Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 1 / 2004

Vyšlo 19. 01. 2004

Toulcové aloe

str. 2 | Libor Kunte
Není příliš mnoho tak výrazných zástupců rodu, jakým je představované Aloe dichotoma L. Vyskytuje se v severozápadní části Jihoafrické republiky, ale větší část areálu rozšíření se nachází v Namibii. Obvykle dorůstá výšky 4,5–6 m, ale podle zveřejněných údajů dosahují...

Umění architektů

str. 3 | Ivan M. Havel
Slyším-li malíře, hudebníka, spisovatele či literárního teoretika, jak se chlubí, že pravidelně čte Vesmír, potěší mě to víc, než když vidím Vesmír v rukou přírodovědce; pro toho by to totiž mělo být takříkajíc profesionální samozřejmostí. Vzdělanec, který se nezajímá o věci na...

Pestrobarevný Vesmír

str. 5 | Vlastimil Janků
Mám rád barvy, a protože od mládí rád maluji a fotografuji, nezbylo mi než se o nich také něco naučit. Proto nemohu souhlasit s některými tvrzeními pana Havla, třeba že se barva červená a žlutá doplňují, zatímco červená a zelená nikoliv. Jednoduchým základem pro pochopení barevných...

Věda v skrytu laboratoří a v novinářských titulcích

str. 5 | redakce
Na text úvodníku prof. Anděla v říjnovém čísle Vesmíru přišlo více reakcí. Přetiskujeme dvě z nich. Diskuse mezi prof. Evou Sykovou a prof. M. Andělem se odchýlila od tématu úvodníku a od standardů redakce, proto ji neuvádíme. K tématu se vrátíme obecněji pojatým textem. Prozatím...

Etika popularizace vědeckých výsledků

str. 5 | Václav Hořejší
Michal Anděl ve svém úvodníku otevřel závažný problém etiky prezentace výsledků vědecké práce (a zvláště v biomedicíně) laické veřejnosti. Bohužel se stále častěji setkáváme s tím, že někteří čeští vědci a vědkyně lehkomyslně ohlašují v denním tisku své objevy léků proti...

Pohled z druhé strany

str. 5 | Topí Pigula
Úvodem bych rád pochválil novou grafiku Vesmíru i jeho současné zpracování. Přijde mi „jednodušší“, tedy poučenému laikovi přístupnější. […] Vypadá to, jako by vědecká témata v médiích měla své stálé místo: věnuje se jim několik časopisů, deník má pravidelnou...

O čem psal Vesmír před lety

str. 6
O šíření se některých cizích rostlin. Zajímavo je stopovati některé rostliny zdomácnělé na jejich výbojném postupu. […] Tak zpozoroval jsem na př. u heřmánku cizího (Matricaria discoidea), že postupuje u Prahy od východu na západ. V letech tuším šedesátých objevil se u Záběhlic...

Enzymy pomáhají v léčbě infekcí

str. 7 | Lukáš Falteisek
Bakteriálních kmenů rezistentních na antibiotika přibývá, a proto je třeba hledat neustále nové způsoby léčby infekčních nemocí. Jeden z přístupů využívá skutečnost, že jsou buňky bakterií a různých patogenních hub obklopeny nejen tenoučkou fosfolipidovou membránou, ale také pevnou...

Geneticky modifikované kvasinky produkují lidské bílkoviny

str. 7 | Veronika Holá
Vyrobit pomocí geneticky modifikovaných bakterií či savčích buněk jednoduchou bílkovinu je celkem prosté, vyrobit některé z lidských bílkovin je však mnohem složitější. Na lidské bílkoviny jsou totiž procesem zvaným glykosylace navázány specifické skupiny sacharidových molekul. Tyto cukry...

Kočky, které nestojí za ochranu

str. 7 | Ivo Budil
Mike Daniels z Oxfordské univerzity a Laurie Corbett z australského Darwinu nabourávají některé tradiční názory ochránců přírody. Oficiální ochrana divokých koček ve Skotsku je podle nich omylem. Zdomácnělá kočka se objevila v Británii před 2000 let a od té doby se kříží se svými divokými...

Kámen úrazu zvaný transgresiv

str. 8 | Pavla Loucká
„Po cestě kráčel šedivý osel, žvýkaje bodlák takto sobě děl…“ Transgresiv neboli přechodník umožňuje oslovi, aby sám sobě něco děl, aniž přestane žvýkat; poskytuje mu přechod mezi dvěma ději. Jak jednoduché a zároveň úsporné! Proč nám tedy autoři stručných...

Proč se učit počítat vejce?

str. 8 | David Hořák
Snášením vajec do hnízd jiných ptáků se proslavily zejména kukačky. Málokdo však ví, že hnízdní parazitizmus je běžným jevem i mezi jedinci téhož druhu. Výchovou cizích potomků rodiče většinou nic nezískají, ba naopak ztratí spoustu času, energie a mohou ohrozit i vlastní mláďata....

