Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 4 / 2002

Vyšlo 04. 04. 2002

Jazyk Darwinovýma očima

str. 183 | Ivan M. Havel
Dnes bych rád začal tím, čím jsem v lednovém úvodníku skončil. Nemusíte to hledat, stačí si vzpomenout na tyto tři věty: „Jakmile byl již vynalezen jazyk, stal se předmětem vlastní, rychlé evoluce. Nebyla to již evoluce biologická, ale kulturní, a nikoliv evoluce jazyka, ale evoluce...

Homicida a lidská přirozenost

str. 184 | Dalibor Bílek
Donedávna jsem si myslel, že vražda je selháním mezilidských vztahů způsobeným nepřebernými vnějšími okolnostmi (a jejich kombinacemi) a pochopitelně vlastnostmi jednotlivců a jejich vztahy (odborník ví, čím vším ještě). Že o jediné lze napsat stovky stran, zjistil už Dostojevský....

Měření cantallockého trojúhelníku

str. 184 | Milan Holub
V rámečku na s. 95 je uveden výpočet hmotnosti svrchní (5 až 20 cm mocné) vrstvy kamenité či oblázkové pouště na planině Nazca. Výpočet má některé profesní nedostatky: Například již řadu let je vhodnější používat termín objemová hmotnost (viz jednotky SI) místo uvedené hustoty....

Ad Určení otcovství bez vzorku z otcova těla

str. 184 | Jiří Sekerák
Je nepochybné, že nejzajímavější události se odehrávají na rozhraních. Problémem zůstává, kudy tato rozhraní vedou. V článku je zmíněno, že Mendelovy zákony předběhly dobu kombinováním dvou vzdálených oborů – šlechtitelství a statistiky (Vesmír 81, 69, 2002/2). Ústředním bodem...

Představujeme časopis Životné prostredie (Revue pre teoriu a tvorbu životného prostredia)

str. 186 | Ivan Boháček
Časopis vznikl již roku 1967, vychází šestkrát ročně a vydává jej Ústav krajinnej ekológie SAV. Šesté číslo roku 2001 je věnované téměř celé tématu environmentálních fetišů a pověr. M. J. Lisický s J. Boháčem, kteří monotematickou část čísla připravili, říkají v úvodníku:...

K pojmu trvalo udržateľný rozvoj

str. 186 | Robert Špaček
Napĺňa ma beznádejou, keď počúvam kolegov ekológov opakovane používať termín trvalo udržateľný rozvoj. V inom ako zrejme len ekologickom kontexte si od tohto slovného spojenia odvykáme (ak neberiem do úvahy politikov a nedôsledných žurnalistov). Keby sme chceli byť puristi, muselo by nám byť...

Vesmír - O čem psal před lety

str. 186
Krt vaknatý (Notoryctes typhlops). […] Stirling podnikl namáhavou cestu do oněch step, by seznal způsob žití podivného tvora ve vlasti jeho. I podařilo se mu získati čtyři samce a dvě samičky krta, jež také šťastně dopravil k zátoce Adelaidské. Stirling k tomuto lovu upotřebil...

Divočina jako kulturní objekt

str. 187 | Igor Míchal
Původně byla slovem divočina nazývána nekultivovaná neobydlená oblast (poušť, tundra, tajga…), ale ve středoevropských podmínkách jím označujeme přírodní rezervace vyhrazené spontánnímu vývoji. Vztah člověka k divočině se postupem času měnil, byť dodnes je ambivalentní –...

Motolice proti cukrovce?

str. 188 | Václav Hořejší
Základním dogmatem dnešní imunologie je, že o výsledku imunitní reakce proti určitému patogenu rozhoduje poměr mezi uplatněním dvou antagonistických mechanizmů. Při prvním z nich hrají podstatnou roli TH1-lymfocyty, jejich produkt interferon γ, aktivované makrofágy a zčásti i cytotoxické...

