Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 11 / 1995

Vyšlo 08. 11. 1995

Inženýři živých věcí

str. 603 | Ivan M. Havel
V minulém čísle jsme se dozvěděli, co všechno lidé v laboratořích dovedou dělat s molekulami nukleových kyselin: nejen je podle promyšleného plánu sešívat, střihat, lepit a záplatovat, ale i umožnit takto vymodelovaným molekulám, aby se samy šíleným tempem množily1) Pravda, v popsaném...

World-Wide Web aneb všesvětová pavučina

str. 604 | Ctibor O. Žižka
Na doplnění článku o datové síti Internet bych chtěl uvést následující údaje: Z důvodu přetížení známých serverů je dobré mít v zásobě několik možností získání hledaných dat, vždyť už i tak je surfování Internetem z hlediska nedostatečné kapacity “kabeláže″...

Ještě jednou o "přirozeném egoizmu"

str. 604 | Emil Tkadlec
[...] Kritický rozbor eseje J. Bouzka by mohl být dlouhý. Lze brát větu po větě a zkoumat, zda autor vždy doložil své odvážné tvrzení logickým argumentem. Zkrátím to. V eseji není uveden v podstatě žádný, kromě jednoho, který stojí za uvedení: japonské chi, protiklad německého ich, je...

Knihovny ve svízelné situaci

str. 604 | Jaroslava Odehnalová
[...] Knihovna byla založena až na počátku tohoto století v r. 1909. Stalo se tak vlastně 10 let předtím, než v r. 1919 vyšel první knihovnický zákon, který ukládal povinnost městům a obcím zřídit veřejnou knihovnu.[...] Knihovnictví je ve svízelné ekonomické situaci, v těžkém období,...

Zpráva o usměrněných mutacích

str. 605 | Zuzana Storchová
Jednou ze základních vlastností živých organizmů je dědičnost, která je zárukou toho, že se potomci podobají svým rodičům. Důležité je ono slovo „podobají“; skutečně nikdy nejde o dokonalé kopie. To je do jisté míry zajištěno spojením vlastností obou rodičů, což je ovšem...

Smrtiaci vírus Ebola

str. 610 | Judita Süliová
O zemepise štátu Zair (bývalé belgické Kongo) vie priemerný človek asi toľko, že sa nachádza v Afrike, jeho najväčšia rieka je Zair (Kongo), prípadne ho napadne názov hlavného mesta, Kinshasa (do roku 1964 Léopoldville). Pred devätnástimi rokmi sa stal známy severný prítok Zairu – rieka...

Proměny matematiky

str. 611 | Jan Fischer
S matematikou byly, jsou a zřejmě budou vždy problémy, i když ne vždy matematické, jak vyplývá z komentáře o výuce matematiky, uveřejněném v lednovém čísle časopisu Chemical & Engineering News. 1960 Dřevorubec prodává náklad dřeva za 100 dolarů. Produkční náklady jsou čtyři pětiny...

Science Citation Index

str. 612 | Věra Jiráková, Květa Pitterová
V posledních několika letech by okřídlené úsloví Publish or perish mohlo být rozšířeno na: publikuj a buď citován, nebo zhyň. Součástí posuzování úrovně většiny pracovišť či vědeckých a odborných pracovníků je běžně to, jaký citační ohlas vyvolává jejich publikační aktivita....

Vzorně jednotné atomy

str. 614 | Jan Valenta
Začátkem léta zaujala fyzikální veřejnost zpráva o prvním úspěšném dosažení stavu Boseho-Einsteinovy kondenzace (BEK) v plynu neinteragujících atomů. Tento zvláštní stav hmoty, který S. N. Bose a A. Einstein předpověděli ve 20. letech, byl sice již dávno realizován v supratekutém heliu...

Kamenný mozek

str. 615 | Emanuel Vlček
Gánovce jsou vedle starších nalezišť (jeskyně Šipka u Štramberka, jeskyně Švédův stůl u Ochozu, jeskyně Kůlna u Sloupu, Šaľa nad Váhom, jeskyně Subalyuk v Maďarsku a Weimar v Německu) nejvýznačnější lokalitou ve střední Evropě, která poskytla kosterní pozůstatky dosud nejstarší...

