Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 10 / 2004

Vyšlo 14. 10. 2004

Bolívijské překvapení

str. 542 | Tomáš Grim
O Jižní Americe se říká, že je ptačím kontinentem. Vzhledem k tomu, že naprostá většina „ptáčkařů“ vstoupivších na jihoamerický kontinent směřuje do Venezuely, Ekvádoru a Peru, je však poněkud překvapivé, že největší endemizmus na úrovni čeledí a nejreprezentativnější...

Od světa geometrického k světu digitálnímu

str. 543 | Jiří Fiala
Citované motto napsal Bolzano v době, kdy se matematika začala rozcházet – ke škodě pro obě strany – s filozofií. Říkává se, že do té doby bývali všichni velcí matematici současně i filozofy a všichni velcí filozofové se zabývali i problémy matematickými. Není to však formulace...

Univerzita na ploše 2000 hektarů

str. 545 | Jiří Hulcr
Dovolil jsem si poslat vám několik postřehů z Texas A&M University, kterou jsem na čas vyměnil za starou dobrou Biologickou fakultu a Entomologický ústav v Českých Budějovicích. První vjem je obrovskost té továrny na vzdělávání. Samotný kampus bez obytných zařízení zabírá víc než 2000...

Aktuálnosť, profesionalita a proporcionalita

str. 545 | Pavol Eliáš
Po návrate z 15. medzinárodnej biologickej olympiády (I.B.O.) v Brisbane som pri čítaní recenzie na Nový přehled biologie v júlovom čísle Vesmíru bol trochu zaskočený. Z dvoch dôvodov. Jednak preto, že som našim študentom pre prípravu na IBO pred i počas sústredení odporúčal práve tento...

Moje osobní zrání od paleolitu k neolitu

str. 545 | Radek Mikuláš
Můj děda koupil před padesáti lety půl hektaru půdy mezi záhumenky jedné z vesnic mezi Blaníkem a Posázavím. Z tohoto kraje pocházel, a když mu poměry 50. let znechutily práci v Praze, rozhodl se vrátit k rodinným kořenům. Zimy trávil v Praze a léta prací na svém pozemku. Nechal tam postavit...

K čemu vlastně v naší malé zemi potřebujeme vědu?

str. 546 | Václav Hořejší
Onehdá jsem se dostal do diskuse s instalatérem, který nám v bytě něco spravoval. Když zjistil, že jsem vědecký pracovník, poněkud se zachmuřil a prohodil cosi o „profesorech a inženýrech, kteří stejně nic nevynaleznou a nevydělají si ani sami na sebe“. Inu, něco na tom je. Co ve...
Diskuse: 1

Je libo zelené vepřové?

str. 547 | Zdeněk Šesták
Nebojte se, zelené je jen pod ultrafialovými paprsky. Vědcům z Ludvíkovy a Maxmiliánovy univerzity v Mnichově se podařilo pomocí modifikovaného lentivirového vektoru vnést gen pro zeleně fluoreskující protein (viz s. 585) z medúzy Aequorea victoria do pokusných prasat. Lentiviry patří ke komplexním...

Syntetické priony

str. 547 | Vratislav Schreiber
Nemoci působené infekčními proteiny (priony) lze rozdělit na sporadické (Creutzfeldtova-Jacobova nemoc je příčinou jednoho z milionu úmrtí i u nás), genetické (když je tendence tvořit smrtící priony vrozená) a epidemické, jako je přenos bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) jídlem –...

Daň múze?

str. 547 | Gabriel Hocman
Už niekoľko štúdií potvrdilo, že básnici umierajú skôr, ako autori iných žánrov. Vedci prehodnotili príčiny úmrtia 987 literárne činných mužov a žien pochádzajúcich zo štyroch rôznych kultúr: Američanov, Číňanov, Turkov a obyvateľov východnej Európy. Zistili, že spomedzi autorov...

Násilí sportovních fanoušků a alkohol

str. 547 | Ladislav Csémy, Karel Nešpor
Podle britských údajů souviselo v sezoně 2000–2001 s alkoholem 27 % všech zatčení na zápasech fotbalové ligy. Údaje z České republiky sice nejsou k dispozici, ale i zprávy z našeho tisku svědčí o tom, že měl alkohol na násilné kriminalitě fanoušků podstatný podíl. To samozřejmě...

Zub času

str. 548 | Pavla Loucká
Promyšlené systémy starých kalendářů svědčí o tom, jak brzy začal člověk sledovat neúprosné plynutí času (chronos) a zřejmě už tenkrát s ním porovnával svůj osobní čas, který mu byl vymezen. V jedné z anekdot o rádiu Jerevan klade posluchač otázku „Kdy budeme mít dost...

Objeveno embryo ptakoještěra

str. 548 | Jan Robovský
Spodnokřídové vrstvy z Číny (formace Yixian) staré zhruba 121 milionů let přestavují jedinečné naleziště výborně zachovalých fosilií (viz Vesmír 82, 633, 2003/11). Letos v červnu tam k řadě objevů přibyla fosilie embrya ptakoještěra ve skořápce. Čím je nález zajímavý? Zatímco...

