Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 11 / 1994

Vyšlo 05. 11. 1994

Intelektuálové v politice

str. 603 | Ivan M. Havel
Máme listopad a s ním páté čili první půlkulaté výročí Listopadu (tak se to zatím ještě nepíše, vypadalo by to jako Únor nebo Srpen nebo Říjen, – jak to tedy psát?). Pět let je dost. Pět let po Únoru byla nejtvrdší Padesátá léta, pět let po Srpnu jsme byli zcela...

Bída naší vědy

str. 604 | Jiří Zeman
Není mým úmyslem polemizovat s prof. Korytou ani hájit názory B. Blažka, nebo hodnotit práci E. Hadače. Chtěl jsem poukázat na paradox „bídy naší vědy“, který prof. J. Koryta vlastně pregnantně potvrdil. Není ovšem jediný. Takových současných soudců, kteří s mimořádným...

Kosmologie, dogmata a mýty

str. 604 | Bohuslav Novotný
Doc. RNDr. Jiří Langer v recenzi knihy Valentina Weinzettla „Kosmologie, dogmata a mýty“ podle mého názoru neuvedl některé argumenty svědčící v neprospěch standardního kosmologického modelu, což činí posudek trochu jednostranným. Název knihy i citace literatury se zaměřují...
Diskuse: 1

LIDAR – naděje na lepší ovzduší

str. 604 | Ondřej Zemánek
Nadace Charty 77 zprostředkovala počátkem října propůjčení LIDAR (Light Detection And Ranging – zařízení moniturující stav ovzduší) ze Švédské univerzity v Lundu. Výhoda laserového přístroje tkví v tom, že dokáže přesně, rychle a na vzdálenost až 2 km určit zdroj emisí. Na...

K deníku prof. Josefa Charváta

str. 604 | Marie Vorlíčková
[...] Fámy, které se šířily po Praze o Nejedlém a Jiráskově vnučce a které zachytil ve svém deníku z roku 1953 akademik Charvát nebyly pravdivé... je jasné, že 75letý Zdeněk Nejedlý neměl v úmyslu hledat novou ženu, protože Marie byla pro něho nenahraditelná. Obklopen množstvím odpůrců...

K čemu logika?

str. 605 | Petr Kolář
Logika je věda a nástroj. Logika jako věda se zabývá jistými formálními vztahy, které nutně existují mezi tvrzeními (větami) libovolného druhu bez ohledu na to, o čem tato tvrzení pojednávají. Logika poskytuje jistý „katalog“ správných forem usuzování a také metody, jak tyto...

SAD

str. 607 | František Koukolík
SAD je zkratkou anglických slov seasonal affective disorder, což je charakteristická a častá porucha duševní činnosti vázaná na zimní měsíce (JAMA 270, s. 2717, 1993). Projevuje se nejčastěji těsně po dvacátém roce věku, ženy jsou postiženy skoro 4krát častěji než muži, nejčastějším...

Současný feminizmus a cesty rozumu

str. 608 | Jindra Tichá-Svobodová
Ženská logika měla původně špatnou pověst vinou Aristotela, který rozhodl, že to dámám myslí jinak než pánům, popřípadě nemyslí vůbec, a to ze zásadních důvodů, neb je příroda k tomu nevybavila. Dámy se pochopitelně takovému nařčení bránily a od dob relativně moderních se pánové...

Věda ve 20. století

str. 611 | Victor F. Weisskopf
V předchozí části článku se známý fyzik V. F. Weisskopf zamýšlel nad obdobím od počátku století do r.1945. Vědu tohoto období charakterizoval jako vědu provozovanou v malých skupinách, s relativně malými náklady a bez významné účasti státu. Co se změnilo po 2. světové válce? Doba od...