Mikroevoluce ptačí migrace

str. 189 | Peter Adamík
Snad každý má vžitou představu rozdělovat ptáky na stěhovavé a nestěhovavé, tj. na ty, kteří se v pozdním létě a počátkem podzimu vytratí, a ty, kteří si zvyknou přečkat zimu v zahradách. Ovšem situace je (jako vždy a všude) trochu složitější. Všeobecně lze ptáky rozdělit na...

O záhadné nemoci kmene Čamakoko a Indiánu Čerwuišovi

str. 190 | Josef Chalupský
Když se v roce 1908 plavil známý český cestovatel Alberto Vojtěch Frič (1882–1944) proti toku řeky Paraguay, aby se setkal s příslušníky indiánského kmene Čamakoko, zjistil, že kdysi statní a zdraví příslušníci tohoto kmene jsou postiženi jakousi záhadnou nemocí. Trpěli krvácením...

Případ jedenadvacáté aminokyseliny

str. 193 | Jan Kvíčala, Oldřich Lapčík
Selen patří mezi životně důležité stopové prvky. 1) Člověk ho potřebuje několik desítek mikrogramů denně a při dlouhodobém nedostatku je vystaven riziku řady závažných zdravotních poruch – od ischemické choroby srdeční, aterosklerózy, anemie, poruch imunitního systému,...

Podivuhodní savci Austrálie

str. 196 | Zdeněk Veselovský
Všichni drobní draví vačnatci – a žije jich v Austrálii více druhů – mají charakteristický chrup. Skládá se ze 4 párů horních a 3 párů dolních, jehlovitě ostrých řezáků, nápadně vyvinutých horních i dolních špičáků, 2–3 párů horních a dolních třenových zubů...

MILOSLAV NEVRLÝ: Nejkrásnější sbírka. Krajiny České a Slovenské republiky

str. 203 | Vojen Ložek
Hluboké změny, které postihly přírodu během posledního půlstoletí, se staly jedním z vážných problémů. Ničení přírodních hodnot či rušivé zásahy do tváře krajiny nepostihují jen přírodu, ale i lidskou společnost. Vzrůstá počet obyvatel, vzrůstají nároky na přírodní zdroje,...

O irelevanci sociobiologie

str. 204 | Martin Kanovský
V populárně-vědeckém diskurzu (k jehož kultivaci časopis Vesmír významně přispívá) začíná pozvolna vznikat dojem, že se pozice Jana Zrzavého (a styl uvažování, jenž může být nazván sociobiologie) stává alternativou, nebo dokonce substitucí sociálních věd. Vypadá to, že sociální...

Homicida a genocida: pokus o vysvětlení 1.

str. 207 | Jan Zrzavý
Oba články jsem psal puzen potřebou nabourat mýty, že zvířátka jsou hodná, Indiáni jsou hodní, jenom civilizovaní lidé jsou zlí; že budeme-li na sebe co nejhodnější, bude na světě dobře; a že kdo není hodný, je nemocný člověk. Záměrem obou článků bylo i rozběsnit určitý druh...

Florus Ignác Stašek

str. 208 | Pavel Scheufler
Technika daguerrotypie byla pojmenována po svém vynálezci, jímž se stal (díky spolupráci s vynálezcem heliografie Josephem Nicéphorem Niépcem) francouzský malíř, fyzik a provozovatel pařížské Dioramy Jean Jacquese Louis Mandé Daguerre. Touto technikou lze získat snímky bez možnosti přímého...

Srovnávací genomika

str. 209 | Pavel Hulva
Projekt sekvencování lidského genomu i genomů jiných druhů s sebou přináší problém, kdo se postará o to, aby obrovské množství získaného materiálu bylo interpretováno. Proto bude třeba založit „srovnávací genomiku“. (Vzpomeňme si, jak velký význam měla srovnávací biologie...

