Spilka není stáčírna

str. 309 | Alexej Bechtin
Chtěl bych redakci Vesmíru poděkovat za zajímavý jazykový koutek Pivo nejen alkoholické. Je dalším výrazem sympatického úsilí přírodovědeckého časopisu o připomenutí a popularizaci vědy pivovarnické, platné to součásti věd přírodních. Pokus autorky přiblížit čtenářům „zlatý...

Co se stalo s českou biologií před 50 lety?

str. 309 | Pavel Jerie
Můj článek, který byl otištěn v říjnovém čísle minulého ročníku (viz Vesmír 83, 593, 2004/10), vyvolal diskusi o E. Rádlovi. Asi proto, že Rádlovo výročí bylo připomenuto v podtitulu a snad i jeho obrázek upoutal pozornost. Již ve 12. čísle minulého ročníku upozornil I. Hrdý na to, že...

Sociologický ústav

str. 311
Sociologický ústav AV ČR se profiluje jako instituce, jejímž jedním z prvořadých úkolů je posilovat kredibilitu a význam vědy a výzkumu pro řešení aktuálních a společensky naléhavých problémů současné společnosti. Vědkyně a vědci pracující v SOÚ AV ČR tak například: Šetří...

Výzkumný ústav SILVA TAROUCY

str. 312
Výzkumný ústav SILVA TAROUCY pro krajinu a okrasné zahradnictví (VÚKOZ) vznikl r. 1927 jako součást „Státních pokusných objektů zemědělských“ v Průhonicích. Od té doby působí jako rezortní výzkumný ústav s převahou činnosti aplikovaného a základního výzkumu, dříve ve všech...

100 let termínu hormon

str. 313 | Vratislav Schreiber
Angličtí fyziologové W. M. Bayliss a E. H. Starling 16. ledna 1902 objevili, že sliznice dvanáctníku podrážděná žaludeční kyselinou vydává látku, která povzbuzuje sekreci trávicí šťávy ze slinivky břišní. Nazvali ji sekretin – a pro ten jeden hormon se název udržel podnes. Ernest Henry...

Malý, ale rozvinutý mozek floreského člověka

str. 313 | Vladimír Blažek
Nedávný nález pravděpodobně nového druhu člověka (Homo floresiensis) z jeskyně Liang Bua na ostrově Flores vzbudil zájem veřejnosti malou tělesnou výškou (asi 1 m) a mimořádně malým mozkem neodpovídajícím době, kdy floreský člověk žil (před 18 tisíci lety). Přitom je doloženo, že si...

Kořist se mstí predátorovi

str. 313 | Oldřich Nedvěd
Mšice se během jara a léta množí partenogeneticky (viz Vesmír 83, 65, 2004/2), jde tedy vlastně o klony geneticky identických jedinců. Sociobiologie u takových živočichů předpokládá vysoce altruistické chování k ostatním jedincům. Mšice nejsou beránci jdoucí tupě na porážku. Mimo jiné...

Smrťácké geny a svlékání octomilek

str. 313 | Stanislav Mihulka
Buněčný svět má své smrťáky, alespoň pokud jde o octomilky. Carl S. Thummel a Viravuth P. Yin z Lékařské fakulty Univerzity v Utahu popisují ve své studii dva geny – již dříve známé aktivátory buněčné smrti, které jsou spolu s hormony nezbytné pro programovanou smrt buněk larválních...

Těžký život na vysoké noze

str. 314 | Jiří Reif
Pro vztah mezi morfologií teplokrevných živočichů a jejich zeměpisným rozšířením byla již před staletími vyslovena různá biogeografická pravidla, která vycházela z bohaté terénní zkušenosti tehdejších badatelů. Dnešní badatelé, kteří k výzkumu nejraději používají pouze počítač a...

Kdo je původcem encefalitidy?

str. 315 | Pavla Loucká
Není člověka, který by nevěděl o existenci klíšťové encefalitidy. Nenapadlo vás, proč vlastně je tato nemoc klíšťová? Podstatné jméno klíště se skloňuje podle vzoru kuře, který má kromě 1. a 4. pádu všude rozšířené tvary (klíštěte, kuřete, telete; klíštěti, kuřeti, teleti). Od...

Dvě vnitřní mazání: na opalování a proti kouření

str. 315 | Zdeněk Šesták
Známou a humoristy často používanou teorii vnitřního mazání potvrzují nové výrobky francouzské společnosti Microfluid Biotechnology. Dala na trh půllitrové láhve nápoje nazývaného Sluneční voda (Sun Water). Nápoj má pomáhat při opalování, protože obsahuje látky obvyklé v opalovacích...

VESMÍR. O čem psal před lety

str. 315
Štíhlá linie, tento ideál mladých dam, stále ještě vládne dámské módě. Některým osobám ne a ne se dařiti, aby zůstaly štíhlými. Jeden můj známý mi řekl, že tloustne, když jen se na jídlo dívá. Ale proti všemu je lék, a tak i proti tloustnutí. Jsou jím plíce z domácích zvířat,...