Knokautovaná myš – druhé kolo

str. 614 | Jan Černý
Pod tímto názvem se v červencovém čísle Science (Vol. 265, str. 26) objevil komentář k novému úspěchu molekulární biologie – metodě umožňující tkáňově specifické umlčení určitého genu. Standardní genové knokautování (termín knockout se v odborné literatuře běžně...

Od buněk k molekulám

str. 615 | Václav Hořejší
Před 111 lety vystoupil Ilja Mečnikov s teorií buněčné imunity a fagocytózou, za 55 let po jeho objevu poprvé použili W. Weaver a W. T. Astbury slovní spojení molekulární biologie. Před 10 lety se stali laureáty Nobelovy ceny C. Milstein a G. Köhler za vynález hybridomů, které tvoří monoklonální...

Devonský útes u Koněprus

str. 618 | Ivo Chlupáč
Devon u Koněprus je nejen areálem zcela výjimečného přírodovědeckého a ekologického významu, ale i naším největším a nejkvalitnějším ložiskem hodnotných vysokoprocentních vápenců. Proto se zde již několik desetiletí ostře střetávají zájmy ekologie a ochrany přírody s těžbou...

Fakta jsou lepší než sny

str. 624 | Alfred Bader, Christian R. Noe
Augustu Kekulému se obvykle přičítá zásluha, že první předpověděl cyklickou strukturu benzenu. Existují ovšem důkazy, které naznačují, že k tomuto cíli dospěl dříve rakouský učitel jménem Josef Loschmidt. Zeptáte-li se kteréhokoliv organického chemika na deset nejvýznamnějších...

Alfred Bader

str. 626 | Zdeněk Herman
Přinášíme našim čtenářům pozoruhodný pohled na méně známou, chemickou část díla Josefa Loschmidta, profesora Vídeňské techniky v šedesátých letech minulého století, jehož známe spíše jako autora Loschmidtova čísla: počtu molekul v jednotce objemu plynu. Článkem si připomínáme...

Netřesová termogeneze

str. 628 | Ladislav Janský
Všeobecně se pokládá za možné, že se živé organizmy mohou přizpůsobit změnám ve vnějším prostředí tak, že se stanou odolnějšími. Pro tento názor však donedávna chybělo exaktní vysvětlení. Prvním exaktním potvrzením faktu, že se zvířata mohou stát odolnějšími proti chladu, byly...

Netřesová termogeneze u včel

str. 630 | Pavel Hošek
Poznatky o termoregulaci u hmyzu shrnul zhruba před 50 lety Otto Plath, když napsal: „Tak jako všichni studenokrevní tvorové, nemají ani včely a čmeláci prostředky na změnu teploty svého těla a jsou-li vystaveni trvalému chladu, je výsledkem letargie a často i smrt.“ Mnozí sdíleli...

Rakovina a stav duše

str. 632 | Emil Ginter
Mnohí sme sa s tým stretli: muž žijúci v šťastnom manželstve náhle ovdovie, stratí záujem o život a po roku zomiera na leukémiu. Alebo intelektuál, vykádrovaný po sovietskej okupácii, zbavený možnosti publikovať alebo pracovať vo svojom laboratóriu, v krátkej dobe zomiera na infarkt...

Legalizace marihuany u pacientů s aidsem a s maligními nádory?

str. 633 | Břetislav Fuchs
Zatím je tato otázka jen předmětem diskusí, je však známo, že marihuana může pacientům pomoci při zvládání nevolnosti a zvracení během cytostatické léčby, přičemž kouření marihuany se zdá být účinnější než její tabletová forma. Nekteří autoři se proto zasazují o legalizaci...

Stáří je nedělí života

str. 634 | Radim Palouš
Ivan M. Havel: Radime, ani se mi to nechce věřit, že oslavujeme tvoji sedmdesátku. Ale veškerý takt stranou: tento věk lze považovat za dobu, kdy stáří klepe na dveře. Klepe? R. Palouš: Klepe, klepe. Občas něco bolí, občas beru nějaké prášky a nadto nerad na sebe prozrazuji, že únava je...