Planetka Shannon

str. 548 | Ivan Boháček, Jiří Grygar
S potěšením jsem si v č. 8 přečetl medailon C. E. Shannona napsaný P. Vysokým. Čtenáře Vesmíru bude v této souvislosti jistě zajímat, že zásluhou známých lovců planetek Lenky Šarounové a Petera Kušniráka dostala planetka č. 18838 jméno Shannon. Objevena byla zmíněnými astronomy 18. 7. 1999...

Vegetariánske modlivky?

str. 549 | Pavol Prokop
Mnohé druhy predátorov sa občas živia aj vegetariánskou potravou, akú úlohu však zohráva toto správanie, nie je dostatočne objasnené. V laboratórnom experimente s modlivkou Tenodera aridifolia sinensis v USA (pôvodne zavlečenou z Číny) sa zistilo, že nymfy po vyliahnutí aktívne vyhľadávajú peľ...

Elektrina a bolesť?

str. 549 | Gabriel Hocman
Zo skúmania vplyvu elektromagnetického poľa (37 Hz, 80 mT) na pokusné myši vyplynuli isté náznaky, že jeho prítomnosť zvyšuje vnímanie bolesti. Ukázalo sa, že aj u ľudí, ktorých hlavy boli vystavené vplyvu takéhoto elektromagnetického poľa, sa prejavovalo zníženie prahu bolesti, teda stávali sa...

VESMÍR. O čem psal před lety

str. 550
Astronomie a názory o všemmíru před Koperníkem. […] V nejstarší době vidíme více národů vedle sebe vynikati, aniž se může říci, že druh od druha vypůjčil vědomostí svých. Domovem jejich jsou nížiny na březích dvojříčí Hoangho a Jantsekiangu, Indu a Gangesu, Tigridu a Eufratu, u...

Jak rychle mizí ptáci z pralesa?

str. 550 | Jiří Reif
Není pochyb o tom, že se dnes zmenšuje rozloha tropických deštných pralesů a existují i odhady, jak rychle proces odlesnění postupuje. Ovšem jakou ztrátu biodiverzity destrukce pralesa způsobuje, zůstává nejasné, protože se skoro nic neví o tom, jak rychle druhy ze zbylých fragmentů lesa mizí....

Selén a schizofrénia

str. 550 | Gabriel Hocman
Pri mnohých psychických ochoreniach zatiaľ nevieme objektívne určiť prítomnosť poruchy prostredníctvom nejakého jednoznačného biochemického ukazovateľa, ako napríklad pomocou cukru v krvi konštatovať diabetes. Diagnóza schizofrénie spočíva nateraz len na rozhodnutí psychiatra, ktorý posudzuje...

Nadsvětelné rychlosti v kosmologii

str. 551 | Petr Brodský, Jiří Š. Cieslar
Odpověď na tuto otázku je na první pohled velmi jednoduchá. Podle speciální teorie relativity, kterou dnes zná téměř každý čtenář scifi literatury, a dokonce i někteří maturanti na gymnáziích, je největší možnou rychlostí ve vesmíru rychlost světla ve vakuu, tj. přibližně 300 000...

Válka světů a mikrobů. Aztékové, Cortés a evropské infekce

str. 554 | Marie Lipoldová
V roce 1519 žilo v Mexiku 25 až 30 milionů lidí. O sto let později jich zbylo jen 1,6 až 2,5 milionu. Podobně rychle jako obyvatelé říše Aztéků vymírali Inkové v Peru a indiáni v celé Severní Americe. Počet původního amerického obyvatelstva poklesl ze 100 na 10 milionů. O to, co tuto...

Vetřelci o jedné noze

str. 558 | Vojen Ložek
V minulých číslech Vesmíru probíhal seriál o invazích a expanzích rostlin, tentokrát se však obrátíme k jedné živočišné skupině, o níž bychom nejméně předpokládali, že je schopna rychlého šíření, nebo dokonce invaze – pohybuje se totiž jen na jedné noze! Není třeba dále...

Dezinfekční opalovací krém hrochů

str. 561 | Jan Robovský
Řada z nás měla možnost vidět fotografie či filmové záběry hrochů s červeným sekretem na hlavě nebo na zádech. Vylučování červenooranžového sekretu kůží zoologové znají již delší dobu, avšak o jeho funkční a chemické podstatě se dosud spíše spekulovalo. Díky výzkumu japonských...

Přesnost starověkých astronomických měření

str. 562 | Bohumil Böhm, Vladimír Böhm, Jaroslav Klokočník, Hana Vymazalová
Nikdo nepochybuje o tom, že staří Mayové, Egypťané nebo Číňané byli schopni přesných astronomických pozorování, dovedli vytyčit směr důležitých staveb a měli k dispozici vyspělou matematiku. Podle některých spisovatelů-fantastů byla však přesnost staveb natolik fascinující, že to lidé...

