Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 12 / 1995

Vyšlo 06. 12. 1995

Lidé dobří a špatní

str. 663 | Ivan M. Havel
Jak jsem si četl obtahy tohoto čísla, všiml jsem si, že na dvou různých místech a v různých kontextech jsou zde zmíněni dva zcela odlišní čeští vědci. Odlišní nikoliv vědním zaměřením – oba byli zoologové –, nýbrž životním osudem a hlavně lidskou povahou, která se do tohoto...

Prohlášení

str. 664
Česká republika se na prahu tisíciletí, ve světě high technology a stále rostoucí a ostřejší mezinárodní konkurence, může prosadit pouze vysokou vědeckotechnologickou úrovní, svým know-how, svými zkušenostmi a v neposlední řadě i šikovnýma rukama. Nepřipravenost naší země na třetí...

Z dopisu k anketě Vesmíru

str. 664 | Hynek Šantl
[...] Narodil jsem se r. 1917. Absolvoval jsem reálné gymnasium v Třeboni. S přírodou jižních Čech jsem srostl už od dětství, kdy tam příroda byla nedotčená a my děti jsme s ní byly v každodenním kontaktu. Když jsem jako student gymnasia přišel domů ze školy ve 13 hod., dostal jsem oběd, a...

Můžeme slyšet tvar bubnu?

str. 665 | Jiří Fiala
Většina pozorování a měření se děje ve vědě nepřímo. Astronomové nemají k dispozici vzorky hvězd, a tak analyzují spektrogramy, geofyzici nemohou podniknout cestu do nitra Země, a tak ‘poslouchají’ seizmogramy. Lékaři používají rentgenů, sonografů a tomografů. Nakolik si však...

Wolbachia

str. 667 | Jiří Lom
Vztahy organizmů žijících spolu v některé z forem symbiózy, mezi něž patří i parazitizmus, jsou většinou stejně tak složité jako zajímavé. Dobře „zavedený“ symbiont – ať už je to bakterie, nebo jednobuněčný či vícebuněčný parazit – si svého hostitele šetří, aby...

Přírodní produkce organohalogenů

str. 668 | Václav Cílek
Problém s ozonem je dvojí – ve spodní části atmosféry, kde vzniká hlavně fotochemickými reakcemi s automobilovými zplodinami, ho je příliš mnoho a ve svrchní části atmosféry, kde zaniká reakcemi s chloro-fluorovanými uhlovodíky (CFC), ho je příliš málo. Prvnímu jevu říkáme...

„Způsob života oddalující kalamitu“

str. 670 | Hana Librová
V diskusích o globálních environmentálních problémech sotva může obstát naše snaha být přísnými vědci. Naléhavost a existenční rozměr ekologických problémů nás nutí, abychom si vytvořili nějaký osobní postoj, o který opíráme své bytí v tomto světě. Jejich složitost a neuchopitelnost...

Jak vědci dělali vlnky

str. 673 | Jan Valenta
„Pozoroval jsem pohyb lodi, kterou úzkým kanálem táhl pár koní, když tu náhle loď zastavila – ne tak vodní masa uvedená plavidlem do pohybu; ta se shromáždila kolem přídi lodi ve stavu prudkého vzedmutí a pak se náhle od něho odpoutala. Valila se vpřed velikou rychlostí, majíc tvar...

Postpolio-syndrom

str. 674 | Daniela Janovská
Doba pozdního léta až do konce padesátých let byla spojena se strachem z epidemií poliomyelitiy (ř. polios –šedý, myelos – mícha). Poliomyelitis anterior acuta je virové infekční onemocnění, vyskytující se především v dětské populaci (viz český termín dětská obrna) a...

Fyziologie zeleného světa

str. 675 | Jiří Luštinec
Se jménem prof. PhDr. S. Práta (1. 12. 1895 – 1. 8. 1990) je spjato jedno dlouhé období dějin fyziologie rostlin v Čechách. Jako žák prof. B. Němce absolvoval r. 1919 Filozofickou fakultu UK. O čtyři roky později se habilitoval na nově vzniklé Přírodovědecké fakultě, kde byl r. 1938 jmenován...