Lasery pomáhají slepcům

str. 8 | Jaroslav Šesták
Zjistit včas překážky vyskytující se v různých výškách umožňuje zdokonalená slepecká hůl LaserCane. Její vývoj trval pensylvánskému vynálezci čtvrt století (zpočátku se snažil využít infračervené paprsky). V horní části hole jsou upevněny tři diodové lasery, které střídavě v...

Vyplatí se ptákům stěhování i v 21. století?

str. 9 | Jiří Reif
Dopadem klimatických vlivů na složení ptačích společenstev se zabývaly německé ornitoložky. Nejprve zjistily, jak vypadá složení ptačích společenstev v různých místech Evropy. Ukázalo se, že směrem na sever (s klesající průměrnou teplotou nejstudenějšího měsíce v roce) stoupá podíl i...

Mohou být dvě infekce najednou lepší než jedna?

str. 9 | Ladislav Machala
Mohou, ale jen někdy. Nákazy více patogeny najednou nebývají naštěstí příliš časté, většinou ale znamenají mnohem horší průběh onemocnění. Například infekce virem středoevropské klíšťové meningitidy a zároveň původcem lymské borreliózy (oběma je možno se nakazit při vycházce v...

Nový druh hladomoru: kombinace aidsu a nedostatku potravy v Africe

str. 9 | Vratislav Schreiber
Sucho a dezorganizace spolu s korupcí dnes v Jižní Africe způsobují kritický nedostatek potravin. Kromě extrémní chudoby přispívá k hladomoru i aids. V rodinách s nemocnými aidsem nebo zemřelými na aids je situace ještě mnohem horší, než bývala při hladomorech dříve. Výrazně vzrostlo...

Digitální nesmysl

str. 10 | Jan Sokol
Už v podtitulu článku autoři G. Bell a J. Gray, oba od firmy Microsoft, podezřele přehánějí. Inzerují totiž „program, který interaguje s budoucími generacemi“. To přehánění by možná ani nestálo za řeč, kdyby tolik nepřipomínalo nedávnou „informační bublinu“, která...
Diskuse: 1

Očkování proti nikotinu

str. 11 | Eva Králíková
Za drogovou závislost na tabáku je odpovědný nikotin – silně návyková droga. Na nikotinu je závislá většina kuřáků. Po cigaretě sahají jak pro navození příjemného pocitu, tak kvůli úlevě od nikotinového abstinenčního syndromu. S druhým důvodem se lze vypořádat pasivní či aktivní...

Mohou být základní fyzikální konstanty proměnlivé?

str. 13 | Jiří Jersák
V předchozím článku (Vesmír 82, 671, 2003/12) popisuje John Webb pozorování, která naznačují, že jedna z nejdůležitějších konstant dnešní fyziky, konstanta jemné struktury, závisí na stáří vesmíru. Co jsou základní konstanty fyziky Teoretická fyzika se při formulování zákonů...

„Oslazené“ arterie zůstávají déle průchodné

str. 15 | Ladislav Staroba
Jedním z nejčastějších operativních zákroků, který podstupují ročně více než 2 miliony lidí na světě, je zprůchodnění ucpaných arterií (angioplastika). Tento zákrok může poškodit výstelku arterií a vést opět ke krevním sraženinám a novému ucpání. Jedním ze způsobů jak tomu...

Onkoklipy

str. 16 | Rostislav Vyzula, Jan Žaloudík
Byli jsme osloveni, abychom uvedli nepříliš květnatá odborná pojednání o problematice zhoubných nádorů. V současném světě, který má v oblibě jednoduché pravdy a mediálně srozumitelné slogany, však nemůžeme problematiku komentovat jinak než v jakýchsi klipech, tolik populárních mezi...

Pobyt a odchod Izraelců z Egypta

str. 19 | Břetislav Vachala
Když po vládě trvající 67 let zemřel r. 1212 př. n. l. nejslavnější egyptský panovník Ramesse II., stal se dědicem faraonského trůnu jeho 13. syn Baenre Merenptah a panoval až do r. 1202 př. n. l. Svému synovi zanechal Ramesse mocnou a prosperující říši, jež neměla vážného soupeře, a tak...

Operace vlastního apendixu v Antarktidě

str. 25 | Vladislav Rogozov
Psal se duben roku 1961. V Evropě se schylovalo k jaru, v Antarktidě nastávala polární noc. Blížily se měsíce tmy, sněhových bouří a teplot klesajících pod –70 °C. Členové Šesté sovětské antarktické expedice věděli, že v zimě budou odkázáni jen sami na sebe. Loď, jejich jediné...

Velký příšerný močál

str. 29 | George O. Krizek
Snad nejpřiléhavěji lze slovo „swamp“ přeložit jako „ve vodě stojící les“ či „močál se stromy“. Velký příšerný močál (Great Dismal Swamp) se nachází na pomezí Virginie a Severní Karolíny, asi 30 km západně od severoamerického pobřeží Atlantiku. Dnešní...