Hospodářský zázrak a životní prostředí na Tchaj-wanu

str. 636 | Ľubica Obuchová
Tchaj-wan patří mezi ty části světa, o nichž se u nás ještě před nedávnem příliš nepsalo, a psalo-li se, tak především z politického hlediska. Z dějin jsme si snad zapamatovali, že na tento ostrov v Jihočínském moři se po občanské válce z čínské pevniny přesunula poražená...

Počítače s imunitním systémem

str. 638 | Pavel Hošek
Problémy s infekcí a invazí cizích těles do svého vnitřního prostředí nemají dnes již jen živé organizmy, ale i neživé systémy vytvořené člověkem. V současné době je známo již na 2 500 počítačových virů a každým dnem přibývají 2 – 3 nové. To je již dost na to, aby...

RADIM PALOUŠ: Česká zkušenost

str. 643 | Jaroslav Kohout
Útlá knížka polistopadového rektora pražské almae matris zahrnuje čtyři nerovnoměrné části vzniklé v různé době v průběhu 46 let autorova tvůrčího života. Jsou seřazeny chronologicky podle pojednávaných autorů, nikoli podle doby sepsání. Přes zdánlivé disproporce jde přitom...

Zdravotnictví České republiky 1993 ve statistických údajích

str. 643 | Vratislav Schreiber
Ročenka je založena na statistických údajích – už populační údaje jsou zajímavé: máme 10 334 013 obyvatel, zvyšuje se podíl obyvatel v produktivním věku, snížil se počet sňatků, zvýšil se počet rozvodů, absolutní počet živě narozených dětí byl nejnižší od r. 1918, ale protože...

Genius loci (K fenomenologii architektury)

str. 644 | Václav Cílek
Kniha světově proslulého norského teoretika architektury a odchovance filozofa M. Heideggera vyšla v řadě evropských jazyků a konečně nyní i v češtině. Je sice určena pro architekty – ty bystré lidi, kteří dovedou naplánovat bezvadný dům a pak jej nemožně zasadit do krajiny, ale...

Věda, jazyk a folklor

str. 645 | Josef Babor
Termín „folk lore“ poprvé použil anglický badatel W. G. Thoms r. 1846 jako označení souboru lidových znalostí a určitého druhu kolektivní moudrosti. Termín se ujal a rozšířil do oborů, které dnes souborně nazýváme lidové umění anebo, jde-li o texty, lidová slovesnost. Slovesný...

Duše a závora

str. 646 | Stanislav Komárek
Návštěva zemí s krajně izolacionistickými tendencemi poskytuje těsně po pádu informační bariéry, která je po léta obklopovala, zajímavý průhled důsledky kulturní izolace a jejím vlivem na lidi a jejich smýšlení. Nejvýraznějším příkladem podobných snah je nepochybně Albánie...

Josef Charvát a jeho svět

str. 647 | Josef Charvát
Antonín Švehla Měl jsem jedinečnou příležitost stýkat se po delší dobu s Antonínem Švehlou jako jeho osobní lékař. Dověděl jsem se velmi mnoho věcí ze zákulisí první republiky a za čerstvé paměti jsem je sepsal do objemného svazku, který jsem nazval (v parafrázi K. Čapka)...

Září ve vědě

str. 650 | Ivo Budil
Laxenburský scénář rozvoje populace V tisku v tomto měsíci doznívaly ohlasy káhirské konference Organizace spojených národů o populaci a rozvoji. Názory na populační osud Země se velice lišily, ve světě i u nás. IIASA, Mezinárodní ústav pro systémovou analýzu v Laxenburgu ve Vídni...

Hardwarové potíže virtuální reality

str. 653 | Ivan Boháček
Pětsetistránková zpráva, kterou pro americkou vládu připravila rada pro výzkum při americké Akademii věd, upozorňuje na to, že výzkum v oblasti virtuální reality je řízen sofwarovými specialisty, kteří mají sklon nevidět nedostatky hardwaru. „Jestliže komfort systémů virtuální reality...