Fotodynamická terapie maligních nádorů

str. 676 | Marek Moša
Co je to vlastně nádor a jak se dá vůbec léčit? K odpovědi na první část otázky si pomůžeme striktní definicí – nádor představuje ireverzibilní změnu regulace růstu tkáně v určitém postiženém místě s autonomní povahou. Co však s tou druhou částí, s ní to již tak lehké nebude,...

Pravěké lampy a „případ Kolíbky“

str. 678 | Jiří A. Svoboda
V posledních letech vzrušily světovou veřejnost nečekané objevy dvou nových jeskyní s paleolitickými malbami ve Francii. Jestliže tajemství jeskyně Cosquer u Marseille tak dlouho chránila její poloha pod dnešní mořskou hladinou (ve studených obdobích pleistocénu byl značný objem mořské vody...

Klání o zoologická jména

str. 685 | Dalibor Povolný
Jako autentický svědek i účastník okolností, které vedly ke vzniku prvního "oficiálního" českého názvosloví živočichů, soudím, že nastala chvíle, abych vydal své svědectví - tím spíše, že postřeh mého přítele Jiříka Gaislera o tzv. "moravské" motivaci je stejně...

Akvaporiny

str. 686 | Jiří Kunert
Voda je hlavní organickou sloučeninou v těle všech živých organizmů a pohyby vody do buněk a z buněk jsou neodmyslitelnou součástí mnoha životních procesů. Volnému pohybu vody stojí v cestě především plazmatická membrána na povrchu každé buňky. Je velmi tenká (cca 7 nanometrů čili...

Jméno jeho Bábel

str. 687 | Ctirad Matyska
Geodynamika je věda sloužící k obživě geodynamiků a autorů popularizačních článků. K této skutečnosti je čtenář Vesmíru doveden poté, co si prohlédne ukázkovou sbírku hypotetických plášťových hřibů podle Rogera L. Larsona přetištěnou v článku geochemika Martina Nováka (Vesmír 74, ...

Jak reagují jednotlivé molekuly enzymu?

str. 688 | Jiří Kraml
Katalytická aktivita enzymů připravených i ve velmi čistém stavu je statistickým výsledkem působení určité množiny molekul v roztoku. Tato veličina však nedává žádnou informaci o tom, jakou aktivitu mají jednotlivé molekuly enzymu. Většinou předpokládáme, že se ve své aktivitě tyto...

Cyklická adenozíndifosfát-ribóza

str. 689 | Peter Kaplán, Ján Lehotský
Existuje mnoho chemických látok, ktoré v organizme sprostredkúvajú výmenu informácií medzi bunkami. Niektoré, napr. steroidné hormóny, putujú z miesta svojho vzniku krvnými cievami k cieľovým bunkám, prenikajú cez ich bunkovú membránu, cytoplazmu i cez membránu jadra a priamo v jadre ovplyvňujú...

KRIZEK G. O., HAVEL L., OPLER P. A.: Westwern Palearctic Butterflies in Photography. Holarctic Lepidoptera, 1: 7–61.

str. 691 | Ivo Novák
Je to pozoruhodné obrazové dílo o západopaleoarktických (převážně evropských) denních motýlech nadčeledi Papilionoidea. 206 druhů motýlů, tj. více než polovina druhů známých z Evropy, je zobrazeno na 356 barevných fotografiích v nadživotní velikosti, což působivost i tak krásných objektů...

LIBOR VYKOUPIL: Historie nebo hysterie? Komično jako nezamýšlený důsledek intelektuální činnosti

str. 695 | Josef Babor
Autor této knihy již 15 let tráví každoročně několik dní u přijímacích zkoušek ke studiu dějepisu. Za tu dobu mu bylo přečíst a vyslechnout obrovskou spoustu nehorázností, které si zaznamenával, ale nepublikoval, aby nepoškodil pověst našeho školství. Vydrželo mu to až do r. 1992, kdy vydal...

Encyklopedie literatury science fiction

str. 695 | Vratislav Schreiber
Víte, co je to absurdita, android, cesta časem, kyborg, mutant, pseudověda, superman a ...? Znáte autory science fiction od Abe Kóbó po Valentinu Nikolajevnu Žuravlevovou? Znáte časopisy science fiction, soutěže v science fiction a jejich udělené ceny? To vše a mnoho jiného najdete v této encyklopedii,...