Poněkud neobvyklé membránové proteiny

str. 625 | Václav Hořejší
Povrch eukaryotických buněk je tvořen plazmatickou membránou – strukturou složenou z dvojné vrstvy lipidů, v níž jsou zanořeny molekuly proteinů a glykolipidů (obrázek). Plazmatická membrána je výrazně asymetrická, pouze na její vnější straně se nacházejí sacharidové části...

Nebezpečné obrněnky

str. 629 | Jiří Lom
V teplých mořích lze často pozorovat obrovské namnožení bičíkovců obrněnek neboli dinoflagelát (viz též Vesmír 70, 91, 1991/2). Jsou to organizmy pokládané nejednotně různými autory buď za jednobuněčné řasy, nebo za prvoky, a nejnověji je jim přiznáván status zvláštního kmene...

Královská česká společnost nauk

str. 632 | Josef Petráň
Je třeba začít známými fakty, jako je zhodnocování vzdělanosti počátkem evropského novověku. S tím souvisel vznik akademií v širokém a nejobecnějším významu jakožto sdružení společností učenců (zvaných societas nebo sodalitas eruditorum). Pěstovaly teoretickou nauku nikoli pro...

První valné shromáždění Učené společnosti České republiky

str. 635 | Jiří Grygar
„Učená společnost České republiky vznikla z iniciativy prof. Otto Wichterleho a prof. Rudolfa Zahradníka po třech letech příprav dne 10. května 1994. Stalo se tak na slavnostním ustavujícím zasedání v historickém Vlasteneckém sále pražského Karolina, kde svého času zasedala...

Vliv zvířat na psychiku člověka

str. 636 | Renáta Fialová, Ladislav Hess
Se vztahem člověk – zvíře se setkáváme na nejrůznějších úrovních už od pravěku. Zpočátku člověk zvířata lovil, později je – zejména některé druhy savců a ptáků – domestikoval. I dnes mají zvířata důležitou úlohu v různých odvětvích lidské činnosti. Stačí...

Kontrast v optické mikroskopii

str. 638 | Jaromír Plášek, Josef Reischig
Kvalitu zobrazení mikroskopických objektů charakterizují tyto parametry: zvětšení, rozlišovací schopnost mikroskopu a obrazový kontrast. Zvětšení mikroskopu je dáno součinem zvětšení objektivu a okuláru. Tento parametr je v podstatě nejméně důležitý, byť laiky zpravidla nejvíce...

Paleontologie jako životní elixír

str. 643 | Bořivoj Záruba
Když jsem začátkem letošního roku vyjadřoval na stránkách Vesmíru svoji radost z poslední knihy Zdeňka Špinara „Velcí dinosauři“ (Vesmír 74, 104, 1995/2), netušil jsem, že již za několik měsíců budu znovu usedat k psacímu stroji, avšak tentokrát proto, abych marně hledal...

Lék proti aidsu léčí také leukemii

str. 644 | Robert Pytlík
Azidothymidin (AZT, v cizí literatuře Zidovudin) nachází uplatnění i v léčbě jiných onemocnění, než je aids. Dvě studie nedávno uveřejněné v New England Journal of Medicine ukazují velice slibný efekt tohoto přípravku v léčbě tzv. leukemie z dospělých T-buněk (Adult T-cell...

Původ mutací a jednorožec na zahrádce

str. 645 | Jan Zrzavý
Nad článkem Zuzany Štorchové (viz Vesmír 74, 605, 1995/11) mě napadly dvě myšlenky – za prvé jaké to má tak někdo štěstí, že si může od útlého věku pracovat v oblasti takto paradigmaticky krizové, a za druhé, jaká to je pěkná historie ukazující, kterak to ve vědě...

Páni vědci, vzpamatujte se!

str. 646 | Karel Pacner
Občas slýchám, že kolegům-popularizátorům po straně vyčítáte, že by se místo sepisování článků a úvah měli víc věnovat vědě. Ale ruku na srdce, znáte jejich vědeckou produkci a jejich citační indexy? Nejsou popularizátoři lepšími badateli než vy, protože mají větší dar invence?...

