Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 9 / 1994

Vyšlo 05. 09. 1994

Jaké je to být opičákem?

str. 483 | Ivan M. Havel
Občasné létání ve snu (které se mi tu a tam kupodivu podaří) mi bohužel nestačí na to, abych ukojil svou zvědavost, jak asi takové zvíře, třeba orel či opice, prožívá své vlastní já. Představit si to – to by vlastně znamenalo jejich sebeprožívání opravdu zažít, abych tak řekl,...

post- a ex- jako houby po dešti

str. 484 | Jan Horáček
Na doplnění článku uvádím, že „ex“ se v Kalifornii říká nebožtíkům-kryonikům, které Cryonics Society v jinak vědeckém Silicon Walley v USA (viz Vesmír 72, 676, 1993/12) pohřbívá zmrazené v nádržích naplněných tekutým dusíkem. Nebožtíci v tomto stavu očekávají...

„Senzibilem“ proti své vůli

str. 484 | Zdeněk Kopecký
Pan šéfredaktor se v úvodnících zmiňuje i o kontroverzi věda:antivěda. Rád bych si postěžoval, kterak mé vlastní tělo zradilo můj postoj příznivce vědy. Je mi osmdesát let a od svých asi dvaceti se zajímám stále o pokroky v přírodních vědách. Četl jsem tehdy a mám ještě např....

Fuzzy logika

str. 484 | Jan Novotný
K článku doc. Vysokého mám dvě poznámky. Připadá mi, že jeho argument, proč by paradoxy měly mít pravdivostní hodnotu 1/2, není podán srozumitelně. Správný argument bych si představoval takto: V aristotelovské logice platí, že je-li pravdivostní hodnota tvrzení x, pak pravdivostní hodnota...

Orbitální chaos v New Jersey

str. 484 | Ladislav Křivský
Dovolte mi přičinit poznámky k Vašemu textu, a to k partii o sluneční aktivitě, kosmickém záření, izotopech v letokruzích a k Milankovičovýn cyklům „sluneční aktivity“. Ta sluneční aktivita a hladina kosmického záření na Zemi (ale i kolem Země) má ve Vesmíru smůlu....

Tekutost krve

str. 485 | Jiří Wilhelm
Krev není voda, i když teče. Podobně jako voda může zatuhnout, ale nepotřebuje k tomu bod mrazu. Tento jev, koagulace, nás sice chrání při poranění před vykrvácením, avšak může ohrozit náš život, jestliže k ní dojde uvnitř věnčitých tepen nebo v cévách mozku. Faktory rozhodující...

Okultismus a věda

str. 489 | Josef Chalupský
Je to citlivá oblast, do které kniha vstupuje. Na jedné straně věda se svými přesnými i přísnými požadavky na zkoumané skutečnosti a vlastně i do jisté míry s nároky na to, zda uznat něco za existující, či ne. Na druhé straně směry stojící mimo tuto sféru, snažící se někdy studovat...

Poselství Jana Masaryka

str. 490 | Antonín Sum, Emanuel Vlček
Připomínáme-li si letos 14. září 58. výročí dne, kdy nás opustil pan prezident T. G. Masaryk, nemůžeme nemyslet na jeho syna Jana Masaryka, jehož 108. výročí narození připadá na týž den. Máme tedy příležitost k zamyšlení nad dílem obou osobností, jejichž politika i myšlenky ve světě...

Od telesnosti k duchovnu

str. 494 | Jozef Kelemen, Renata Mlichová
Azda pri žiadnej inej snahe o vysvetlenie sa tak presvedčivo nepresadila zásada, podľa ktorej má byť človek mierou všetkých vecí, ako pri snahe o vysvetlenie racionality, inteligencie..., inými slovami účinného, okolnostiam vždy maximálne primeraného konania. Musí to tak byť? Človek, keď...

Valentin Weinzettl: Kosmologie, dogmata a mýty

str. 497 | Jiří Langer
Kniha podává přehled některých empirických poznatků, které jsou základem současné představy o vesmíru, a jejich rozbor z hlediska autorových představ, značně se lišících od standardního pohledu současné vědy. Autor v podstatě odmítá speciální i obecnou teorii relativity...

