Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 1 / 2000

Vyšlo 05. 01. 2000

Krása kapajícího kohoutku

str. 2 | Jan Valenta
Pokud vám doma začne kapat kohoutek, nebudete příliš spokojeni a půjdete vyměnit těsnění nebo zavoláte instalatéra. Ne tak skupina fyziků z Ústavu Jamese Francka na Chicagské univerzitě. Ti si tento jev vybrali jako předmět seriózního vědeckého výzkumu (I. Cohen ad., Physical Review Letters 83,...

Příběh kamenného oblouku

str. 3 | Ivan M. Havel
Touláte se opuštěnými loukami, nikde nikdo, jen pár ovcí se porůznu pase kolem. Pojednou se před vámi objeví velmi zvláštní útvar z kamenů, nepravděpodobný na to, aby zde byl od přírody, a příliš bezúčelný na to, aby byl výtvorem člověka. Zastavíte se? Kdo má zájem hlouběji rozumět...

Proč se obtěžovat s opisováním

str. 4 | Ing. Jiří Mruk
Prý již existují (a jsou i běžně dostupné) programy, které dokáží usvědčit pisatele textu z plagiátorství (viz Vesmír 79, 6, 2000/1). Proč však podstupovat tak namáhavou, zdlouhavou a otravnou práci? Proč vyhledávat vhodné texty na internetu, spojovat je a upravovat? Jsou přeci mnohem...

Jazykové koutky

str. 4 | Hynek Šantl
Jsem dlouholetým čtenářem Vesmíru a se zájmem čtu články o původu některých našich slov a o jejich příbuzenstvu. Mám sice trochu filologického vzdělání, ale to už moc dávno, je mi už 83 let. Navštěvoval jsem ještě cvičení u ″cordata Bohema“ prof. Chlumského, ale dík svému...

Dočetli jsme se ...

str. 4 | redakce
V časopise Preslia 71 (1–2), s. 20 vyšla recenze na knihu Stanislava Komárka Mimicry, aposematism and related phenomena in animals and plants. Bibliography 18001990, kterou vydalo nakladatelství Vesmír. Mimo jiné se v ní praví: Toto jest dílo vpravdě monumentální, byť na pohled vypadá jako...

Poznámka bibliometrická

str. 5 | Josef Hanzlík
Bibliometrie poskytuje kvantitativní údaje o bibliografickém výstupu především těch vědních oborů, kde se výsledek vědecké činnosti (nový poznatek) rozšiřuje prostřednictvím publikací zveřejňovaných v některém z vědeckých odborných časopisů. Stejně jako klinická medicína si v tomto...

Slovo má Štěpán Svačina

str. 5 | Štěpán Svačina
Podle nedávno publikované analýzy vývoje výzkumu je naše klinická medicína na 25. místě ve světě. Lepší pořadí, a tedy vyšší úroveň, má u nás jen matematika, informatika a inženýrské obory. Většina našich vědních oborů je tak v úspěšnosti za klinickou medicínou. Česká...

V síti...

str. 6 | Ivan Boháček
Lidé vynalezli bezpočet způsobů, jak si usnadňovat život. Ty případy, kdy určité jednání nikoho přímo nepoškozuje, často nebývají kvalifikovány ani jako podvod. Mezi takové jednání patří např. studentské opisování. Tomu velice napomohla existence internetu. Studenti se spolehli na vysokou...

Rostoucí koncentrace CO2 v ovzduší

str. 7 | Zdeněk Šesták
Od počátku průmyslové revoluce v 19. století roste koncentrace oxidu uhličitého (CO2) v ovzduší a právě s ní bývá obvykle spojováno globální oteplování i skleníkový efekt. Mezi následky skleníkového efektu se obvykle uvádí tání ledovců, zvyšování hladiny oceánů, zatopení...

B. TITZL: To byl český učitel. František Bakule, jeho děti a zpěváčci

str. 11 | Vratislav Schreiber
Když autor knihy v roce 1975 nastoupil jako speciální pedagog do pražského Jedličkova ústavu pro postižené děti, dověděl se, že prvním ředitelem tu byl František Bakule. Rozhodl se, že jeho historii prostuduje. František Bakule (1877–1957) věnoval tělesně či duševně postiženým dětem...

Incest a genetické zatížení

str. 12 | Kateřina Hamanová, Vojtěch Hruban
Druhá část cyklu se zabývala příbuzenskými svazky druhého stupně (mezi bratrancem a sestřenicí) v izolovaných populacích, jako jsou náboženské a etnické komunity. Dověděli jsme se, které zdravotní problémy se v komunitách nejčastěji projevují, jak k nim tyto komunity přistupují a co...