O náhodě a spontaneitě

str. 646 | Zdeněk Neubauer
Událost nelze vysvětlit. Ani náhodou. I kdyby náhoda byla vysvětlením. Náhodu rovněž nelze vysvětlit. Je však důležitým prvkem vyprávění. Krásně to ilustruje Zrzavého příběh s klávesnicí (Vesmír 74, 147, 1995/3). Náhoda má tak hodně společného se zázrakem. Zázrak je rovněž...

O osobní knihovně

str. 649
Na světě je či bylo mnoho slavných knihoven: od Alexandrijské knihovny až po Kongresovou knihovnu v USA. Napsány jsou o nich celé knihy. O osobních knihovnách se však téměř neví. Zatímco o veřejných knihovnách se vyučuje, studuje se jejich vývoj, metody jak knihy evidovat a také najít,...

Září ve vědě

str. 650 | Ivo Budil
Gen dětského nočního pomočování? Tým dánských vědců soudí, že objevil na 13. chromozomu gen odpovědný za noční pomočování dětí starších šesti let. Tato porucha má postihovat ještě 10 % sedmiletých dětí. V našem Lékařském repetitoriu se dočítáme, že jde o bezděčné...

Skutečně zajímavá štola

str. 652 | Jiří B. Brutus
V srpnu 94 jsme se vydali na poloostrov Kola. Cíl akce byl jasný – vzdálit se co nejdále šíleným vedrům, která v Praze panovala. Není proto divu, že jsme si vybrali sever Ruska, a tedy Kolu. [...] Akce měla ráz horské túry, ale jelikož na ní byli přítomni i dva jeskyňáři, neobešla se...

Ve Verneových stopách

str. 653
Frankofonní svět – jeden z největších konzumentů populárněvědeckých časopisů – uvítal právě nový titul: časopis Eurêka. Čtyřiaosmdesátistránkový časopis pařížského nakladatelství Bayard Presse by měl zahrnovat všechny oblasti vědy. Prodávat se bude za 19 FF (tj. asi za...

OSPREY 2

str. 653
Od r. 1983 je výzkum jak získávat energii z mořských vln převážně záležitostí soukromých firem. Britská vláda tehdy během 10 let utratila více než 17 milionů liber sterlingů na neúspěšné ověřování 300 různých konceptů jak získávat energii z vln. 2. srpna bylo uvedeno do provozu...

Čína souhlasí s diskusí o eugenice

str. 653
Hrozba, že kongres Mezinárodní genetické federace, který se má v Pekingu konat r. 1998, bude na protest proti rozhodnutí čínské vlády zavést ‘eugenický’ zákon, zakazující lidem s dědičnými chorobami uzavírat manželství, přeložen, přinutila čínské hostitele povolit na kongresu...

Zneužívání vědeckých dat

str. 653
Kalifornský republikánský kongresman D. Rohrabacher, předseda podvýboru pro energii a životní prostředí, hodlá předvolat jako svědky před výbor prominentní vědce aby prošetřil podezření, že některé federální agentury (např. EPA) využily různé „politicky citlivé“ vědecké...

Madam Curie

str. 653
nebyla za svého života kontaminována letální dávkou radia, uzavírají badatelé, kteří při příležitosti převozu ostatků slavné badatelky na pařížský Pantheon (viz Vesmír 74, 388, 1995/7) měli možnost změřit radiaci způsobenou radiem (poločas rozpadu 1620 let). Uvnitř rakve naměřili sice...

Neem

str. 653
Už jsme se několikrát zmiňovali o pesticidních účincích extraktů z rostliny neem (azadirachta indica, viz Vesmír 71, 416, 1992/7 a Vesmír 71, 676, 1992/12). Indičtí badatelé tvrdí, že z extraktů této rostliny izolovali látku DK­1, která zabíjí spermie. Pokusy zjišťující farmakologickou a...

Geny versus prostředí?

str. 653
Působí roztroušenou sklerózu genetické faktory, anebo faktory prostředí, jako jsou infekce ap.? Velmi pracnou analýzou 15 000 pacientů došla skupina kanadských badatelů k závěru, že za to mohou výhradně geny. Dnes se široce akceptuje, že roztroušená skleróza je výsledek imunologického –...