Maroko očima geologa

str. 498 | Jana Kotková
Maroko, ležící na severozápadě Afriky, je cílem mnoha výprav. Pro Středoevropana, zvlášťě pro geologa, je tu leccos zajímavého. Afrika nebyla vždy samostatným kontinentem. V geologicky ne zcela dávné době, asi před 140 miliony let (koncem jury), byla součástí superkontinentu na jižní...

Historie jáchymovského uranu

str. 504 | Erika Poková
Tento poslední přírodní prvek periodické soustavy, s atomovým číslem 92 a atomovou hmotností 238,08, objevil r. 1789 M. H. Klaproth (tedy přesněji řečeno objevil oxid uranu). Zemská kůra jej obsahuje asi čtyřicetkrát více než např. stříbra. V přírodě se objevuje v různé podobě....

Jedle a tektonika

str. 507 | Václav Cílek
Průběh teplot ve čtvrtohorách nejlépe odráží klimatická křivka konstruovaná z izotopového poměru δ18O v hlubokomořských vrtech. Problém spočívá v tom, že poměr obou stabilních izotopů kyslíku je sice závislý na teplotě, ale zároveň je ovlivňován množstvím sladké vody...

Veda v optike kognitívnej biológie

str. 508 | Ladislav Kováč
Človek je mýtotvorným živočíchom. Výpovede mýtov – vševedúceho “zdravého rozumu“ každodennosti, náboženstva, filozofie – sú nám intuitívne blízke, prirodzené. (V poňatí fenomenológie sú také preto, lebo odpovedajú nášmu prirodzenému, „životnému“...

Nedorozumění v Třešti

str. 510 | Zdeněk Neubauer
Kulturou obchází strašidlo – postmodernizmu strašidlo. Strašidlo je bytostí mýtickou a mýtotvornou. Mýtus není výklad světa – přičemž se většinou míní falešný výklad. ‘Mýtus’ je příběh – vyprávění o světě, o tom, jak to na světě chodí: nepřináší...

Jsou jazyčnatky cizopasením pozměnění korýši?

str. 512 | Josef Chalupský
Badatelé v živočišné říši, kteří vytvářejí systémy, stojí někdy před nemalými potížemi. Chtějí stvořit soustavu, která by byla co nejpřirozenější, tj. vycházela z vývojových vztahů mezi živočichy. Některé skupiny živočichů jim však nejdou vůbec na ruku. Stojí jakoby ve...

S. Silbernagl, A. Despopoulos: Atlas fyziologie člověka

str. 514 | Dana Marešová
Letos vyšlo druhé české vydání Atlasu fyziologie člověka, který přeložil kolektiv pracovníků Fyziologického ústavu 1. LF UK pod vedením prof. MUDr. E. Trávníčkové, CSc., podle třetího německého vydání z r. 1988. Kniha v rozsahu 337 stran podává ucelený výklad základních...

Molekulární taxonomie v systematice ryb

str. 515 | Pavel Kopta
Africké cichlidy rodu Oreochromis (tilápie) patří k hospodářsky významným druhům ryb v tropickém a subtropickém sladkovodním rybářství. Druhy tohoto rodu se přirozeně vyskytují ve východní a západní Africe a na Blízkém východě. Jejich současné rozšíření je však téměř...

Stařecké slábnutí rozumu

str. 516 | Oldřich Vinař
Dosud nebyl rozhodnut spor, zda stárnutí mozku zdravého člověka nutně vede k oslabování intelektových funkcí, nebo zda musí člověk onemocnět, aby začal trpět poruchami paměti a úsudku. Odbornou psychiatrickou terminologii přejímá obecná čeština, aby jí využila jako nadávek: začalo to...

Napodobování a sebeuvědomování u zvířat

str. 517 | Cecilia M. Heyes
Lidé mívají sklon soustavně charakterizovat zvířata jedním či dvěma rysy jejich chování. Tak šneci lezou pomalu, ovce se tupě drží stáda, pávi jsou pyšní a prasata žravá. Některé z těchto stereotypů jsou hluboce zakořeněny v jazyce. Příkladem jsou výrazy typu kočkujeme se,...