AD 185: supernova, nebo kometa?

str. 653 | Ivan Boháček
7. prosince r. 185 astronomové observatoře Lo-Yang v centrální Číně referovali o objevení nové hvězdy na jižní obloze. Tento záznam je pokládán za historicky nejstarší záznam supernovy a bylo navrženo několik kandidátů na možné pozůstatky supernovy. Astronom Y.-N. Chin a historik Y.-L. Huang...

Další rozpadlá kometa

str. 653 | Ivan Boháček
Rozpad komet je řídká událost. Před nedávným dopadem tělesa Shoemaker-Levy 9 na Jupitera jej astronomové pozorovali naposled roku 1976. Poslední pozorování komety Machholz-2, pojmenované podle kalifornského amatéra Dona Machholze, který tuto kometu objevil letos v létě, ukázalo, že těleso se...

Dobrá zpráva pro příští generaci: Regenerace ozonové díry by mohla být rychlejší,

str. 653 | Ivan Boháček
než se původně předpokládalo, jestliže však snižování koncentrace látek ničících ozonovou vrstvu bude probíhat podle plánu předpokládaného Montrealským protokolem z r. 1987. K tomuto závěru dospěl mezinárodní panel 226 expertů. Experti se domnívají, že maximálních koncentrací dosáhnou...

Další problém vojenských laboratoří

str. 653 | Ivan Boháček
Po skončení studené války vojenské laboratoře, jejichž posláním je vývoj nových zbraní a obranných systémů, začaly být zpochybňovány. Nikdo však neočekával problém tohoto druhu: pornografii. V červenci tohoto roku narazil reportér Los Angeles Times na ohromný soubor 90 000 „sexuálně...

Počítačová tomografie a mumie

str. 653 | Ivan Boháček
Podruhé byla provedena počítačová tomografie zachovalé 3000 let staré mumie tébské ženy Djedmaatesankh (poprvé se tak stalo r. 1978, tehdejší rozlišení však nebylo dostatečné.) Aniž by archeologové porušili celistvost pozůstatků, mohli určit i příčinu její smrti – velký zubní...

Seaborgium: jméno dosud neakceptované

str. 653 | Ivan Boháček
Jméno navrhované pro prvek číslo 106 – seaborgium – nebylo dosud uznáno výborem pro nomenklaturu Americké chemické společnosti. Jméno se již neoficiálně používá (viz rovněž Vesmír 73, 590, 1994/10). Science 265, 303,...

Tlupy dravých šimpanzů

str. 653 | Ivan Boháček
Volně žijící tlupy šimpanzů loví opice a další druhy savců jako svou potravu. Tato pozorování z národního parku Gombe v Tanzanii jsou výsledkem desetiletého studia amerických zoologů vedených Craigem Stanfordem. Loveckých choutek šimpanzů si všimli již dříve v národní parku Ta na...

Alzheimerova choroba a oxidy železa

str. 654 | Ivan Boháček
Edward Neuwelt z oregonské univerzity a jeho kolegové se pokoušejí připravit syntetický vektor pro přenos genetického materiálu. Pro takovéto přenosy se dosud používají upravené virové vektory. Novým vektorem by měly být magnetické částice oxidu železa o velikosti 100 nm, které jsou...

Stoupá, nebo klesá mořská hladina?

str. 654 | Ivan Boháček
V. Gornitz a C. Rosenzweig z Kolumbovy univerzity v New Yorku spolu s D. Hillelem z Massachusettské univerzity se pokusili vyčíslit antropogenní vlivy na pohyb globální mořské hladiny za posledních 60 let. Své výpočty shrnuli do tabulky: U každého procesu je uvedeno číslo, které udává pohyb...

