Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 12 / 2004

Vyšlo 15. 12. 2004

Jinovatka v Přírodní rezervaci Polom

str. 662 | Vlastimil Peřina
Při kontrole Přírodní rezervace Polom v Chráněné krajinné oblasti Železné hory jsme se s kolegy setkali předloni začátkem prosince s velmi krásným a zajímavým typem jinovatky. Rezervace o rozloze 18 ha leží v nadmořských výškách 550–620 m a je tvořena starým jedlobukovým porostem s...

Skryté dilema robotiky

str. 663 | Ivan M. Havel
V jedné z dramaticky napjatých scén filmu „Já, robot“, který právě běží v kinech, mrkne titulní robot výmluvně okem, aby nenápadně naznačil, že řečené nemusí být bráno vážně. Toto mimické gesto neměl naprogramováno, sám je odkoukal od lidí a vůbec poprvé použil právě v...

Emanuel Rádl – třetí výročí

str. 665 | Ivan Hrdý
Poté, co vyšly články o E. Rádlovi – nedávno od Pavla Jerieho, předloni (Vesmír 81, 688, 2002/12) od Tomáše Hermanna – a dříve, než bude v příštím roce na chystané konferenci zevrubně probrán a zhodnocen Rádlův myšlenkový odkaz, považuji za účelné připomenout E. Rádla jako...

Otevřený dopis JUDr. Stanislavu Grossovi, předsedovi vlády České republiky

str. 666 | Pavel Kovář
Vážený pane předsedo vlády, obracím se na Vás v kontextu konkrétní kauzy – říčních úprav, zejména záměru budování dvou stupňů na Labi v Malém Březně a v Prostředním Žlebu. Jde o elementární respekt reprezentace Ministerstva průmyslu a obchodu, jednoho z nejdůležitějších...

Ad Přesnost starověkých astronomických měření

str. 666 | Lubor Mojdl
Soubor zajímavých článků je třeba pochválit nejen za čtivý obsah, ale i za záslužné vyvrácení přetrvávajících mýtů. Nicméně když odmítneme zásahy mimozemských civilizací a pochopíme principy vedoucí k dosažení mimořádně přesných astronomických veličin, musí nás fascinovat...

Zomierajú advokáti predčasne?

str. 667 | Gabriel Hocman
Je až neuveriteľné, medzi akými rôznymi skupinami údajov výskumníci hľadajú – a niekedy aj nachádzajú – súvislosti. Chceli napríklad vedieť, či americkí právnici žijú kratšie ako ostatná populácia, a ďalej, či súdni obhajcovia prežívajú dlhšie ako právnici, ktorí sa na...

K čemu jsou plastidům stromuly

str. 667 | Jaromír Kutík
Před několika lety bylo prokázáno, že plastidy, charakteristické organely rostlinných buněk, poměrně často tvoří nápadné, někdy i velmi dlouhé trubicovité výběžky – stromuly (viz Vesmír 80, 657, 2001/11). Je známo, že tyto útvary, obsahující plastidové stroma, mohou plastidy...

Být velký je výhodné, ale krátkozraké

str. 667 | Jiří Reif
Velké druhy šelem mají o poznání lehčí život než jejich méně vzrostlí příbuzní: přeperou je při mezidruhových střetech, nemusejí se obávat predátorů, mají efektivnější termoregulaci a mohou lovit větší (tedy i výživnější) kořist (viz také Vesmír 83, 487, 2004/9). Proto není...

Ptakoještěři jako součást jídelníčku spinosaurů

str. 667 | Jan Robovský
Dosud se přesně nevědělo, jaká byla potravní specializace spinosaurů (jedné ze skupin dinosaurů, čeleď Spinosauridae, rody např. Baryonyx, Spinosaurus). Podle protáhlých čelistí, tvaru zubních řad a krokodýlovitých zubů se paleontologové domnívali, že spinosauři žrali ryby. Tomu odpovídal i...

Zrození z kalusu

str. 668 | Pavla Loucká
Co vlastně znamená slovo kalus? Lat. callus je ztvrdlá kůže, mozol. Pro botanika nebo lesního inženýra je to hojivé parenchymatické pletivo, „mozol“, který si dřevina vytváří na poraněných místech nebo na srůstu podnože a roubu, lidově zával. Pro lékaře je to novotvořená vazivová...