JAN KLÁPŠTĚ: Paměť krajiny středověkého Mostecka

str. 696 | Václav Cílek
Od roku 1980 probíhá soustavný záchranný výzkum archeologických památek ničených při skrývkách hnědouhelných lomů severočeské pánve. Tento region spadá do tzv. staré sídelní krajiny, jejíž osídlení je již od neolitu víceméně kontinuální. Jeden z hlavních směrů výzkumu je však...

BOŘIVOJ ZÁRUBA, ilustrace ZDENĚK BURIAN: Cesta do pravěku

str. 696 | Markéta Straková
Letos v první polovině září se ve Washingtonu konala přehlídka nejvýznamnějších děl české kinematografie 60. a 70. let. V krátkém televizním šotu z této události zahlédl pozorný divák na stěně promítacího sálu mezi jinými i plakát k Zemanovu filmu Cesta do pravěku. Nejen díky...

NIELS BOHR - veľmajster diskusie

str. 698 | Dušan Jedinák
V zamyslení sedeli vedľa seba. "Boh neponecháva nič na náhodu ... Boh nie je zlomyseľný." "Prestaň radiť Pánu Bohu, čo má robiť." Einstein i Bohr kládli jednoduché otázky prírode, aby sa dozvedeli, ako myslí Boh. Poznávanie je náš osud. Sme svedkami i objektmi pokusu, v ktorom...

Životní specializace lichenologie

str. 699 | Zdeněk Černohorský, Pavel Kovář
Pavel Kovář: Vaší „životní specializací“ je nauka o lišejnících (lichenologie). Ceněny jsou zejména vaše práce metodologické – zavedení fluorescenční analýzy a mikrochemie. Proč a jak k něčemu podobnému ve vědě dochází? Zdeněk Černohorský: Určujeme-li lišejníky,...

Malé radosti

str. 701 | Hermann Hesse
Široké vrstvy lidí prožívají naši dobu v útlumu, bez radosti i bez lásky. Zjemnělé povahy pociťují naše prozaické formy života jako něco tísnivého a straní se denního shonu. V umění a básnictví je po krátké periodě realismu všude cítit neuspokojení, čehož nejzřetelnějším symptomem...

Hypertext aneb o umění cestovat odněkud někam

str. 701 | Fatima Cvrčková
Jedete-li autobusem ze Strakonic do Prahy, míjíte těsně před Čimelicemi po levé straně odbočku stíněnou staletými lipami, vlevo mez pole, vpravo zeď hřbitůvku, na jejím rohu podstavec, na jakém by měla stát (ale nestojí) barokní socha; mezi tím vším polní cesta, šedožlutě uježděná...

Říjen ve vědě

str. 702 | Ivo Budil
Nobelovská ruleta 1995 Laureátům Nobelových cen byla u nás letos věnována nebývalá pozornost, a to i ve srovnání s minulým rokem. I světové agentury chrlily záplavu informací, podstatných i (někdy) nevýznamných, přičemž se občas vyskytlo přesvědčování, že například fyzik odměněný...

Co je vědecká gramotnost?

str. 705
Podnětem k přezkoumání tohoto pojmu se stal debakl týmu londýnské Královské společnosti v „utkání“ se studenty Trinity College. Královskou společnost zastupovali např. známý molekulární biolog profesor Lewis Wolpert, Robert May (poradce vlády pro vědu), astronom Sir Martin Rees...

Radioastronomie a trh

str. 705
Holandský Westerbork je znám radioastronomům jako místo, kde Jan van Snort postavil téměř před 30 lety soustavu radioteleskopů. Neslouží jen holandským radioastronomům. Bohužel, lze velmi snadno zjistit, kdy lidé svou činností brání dalšímu pozorování. Stačí k tomu postavit se k jednomu z...