Psychologie proniká do ekonomie

str. 212 | Michal Skořepa
Hlavní proud ekonomického myšlení se o styčné plochy ekonomie s psychologií a o psychologické aspekty ekonomických modelů či teorií po většinu 20. století téměř nezajímal. Svůj podíl na tomto nezájmu má pozdní rozvoj psychologie jako vědecké disciplíny, ale hlavní příčinou byla podle...

Svahové pohyby na Machu Picchu

str. 215 | Vít Vilímek, Jiří Zvelebil
Machu Picchu, horské město Inků, ční ze hřbetu And vysoko nad kaňonem řeky Urubamby. Pro svět bylo objeveno až r. 1911, a později archeologové zjistili, že nebylo městem jediným. Obdobná sídla byla objevena a odkryta i na dalších místech. Obklopovaly je satelitní systémy zemědělských teras,...

Victoria na plavbě kolem světa

str. 223 | Ivan Orel
Z Kapverdských ostrovů na karibský ostrov Martinik je to 2100 námořních mil (4000 km) příjemné pasátové plavby Atlantským oceánem. Plachet se nemusíme celé dny ani dotknout, pasát je vítr stálého směru a stálé intenzity, práce s takeláží je skutečně velmi málo. Oceán není jen...

Bábel

str. 225 | Einar Haugen
Kniha Genesis obsahuje poutavé vyprávění o babylonské věži, v němž se vysvětluje vznik jazykové rozrůzněnosti. Verze krále Jakuba říká:...

Křesťanství a Evropa

str. 227 | Jan Sokol
Evropa je ve světovém měřítku velice zvláštní a jedinečný útvar. Není to a nikdy nebyla ani jednotná říše (jak si to představoval třeba Hitler), ale ani pouhé zájmové a smluvní seskupení států. Má něco společného, co nezávisí jen na okamžité politické a mocenské situaci - a co...

Letopočty, letokruhy, hieroglyfy, grify

str. 228 | Irena Gerová
Děkovačka herců končí, diváci dotleskali. Mráz ještě v těle, slzy setřeny, ano, jistě, jsem jednou z postav, kterou napsal Anton Pavlovič Čechov. Chvíle ztotožnění, obdivu k hereckým výkonům, k nápadům režiséra, scénografa, autora hudby... Představení končí, lidé vstávají,...

Kokcidie rodu Sarcocystis z afrických zmijí a Leoš Janáček

str. 229 | Břetislav Koudela
Prvoci rodu Sarcocystis jsou zástupci početné skupiny jednobuněčných parazitů žijících v nitru zvířecích i lidských buněk. Jejich životní cyklus zahrnuje dva hostitele a k úspěšnému završení vývoje je potřeba, aby jeden hostitel pozřel druhého. Africké zmije jsou definitivními...

Paul Thagart: Úvod do kognitivní vědy

str. 230 | Juraj Hvorecký
Keďže v česko-slovenskom prostredí doteraz chýbal zasvätený pohžad na jednu z dozaista najzaujímavejších disciplín súčasnej vedy, vydanie Thagardovej práce treba privítať. Je iste chvályhodné, že sa začína zapĺňať obrovská medzera, ku ktorej sa naši psychológovia, lingvisti, informatici...

Jan Zavřel a kol.: Pražský vrch Petřín

str. 231 | Václav Cílek
Je to sympatický nápad - sehnat dohromady 31 autorů a donutit je, aby v 37 kapitolách popsali přírodní a historické poměry jednoho kopce nad Prahou, tedy jeho ptačí i savčí faunu, flóru (včetně hub), archeologické nálezy i historii Strahovského kláštera. Při tomto počtu přispěvatelů je...

Mozaika - Věda na stránkách únorovéhö tisku

str. 233 | Ivo Budil
Jak zaútočit na asteroid Čas od času do naší planety vrazí cizí nebeské těleso (jádro komety nebo planetka), a pak může mít pozemský život namále. Astronomové zkoumají, které vesmírné střely o průměru větším než jeden kilometr přicházejí v úvahu – do konce tohoto desetiletí...

