Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 10 / 1994

Vyšlo 05. 10. 1994

Otevřené oči a zvednuté obočí

str. 543 | Ivan M. Havel
Snad jednou přijde doba, kdy pravnuci našich vnuků budou skládat hrdinské eposy o velkých vědcích našeho věku, o jejich slavných badatelských činech a o vášnivých diskusích. Jeden z největších eposů jistě oslaví i vzrušující příběh teoretické fyziky z první poloviny...

Blížíme se k poznání podstaty biologických hodin?

str. 544 | Marie Lipoldová
Se zájmem jsem si přečetla článek RNDr. Heleny Illnerové, DrSc. Zaujaly mě údaje o výzkumu cirkadiánních rytmů, ale dost mě zarazilo tvrzení, že „složení genomu myši je již známé“. Od r. 1915, kdy byla určena první vazba mezi myšími geny, až do současnosti, kdy se díky...

Kablíkova sbírka v Jičíně

str. 544 | Karel Samšiňák
Roku 1988 převzalo Okresní muzeum v Jičíně z jičínského gymnázia truchlivý zbytek kdysi velké a dobře známé Kablíkovy sbírky ptáků. Sbírka v podstatě vznikla v letech 1831 – 1835, kdy v Kablíkově lékárně ve Vrchlabí působil Antonín Fierlinger, později majitel lékárny...

Co všechno se dá číst?

str. 544 | David Storch
Ve svém jazykovém koutku p. prof. Daneš upozorňuje na poněkud neobvyklé používání slovesa číst v mém článku (Vesmír 73, 252, 1994/5). Několikrát přitom zmiňuje, že jde o “nepochybný vliv angličtiny“. S touto jedinou věcí nemohu zcela souhlasit, přestože ostatní výklady...

Věda ve 20. století

str. 545 | Victor F. Weisskopf
Vědou jsem se začal aktivně zabývat roku 1928, když jsem přišel do Göttingenu jako doktorand k Maxu Bornovi. Mohu dosvědčit, že za šedesát let mého vědeckého života prodělala věda obrovský vývoj. V mnoha ohledech změnila charakter, ale základní postoje ke zkoumání přírody zůstaly...

Manipulace s atomy a elektrony

str. 549 | Čestmír Jech
Mikrotechnologické postupy se podařilo propracovat do té míry, že dovolují provádět manipulace dokonce i s jednotlivými atomy a vytvářet tak miniaturní objekty, že se v nich projevuje kvantové chování elektronů. Jednou z technik, která přispěla k výsledkům v tomto směru...

Apoptóza

str. 550 | Ilja Trebichavský
Eukaryotická buňka umírá dvěma možnými způsoby. Známějším projevem smrti je nekróza, která je vyvolána nemocí, fyzikálním poškozením nebo nedostatečným přívodem krve s následným omezením látkové výměny. Nekrotická buňka má porušenou cytoplazmatickou membránu, takže se dá např....

Jak umírají buňky?

str. 552 | Jiří Wilhelm
Posledních asi dvacet let podniká biologická věda proti tajemstvím přírody kampaně. Možná tomu tak bylo i předtím, ale toto pozorování se vymyká mé osobní zkušenosti. Zažil jsem kampaň prostaglandinovou, kdy se účinkem prostaglandinů vysvětlovalo úplně všechno, leč pak se objevily...

Objev, nebo vynález?

str. 554 | Radim Brdička
Dánská rada pro etiku ve svém výročním bulletinu za rok 1993 uveřejnila esej Nilse Holtuga: „Patentování lidských genů – které faktory mají etický význam.“ Ačkoliv by nebylo bez zajímavosti zmínit se úvodem o dánské verzi naší etické komise zřízené při Ministerstvu...

Život na spáleništi: antrakofyty a pyrofyty

str. 556 | Jiří Sádlo
Oheň se v naší přírodě projevuje většinou maloplošně a krátkodobě, v podobě ohnišť zakládaných výletníky, anebo lesními dělníky při pálení klestu zbylého na vykácených pasekách. Celkem méně často nacházíme plošně vypálené trávníky; je to nejen vlivem ekologické osvěty, ale...