Zavlečené rostliny

str. 35 | Petr Pyšek, Jiří Sádlo
Rostlinné invaze nejsou žádným „výdobytkem“ moderní vědy. V roce 1833 zakotvila loď Beagle v Bahia Blanca na pobřeží Argentiny a Charles Darwin se rozhodl, že oblast ležící odtud na sever, směrem k Buenos Aires, prozkoumá koňmo. Rozhodně nečekal, že tam jako zhoubné plevele najde dvě...

Virus HIV a jeho vstup do buňky

str. 41 | Jan Černý
O viru HIV bychom měli vědět úplně všechno – alespoň pokud vezmeme v úvahu množství prostředků a lidské práce investované do jeho zkoumání. Není to ale pravda – přestože jde o poměrně jednoduchý virus, neustále o něm získáváme překvapivé informace. Definitivně zodpovězena...

Počátky studia vakua

str. 42 | Josef Smolka
V uplynulých desetiletích jsme si připomínali řadu „čtyřstovkových výročí“ významných vědců: r. 1564 se narodil Galileo Galilei, r. 1571 Jan Kepler, r. 1592 Jan Amos Komenský, r. 1595 Jan Marek Marci, r. 1596 René Descartes. Loni 20. listopadu do řad čtyřsetletých jubilantů přibyl...

Alzheimerova choroba, staré a nové postupy léčení

str. 46 | Tomáš Cápal, Vladimír Vondrejs
Alzheimerova choroba je progresivní neurodegenerativní onemocnění, které zasahuje mozek a vede k postupnému vývoji dnes nejčastější formy demence (viz Vesmír 78, 307–309 a 330–331, 1999/6). V USA se očekává, že do r. 2050 vzroste počet postižených z dnešních 4 milionů asi na 14...

Charvátova otázka

str. 47 | Ladislav Kováč
Takto sa pýtal v roku 1972 pražský lekár a biológ Josef Charvát [1]. Otázka je dnes rovnako aktuálna, ako bola pred tridsiatimi rokmi. Netýka sa len biológie, ale vedy vôbec. Možno ju preto vyjadriť všeobecnejšie: „Čo je príčinou, že výkony československej vedy neboli a nie sú odmeňované...

Nová smlouva s přírodou

str. 50 | Anton Markoš
Redakce mě upozornila, že nemá ráda ufňukané nekrology o hodných pánech, co po celý život vodili babičky – často i proti jejich vůli – přes křižovatku. Neosobní katalogizující výčet životních příhod však není nekrologem, ale biografií. Budu tedy osobní, navzdory tomu, že jsem...

Zeptali jsme se doc. RNDr. Jitky Forstové, CSc., z Přírodovědecké fakulty UK v Praze

str. 52 | Jitka Forstová, Stanislav Vaněk
Vesmír: Doba, kdy studium biologie patřilo tak trochu k luxusu a neslo studentům – pošetilým nadšencům – jen omezené vyhlídky na obživu, již je minulostí. Možná je to dnes obráceně, a přesto vysoké školy biologického zaměření školí méně studentů, než je žádoucí. Co nového...

Na večeři se slovníkem

str. 53 | Michal Konštacký
„Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem,“ praví jedno přísloví, „ale na platu to stejně nepoznáš,“ dodávám já. Možná při jídle… Zatímco nakrmit Angličana či Američana ve mně je celkem jednoduché, Francouze nebo Itala dřímajícího v mém žaludku hned tak...

Chomout z plyše

str. 54 | Stanislav Komárek
Ve Vonnegutově knize „Mechanické piano“ (Pianola) je půvabná scéna, kdy „šejkovi z Bratpúru“, indickému náboženskému činovníku hostujícímu ve Spojených státech, předvádějí slavnostní pořadová cvičení americké armády. Šejk se ptá, jaká síla nutí tyto lidi k tak...

Proslovy ekonoma, který se nebojí moralizovat

str. 55 | Hana Librová
Od února 1997 do ledna 2003 stál v čele Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy profesor Lubomír Mlčoch. Vykonával funkci, která je formálně vzato úřednická. V životě je to jinak: Co udělá a řekne děkan, má u členů akademické obce váhu. Zvlášť oděje-li se do taláru, úboru...

Mendel a mandelinka

str. 57 | Pavol Eliáš
Zaujala ma nová kniha o zakladateľovi teórie dedičnosti z pera nanajvýš povolaného autora, ktorý bol v rokoch 1965–1991 vedúcim Mendeliana. Tento znalec diela Johanna Gregora Mendela (1822–1884) v nej zhrnul výsledky svojho celoživotného výskumu, takmer štyridsaťročnej vedeckej,...

Múzeum ako cesta medzi dunami

str. 58 | Monika Mitášová
Ľudia obývajú rôzne prostredia. Vnímajú ich geograficky, sociálne aj kultúrne. Hornatá severská krajina plná krovísk, úžin a priesmykov je v európskych básnických, maliarskych a architektonických dielach zobrazovaná ako krajina tajomná – romantická. Rovnomerne sa rozprestierajúce svahy,...