Choroby srdca a politika

str. 15 | Emil Ginter
Extrémne vysoká úmrtnosť obyvateľov strednej a východnej Európy na choroby srdcovo-cievneho systému je hlavnou príčinou podstatne kratšej dĺžky života obyvateľov tejto časti kontinentu (pozri tiež Vesmír 72, 608, 1993/11, Vesmír 73, 392, 1994/7, Vesmír 73, 564, 1994/10, Vesmír 74, 511, ...

350 let po bitvě je každý generálem

str. 17 | Václav Matoušek
Psal se rok 1647. Schylovalo se ke konci třicetileté války. Vleklý celoevropský konflikt stál již mnoho lidských životů i mnoho peněz. A přesto se někteří lidé dosud nevzdávali vidiny konečného vítězství na bitevním poli. A tak na začátku června vtrhla pod vedením generála Wrangela...

Rubelit ve svatováclavské koruně

str. 18 | Petra Burdová, Jaroslav Hyršl, Jiří Kouřimský, Petra Neumanová
V listopadu 1998 byla zjištěna řada nových poznatků o svatováclavké koruně. Při gemologickém výzkumu (gema – drahý kámen) byl použit moderní mikroskop s fotografickým nástavcem, k identifikaci kamenů sloužily dichroskop, polariskop, spektroskop, termální tester a barevné filtry....

Anglický historik napravuje křivdu na Purkyňovi

str. 23 | Oldřich Vinař
Henry Harris napsal knihu The Birth of the Cell (Yale University Press) o historii objevu, že živé organizmy jsou tvořeny buňkami. Vyvrací běžně tradované názory, že objeviteli jsou Matthias Schleiden, Theodor Schwann a Rudolf Virchow. Podnět k objevu dali již dva Francouzi: Henri Milne-Edwards, který...

Směrovací číslo v bílkovině

str. 24 | Ivan Raška
V úterý 12. října ráno na mne v počítači čekal e-mail: „Asi už to víte. Ale přesto, šéf dostane Nobelovu cenu! Fantastické!“ Günter Blobel patří mezi špičkové vědce v molekulární buněčné biologii, navíc se v posledních letech věnuje problematice buněčného jádra....

Chemie v reálném čase

str. 26 | Pavel Jungwirth
Z vlastní zkušenosti mnohonásobného otce dobře vím, jak je těžké vyfotografovat právě narozené dítě. Vše se semele hrozně rychle, člověku se navíc třesou ruce a výsledkem jsou pak trochu rozmazané momentky potomků stáří několika desítek sekund. Letošní Nobelova cena za chemii byla...

Brouk příštího tisíciletí?

str. 27 | Ivan Hrdý
Dvě u nás běžné mandelinky Phratora vulgatissima a P. vitellinae mají podle entomologů z oddělení zemědělských věd v Long Ashtonu šanci stát se začátkem příštího tisíciletí škůdci číslo jedna. Výsadba rychle rostoucích dřevin produkujících biomasu je ve Velké Británii i jinde...

Miroslav Servít, vědec a pedagog

str. 27 | Josef Zahradníček
Letos 19. června byla v Kadani na bývalé Vyšší rolnické škole (dříve též Zemské rolnické škole) odhalena pamětní deska prvnímu poválečnému českému řediteli. Byl jím RNDr. Miroslav Servít, přírodovědec zabývající se morfologií a ekologií nižších rostlin (mechů, lišejníků, řas...

Konfrontace s nekonečnem

str. 28 | Jiří Hořejší, Jiří Hošek
Tisková zpráva Švédské královské akademie věd ze dne 12. 10. 1999 o udělení Nobelovy ceny za fyziku uvádí, že ji získali společně dva Holanďané, profesor Gerardus ’t Hooft (*1946) z Utrechtu a emeritní profesor Martinus J. G. Veltman (*1931) za „objasnění kvantové struktury...

Říp, bájná hora předků

str. 33 | Jaromír Ulrych
Ani by mne nenapadlo seznamovat veřejnost s vulkanologickým výzkumem, nebýt (loni v dubnu) „ufologického“ televizního pořadu o Řípu. Podle předpovědi citované v tomto programu začne Říp na Květnou neděli roku 2000 soptit. Draci švihající ohonem, záře, UFO, tajemné chodby a další...

Ostrovní hora Říp

str. 36 | Václav Cílek
V roce 1982 vyšla v pražské Panoramě již zmíněná kniha Karla Žebery „Říp, hora v jezeru“, bohatě a zajímavě ilustrovaná Jiřím Mikulou. Říp je zde představen jako obrovitá sopečná jehla podobná Mont Peleé, která se odráží v hladině třetihorního jezera. Jeden z obrázků...