Americký způsob řízení CNRS?

str. 654 | Ivan Boháček
Pod novým vedením fyzika Guye Auberta by mělo dojít k větším změnám ve francouzské největší veřejné výzkumné instituci – CNRS. 1350 laboratoří, které pod CNRS spadají, by nemělo dostávat fixní roční rozpočet jako dosud, ale vlastně by mělo – podobně jako je tomu teď u nás...

Nejstarší známý hominid

str. 654 | Ivan Boháček
Proslulá etiopská paleontologická naleziště, která v nedávné době vydala lebku Australopithecus afarensis (Vesmír 73, 293, 1994/5), přinesla další překvapení. Tim D. White (Kalifornská univerzita, Berkeley), Gen Suwa (Tokijská univerzita) a Berhane Asfaw (Paleoantropologická laboratoř, Addis...

Šimpanz a jeho geny

str. 654 | Ivan Boháček
Americký tým P. A. Morina studoval sociální chování, příbuzenské vztahy, genetickou výměnu mezi jednotlivými populacemi a celkovou evoluci šimpanzů. Badatelé vyšetřovali od jedinců z 20 různých míst Afriky DNA získávanou z jádra buněk chlupů, jichž šimpanzové ztrácí denně stovky. Pro...

Pochybnosti o indickém plicním moru

str. 654 | Ivan Boháček
Poté, co generální ředitel WHO, Hiroshi Nakajima navštívil Indii, WHO 10. října oznámila, že se již experti z USA, Ruska a WHO zabývají indickými případy dýmějového a plicního moru. Nejprve dýmějový mor propukl v Beedu v indickém státě Maharashtra, později v plicní podobě...

Nové infekce tuberkulózou: San Francisco, New York

str. 655 | Vratislav Schreiber
O tom, že se tuberkulóza opět stává problémem, se ví již deset let; nyní se objevily dvě epidemiologické studie (New Engl. J. Med. 330:1703, 1710, 1994) a k nim shrnující komentář (s. 1750), nadepsaný „Přenos tuberkulózy v 90. letech“. Z velké části totiž jde o nové infekce,...

Pouze bedly jsou prý jedlý

str. 655 | Zdeněk Šesták
Zatímco povrchová aktivita obdělávaných polí se díky hluboké orbě stále snižuje, lesy jsou na tom špatně. Ještě 4 roky po Černobylu byl hlavní podíl cezia 137 stále v několika vrchních centimetrech lesní půdy. Teprve když cezium dosáhne půdní vrstvy, ve které rostou mycelia...

Kam se poděli všichni japonští vědci?

str. 655 | Ladislav Staroba
Ačkoli se Japonci rádi chlubí svou „pracovní etikou“ a “kulturní homogenitou“, pravda je taková, že dnes, stejně jako v USA, začíná japonský výzkum churavět na těžký případ „nemoci rozvinutých zemí“. Její symptomy jsou důvěrně známé: začíná klesat...

Tajemství šípových jedů

str. 655 | Pavel Hošek
Mnoho z velmi silných toxinů pochází z kůže drobných, krásně barevných žabek z čeledi Dendrobatidae žijících v Jižní Americe. Protože domorodí indiáni používají některé z těchto látek k výrobě šípů s otrávenými hroty, vešly toxiny do povědomí jako šípové jedy. Donedávna...

Cvičení a fyzická zdatnost u velmi starých lidí

str. 655 | Vratislav Schreiber
Velká skupina pracovníků z Židovského rehabilitačního centra v Roslindale (Mass, USA) podrobovala po deset týdnů 100 chatrných starců o průměrném věku 87 let 3krát týdně intenzivnímu cvičení, které spočívalo v silovém zatížení svalů kyčle a kolena. I v tomto pokročilém věku...