Josef Charvát a jeho doba – skauting

str. 524 | Josef Charvát
Přihlásil jsem se prof. Svojsíkovi na podzim 1912, čili, neúčastnil jsem se prvního pokusného tábora, který byl už v létě 1912. Byla nás tehdy hrstka. Když jsme se sešli na pracovní poradu s prof. Svojsíkem v kanceláři jeho bratra – advokáta ve Spálené ulici, málem jsme se všichni...

Konečné řešení

str. 528 | Stanislav Komárek
Lidský vztah k diverzitě, k mnohosti, mnohotvarosti je více než dvojznačný. Na jedné straně potěšení z různorodosti v užitém umění i v přírodě, z rozmanitosti květin, tvarů nádob, stavebních slohů atd., na druhé straně touha po jednotnosti, uniformitě, monokulturním...

Jak úspěšně publikovat

str. 529 | Zdeněk Šesták
Jednou z hlavních složek vědeckého úspěchu je úspěšná publikace. Soustřeďme se proto na ni. Už Faraday napsal „Work, finish, publish!“ a i ty nejprogresivnější vědecké poznatky upadnou v zapomenutí, nejsou-li vhodně publikovány. Případ Mendelův, který své převratné objevy...

Červenec ve vědě

str. 530 | Ivo Budil
Před bombardováním Jupitera Astronomové nás postupně připravili na to, že ze Země žádné efektní divadlo při dopadu dvacítky kusů rozpadlé komety Shoemaker – Levy 9 na Jupiter nespatříme. Velké a střední teleskopy odhalí leda tak chvilkové zjasnění Jupiterových měsíčků. Těsně...

Vitamin proti HIV

str. 533 | Ivan Boháček
Těhotné matky infikované virem HIV přenesou infekci na své děti v 10 až 40 % případů (údaje různých studií se různí). Proč jsou některé děti infikovány, zatímco jiné nikoli? R. Semba z Lékařské fakulty Johnse Hopkinse a J. Chiphangwi z Malawi Medical College vyšetřili hladinu vitaminu A u...

Mezigalaktická hmota

str. 533 | Ivan Boháček
Od počátku století se ví, že mezihvězdný prostor je vyplněn směsí plynů a prachu. Jak je to však z mezigalaktickým prostorem? Opravený Hubblův kosmický teleskop odhalil silnou absorpci dalekého ultrafialového záření kvazaru Q3202–003 s velkým rudým posuvem (měření před opravou nebylo...

Prvkové složení kosmického prachu a Hubblův kosmický teleskop

str. 533 | Ivan Boháček
Goddardův spektrometr s vysokým rozlišením umístěný na Hubblově kosmickém teleskopu posloužil ke stanovení výskytu galia, germania, arzenu, kryptonu, cínu, thalia a olova. Tyto prvky vznikají v nitru hvězd záchytem neutronů. Astronomii zajímá, jak tyto prvky interagují s mezihvězdným prachem a...

Tyranosaurus rex byl teplokrevný

str. 533 | Ivan Boháček
K tomuto závěru dospěl paleontolog Reese E. Barrick a geochemik William J. Showers ze Státní univerzity Severní Karoliny na základě izotopové analýzy fosilních kostí stáří kolem 67 milionů let. Izotopová rovnováha závisí na teplotě. Z analýzy vyplynulo, že rozdíl tělesných teplot mezi jádrem...

K 50letému moratoriu

str. 533 | Ivan Boháček
na všechny manipulace s lidským genomem vyzval Pierre Chambon, eminentní francouzský biolog a genetik v Le Monde. Chambon byl jmenován šéfem katedry molekulární genetiky na Collège de France. Chambon uznává pokroky molekulární biologie v minulých 40 letech v odhalování základních mechanizmů...

Návrat sondy Clementine k Měsíci

str. 533 | Ivan Boháček
Ve čtvrtek 26. května během jarního zasedání American Geophysical Union v Baltimore byl velký den již odepsané sondy Clementine (viz Vesmír 73, 410, 1994/7 a Vesmír 73, 414, 1994/7). Kvůli dosud nevysvětlené špatné funkci počítače sonda začala rotovat a posléze se řídící centrum rozhodlo...