Stanislav Mentl – antropolog

str. 557 | Miroslav Prokopec
Profesor Stanislav Mentl se narodil v Malé Losenici v okrese Žďár nad Sázavou. Patřil mezi nejlepší české kardiology. V letech 1935 až 1945 byl přednostou kardiologického oddělení Vinohradské nemocnice v Praze. Redigoval sborník „Choroby koronárních tepen i jejich léčba“. Ve...

Kontaminace českých řek stopovými prvky

str. 558 | Josef Veselý
Kvalitu prostředí okolo nás může znehodnotit přítomnost zvláště toxických organických látek (např. PCB), nebo zvýšených koncentrací některých stopových prvků (např. kadmia). Pro své toxické působení již v poměrně nízkých koncentracích se tyto látky nazývají prioritní škodliviny....

Mobilita toxických prvků v říčních sedimentech

str. 561 | Zdeněk Borovec
Jaké množství z celkového obsahu těžkých kovů v říčních sedimentech se může uvolnit do vody? Problém distribuce a transformace kovů je zvlášť složitý v heterogenních systémech, jakými jsou půdy, částice aerosolů a říční sedimenty. Původ říčního sedimentu Původ říčního...

Záhada Žitného ostrova

str. 564 | Emil Ginter, Milan Tatara
H. Švejdarová a I. Míchal (Vesmír 73, 392, 1994/7) našli štatistickú závislosť medzi dĺžkou života a kvalitou životného prostredia v jednotlivých okresoch Českej republiky, ale správne zdôrazňujú, že tento vzťah nie je jednoznačný. Údaje, ktoré máme k dispozícii z územia Slovenskej...

Aerobiologie, věda o životě ve vzduchu 

str. 566 | Josef Hýsek
Na prvý pohled se zdá, že vzduch je průzračná směs plynů, ve které bychom žádný život nehledali, snad kromě některých makroorganizmů, jako jsou ptáci nebo netopýři. Avšak stačí, abychom se podívali ve tmě do úzkého svazku světelných paprsků vrhaných z promítacího přístroje...

Dejiny videné kognitívnou biológiou

str. 567 | Ladislav Kováč
Ľudská psychika je skonštruovaná tak, že nás neznámo, neusporiadanosť, kognitívny chaos naplňujú negatívnymi emóciami. Uhýbame im: vo svete hžadáme – či skôr, vkladáme do neho – štruktúru: usporia-danosť, pravidelnosti, zákony. Štrukturovanie sveta nás priťahuje, je zdrojom...

Tvorové z černé laguny

str. 568 | Václav Cílek
V roce 1986 byla v jihovýchodním Rumunsku objevena jeskyně Movile, do té doby ukrytá pod mocnou sprašovou závějí. Měření radioaktivity prokázala, že jeskyně představuje dlouhodobě izolovaný systém, do kterého se např. nepromítá ani černobylská katastrofa. Je pravděpodobné, že jeskynní...

Schrödingerovy úvahy o mysli a vědomí

str. 570 | Ivan M. Havel
I kdyby jednou byla kvantová mechanika překonána nějakou výstižnější, přirozenější či výkonnější teorií mikrosvěta (což si málokterý dnešní fyzik dovede představit), jméno Erwina Schrödingera (1887–1961) by stejně nezmizelo z učebnic teoretické fyziky. Jeho slavná vlnová...

Třikrát obhájce Perry Mason

str. 573 | Marie Lipoldová
Na první pohled vypadala kniha Třikrát obhájce Perry Mason v typické šedé plátěné vazbě jako „3x detektivky“ od Odeonu. Na druhý pohled jsem zjistila, že tyto případy nesmrtelného obhájce vydala v překladu Lucie a Karla Gregorových r. 1993 Saga, nakladatelství a vydavatelství...