Izoflavonoid s aktivitou jako Viagra

str. 236 | Oldřich Lapčík
Rostliny rodu Eriosema nazývají jihoafričtí Zuluové uBangalala. Většinu druhů rostlin uBangalala používají pro zmírňování nebo léčení impotence. Keříček Eriosema kraussianum obvykle nepřesahuje 15 centimetrů, ale má rozsáhlý a dobře vyvinutý kořenový systém. Roste na pastvinách, kvete...

Jedovaté plyny léčí

str. 236 | Vratislav Schreiber
Před pár lety se přišlo na to, že oxid dusnatý není jen znečištěninou ovzduší vznikající při blescích a při hoření fosilních paliv, ale i působkem tělu vlastním. Nejpopulárnějším produktem tohoto výzkumu je sildenafil (Viagra). Také další toxický plyn, oxid uhelnatý, nejen způsobuje...

Chatařem bez chaty

str. 236 | Pavla Loucká
Domácí prameny zmiňují trempské chaty v Posázaví, horské chaty v Krkonoších, lovecké chaty v polesích navštěvovaných dolarovými cizinci, rekreační chaty ROH po celém Československu, a především soukromé chaty víkendové, do nichž obyvatel malých velkoměst – ověnčen bizarními...

Svišťové, skřivani a Hromnice v Americe

str. 236 | George O. Krizek
V evropských zemích s katolickou tradicí se 2. února slaví svátek Uvedení Páně do chrámu, lidově Hromnice. Připomíná se, že Maria a Josef přinesli malého Ježíše do chrámu, aby za něj obětovali dar, a stařec Simeon jej nazval „světlem k osvícení národů“. Proto se druhého února...

Regulace otcovských genů v samičích embryích

str. 237 | Stanislav Mihulka
Savčí embryo musí záhy po svém vzniku zjistit, zda bude samcem či samicí, a dál se už vyvíjet příslušným směrem. Pohlaví je u savců určeno pohlavními chromozomy kombinací XX pro samice a XY pro samce. Každá samice má tedy jeden chromozom X od matky a jeden od otce. Nyní se ukazuje, že pro...

Jak se tělo brání při mozkové mrtvici

str. 237 | Vratislav Schreiber
Jestliže se při ateroskleróze ucpe nebo poškodí céva v mozku, vyvolá to v postižené části nekrózu z nedostatku kyslíku ischemické poškození. Při pokusech těla o nápravu škody se aktivizuje řada látek (např. cévní růstový faktor z výstelky cév), které se snaží škodu napravit....

Ředitel, který se k ničemu nehodí

str. 237 | Pavla Loucká
Přívlastek je rozvíjející větný člen, jenž závisí na substantivu v kterékoli větné platnosti a blíže určuje (vymezuje) jeho význam. Tvoří s ním skladebnou dvojici. Například v dvojici modrý inkoust bude slovo modrý přívlastkem závisejícím na substantivu inkoust bez ohledu na to, zda je...

Jazyk a obraz

str. 238 | Jiří Fiala
Běžně se hovořívá o jazyku výtvarného umění, o tom, že dílo vyjadřuje nějakou myšlenku, představu, pocit, že je odpovědí na nějakou otázku či problém. Je to oprávněné, nebo je to jen nějaká manýra vyjadřování, která stejně skončí tím, že onu myšlenku nelze vyjádřit jinak než...

Vesmír. O čem psal před lety

str. 238
Klokani v Austrálii. Již od roku 1864 australští majitelé ovcí obávali se o svá stáda pro veliké množení se v koloniích. Neobyčejný počet zvířat těch jest obtížným břemenem na pastvinách, jež pro ovce jsou nezbytny, a proto činili někteří z energických osadníků společně nutná...