Orientovanie stavieb v starovekom Egypte

str. 566 | Dušan Magdolen
Na území Egypta nachádzame pozostatky stavieb, ktoré vykazujú znaky veľmi presného orientovania, či už ide o svetové strany, alebo iné smery, v ktorých sa nachádzali dôležité stavby, významné body na horizonte, nebeskej klenbe a pod. Asi najznámejším symbolom presnosti orientácie sú pyramídy,...

Mayský kalendář

str. 568 | Bohumil Böhm, Vladimír Böhm
Během velmi dlouhého historického vývoje dospěli lidé v nejrůznějších kulturách do stavu, kdy začalo být dělení času a používání kalendáře naprosto nezbytné pro správný chod hospodářského, sociálního, náboženského i kulturního života (Vesmír 78, 396, 1999/7 a 78, 674, 1999/12)....
Diskuse: 2

Nová Kaledonie, „nejmenší světadíl“

str. 574 | Miloslav Jirků, David Modrý
Když v roce 1774 spatřil kapitán James Cook v jižní části Tichého oceánu neznámý ostrov, vzbudila v něm hornatá krajina s araukáriemi, z dálky poněkud připomínajícími borovice, vzpomínku na Skotsko, či – jak říkali Římané – Caledonii. Tak přišel ostrov Kanaka, a posléze i...

Dnešní mikroskopie v biomedicíně

str. 581 | Jan Bednár, Karel Koberna, Jan Malínský, Ivan Raška, David Staněk
V minulých stoletích se světelné mikroskopy v biologii používaly převážně pro pozorování a popis buněk či jejich výrazných struktur. Rozvoj fluorescenční mikroskopie umožnil lokalizovat v biologických systémech i jednotlivé makromolekuly. Izolace zeleně fluoreskujícího proteinu (GFP –...

Víc než pouhý mikroskop

str. 586 | Jaromír Plášek
První prakticky použitelný konfokální mikroskop – mikroskop s dvojitým řádkováním, který vznikl s přispěním českých vědců M. Petráně a M. Hadravského koncem šedesátých let minulého století – byl založen na principu rotujícího Nipkowova kotouče se spirálou dírek. 2) ...

Veřejný anonym

str. 589 | Petr Vopěnka
Mohlo by se jevit jako nepatřičné, když dnes, v době nedávno nabyté a stále ještě hýčkané svobody, budu hovořit o hrozbě totality, která nad námi visí. Nejde ovšem o tu totalitu, kterou tak dobře známe a uměli bychom se jí asi již mnohem důrazněji vzpírat, ale o totalitu duchovní, řízenou...

Co se stalo s českou biologií před 50 lety?

str. 593 | Pavel Jerie
Dvojité výročí Emanuela Rádla (viz Vesmír 81, 688, 2002/12) je dobrou příležitostí k vzkříšení nebo alespoň oživení jeho myšlenkového odkazu, tak bohatého svou hloubkou i rozsahem: sahá od přírodních věd až po filozofii – ba za její hranice, a nepozbývá aktuálního náboje ani...

Jen bezmoc?

str. 594 | Michal Anděl
Prof. MUDr. Vladimír Wagner, mikrobiolog a imunolog, v nedávno vydaných vzpomínkách popisuje svůj pestrý, košatý a dlouhý život, především profesní. Život to skutečně dlouhý je, začal ještě za císařství v roce 1911, vedl přes středoškolská studia k studiu medicíny na Karlově univerzitě...

Příručka odbytá, a přece nejlepší svého druhu

str. 595 | Jiří Reif
Asi každý, kdo rád pozoruje ptáky, se při některé ze svých procházek do přírody domníval, že vidí nějaký vzácnější druh, který se k nám zatoulal odkudsi z odlehlého koutu Evropy, a možná z ještě větší dálky. Nicméně cesta od dojmu ke skutečně věrohodnému pozorování, které...

Dokument i román, monument i panoptikum

str. 596 | Ilja Hurník
Jako by mě astronom posadil před ohromný dalekohled namířený k Marsu. Spatřil jsem hory, kopce, balvany až po kamínky. Takto užaslý jsem četl knihu paní Jindry Jarošové. Ne že bych byl nepoučený o Velké Moravě, ale připadalo mi, jako bych ji dosud viděl jen kukátkem. Paní Jarošová nás vede...

Nová stavba na Snežke

str. 598 | Monika Mitášová
Okrem rozsiahlych obchodných, admi-nistratívnych a kultúrnych budov sú dnes pre združenie Hoffman Rajniš architekti (H.R.A.) charakteristické malé stavby rodinných domov a výrobní. V posledných dvoch rokoch pracuje H.R.A. na vývoji vlastného systému lešeňových domov. Martin Rajniš o tom hovorí:...