Zapalte ho – ať hoří!

str. 37 | Jiří Sádlo
Říp je hora skrz naskrz mytická a posvátná. A to zcela objektivně. Totiž objektivní je ta tradice posvátnosti a to, že se s Řípem jako s mytickým místem zacházelo. Ať tomu počínání přilepíme nálepku jakou chceme (např. češství, iracionalita, vlast, víra, pověry), mnoho s tou...

Ledňáček říční Ptákem roku 2000

str. 43 | Stanislav Vaněk
Chybil by však každý, kdo by usoudil, že je to pták, který u nás věrně setrvává přes zimu. Ano i ne. Naši ledňáčci totiž od nás většinou odtahují s příchodem zimy až na břehy Středozemního moře, ale na jejich místa přitahují ledňáčci ze severu, takže jejich počet zůstává skoro...

JEFFREY MOUSSAIEFF MASSON, SUSAN McCARTHYOVÁ: Když sloni pláčou

str. 44 | Tomáš Grim
Ještě před přečtením obsahu nabádá titul knihy k napsání recenze typu „Když pláčou recenzenti“. Už design obálky uvádí čtenáře v pochybnost, zda je kniha opravdu „určena laikům i profesionálům“. Přesto se mi podařilo setkání s tímto textem přežít, a dokonce...

BOŽENA ZIMOVÁ: Dřevěnej chleba. Vzpomínkový román z pražského Podskalí

str. 45 | Pavla Loucká
Tento román není typickým románem a jeho autorka není typickou romanopiskyní. Tělem i duší je jednak Podskalačkou, jednak bohemistkou, přičemž obojí je pro „Dřevěnej chleba“ stejně závažné. Neznamená to, že by B. Zimová předtím nic nenapsala – její kratší prózy a dva...

Potreba syntézy prírodných a kultúrnych vied

str. 46 | Ladislav Kováč
1 7. Evolúcia vedy je súčasťou kultúrnej evolúcie Génová výbava, ktorá podmieňuje štyri výrazné druhové charakteristiky človeka: bojazlivosť, skupinovosť, hyperemocionalitu a mýtofíliu, vytvára cez ne výborné podmienky pre vznik, pretrvávanie a rozširovanie mémov, z ktorých sa...

Ministerstvo lásky

str. 49 | Jan Zrzavý
Dne 25. srpna 1999 zavedla vláda San Marina opatření, podle kterého ženy zaměstnané jako domácí personál, tedy služky, kuchařky a podobně, nesmějí být mladší padesáti let, protože už se několikrát stalo, že si mladé ženy vzaly své staré zaměstnavatele. „Máme pocit,“ pravil...

Mozaika

str. 50 | Ivo Budil
Mezinárodní kosmická stanice manévruje Větší planetka, která by se do Země trefila, by byla pro nás určitě nezměrnou pohromou. Obávat se však musíme i toho drobného kosmickéko kamení, meteoroidů, které mohou být smrtonosným nebezpečím, protože by mohly prorazit stěnu kosmické lodi....

Detektory a teroristé

str. 53 | Ivan Boháček
Fyzikům se podařilo zkonstruovat speciální detektor s nejméně stonásobně vyšší citlivostí, než mají ostatní analytické metody. Navíc jsou optimističtí v malování perspektiv. Věří, že se dokáží přiblížit limitní citlivosti: schopnosti zaregistrovat jedinou molekulu hledané látky...

Zelená neutrinům

str. 53 | Ivan Boháček
Po mnoha letech byl schválen projekt, při němž budou mionová neutrina vysílána z ženevského CERN pod Alpami až do 730 km vzdálených laboratoří Gran Sasso u Říma. Cílem projektu je pozitivní potvrzení neutronových oscilací, tj. že při průchodu hmotou skutečně z mionových neutrin vznikají...

Kolik by stála redukce skleníkových plynů?

str. 54 | Ivan Boháček
Kjótský protokol z roku 1997 zavazuje ke snížení emisí skleníkových plynů o 7 % pod úroveň emisí v roce 1990. Nemluví však už jen o oxidu uhličitém, ale o zaměnitelném koši skleníkových plynů (tj. místo CO2 lze snížit ekvivalentní množství jiného skleníkového plynu). Kromě...