Megamaser v galaxii Arp 220

str. 533 | Ivan Boháček
Galaxie Arp 220 je pokládána za prototyp galaxie, která vyzařuje v infračervené oblasti jako tisíc miliard Sluncí. Původ této luminozity je předmětem mnoha spekulací. Předpokládá se, že obsahuje megamaser – extrémně luminózní maser. Výsledky interferometrie s velmi dlouhou základnou...

Diagram

str. 534 | Ivan Boháček
Diagram zachycuje časový vývoj koncentrace oxidu uhelnatého v atmosféře v závislosti na zeměpisné šířce. Atmosféričtí chemici se domnívají, že jeho koncentrace rostla přinejmenším od 50. let. V období od června 1991 do června 1993 však průměrná koncentrace klesla o 18 % (asi z 95 ppb na...

Atmosférická koncentrace metanu ovlivňuje schopnost půd konzumovat metan

str. 534 | Ivan Boháček
Zajímavý případ pozitivní zpětné vazby popisují badatelé z univerzity státu Maine ve Walpolu. Uvádí se, že půdy pohltí ročně asi 30–40 Tg metanu. Množství půdou spotřebovaného metanu závisí na množství vody v půdě, na způsobu využívání půd a na koncentraci amoniaku. Amoniak...

Paolo Zanella,

str. 534 | Ivan Boháček
dřívější šéf výpočetních služeb CERN v Ženevě (do r. 1989) a nynější ředitel Centro di Ricerca Sviluppo e Studi Superiori, se stal ředitelem Ústavu pro bioinformatiku v Cambridži. Tento ústav je pobočkou Evropské laboratoře molekulární biologie (EMBL). Nature 370, 7,...

Astrofyzik Martin Rees

str. 534 | Ivan Boháček
vystřídá v lednu 1995 prof. Arnolda Wolfendala ve funkci královského astronoma. Do roku 1971 bylo s touto funkcí spojeno i vedení Greenwichské observatoře. Nyní je to spíše čestná funkce. Rees bude i příštím prezidentem Britské asociace pro pokrok vědy. Nature 370, 8,...

MCM-22 - molekulové síto se dvěma systémy pórů

str. 534 | Ivan Boháček
Molekulová síta (zeolity) jsou krystalické mikroporézní materiály, v nichž tetrahedrální atomy jsou v prostoru vzájemně propojeny atomy kyslíku. Struktura jejich porů je činí užitečnými např. v petrochemii, v katalýze a v různých separačních procesech. Elektronová mikroskopie s velmi...

Počítání polymerů pohybujících se iontovým kanálem

str. 534 | Ivan Boháček
Změna vodivosti v malé kapiláře naplněné elektrolytem vyvolaná průchodem submikrometrových částic bývá využívána pro počítání částic. Póry vytvořené leptáním drah ionizujících částic umožnily měřit částice o průměru kolem 60 nm. Podařilo se detegovat jednotlivé částice o...

Nový molekulární pohled na původ člověka

str. 534 | Ivan Boháček
Jen málo vědních oborů je zamořeno tolika chybami, předsudky a podvody jako výzkum původu člověka, zvláště pak genetické příbuznosti lidských „ras“. Genetická podobnost může být interpretována jako současný doklad existence společného předka. Předmětem rozsáhlého studia A....

Katalytické protilátky pro léčbu drogové závislosti

str. 535 | Petr Molík
V USA byly vyvinuty katalytické protilátky schopné štěpit molekuly kokainu. Jejich použití představuje první potenciální lékařskou aplikaci katalytických protilátek a zcela nový způsob protidrogové léčby. Autoři těchto antikokainových protilátek – Donald W. Landry...

Fytofarmaka oporou stáří?

str. 535 | Břetislav Fuchs
Vědecké studie se zdají potvrzovat to, co se už v praxi plně ověřilo: fytofarmaka mohou zmírnit mnohé potíže spojené se stářím, aniž přitom vedou k nějakému pozoruhodnějšímu nárůstu vedlejších léčebných účinků. Statistikové vypočetli, že už v roce 2000 bude v průmyslových...