Tasmánský čert v ohrožení

str. 315 | Jan Robovský
Ďábel medvědovitý (Sarcophilus laniarius) se po vyhubení vakovlka stal největším dravým vačnatcem Tasmánie (viz Vesmír 81, 144, 2002/3), ale i on nyní čelí vážnému nebezpečí. Tím je zvláštní typ rakoviny, která napadá obličejové partie ďáblů a v konečné fázi jim prakticky...

Kdo sklízí vítr

str. 316 | Pavla Loucká
Vítr slabý či silný, východní či západní, teplý či studený, přízemní či výškový – všechny lze měřit a do jisté míry i předvídat. Jazykem však vanou větry, které kvantitativním hlediskům občas ufouknou. Nějaký podfuk? Posuďte sami. Každý nový vítr někomu vezme vítr z...

Z dospělých chloroplastů mizí DNA

str. 316 | Jaromír Kutík
V každé učebnici biologie se dočteme, že chloroplasty rostlinných buněk obsahují vlastní dědičnou informaci – chloroplastovou deoxyribonukleovou kyselinu. Ta kóduje zejména některé bílkoviny fotosyntetického aparátu (většina chloroplastových bílkovin je kódována buněčným jádrem)....

Klonování vakovlka v nedohlednu

str. 317 | Jan Robovský
V roce 1999 proběhla sdělovacími prostředky překvapivá zpráva, že Australské muzeum v Sydney usiluje o klonování vyhubeného vakovlka (Thylacinus cynocephalus). Tento velice ambiciózní plán vycházel z předpokladu, že se podaří izolovat DNA z mladých jedinců, kteří byli konzervováni v etanolu....

Súvisí množstvo ejakulátu s kompetíciou spermií?

str. 317 | Pavol Prokop
Množstvo ejakulátu, resp. počet spermií značne varíruje v závislosti od rizika kompetície spermií. Priemerné by malo byť v prípade, že v blízkosti kopulujúceho samca nie je nijaký rival. Prítomnosťou cudzieho samca by sa malo množstvo spermií zvyšovať, v prítomnosti dvoch a viacerých rivalov by...

Podivné T-lymfocyty

str. 318 | Václav Hořejší
Studenti imunologie se v každé základní učebnici a skriptech dočtou, že existují dva druhy antigenně specifických imunitních buněk: B-lymfocyty a T-lymfocyty. Ty první dělají protilátky. Ty druhé se dají dále rozdělit na cytotoxické (ničí infikované a někdy i nádorové buňky), pomocné typu...

Jak se „počítá v lese“

str. 319
Pro přesný popis lesa potřebují lesníci v terénu změřit a posbírat více než stovku položek. Patří k nim např. údaje dendrometrické (slouží k zjištění zásoby dřevní hmoty) a údaje popisující poškození či vitalitu stromu. Důraz se klade na data, která mají vztah k obnově lesa,...

Využití kmenových buněk v regeneraci myokardu

str. 320 | Michael Aschermann
V posledních letech jsme svědky velkého pokroku v léčbě nemocných s akutním infarktem myokardu. Příčinou vzniku této nemoci je postižení věnčitých tepen (koronárních arterií) aterosklerotickým procesem, vlastním mechanizmem, který nemoc vyvolává, je uzávěr věnčité tepny krevní...

Evoluce lidských pohlavních chromozomů

str. 323 | Eduard Kejnovský
Pohlavními chromozomy rozumíme pár vzájemně morfologicky odlišných chromozomů, které nesou geny určující pohlaví. Existence pohlavních chromozomů představuje jednu z nejpozoruhodnějších otázek evoluční biologie. Zatímco u savců nese dva odlišné pohlavní chromozomy (X a Y) sameček, u ptáků...

Příběh klíněnky jírovcové pokračuje

str. 326 | Ivan Hrdý, Blanka Kalinová, Jelena Kuldová
Mapka z roku 2000 znázorňuje šíření klíněnky jírovcové ze dvou center: od makedonského Ohridského jezera, kde se klíněnka poprvé objevila jako významný škůdce jírovců r. 1985, a z rakouského Lince (Vesmír 79, 156, 2000/3). Jeden z autorů popisu klíněnky jírovcové (Cameraria ohridella...

Vítr, obnovitelná energie

str. 332 | Jiří Hošek, Josef Štekl
Zájem o využívání obnovitelných zdrojů pro výrobu elektrické energie se zvýšil v sedmdesátých letech minulého století. V té době přibývaly poznatky o možné globální klimatické změně v důsledku rostoucí koncentrace skleníkových plynů (především CO2 vlivem spalování fosilních paliv,...

Ani princezna Meketaton nepřišla

str. 340 | Břetislav Vachala
Vraťme se ještě jednou k pohnuté době egyptských dějin, kdy vláda v letech 1348–1331 př. n. l. spočívala v rukou pozoruhodného faraona Amenhotepa (IV.) Nefercheprurea (viz Vesmír 83, 158, 2004/3). Tento panovník a jeho rodina dosud skrývají mnohá tajemství, která se čas od času stávají...