Co způsobuje Alzheimerovu chorobu?

str. 668 | Zdeněk Berger
Alzheimerovu chorobu charakterizuje přítomnost amyloidních plaků vně buněk a inkluzí uvnitř buněk (viz Vesmír 78, 330, 1999/6). Zatímco přítomnost těchto dvou patologických znaků je známa asi 20 let, přímý vztah mezi nimi zůstával předmětem debaty. Fakt, že Alzheimerovu chorobu provází...

A přece se našla organela u bakterií

str. 668 | Lenka Doubravská
První bakteriální organela je na světě! Takzvaný acidokalciozom, který pravděpodobně skladuje energii a reguluje kyselost uvnitř buňky, má své protějšky u jednobuněčných eukaryont. Barvitelné volutinové granuly (polyfosfátová zrnka) nejsou sice žádnou novinkou, ale nikdo nepředpokládal, že...

Vrozená homosexualita beranů

str. 669 | Stanislav Mihulka
Přestože konzervativní kněží kážou co mohou, homosexualita je docela jistě záležitost biologie a genů, nikoliv zpustlého chování a zkaženého charakteru. A to nejen u lidí, ale i u ovcí. Charles E. Roselli a jeho kolegové z Oregon Health & Science University School of Medicine dokládají, že...

Proti tetanu – rajče, nebo špenát?

str. 669 | Oldřich Lapčík
Na tetanus umírá ve světě každý rok přes 300 000 lidí, z toho okolo 120 000 novorozeňat. Jsou země, kde tato choroba patří k nejzávažnějším příčinám novorozenecké úmrtnosti. Hromadné očkování (nejen proti tetanu) naráží v rozvojových zemích na značné překážky. Obvyklé vakcíny...

Opravdu si začala příroda

str. 670 | Ivan Boháček
Ve vztahu k výzkumu se vyskytují dva extrémní postoje: buď se člověk pyšní tím, v kterých ohledech přírodu překonal, anebo naopak straší, jaké nedozírné důsledky jeho (výzkumná) činnost může mít. Příroda ale není žádná chudinka, které by biotechnologové měli teprve ukázat, jak se...

VESMÍR. O čem psal před lety

str. 670
Následky kruté zimy r. 1892–3. na Českomoravské vysočině. Minulá zima byla z nejkrutějších toho století; spousty sněhu ležely čtvrt roku po celé naší krajině a třeskuté mrazy 20–30° R potrvají zajisté dlouho v paměti lidské. Zhoubné následky takové zimy nelze ještě ani dnes,...

Lží proti drogám?

str. 671 | Stanislav Mihulka
Euroatlantický svět včetně akademické obce je rozdělen v postoji vůči lehkým či rekreačním drogám. Zastánci represe, vedení úředníky, náboženskými fundamentalisty a částí lékařské odborné veřejnosti, se snaží milionům rekreačních uživatelů marihuany či extáze zabránit ve...

Budoucnost a využití bývalých vojenských prostorů

str. 671 | Radek Mikuláš
Bývalé vojenské prostory, opuštěné armádou po r. 1990, jsou z hlediska péče o přírodu a krajinu i z hlediska sociologického takřka stejně problematické, jako byly před 14 lety. V Čechách jde především o dvě území, Ralsko (též Mimoň) a Mladá (též Milovice). Dnes lze odhadnout, že...

Lidé z Flores

str. 672 | Vladimír Blažek
Do mapy důležitých paleoantropologických nálezů přibylo jméno východoindonéského ostrova Flores s jeskyní Liang Bua. Našlo se tam celkem šest jedinců. Jen u jednoho z nich – dospělé ženy LB1 – je zachována téměř celá kostra i celá lebka. Pozůstatky ostatních (samostatná dolní...

Význam kazuistiky v současné medicíně (onkologii)

str. 674 | Bohuslav Konopásek
Když otevřete naučný výkladový slovník (např. Masarykův slovník naučný, 1927), čtete pod heslem „kazuistika“ definici: … v lékařství postup vědecký, jímž se zaznamenává podrobně popis a vývoj nemoci, pitevní nález a jiné. Podobné dokumenty jsou cenným materiálem pro...

Padající vánoční stromy

str. 676 | Vladimír Gryc, Petr Horáček, Petr Koňas, Jan Tippner, Jiří Zejda
Nejsou dva stromy stejné Strom má složitou strukturu a obdivuhodnou schopnost reagovat na podmínky, v nichž roste. Přizpůsobuje se okolnostem, které příroda živému jedinci připravuje, a to se nutně musí projevit jak v zmiňované struktuře, tak ve vlastnostech dřeva. Nenajdete dva stromy, které by...