Imunoendokrinní hypotéza aidsu

str. 535 | Vratislav Schreiber
Po deset let je známo, že při vzniku aidsu u HIV-pozitivních jedinců hraje roli stres. Dokonce jsme r. 1987 vyslovili myšlenku, že extrémní sexuální stres (střídání stovek partnerů za rok) byl při vzniku pandemie aidsu. Také byly předloženy doklady pro to, že chirurgický stres může uspíšit...

Násilí na obrazovkách

str. 535 | František Koukolík
Čtyřicet let výzkumu, více než 3 000 vědeckých prací uvedených v mezinárodní bibliografii a výrok L. D. Erona, jednoho z vedoucích amerických psychologů, při slyšení před Kongresem USA jednoznačně dokazují souvislost mezi násilím uváděným na televizních obrazovkách a násilným...

60 milionů dolarů na neurologický výzkum

str. 535 | Jan Bureš
darovali I. a L. Goldensonovi Harvardově lékařské fakultě jako uznání za péči, již poskytli vědci této fakulty v 50. letech jejich dceři, která trpěla mozkovou obrnou (Nature 369, 177,...

Profesor Jiří Koryta

str. 536 | Thomas M. Magstadt
Svět utrpěl velkou ztrátu 30. května 1994. Byla to ztráta, které si v ruchu každodenního života všiml málokdo, možná s výjimkou Prahy, kde Jiří Koryta žil. Zemřel krátce po operaci zhoubného nádoru. Nakonec ho vlastně zradila věda, které zasvětil svůj život. Profesor Koryta se...

Blechy a “umělý pes“

str. 536 | Petr Molík
V USA je trvalá poptávka po blechách používaných pro výzkumné a průmyslové účely. Ve snaze zajistit spolehlivý zdroj těchto parazitů zkonstruovali Jay Georgi a Susan Wadeová z Fakulty veterinárního lékařství na Cornellově univerzitě originální zařízení, které nazvali „umělý...

Zlatá medaile teploměru

str. 536 | Břetislav Fuchs
V německém Gerabergu existuje nejstarší továrna na výrobu teploměrů v Evropě. Jejím pracovníkům se nyní podařilo nahradit jedovatou rtuť v teploměru směsí z galia, india a cínu, která má téměř stejné vlastnosti jako rtuť a pro zdraví člověka je zcela bez rizika. Nová tekutina je...

Nový hormon – thrombopoetin (konečně)

str. 537 | Vratislav Schreiber
Nature (369: 519, 1994) přináší současně čtyři zprávy, že dlouho očekávaný hormon stimulující tvorbu krevních destiček (účastnících se srážení krve) byl konečně objeven. Byly izolovány a charakterizovány deoxyribonukleové kyseliny pro myší a lidský thrombopoetin a byla získána...

Předčasné zániky činnosti vědeckých a komunikačních satelitů

str. 537 | Ladislav Křivský
Zatím nebyl zjištěn ani jediný případ zániku satelitu způsobený srážkami s přirozeným tělískem či s pozůstatky lidských produktů v meziplanetárním prostoru, ale zato je již více než 15 let známo, že odmlčení některých satelitů či zničení jejich některých aparatur a obvodů bylo...

Termina ’94

str. 537 | František Daneš
Věda má mnoho společného se sdělováním. Přesněji řečeno, sdílení informací představuje přímo jednu ze základních složek vědeckého procesu poznávání: nové poznatky je třeba jazykově formulovat též proto, aby mohly být předloženy k posouzení příslušné vědecké obci („pear...

Kámen a strom

str. 538 | Jiří Fiala
S kamenem jsou odpradávna spojovány atributy trvalosti, stability, spolehlivosti, neměnnosti, nepomíjejícnosti, věčnosti, nezničitelnosti, nepohyblivosti, statičnosti, tíhy, směřování dolů. Tyto atributy nacházíme také všude tam, kde kámen přebírá roli symbolickou. Pokládáme základní kameny,...

Ze starých ročníků Vesmíru

str. 538
Srážlivost je velmi důležitou vlastností krve. Normální krev, jakmile opustí cévu, ssedá. Odehrává se v ní totiž chemicko-fyzikální proces. V plasmě jsou přítomny látky zv. prothrombin a fibrinogen, v stěnách cév látka povahy enzymatické, thrombokinasa, která se uvolňuje při poranění,...