Atomoví špioni –kuriózní kapitola počátků atomového věku

str. 574 | Vladimír Hnatowicz
Autor, který se rozhodne psát o atomové špionáži, může zvolit různé formy – od čistě beletristické až po literaturu faktu. V druhém krajním případě nutně narazí na potíže spojené s charakterem špionážní činnosti, s logickým nedostatkem a nespolehlivostí dostupných...

EMIL KAŠPAR: Populárně a vědecky o proutkaření

str. 575 | Josef Koštíř
Konečně vyšel mnohými našimi přírodovědci po několik let očekávaný kritický spis o proutkaření od známého českého fyzika RNDr. Emila Kašpara, DrSc., profesora Univerzity Karlovy. Autor v něm odborně pojednává o tomto podivném způsobu hledání vody nebo rud a jiných objektů v zemi,...

STEPHEN JAY GOULD: The Mismeasure of Man

str. 577 | Anton Markoš
(Recenze inspirovaná článkem J. Fialy Testování testování ve Vesmíru 73, 245, 1994/5) Autora knihy není třeba představovat – knížka esejí Pandin palec (Mladá Fronta – Kolumbus 1988) mu zajistila příznivce i v naší zemi. Tentokrát jde o vědeckou knihu, nikoli však o suchopárnou...

Svět madagaskarského  trnitého buše /II./

str. 578 | Jiří Bálek, Pavel Hošek
Jestliže o rostlinách madagaskarského trnitého buše bylo napsáno jen velmi málo, o živočiších, kteří tuto krajinu na jihozápadě ostrova obývají, existuje literatury ještě mnohem méně. Omezuje se vlastně jen na popisy nových druhů a faunistické seznamy z míst, která navštívil ten či...

Využití střevlíkovitých v bioindikaci

str. 581 | Jan Farkač
Využití společenstev bezobratlých k posuzování kvality resp. narušenosti přírodního prostředí je aktuální již delší dobu. Nic na tom nemění ani skutečnost, že se velice obtížně stanovuje konkrétní charakteristika, která by pro hodnocení stavu byla nejreprezentativnější. Použití...

Ptáci jako z hororu

str. 583 | Jiří Lom
Nevím, odkud vzala Daphné du Maurier námět pro svou povídku „Ptáci“, podle které natočil režisér Hitchcock svůj světoznámý horor o ptácích, kteří jako by ztratili hlavu a začali zarputile napadat každou lidskou bytost v dohledu. Jestli ale navštívila Austrálii v podzimním...

Josef Charvát a jeho doba

str. 584 | Josef Charvát
Politika Nikdy jsem se jí nedal strhnout. Několikrát jsem zkoušel zapojit se do některé strany, ale vždy to skončilo dřív či později neslaně-nemastně. Před 1. válkou, jako gymnazista, jsem smýšlel sociálně demokraticky, vlivem svého otce, ale také např. vlivem starého pana Heide. Ač patřil...

Poslední zdravý člověk

str. 588 | C. K. Meador
„Zdravý člověk je pacient, který ještě nebyl dokonale vyšetřen,“ odpovídá mladý sekundář na otázku, kdo je zdravý člověk, neboť člověk, který jde k lékaři a přitom je zdravý, nemůže přece být úplně zdráv. Úplně zdravý člověk je velmi vzácný lidský druh. Poprvé...

Hrdlo láhve

str. 589 | Stanislav Komárek
„Bottle neck“ je v populační genetice terminus technicus pro stav, kdy populace prochází prudkým snížením počtu jedinců („hrdlem láhve“) a v důsledku toho se v ní mění frekvence alel, která už zůstane změněna i po jejím následném početním vzrůstu. Jinými slovy,...

Srpen ve vědě

str. 590 | Ivo Budil
Srpnová bilance zániku komety Shoemaker-Levy 9 Za rok a půl, co astronomové zjistili, že při příštím přiblížení k Jupiteru dopadne rozdrobená kometa na tuto planetu, se dokázali připravit i vydobýt na svých vládách finanční prostředky potřebné k pozorování. Američané např. získali...

