Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 12 / 2003

Vyšlo 08. 12. 2003

Záhada V 838 Monocerotis

str. 662 | Ivan Boháček
Bezvýrazná hvězda V 838 Monocerotis zaujala nejdříve astronomy, a posléze i astrofyziky. V lednu 2002 totiž její jasnost vzrostla více než desetitisíckrát a na krátkou dobu se stala nejjasnější hvězdou Mléčné dráhy. I když podobný vzrůst jasnosti není příliš častý, pro astronomy není...

O univerzalitě univerzálních zákonů

str. 663 | Ivan M. Havel
Otevřete si starý budík a uvidíte soustavu ozubených kol a koleček, větších, menších, rychlejších, pomalejších. Některá jsou na společném hřídélku, jiná do sebe zapadají svým ozubením – prvá se otáčejí spolu, druhá podle toho, jak se liší počtem zubů. Nyní si zkuste v duchu...

Labe mezi Střekovem a Hřenskem

str. 665 | Marian Páleník
Labe pod Střekovem je unikátním úkazem: Uprostřed ruchu civilizace se nachází úchvatný kus divočiny. Někde lidé platí, aby mohli z lodi letmo zahlédnout velryby. Na českém Labi pod Střekovem máme nejméně 49 zákonem chráněných druhů (a bezpočet dalších). Plavba po dolním Labi je...

Tadeáš Haenke

str. 665 | Zdeněk Churý
Náš rodák T. H. byl významným lékařem, botanikem, přírodovědcem a cestovatelem. V Americe objevil sekvoji vždyzelenou a viktorii královskou. Jejich vědecké názvy však nenesou jeho jméno: Sequoia sempervirens /D. Don./ Endl. a Victoria regia Lindl. Jiné to však bylo, když ještě botanizoval v...

SARS a kanalizace v činžácích v Hongkongu

str. 666 | Vratislav Schreiber
Podle nejnovějších epidemiologických analýz se epidemie SARS v Hongkongu rozšířila mezi obyvateli padesáti patrových činžáků nahlučených v tzv. „Moy Gardens“ (žádná zeleň tam není vidět) hlavně pro závady kanalizace. V jedné z technologicky nejvyspělejších částí světa je to...

Hořká čokoláda zvyšuje hladinu antioxidantů v krvi

str. 666 | Veronika Holá
Konzumace čokolády zvyšuje v krvi hladinu antioxidantů – látek, které snižují hladinu volných radikálů v krvi, a tím nás chrání zejména před onemocněním srdce a cév, ale i před některými typy zhoubných nádorů. Jestliže ale zároveň s čokoládou konzumujeme mléko, zmíněné...

Pozdrží se sondy k Jupiterovým měsícům?

str. 666 | Ivo Budil
NASA původně plánoval, aby byla r. 2008 v rámci projektu Prometheus vyslána sonda s jaderným zdrojem energie ke třem Jupiterovým měsícům (na obrázcích). Projekt měl stát tři miliardy dolarů. Hmotnost vypouštěné stanice 20 tun je velká i pro dvě nejsilnější americké nosné rakety, ale podle...

Lasery pomáhají i při restaurování obrazů

str. 666 | Zdeněk Šesták
O barevné paletě mnoha slavných umělců jsme mívali nesprávné představy, protože povrch jejich obrazů byl mnohokrát opravován dalším lakováním, které upevnilo na obraze prach a spalné produkty z hořících svíček či olejů. Platí to nejen o slavné Rembrandtově Noční hlídce, která s nocí...

Barevný svět zkamenělin

str. 667 | Ivo Budil
Šedavé zkameněliny prý v našich očích brzy ožijí barvami. Zní to neuvěřitelně, ale Andres Parker, optik z Oxfordské univerzity, tvrdí, že zjistí, jak barevný býval svět dávných ptáků, motýlů či ryb… Prý se mu to už podařilo u brouka, který žil na území dnešního Německa před...

Jihoafrické savany sužované suchem

str. 667 | Jiří Reif
Národní parky v afrických savanách slouží k ochraně mnoha druhů velkých kopytníků před pytláky a dalšími tlaky bující civilizace. Na jejich populace mají ovšem silný vliv i přírodní faktory, především dešťové srážky, jejichž množství je v čase rozděleno velmi nerovnoměrně. Drtivá...