Ve zkratce

str. 54 | Ivan Boháček
Nejvzácnější přirozený izotop na Zemi je tantal 180. Je to dáno tím, že nevzniká ani pomalým záchytem neutronu v nitru hvězd (s-procesem), ani rychlým záchytem neutronů (r-procesem). Světová zásoba tohoto izotopu je něco přes 7 miligramů. Phys. Rev. Lett. 83, 5242–5245, 1999 ...

Když má rostlina horečku

str. 55 | Zdeněk Šesták
Podobně jako lidé jsou i rostliny napadány viry a brání se proti nim. Rostliny tabáku vytvářejí v místech infekce kyselinu salicylovou, která řídí reakce proti viru tím, že vyvolá místní odumření tkáně (nekrózu). Napadený okrsek listového pletiva sice vezme za své, ale virus se už...

Existuje v mezihvězdném prostoru život?

str. 55 | Jiří Skala
Po různých úvahách, zda by život mohl existovat na planetách jiných hvězd, přichází nyní David J. Stevenson z Kalifornské techniky s originální, i když obtížně prověřitelnou tezí: Lze si představit, že v mezihvězdném prostoru existuje život, a to na planetách, které při vytváření...

Spánkový dluh jako stres

str. 55 | Vratislav Schreiber
V jedné renomované lékařské příručce se uvádí, že normální doba spánku u dospělých je 4–7 hodin. Každému je jasné, že ta dolní hranice je povážlivá a platí snad jen pro některé starce trpící nespavostí. Jak je tomu u mladých lidí, prozkoumali vědci z Chicagské univerzity....

Pachová lež tořičů

str. 55 | Stanislav Mihulka
Orchideje rodu Ophrys, tedy tořiče, jsou slavné díky svému triku, který používají na lákání opylovačů. Přírodovědci si již velmi dávno povšimli, že květy jednotlivých druhů tořičů svou barvou a tvarem nápadně připomínají různé druhy hmyzu. Tořiče se prostě „tváří“...

Jazyk podskalských vorařů

str. 56 | Pavla Loucká
U nás vstoupila voroplavba do historie kolem roku 950, kdy byla do Čech po vodě dopravována sůl ze Saska. Voraři byli odedávna při práci v neustálém styku, jejich bezpečnost vyžadovala dokonalou souhru, a proto si záhy vytvořili svůj osobitý jazyk. Od jara do podzimu jezdili rázem (slangový...

Nejstarší dinosaurus

str. 56 | Pavel Hošek
Evoluční původ současné madagaskarské fauny byl ještě donedávna velmi málo probádán. Systematičtěji se paleontologové věnovali pouze nejmladším obdobím posledních několika tisíc let (viz Vesmír 77, 615, 1998/11). Teprve v posledních letech intenzivně zkoumají také mnohem starší vrstvy na...

X chromozom a sexuálně antagonistické geny

str. 56 | Radka Storchová
Pohlavní chromozomy (X, Y) jsou v mnohém odlišné od ostatních chromozomů autozomů. Tato odlišnost se týká především chromozomu Y, který se šíří výhradně ze samce na samce – sám totiž způsobuje, že jeho nositel se samcem stane a nerekombinuje se svým párovým chromozomem X, takže...

Nejstarší pravé houby

str. 57 | Stanislav Mihulka
Skupina amerických a německých vědců odhalila zatím nejstarší fosilie askomycet – největší skupiny pravých hub. Objevili je při studiu paleobotanických preparátů ze 400 milionů let starých rohovců ve Skotsku. Pod epidermis na stoncích a oddencích starobylé suchozemské rostliny rodu...

Domácí násilí

str. 57 | Vratislav Schreiber
Špatná zpráva Z USA, dokonce z Bostonu: Každá čtvrtá žena, která vyhledá pomoc v úrazovém oddělení nemocnice nebo na pohotovosti, se stala obětí násilí ve svém domově; 37 % přijatých na těchto jednotkách bylo zraněno svými partnery; každá třetí z poraněných žen úraz utrpěla od...

Vesmír

str. 57
Hle! Na úpatí Řípu vidím muže, an, do pochvy uloživ kladivo, jímž byl z opuky vyklepával pozůstatky mořské zvířeny, podává pravici příchozímu, řediteli železných hutí, a, ukazuje na magnetickou střelku v ruce jeho, klade otázku: „Jaký výsledek?“ „Soudím, že čedič...

Terapie doby

str. 58 | Jiří Fiala
V roce 1986 zmizela z předsálí kulturního střediska Opatov v pražském Jižním Městě jedna z vystavených náčrtníkových kreseb Michaela Rittsteina. Kresby byly sice za sklem, ale trochu vyčuhovaly, a tak zřejmě nějaké dítě, které šlo se školou či školkou na nějaký...