Kapalné krystaly jako médium pro optické uchovávání dat

str. 653
Kapalné krystaly se jako rovinné displeje používají již mnoho let. Pokusy použít kapalné krystaly jako média pro optické uchovávání dat narážely na obtíže se zakódováním stupňů šedi a zapisováním. Určitého pokroku se dosáhlo použitím polarizovaného světla k vyvolání patřičné...

Proč neurony nechtějí regenerovat

str. 653
Ještě před 15 lety se většina neurologů domnívala, že neurony mozku a míchy nemohou regenerovat. Pak se objevily lokální faktory, které podporují růst axonů anebo mu brání. To dalo odvahu ke spekulacím, že správná „výživa“ poškozeného vlákna by mohla obnovit ztracené spoje. Ani...

Rozluštěna Etruská tabulka

str. 654
Přestože po Etruscích zůstala řada textů, scházel dosud překlad. V létě se skupině etruskologů pod vedením M. Cristofaniho podařilo odhalit význam terakotové tabulky Tabula Capuana z roku 470 př. Kr. Tabulka mj. prozrazuje, že Etruskové byli výbojnější, než se dosud myslelo. A také že rok...

Ztráty nitrátů v oceánu a koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře

str. 654
Dostupný fixovaný dusík řídí i v oceánech růst rostlin, proto by změny v jeho koncentraci mohly mít vážné důsledky např. pro schopnost oceánu přijímat CO2. Fixovaný dusík se do oceánu dostává vodními toky, atmosférickým spadem a v oceánech jej vytvářejí cyanobakterie. Dnešní ztráty...

Novináři, etika a věda

str. 654 | Ivo Budil
Francouzský poradní výbor pro etiku ve společenských vědách a ve zdravotnictví vydal své prohlášení č. 45, kterým se vyjadřuje k situaci v psaní o vědě. Odsuzuje sdělovací prostředky, a zvláště jejich audiovizuální oblast, za špatný poměr k vědě. Vyčítá jim, že jsou posedlé...

Výsledky jednoho průzkumu v USA

str. 654 | Josef Chalupský
Peněžní částky určené ze státního rozpočtu na vědu jsou v současném světě stále více omezovány, a to i v bohatých zemích. Občas k nám v tisku pak proniknou zprávy o tom, jak daňoví poplatníci třeba v USA nechtějí přispívat na to či ono. Určitě zajímavé budou proto údaje,...

Stupně svobody

str. 654
Mnozí učitelé a badatelé volají po změně školského systému, který produkuje mnohem více doktorandů, než se jich v badatelském výzkumu může uplatnit. Ač je zřejmé, že je více vědců než badatelských míst, přetrvává předsudek hledět s podezřením na ty, kteří po absolutoriu či...

Levandule do peřin...

str. 655 | Vratislav Schreiber
Poruchy spánku se běžně léčí psychoterapií, hygienou spánku a v nejhorším tabletami uspávadel. Lékaři to mají neradi, a to zejména u starých lidí, kteří ovšem poruchy spánku mají nejčastěji. Naše babičky navoňovaly ložní prádlo levandulí. Teď se ukazuje, že navonění polštáře...

Modré pondělí a infarkt myokardu

str. 655 | Josef Berger
Rozsah dílčích poznatků o mechanizmech akutního infarktu myokardu je stále příliš malý na to, aby prevence nemoci mohla být dost účinná. Projekt MONICA Světové zdravotnické organizace je zaměřen na zjišťování trendů a příčin kardiovaskulárních onemocnění. Studie biorytmů vzniku infarktu...

Fosilní materiál v USA informuje

str. 655 | Zbyněk Roček
Americká Association of Systematic Collections se sídlem ve Washingtonu zveřejnila nedávno zajímavé údaje o celkových počtech exemplářů ve všech paleontologických sbírkách na území Spojených států a o zdrojích, ze kterých tyto exempláře pocházejí. Z této statistiky vyplývá, že...