Stále více starých matek

str. 655 | Břetislav Fuchs
V učebnicích porodnictví se stále ještě mluví o “pozdních prvorodičkách“, které přivedly na svět první dítě až po 30. roku života. Ale to, o čem tyto učebnice až dosud mluvily jako o zvláštnosti, se v praktickém životě stává normou: průměrný věk německých žen při...

Evoluce v plastikové skříňce

str. 656 | Pavel Hošek
Jaké jsou meze evoluce? Kam až je příroda „schopna jít“ v přizpůsobování organizmů? Na tyto otázky by mohl dát částečnou odpověď experiment, který započal již před 40 lety v USA. Zoolog Earl Bell tehdy umístil 1 000 potemníků druhu Tribolium castaneum do umělohmotné nádoby...

Ústna voda a rakovina

str. 656 | Gabriel Hocman
Moderný človek používa veľmi často rôzne druhy ústnych vôd. Mohli by mať látky obsiahnuté v týchto vodách, ktoré sa dostávajú bezprostredne na sliznicu ústnej dutiny, vzťah k nádorovým chorobám tohoto orgánu? W. J. Blot a jeho spolupracovníci (W. J. Blot, D. M. Winn, J. F. Fraumeni, Jr.,...

Léčba poruch denního rytmu

str. 656 | Petr Molík
Charles Czeisler, Richard Kronauer a James Allan z Harvardské lékařské fakulty (USA) dostali již třetí patent na postup přeměny denního rytmu osob na požadovaný průběh. Cílem metody je zmírnit problémy se spánkem např. u lidí pracujících na směny, cestujících do vzdálených časových...

Zázrak, nebo mikrob?

str. 656 | Martin Haluzík
Tato otázka se týká události, jež se stala r. 1263 v italském městě Bolsanu. Německý kněz cestující do Říma zakolísal ve své křesťanské víře – začal pochybovat, zda hostie, používané při mši svaté, jsou opravdu tělem Kristovým. Když se však zastavil v Bolsanu, aby zde sloužil...

Počet pacientů v britských nemocnicích

str. 657 | Břetislav Fuchs
Počet nemocničních lůžek se v britských nemocnicích snížil v posledních 10 letech z 351 na 242 tisíc, přesto však celkové zkrácení nutné doby ústavního léčení a optimální využití lůžek umožnilo zvýšit podíl nemocničně léčených pacientů z 5,8 na 7,7 milionu. Zároveň se...

Homeopatické potraviny

str. 657
Paříž (agentura Wild Duck) – Hitem letní Paříže se staly homeopatické potraviny a nápoje. Účinkují na podobném principu jako homeopatické léky. To znamená, že účinné látky nejsou zastoupeny v takovém mmožství, aby v lidském těle působily svou chemickou podstatou a množstvím, ale...

Technologie versus technika

str. 657 | František Daneš
O tomhle terminologickém problému jsem psal ve Vesmíru (Vesmír 61, 377, 1982/7) právě před 12 lety. Dnes se k němu vracím proto, že nejen nezmizel, nýbrž naopak se ještě více zkomplikoval. V češtině (stejně jako v němčině) se termín technika vždy užíval a dodnes většinou užívá...

Neikonické modely vesmíru

str. 658 | Jiří Fiala
Slova vědět a vidět spolu souvisejí. Ne každé vidění je ovšem vědění (zvláště je-li to pouhé hledění nebo dívání se), ale zdá se, že každé vědění musí být v nějakém smyslu viděním. Ke každému vědění potřebujeme evidenci, neboť chceme, aby bylo jasné (evidens znamená jasný,...

Ze starších ročníků Vesmíru

str. 658
Toxikomanie. Vášnivá touha po opojných jedech zachvacuje lidstvo jako nakažlivá choroba. V Bruselu byl zatčen lékárník, který prodával ve velkém množství morfium morfinistům, v Kalkutě při celní revisi parníku Lai-Fang nalezeno 17.000 g kokainu ukrytého v uhlí, současně co Společnost...