Biosphere 2

str. 593 | Ivan Boháček
Texaský miliardář E. Bass postavil nemalým nákladem v arizonské poušti na rozloze 3,15 akru plně izolovanou ekologickou laboratoř Biosphere 2 (Biosphere 1 je naše Země). Vědecký program této ekologické laboratoře byl postupně podroben ostré metodické kritice. Neudivují proto změny ve vedení...

Ke hvězdám

str. 593 | Ivan Boháček
Přestože kosmické velmoci mají značné rozpočtové potíže, aby dostaly na zemskou oběžnou dráhu alespoň středně velkou kosmickou stanici, sešlo se 29. srpna 1994 v New Yorku na sto vědců, inženýrů a vizionářů a diskutovali na téma „Praktický mezihvězdný let s roboty: jsme...

Věda v státním zájmu

str. 593 | Ivan Boháček
Science in the National Interest je název jedanatřicetistránkového dokumentu, který viceprezident USA Al Gore zveřejnil 3. srpna. Oceňuje v něm badatelský výzkum. Aby si USA zachovaly postavení průmyslové velmoci, navrhuje zvýšit podporu základnímu výzkumu o 25 miliard ročně (Amerika vynakládá...

Dům Ch. Darwina

str. 593 | Ivan Boháček
Britské Natural History Museum potřebuje 2 miliony liber sterlingů na nutné opravy a budoucí provoz Down House, domu, v němž Charles Darwin strávil 40 let a napsal mnoho knih včetně „O původu druhů“. Dům, který se nalézá asi 20 km jižně od Londýna a v němž je pouze část místností...

Milion dolarů Modré planetě

str. 594 | Ivan Boháček
Japonsko financuje mnoho velkých mezinárodních vědeckých cen. Nadace Asahi Glass vytvořila dvě ceny pro životní prostředí, každá obnáší 50 milionů jenů (tj. kolem půl milionu dolarů). Letos byly ceny uděleny geologovi Eugenu Seiboldovi, řediteli Geologicko-paleontologického ústavu Univerzity v...

FOX versus test na cholesterol

str. 594 | Ivan Boháček
„Foxka“ není jen známý databázový systém. Podle srpnového čísla časopisu Analytical Biochemistry Ferous Oxidation in Xylenol orange je jednoduchý biologický test, který vyvinuli S. Wolf, J. Nourooz-Zadeh a další badatelé z University College v Londýně. Je určen k zjišťování rizika...

Skvid na 112 K

str. 594 | Ivan Boháček
Materiály typu YBCO (yttrium, barium, měď a kyslík) mohou být supravodivé při teplotách kolem 90 K. Materiály založené na rtuti mohou být supravodivé při teplotách až 135 Kelvinů. A. Gupta, J. Sun a Chang Tsuei sestrojili první skvid (supravodivý kvantový interferenční detektor) operující...

Osudy vody z Marsu

str. 594 | Ivan Boháček
Na utváření povrchu Marsu se před 3,5 miliardy let podílela voda. L. L. Watson a jeho kolegové analyzovali poměr deuteria a vodíku ve vodě z SNC-meteoritů, u nichž se předpokládá marsovský původ. Zjistili, že poměr izotopů vodíků D/H je pětinásobný proti hodnotě nalezené v pozemských...

Anafylaktický šok u IgE-deficientních myší

str. 594 | Ivan Boháček
Masivní uvolnění imunoglobulinu E při střetu s antigenem se dosud pokládá za klíčový stimul reakcí přecitlivělosti, které mohou vést až k anafylaktickému šoku (protiobrannému šoku, imunitě „naruby“). Skupina Hanse C. Oettgena zkonstruovala myš, která netvoří IgE, ale jen ostatní...

Hustota a velikost komety Shomaker-Levy 9

str. 594 | Ivan Boháček
Johndale C. Solem z teoretického oddělení Národní laboratoře v Los Alamos v USA vypočetl, že původní kometa Shomaker-Levy 9 měla před rozpadem průměr asi 1,8 km a její měrná hustota byla asi 0,5 g/cm3. Nature 370, 349,1994 H. Weavera, specialistu na komety ze Space Telescope Science Institute v...