Houba stará 90–94 milionů let

str. 705
byla nalezena ve státě New Jersey v jantaru ze střední křídy. Nejstarší předchozí nález podobného druhu pocházel z jantaru, jehož stáří bylo určeno na 25 až 30 milionů let. Objev této fosilie naznačuje, že některé dosud existující morfologie mají prastarý původ. Nature 377, 487,...

Mozek a sex

str. 705
Středem pozornosti se tentokrát stala nepatrná oblast mozku zvaná lože jádra stria terminalis, na obrázcích značená BSTc. Zjistilo se, že u žen a u mužských transsexuálů (mužů, kteří chtěli být ženami) je tato oblast zřetelně menší než u mužů. Podobný rozdíl ve stavbě mozku byl...

Nejstarší známá žába?

str. 706
N. H. Shubin a F. A. Jenkins Jr. uveřejnili popis nového druhu žáby ze spodní jury, kterou nazvali Prosalirus bitis. Fosilní exemplář byl nalezen v Arizoně. Jde prozatím o nejstarší známý nález příslušníka řádu Anura (žáby). Druh Triadobatrachus massinoti, nalezený v jediném exempláři na...

Nejstarší strunatec

str. 706
Příbuzenské vztahy strunatců (Chordata) bývají analyzovány v prvé řadě na základě vývojových charakteristik taxonů žijících v současnosti. U časně paleozoických fosilií je však tato metoda přinejmenším kontroverzní. Proto se alternativně používá i hypotéz, které umožňují odvozovat...

Ozonová vrstva a alkohol – dobrá zpráva

str. 706
Letecká měření složení atmosféry nad Tichým oceánem odhalila vysoké koncentrace acetonu, metanolu a etanolu v troposféře. Ukazuje se, že mohou hrát důležitou roli ve fotochemii troposféry. S oxidy dusíku totiž dávají peroxyacetylnitráty a ve svých důsledcích vedou ke zvýšení tvorby ozonu...

O vědě a „vědách″

str. 706 | Vojtěch Mornstein
Homeopatii je dnes ve sdělovacích prostředcích věnována zhruba stejná pozornost jako všem ostatním medicínským prostředkům dohromady. Jedním z jejích pilířů jsou účinky neobyčejně zředěných látek. [...] úžas vzbuzuje víra propagátorů, že použité ředidlo neobsahuje žádné jiné...

K sedmdesátinám Ladislava Vyklického

str. 707 | Pavel Hník
Na neurologické klinice v Plzni, kde L. Vyklický atestoval jako klinický neurolog, se zabýval atrofií ručních svalů. Využil stimulační elektromyografii a definoval kritéria, podle nichž lze rozhodnout, zda jsou atrofie míšního nebo periferního původu. Přispěl také k hlubšímu pochopení...

O hnízdní predaci aneb Pozor na jednoduchá vysvětlení

str. 707 | David Storch
Když se někde změní prostředí a z oblasti začnou mizet někteří ptáci, přičítá se to poměrně často zvýšené hnízdní predaci, dané buď rozmnožením predátorů, nebo snížením množství přirozených úkrytů (tento případ zahrnuje i relativní zvětšení okrajů přirozených celků...

Světlo: poškozuje i léčí?

str. 707 | Vratislav Schreiber
Do spousty informací o působení světla na živé organizmy se nyní začleňují i nové poznatky o nápravném vlivu světla poté, co byla deoxyribonukleová kyselina tkání poškozena ultrafialovým zářením. Prostřednictvím enzymu fotolyázy, aktivovaného viditelným světlem, se poškození DNA může...

Přehlížení a odmítaní paraziti

str. 707 | Josef Chalupský
No ano. To je nápad. Letos v září se v Košicích konalo VII. mezinárodní helmintologické (tj. o červech) sympozium. Úvodní, vyžádanou přednášku tam měl Christopher Arme ze střediska pro lékařskou entomologii a parazitologii na Univerzitě v Keele (Staffordshire, Velká Británie). Jako parazitolog...

Tuleni jsou si věrní...

str. 707 | Vratislav Schreiber
I když se zatím všeobecně soudilo, že velcí tulení samci žijí se svými stády mnohem menších samic promiskuitně, genové studie druhu Halichoreus grypus nyní ukázaly, že tomu tak není. Genom příliš mnoha mláďat ukazoval, že měla stejnou matku i stejného otce, to znamená, že byla plnými...