VESMÍR. O čem psal před lety

str. 667
Zvláštního zajíce zastřelili letos střelci valtěřičtí (ok. Jilemnice). Jedna zadní noha byla ve druhé provléknuta. Byl to patrně týž zajíc, jenž jimi v loni již jednou byl zastřelen a za nohy na bidlo jako mrtvý zavěšen; když lovci odpočívali, obživl tehdy zajíc a utekl z bidla, marně byv...

Tři králové král, králík a králíček

str. 668 | Pavla Loucká
Řeč nebude o mudrcích z východu, ale o zvířatech různé velikosti. Přesto začneme lidmi. Všichni Slované, ale i jiní Evropané nazývali králem panovníka velké hodnosti (viz polské król, jihoslovanské kralj či maďarské király). Názor, že slovo král pochází ze jména Karla Velikého (Karl,...

Je náš život určen výživou matek a babiček v těhotenství?

str. 668 | Ivo Budil
Randy Jirtle z Lékařského centra Dukeovy univerzity v Durhamu v Severní Karolíně studoval vliv důležitých potravinových doplňků, např. kyseliny listové a vitaminu B12, v potravě březích myší. Ukázalo se, že jejich potomstvo mělo menší sklon k obezitě a k cukrovce než potomci myší, kterým...

Změny v přepracování sedimentů: důkaz kambrické evoluční exploze

str. 668 | Radek Mikuláš
Charakter změn bioty na hranici starohor a prvohor je předmětem ostrých diskusí. Jediným nesporným faktem je hojnost nálezů zkamenělých živočichů s pevnými schránkami počínaje bází kambria, popis a interpretace dalších okolností se ovšem diametrálně liší. Tak J. Zrzavý z pozice...

Ichtyosauři měli pestrý jídelníček

str. 669 | Ivo Budil
Ryboještěry ichtyosaury známe z triasu až křídy. Tito mořští plazi připomínali tvarem těla delfíny. Někteří paleontologové soudí, že ichtyosauři byli potravně úzce specializovaní – živili se výhradně hlavonožci belemnity. Dokonce se uvažovalo o tom, že příčinou jejich vyhynutí...

Vplyv samičích krídel na sexuálne správanie

str. 669 | Pavol Prokop
Samce svrčkov Gryllus bimaculatus používajú krídla na vydávanie zvukov, ktorými lákajú samičky alebo odstrašujú sokov. Samičky nie sú schopné vydávať podobné zvuky, lebo im na krídlach chýbajú potrebné štruktúry. Funkcia krídel samičiek je zatiaľ nejasná. Napríklad v prípade samičiek...

Česká replika Ötziho bot pro horolezce

str. 669 | Vratislav Schreiber
Profesor Petr Hlaváček z katedry pro technologii obuvi Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vytvořil repliku bot, které měl na nohou Ötzi, jehož zamrzlá mumie, 5000 let stará, byla nalezena v roce 1991 v Alpách. Boty mají podešve z medvědí kůže, svršek je z kůry a vycpávka ze sena. V roce 2001 tuto...

České farmaceutické muzeum

str. 669 | Pavel Drábek
Roku 1996 byla v bývalém hospitálu na státním zámku v Kuksu otevřena expozice „Kouzlo apatyky“ a během následujících pěti let se její výstavní plocha zdvojnásobila. Co tomu předcházelo? Lékárenské historické památky se u nás vystavovaly již od 19. století. Výstavní prostory...

Upozorňují sklípkánci na pravěké osídlení?

str. 670 | Milan Řezáč
Je to ale dřina, pomyslel jsem si při vykopávání sklípkánků u Hradska na Kokořínsku. V písčité půdě se, potvory, zavrtávají neuvěřitelně hluboko. Po chvíli práce se v tmavé půdě objevily střepy neglazované keramiky – další exponáty do mé sbírky pravěkých a raně středověkých...

Mění se zákony přírody?

str. 671 | John Webb
Přesná pozorování světla vzdálených kvazarů naznačují, že se konstanta jemné struktury mohla během historie vesmíru měnit. Pokud se to potvrdí, bude to mít nesmírný význam pro základy fyziky. Výraz „zákony přírody“ v nás vyvolává představu soustavy božích a neměnných...

Mikroskopie v restaurování

str. 676 | Snejana Bakardjieva, David Hradil, Janka Hradilová
Restaurování malířského díla se opírá o znalosti přírodních a materiálových věd jednak při určování pigmentů a pojiv autorské malby (viz též Vesmír 81, 383, 2002/7), jednak při posuzování stratigrafie barevných vrstev. Předmětem laboratorního zkoumání je většinou příčný řez...