Nový mnohozubý ornitomimosaur ze Španělska

str. 594 | Ivan Boháček
Ve vápencových spodněkřídových vrstvách u Las Hoyas ve španělské provincii Cuenca byla nalezena unikátní zkamenělina nového rodu a druhu pravěkého ještěra ze skupiny Ornithomimosauria. Pelecanimimus polyodon, gen. et sp. nov., byl asi 2,5 m dlouhý a čelisti měl opatřeny 220 drobnými zuby....

Smrt buněk bez ATP

str. 595 | Zuzana Storchová
ATP je nejdůležitější okamžitě použitelný zdroj energie v buňce a jeho nedostatek vede pochopitelně ke smrti buňky. Nicméně není dosud jasné, jak buňky s nedostatkem ATP umírají, a zejména proč je celý proces tak rychlý – savčí buňky se specificky inhibovanou syntézou ATP...

Životaschopnost předčasně narozených

str. 595 | Břetislav Fuchs
Dosud není vyřešena otázka, od kterého dne gravidity jsou předčasně narozené děti schopny života. Dnes se dolní hranice pohybuje v rozmezí od 23. do 25. týdne. Studie amerických expertů ukázala, že z dětí narozených ve 22. týdnu nepřežilo žádné 6 měsíců, z dětí z 25. týdne však...

Lékaři budou moci říci: nekuřte, jste silně ohrožen rakovinou

str. 595 | Vratislav Schreiber
Sklon k rakovině při kouření, ale též dýchání výfukových plynů automobilů (zejména dieselových) je geneticky založen. Problém je v tom, že se zatím nedá odlišit, které osoby jsou a které nejsou ohroženy. Takže je lepší všeobecně tvrdit to, co je napsáno na každé krabičce cigaret:...

Rostoucí hodnota jenu ohrožuje výzkumy

str. 595 | Martin Haluzík
Příští rok uplyne padesát let od výbuchu atomových bomb v japonské Hirošimě a Nagasaki, a právě tento rok může rovněž znamenat výrazné omezení, nebo dokonce ukončení unikátního výzkumného programu zabývajícího se účinky radiace na obyvatele, kteří tento výbuch přežili....

Chemická metoda rozšíření pevniny

str. 595 | Petr Molík
Dva nizozemští vědci získali od vlády a průmyslu podporu na výzkum možnosti zvýšit úroveň mořského dna v pobřežních oblastech jejich nízko položeného státu. Docílit toho chtěli přeměnou podpovrchového vápence v sádru pomocí odpadní kyseliny sírové. Nápad vychází ze...

Superphénix opět v činnosti

str. 595 | Luděk Pekárek
Francouzský reaktor, který byl r. 1990 uzavřen, byl opět uveden do provozu – tentokrát však jako výzkumný reaktor. Pro opakované úniky chladiva (tekutého sodíku) byl dosud v provozu necelých 6 měsíců. Bude upraven tak, aby plutonium spotřebovával (Nature 370, 401,...

Další společné účinky NO a CO

str. 595 | Jiří Wilhelm
Oxid dusnatý (NO) hraje významnou úlohu při regulaci řady biologických procesů. V poslední době se stále zřetelněji ukazuje, že podobnou roli může mít i oxid uhelnatý (CO). Přesto, že jde rovněž o toxický plyn, organizmus je vybaven enzymy, které oxid uhelnatý cíleně produkují, zejména...

Vzrůst rezistence transgenních rostlin vystavených nepříznivým podmínkám

str. 596 | Jiří Wilhelm
Podobně jako u živočichů dochází rovněž u rostlin k oxidačnímu poškození buněk a intracelulárních membrán v důsledku nepříznivých změn vnějšího prostředí. U rostlin je to například snížená teplota a vyšší než normální světelné intenzity. Poškození těmito faktory bylo...