„Pražské ptactvo“ Veleslava Wahla

str. 708 | Josef Chalupský
Návštěvník pražských antikvariátů v šedesátých letech určitě při svém putování narážel na laciný „ležák“. Na policích s přírodovědnými knihami byl po léta úplně všude. Útlá kniha malého formátu (272 str.), s krásnými hlubotiskovými fotografiemi J. V. Staňka a kresbami...

JSOU ŽENY DISKRIMINOVÁNY JAZYKOVĚ?

str. 708 | Pavla Loucká
Ve Spojených státech, Japonsku i evropských zemích se nyní usilovně zkoumá, zda se rozdílné způsoby užívání jazyka příslušníky obou pohlaví v průběhu historického vývoje promítly do samé struktury jazyka. Výzkumu se podrobují i jazyky zaniklé, např. sanskrt. Zjistilo se, že rozdíly mezi...

Proč sedí slepice na vejcích

str. 708 | Vratislav Schreiber
je ovšem triviální otázka: samozřejmě aby vyseděla kuřata. Ctitelé kauzality se dnes dozvídají, že je to proto, že na ni působí uklidňující účinek hormonu prolaktinu. O tom, že prolaktin v krvi ptáků stoupá v době snůšky vajec, sezení na vejcích a krmení mláďat „mlékem“ z...

Stejný bacil pro rostliny i pro lidi?

str. 709 | Vratislav Schreiber
Bakterie Pseudomonas aeruginosa, která vyvolává závažná poškození lidských tkání po popálení, je společným patogenem pro rostliny i pro živočichy. Dokonce jsou známy už i geny, které tuto obojí virulenci způsobují. (Science 268, 1850, 1899,...

Léčba infarktem?

str. 709 | Vratislav Schreiber
Lidská nemoc zvaná hypertrofická obstrukční kardiomyopatie, čili se zbytnělým srdcem související porucha omezení průtoku krve srdcem, postiženého člověka zahubí. Kdyby se ale podařilo odstranit tu zbytnělou část srdce, snad by se zachránil. K tomu směřují pokusy na lidech, provedené na...

Ženy v čele vědy

str. 709 | Luděk Pekárek
V čele tří japonských vědeckých společností – a to v „tvrdých“ vědách: Japonské spektroskopické společnosti, Japonské seizmologické společnosti a Japonské Health Physics Society – jsou od letošního jara ženy. A příští rok nastoupí jako prezidentka prestižní a...

Jaderná fúze – americký pohled

str. 709 | Luděk Pekárek
Americký kongres udělal velké škrty v rozpočtu na výzkum jaderné fúze (131 milionů) a obnovitelných zdrojů energie (108 milionů). Škrty postihnou nejvíce program magnetického udržení plazmatu, jehož výzkum se bude muset spokojit pouze s 244 miliony dolarů. Tokamak TFTR přitom spotřebuje 70...

Biojarmark ekofarem

str. 709 | František Daneš
Tištěné pozvánky na takto pojmenovanou akci došly před časem redakci Vesmíru. Čtenář se z nich dozví, že si na onom „jarmarku“ bude moct ochutnat nebo zakoupit bioprodukty (např. biobrambory), biopotraviny, bionápoje (biopivo, biovíno) vyrobené biodružstvy či ekodružstvy nebo...

Ze starších ročníků Vesmíru

str. 710
Kinetoskop Edisonův vystavuje se té chvíle již všude ve větších městech, ježto se byla za tím účelem utvořila zvláštní „Německo-rakouská společnost pro kinetoskop Edisonův“ se základním kapitálem 400.000 marek, jež má své sídlo v Hamburce. Také my měli jsme příležitost na...

Zapomínání jako připomínání

str. 710 | Jiří Fiala
Nedávno jsem při zběžném listováni počítačovědnými časopisy zahlédl článek, jehož název mne zaujal: Jak zapomínat bez připomínání? Šlo tam o obrovské databázové systémy, mající sklon se brzy zahltit informacemi, které nikdo (ani počítač) nepotřebuje. Jak se jich zbavit? Zapomenout,...