Obyčejný minerál s neobyčejnými vlastnostmi

str. 680 | Snejana Bakardjieva, Václav Štengl, Jan Šubrt
Křemík a kyslík patří mezi chemické prvky s nejčastějším výskytem v zemské kůře. Tvoří také slídu, která se v přírodě vyskytuje v mnoha chemických modifikacích. Známo je více než 30 slídových minerálů.1) Nejznámější a nejpoužívanější je světlý muskovit (obrázek 3, obrázek...

Půda je naším největším bohatstvím

str. 684 | Zdeněk Vašků
Půda je zvláštním přírodním zdrojem. Při řádném způsobu obhospodařování má v přírodních ekosystémech jak z hlediska zemědělství, tak z hlediska lesnictví vlastnosti trvale udržitelného přírodního zdroje. Jako složitý otevřený systém je však půda úzce spojena s okolním...

Poprask kolem člověka z Flores

str. 691 | redakce
Vesmír: V loňském září nalezla skupina badatelů z Indonésie a Austrálie nezkamenělé pozůstatky „dosud neznámého“ příslušníka rodu Homo (viz také článek Vladimíra Blažka na s. 672). Tento člověk byl popsán v Nature z 28. října 2004 1) jako nový druh Homo floresiensis sp. nov.,...

Globální oteplování a vymrznutí polních plodin

str. 692 | Petr Martinek, Ilja Tom Prášil, Pavla Prášilová
Globální oteplování je termín, který již dávno překročil hranice odborných diskusí a začal se používat běžně. K charakteristikám počasí v posledních desetiletích patří rekordně vysoké teploty vzduchu v povrchových vrstvách atmosféry, zvýšený výskyt teplých období a nadnormálních...

Po naší civilizaci zbudou stopy v genomech

str. 696 | Aleš Kovařík
Chromozomy každého vyššího organizmu se vyvíjely mnoho desítek milionů let a představují vyvážený harmonický celek, jenž zajišťuje vývoj a reprodukci organizmu. Ačkoliv na chromozomech najdeme složky, které podléhají poměrně rychlé evoluci, jako jsou mobilní sekvence DNA (Vesmír 79, 273, ...

Červená genově modifikovaným plodinám?

str. 700 | Vladimír Vondrejs
Vědci svými obavami předběhli veřejnost Brzy po odstartování genových modifikací, které otevřely cestu pro hloubkovou genetickou analýzu živočichů a rostlin na molekulární úrovni i pro řadu praktických aplikací mnohem dříve, než široká veřejnost plně zaznamenala, co nového se rodí,...

Chirální molekuly na površích

str. 703 | Martin Polčík
Podíváte-li se na svou tvář v zrcadle, uvidíte někoho, kdo je vám sice velmi podobný, ale jen podobný. Kdyby váš obraz vyšel ze světa za zrcadlem a postavil se vedle vás, zjistili byste řadu nesrovnalostí. Lidské tělo totiž není symetrické a každá asymetrie například v obličeji by u vašeho...

Slouží pivu ke cti jen vitaminy?

str. 704 | Stanislav Vaněk
Pivo ve své finální podobě není jen předmětem zájmu štamgastů osvěžoven, ale i objektem soustředěného bádání. Dosud v něm bylo nalezeno více než 2000 sloučenin, konečné číslo to však ještě není. Obecně se ví, že pivo obsahuje hlavně vitaminy skupiny B (Vesmír 79, 413, 2000/7):...

Chirální symetrie a mimozemšťané

str. 705 | Jiří Langer
V závěru článku Chirální molekuly na površích (s. 703) předkládá Martin Polčík hypotézu, že převaha aminokyselin L je důsledkem polarizace záření pocházejícího z vesmíru. Je pravda, že v citovaném článku a dalších pracích se uvádějí data svědčící o polarizaci záření, které...

Souhrnně a solidně o současné religiozitě

str. 708 | Ivan Odilo Štampach
I když u významných náboženských směrů, a tím i v celkovém souhrnu, pokračuje pokles počtu lidí, kteří se hlásí k nějakému vyznání, je už dnes jasné, že náboženství není odepsané. Spíše se individualizuje a mění svou podobu. Menší a relativně nové konfese se udržují nebo mírně...

Architektúra, obraz a oko

str. 710 | Monika Mitášová
Po celý rok sme sa na týchto stránkach zaoberali súčasnou českou architektúrou. Stavbami obývanými, navrhovanými i stavanými počas obývania, obývanými v procese výstavby: v stave zrodu. Do sveta architektonických skutočností a fikcií sme vstupovali prostredníctvom obrazov. Najmä obrazy...