Parazitizmus a reprodukční systém ptáků

str. 596 | David Storch
Evoluční význam parazitizmu je podle mnoha evolučních biologů v dnešní době stále ještě nedoceněný. Parazitizmus přitom představuje významný selekční tlak na organizmy, jehož výsledek se může projevit v sociální struktuře populace, ve způsobu výběru partnera, a má dokonce význam...

Rezistence bakterií na penicilin v Maďarsku klesá

str. 596 | Martin Haluzík
Je dobře známý fakt, že v poslední době celosvětově vzrůstá rezistence (odolnost) bakterií proti antibiotikům. Některé pesimistické předpovědi dokonce předpokládají, že se brzy dočkáme konce éry antibiotik, tj. že se některé bakteriální kmeny stanou odolnými vůči všem dosud známým...

Amerika a sportovní aktivita

str. 596 | Břetislav Fuchs
Američané mají ke sportování většinou příznivý postoj, avšak převážná část obyvatel patří mezi jen pasivní konzumenty sportu. Odhaduje se, že dostatečnou sportovní aktivitu vykazují dvě ze tří dětí, ale jen 10 až 20 % dospělých. Tři z deseti dospělých nesportují vůbec, dalších...

Život je boj (proti vodíkovým iontům?)

str. 596 | Vratislav Schreiber
Výrok H. L. Menckena „Život je boj, ne však proti hříchu, ani proti síle peněz, ani proti zlovolnému živočišnému magnetizmu, ale proti vodíkovým iontům“ je v úvodu komentáře nazvaného “Kosti, kyseliny a osteoporóza“ (New Engl. J. Med. 330: 1821, 1994), týkajícího se...

Zpráva o kalifornských kondorech

str. 597 | Petr Molík
Podle informací Smithsonian News Service se populace kalifornských kondorů v minulých deseti letech zvýšila z 21 na 63 jedinců. Z tohoto počtu se 56 nachází v zoologických zahradách a zbývajících 7 jedinců, narozených v zajetí, bylo nedávno vypuštěno do volné přírody. Na program záchrany...

Pravopisné žerty

str. 597 | Karel Steigerwald
Jsme národ písmáků a každé změny pravidel českého pravopisu nás neobyčejně vzrušují. Urputné zápasy konzervativních staromilců s lehkomyslnými novátory se vedou celkem nemilosrdně a mnohdy se posouvají až do rovin politických. Ty které návrhy změn jsou často označovány za výraz...

Pár slov pro kočku

str. 597 | Milena Šubrtová
Hlavní hrdina – osamělý Jakub, toužící po lásce a přátelství – nalézá tyto hodnoty během dobrodružného putování v obrovské broskvi. Jeho přátelé jsou představiteli hmyzí říše (pavouk, žížala, stonožka aj.), s nimiž si obvykle nespojujeme ty nejpříjemnější...

slang a slogan

str. 597 | František Daneš
Myslím si, že mezi nejnebezpečnější příčiny zhoršené kvality dnešního vyjadřování v češtině patří – kupodivu, ale bezesporu – nedostatečná znalost cizích jazyků. Ne že by lidé málo využívali cizích výpůjček, to rozhodně ne, spíše naopak, ale užívají je často...

Už ani to bytí není co bývalo

str. 598 | Jiří Fiala
Vypadá to na nostalgický povzdech, ale ani ta nostalgie už není co bývala (jak nazvala své vzpomínky Simone Signoretová). Bytí bývalo bytelné a bývaly velké myšlenkové systémy, některým se říkalo světové názory, které si myslely, že se bytí zmocní a zmermomocní ho k obrazu svému. Bytí...

Ze starších ročníků Vesmíru

str. 598
J. Durdík: O pokroku přírodních věd [...] Jednostránný pokrok není možný. Není ani jedné doby v historii, kde by se mohlo ukázat: hle zde postupovalo vědění, a mravnost upadala. Za imperatorův římských věda se nemnožila – ač doba mravního úpadku to byla. Jest to čas prospěchů...