Nejmenší lemur znovu na světě

str. 655 | Pavel Hošek
Z ostrova Madagaskar byly doposud známy dva druhy makiů z rodu Microcebus – větší šedě zbarvený maki trpasličí (Microcebus murinus), obývající sušší opadavé nebo poloopadavé lesy na západě a jihozápadě ostrova, a větší spíše hnědě zbarvený maki hnědý (Microcebus rufus), který...

Radiové záření při pádech úlomků komety na Jupiteru

str. 655 | Ladislav Křivský
Je známo již od r. 1955, že Jupiterova atmosféra a magnetosféra je zdrojem radiových záblesků v oboru dekametrových vln (Vesmír 43, 265, 1964/9). V době od 14. 7. do 8. 9. 1994, kdy byly sledovány optické účinky pádů úlomků komety Shoemaker-Levy 9, zaznamenaly radiometry na japonské...

Hromadné omdlévání na rockových koncertech

str. 656 | Vratislav Schreiber
Dočetli jsme se v tisku, kolik stovek lidí bylo ošetřeno na zdravotnických pohotovostních stanicích při koncertu Rolling Stones v Praze začátkem srpna. Těm pokročilejším zemím už je to vše známé. Co máte dělat, když v horku jdete na Strahov na Rolling Stones? Několik rad je v New England J....

Fluoreskující Batman, Jackson a spol.

str. 656 | Jan Valenta
Nový superhit amerického filmového průmyslu, Batman Forever (nepochybně jej uvidíme i v našich kinech), překvapivě není postaven na velmi drahých počítačových efektech, ale na využití dobře známého jevu fluorescence. Pod krycím jménem Wildfire experimentují prý filmaři s fluorescenčním...

Selénovým cesnakom proti rakovine?

str. 656 | Gabriel Hocman
Už pred rokmi sa zistilo, že neveľké množstvá selénu môžu znížiť riziko vzniku nádorovej choroby u človeka, teda chrániť ho pred jej vznikom. Vie sa aj o tom, že i konzumácia cesnaku ochraňuje zdravie ľudí pred rakovinou. Bolo by preto možné zvýšiť účinnosť takéhoto druhu prevencie...

Otakar Batlička (12. 3. 1895 – únor 1942)

str. 656 | Josef Chalupský
„Bylo asi půl čtvrté ráno, když pojednou les ožil! Ptáci spustili povyk, zprvu jen několik jich přelétlo mýtinu, po chvíli již celá hejna s křikem opouštěla prales... Teď i opice zmateně prchají z pralesa!... Na kraji mýtiny se objevil černý pruh. Z lesa se jako láva vyvalila...

Methylbromid u výslechu 

str. 657 | Václav Cílek
Atmosférický methylbromid CH3Br je pravděpodobně hlavním zdrojem bromu ve stratosféře. Je to nesmírně účinná látka zprostředkující přeměnu ozonu na kyslík, takže se domníváme, že je zodpovědná za 20 – 25 % úbytku ozonu nad Antarktidou. Z tohoto důvodu patří methylbromid mezi...

hamburský, göteborský, edinburský

str. 657 | František Daneš
Dnes se v jazykovém koutku dostane na zeměpisce. S odvozováním adjektiv příponou (formantem) -ský od jmen zeměpisných, tak hojným a potřebným, je spojeno několik nejasností či potíží. Především jde o jména původu germánského zakončená na -berg/-berk a -burg/-burk, resp. -burgh. Pro...

Morfoskopie

str. 658 | Jiří Fiala
Jak vidíte, zkusil jsem navrhnout nové slovo; v Encyclopaedii Britannice není, takže je buď špatně utvořené, anebo to ještě nikoho nenapadlo. Jde mi o vidění tvarů. Letos mne předešel s podobným novotvarem Ian Stewart a označil jím svůj sen o něčem, co je ještě ve stavu zrodu, pro nový...

Ze starších ročníků Vesmíru

str. 658
Nový dárek Evropy Americe. E. A. Schwarz zmiňuje se v časopise “Insect Life″ o hmyzu Nicobium (Anobium) Hirtum, který má vlasť svou v již. Evropě a nyní nepozorovaně šíří se v sev. Americe. Tento škůdce starých knih dostal se do Ameriky se starými výtisky různých děl, které...