Jantarová okna do minulosti

str. 682 | Jakub Prokop
Fosilní pryskyřice, zkamenělé rostlinné šťávy dávných stromů zachované v různých sedimentech, jsou souhrnně označovány jako jantar. 1) Výjimku tvoří pouze stratigraficky mladší, tj. kvartérní až recentní pryskyřice, pro které bývá užíván termín kopál (ze špaň. copal, převzatého...

Kůrovci miláčci evoluce

str. 692 | Jiří Hulcr
Ve světě nanicovatých broučků, pro běžného člověka zcela bezvýznamných, existuje jedna výjimka. Je to „kůrovec“, jehož jméno zná každý, kdo trochu čte noviny. Málokdo už ale o kůrovcích ví, jak rozmanité jsou jejich životní strategie. Od vzniku těchto „nosatců bez...

Opuštěné zaječí chodníčky

str. 697 | Miloš Anděra
Kam se zajícem? Zajíci (Lagomorpha) – dříve zajícovci nebo zcela původně dvojitozubci – představují bezpochyby jednu z nejzajímavějších skupin savců. Už jenom skutečnost, že po desítky let putují v zoologickém systému „z místa na místo“, je pozoruhodná (viz Vesmír 81,...

Můj život fyzika

str. 701 | Victor F. Weisskopf
Byl jsem rád, že mohu odjet z Evropy, kde v té době nebyla už žádná perspektiva. V Rochesteru tehdy byla menší příjemná univerzita, a taková je tu i dnes. V té době zde byla velmi dobrá katedra fyziky (a taková je rovněž i teď). Poměrně dobře zde byla zastoupena jaderná fyzika, měli tu...

Od lithia ke genomu

str. 704 | Oldřich Vinař
Ještě nedávno, když si lidé nemohli na něco vzpomenout, ťukali si na čelo se slovy „ta skleróza“. Když se dnes někdo špatně vyspí, nelíbí se mu, že prší, netěší se na odpolední schůzku s nepříjemným partnerem, nechutná mu ranní káva a leží mu v hlavě, že mu včera propiska...

BORIA SAX: Zvířata ve Třetí říši

str. 706 | Stanislav Komárek
Americký historik a lingvista Boria Sax se ve své knize, která v angličtině vyšla r. 2000, věnuje tématu, jež je zcela mimořádně zajímavé z mnoha hledisek. Na své si přijde zájemce o biologii, psychologii, novodobé dějiny i etiku a lze jen s radostí uvítat, že toto mimořádně bohaté...

Rudné a uranové hornictví České republiky

str. 707 | Václav Cílek
Na území ČR leží asi 900 rudných a uranových ložisek, většinou malých rozměrů, a celkem 1400 lokalit s nálezy zlata. V evropském měřítku hrály české země důležitou roli ve 13. století při těžbě stříbra, a pak zejména v 16. století při těžbě cínu. V letech 1400–1600 bylo...

JAROSLAV KREJČÍ: Postižitelné proudy dějin. Civilizace a sociální formace, struktury a procesy, kultura a politika, revoluce a renesance, náboženství, národy a státy

str. 708 | Jaroslav Blahoš
Jako lékař nemám hlubší historiografické znalosti. V tom však lze spatřovat i určitou výhodu, neboť mohu dílo J. Krejčího vnímat bez vyhraněných názorů společenskovědné odbornosti, tedy sine ira et studio. Jeho posouzení jsem se ujal ze dvou důvodů, niterně ovlivněných mou profesí. Prvním...

RADAN KVĚT: Duše krajiny. Staré stezky v proměnách věků

str. 709 | Pavla Loucká
Autor knihy, chemický inženýr, se začal zajímat o původ, vznik a rozmístění minerálních vod. To ho přivedlo k úvahám o zákonitostech poruchových systémů v zemské kůře, o vzniku i proměnách hydrogeografické sítě a o nejstarších stezkách, které nejspíš z větší části vedly říční...

Nebezpečnost umění

str. 710 | Jiří Fiala
Umění musí být nebezpečné, tak jako musí být nebezpečné myšlení. Komu či čemu nebezpečné? To je druhotná otázka, protože nebezpečnost, o níž hovořím, je důsledkem toho, že skutečné umění a myšlení musí být ne bezpečné. Jistě, toužíme po jistotě a bezpečí, jenže už pohádky...