Živočišný kmen Cycliophora v Čechách

str. 344 | Roman Kuchta, Oldřich Nedvěd
Vířníkovci (Cycliophora) jsou mikroskopičtí mořští živočichové (Metazoa) s velmi složitým životním cyklem. 1) Převládající potravní stadium je soudečkovitého tvaru a připomíná buď mechovnatce (Entoprocta), nebo přisedlého vířníka (Rotifera), skládá se z trupu, ústní nálevky a...

Permafrost a změny klimatu

str. 346 | Radek Mikuláš
O změnách objemu ledovců a výkyvech v rozsahu zalednění pevnin i oceánů se často mluví v souvislosti s globálními změnami klimatu. Daleko menší pozornost věnuje veřejnost další ledové hmotě zemské kůry – permafrostu. Přitom tato „věčně zmrzlá půda“ zaujímá v současné...

Lidstvo versus poliovirus

str. 349 | Vladimír Vondrejs
Mnoho lidí bylo v minulosti poznamenáno závažným onemocněním, jehož úplný název je poliomyelitis anterior acuta nebo Heine-Medinova nemoc. Původcem choroby je poliovirus, který napadá motorické neurony. Miliony dětí na celém světě onemocněly touto závažnou chorobou, která u mnohých z nich...

Chemie obezity

str. 352 | Martin Haluzík
Obezita je slovo, které se dnes na nás valí ze všech možných sdělovacích prostředků, od těch nejsolidnějších až po ty bulvární. Důvodem je, že množství lidí, kteří tímto onemocněním trpí, celosvětově stoupá nesmírně rychlým tempem. Tento vzestup se již zdaleka netýká jen USA a...

Spořivé geny a diabetes 2. typu

str. 356 | Ludmila Kazdová, Michal Pravenec
Počet lidí, u nichž byl zjištěn diabetes (cukrovka) 2. typu, během posledních dvou desetiletí ve světě nebývale vzrostl. Tímto onemocněním trpí celkem přes 100 milionů lidí, v roce 2010 jich má být 220 milionů a v roce 2025 až 300 milionů. 1) Zhoršené využívání glukózy, jímž tato nemoc...

Hroch a katedrála

str. 359 | Vojtěch Novotný
Čechové jsou bohužel stále ještě nedostatečně studováni cizími antropology, zejména takovými, kteří jsou kromě laptopu pod paží vybaveni i ornamentální ptačí kostí prostrčenou nosním septem. Česká civilizace tím přichází o vhledy, jichž jsou schopny pouze mysli nezatížené balastem...

Fauna Europaea

str. 360 | Zdeněk Laštůvka
Od září r. 2004 je postupně zpřístupňována internetová databáze evropských druhů mnohobuněčných živočichů (www.faunaeur.org). Rozsáhlý projekt Evropské unie s názvem „Fauna Europaea“ byl zpracováván v letech 2001–2004 a jeho cílem bylo vytvořit kompletní taxonomickou...

IPv6 Klíč k dokonalejšímu Internetu

str. 361
Zajistit funkčnost vojenské komunikační sítě i v případě, že by některá z jejích částí byla vyřazena z provozu. Tak znělo zadání projektu, který v šedesátých letech minulého století vypsalo americké ministerstvo obrany. Když v roce 1969 experti propojili čtyři počítače, těžko si asi...

Hospody a pivo v české společnosti

str. 362 | Stanislav Vaněk
Nesmazatelnou roli sehrály některé hospody ležící v bezprostřední blízkosti přírodovědecky atraktivních míst. Poskytovaly základnu k výzkumu i pro exkurze a nemálo podpořily vzájemný styk přírodovědců, nezřídka z různých oborů […] většina z nich dnes již patří minulosti, píše...

JAROSLAV HLAVÁČ (ed.) a kol.: Živel Země

str. 363 | David Vačkář
Kniha Živel Země je součástí edice Živly, která se snaží uchopit jevy kolem nás vždy z hlediska jednoho ze čtyř živlů – vzduchu, ohně-energie, země a vody. Ve svazku věnovaném Zemi usiluje kolektiv 48 autorů o srozumitelné vysvětlení otázek, které se této planety týkají. Země...

Encyklopedie pojatá jako masový produkt

str. 364 | Pavel Blažka
Po rozsáhlé reklamě vyšel koncem roku 2004 v Knižním klubu Euromedia Group další foliant, tentokrát věnovaný naší planetě. V úvodním odstavečku není zmíněn vydavatelský záměr, na úvodní dvoustraně je naznačen jen obsah a typy prezentací, chybí doslov. Jednoznačně však jde o knihu...

Ateliér DaM

str. 366 | Zdeněk Lukeš
Mezi nejúspěšnější české architektonické ateliéry patří v poslední letech studio DaM. Založili je po roce 1989 dva přátelé: Richard Doležal (*1953) a Petr Malinský (*1961). Zatímco Malinský absolvoval pražskou techniku, Doležal po emigraci do Švýcarska studoval na známé ETH v Curychu. Bylo...