Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 12 / 1994

Vyšlo 05. 12. 1994

S učenci do věže

str. 663 | Ivan M. Havel
Čtyři vědci, biolog, ekonom, fyziolog a matematik, strávili spolu nějaký čas v jednom badatelském centru v Palo Altu v Kalifornii. Bylo to v roce 1954 a jeden z nich se jmenoval Ludwig von Bertalanffy. Došlo tam mezi nimi k jakési rezonanci přes hranice oborů a oni, pochopivše význam takové...

Kde jdem a kolem čeho

str. 664 | Valentin Weinzettl
V článku J Grygara je podána zpráva o tom, že satelit COBE (Cosmic Background Explorer) změřil rychlost pohybu středu Galaxie vůči poli reliktního záření ve výši 552 km/s. Tím byla upřesněna přibližná rychlost Galaxie 600 km/s „vzhledem k idealizované vesmírné kapalině“,...

Komu Koniášovu medaili

str. 664 | Edmund Sedlák
S velkým zpožděním se mi dostalo do ruky 2. číslo časopisu Vesmír, v němž K. Samšiňák píše o osudu Kolenatiho literárního díla. Tento soubor je totiž stále v naší knihovně a nebyl zlikvidován ani převezen do Moravské ornitologické stanice v Přerově. Časopisy a knihy, které, jak...

Krásný projekt chmurné superbudoucnosti

str. 664 | Vladimír Kejdana
Se zájmem i potěšením pročítám časopis Vesmír a jsem vděčný za jeho paprsky do temna takzvaného postmodernizmu. Člověk, který je chudý duchem, je schopen považovat večerní stmívání za přirozenou přípravu nového dne a hledá pomocí vědy příčiny i následky tohoto úkazu;...

Věda ve 20. století

str. 665 | Victor F. Weisskopf
Závěrečná (3.) část řeči pronesené při dvou příležitostech: 14. 2. 1993 na zasedání AAAS v Bostonu a 5. srpna 1993 v Ženevě na kolokviu v CERN pod názvem „Věda – včera, dnes a zítra“. Změny v povaze a v sociologii vědy během posledních desetiletí V tomto období pokračuje...

Hnulo se systémové hnutí?

str. 669 | Jiří Fiala
Je naším osudem, že právě ta slova, bez nichž se v našem myšlení, vyjadřování a vědění neobejdeme, nejvíce vzdorují přesné pojmové analýze a definici. Třeba zrovna slova myšlení, přesný, analýza. Přáli bychom si, aby naše pojmy byly dokonale přesně definované, jenže právě slova...

Volné radikály při stárnutí rostlin

str. 671 | Jiří Wilhelm
U rostlin můžeme rozlišit stárnutí a senescenci jako dva odlišné, ale překrývající se procesy. Organizmy stárnou v průběhu celého života, zatímco senescence u rostlin představuje závěrečnou fázi vývoje kulminující smrtí. Na úrovni celých rostlin nebo jejich orgánů je senescence...

Od buněk k molekulám

str. 672 | Václav Hořejší
Imunitní systém brání organizmus proti cizorodým látkám a mikroorganizmům. Zneškodňuje abnormální vlastní buňky, které by pro organizmus mohly být nebezpečné. Celý obranný systém musí být schopen rozeznávat „normální“ složky organizmu od složek abnormálních a cizorodých....

Fuzzy logika

str. 676 | Petr Brodský
Text P. Vysokého o fuzzy logice ve mně vyvolal i řadu otazníků. Dozvěděl jsem se cosi o tom, co jsou neostré (fuzzy) množiny. Dále jsem se dočetl řadu informací o existujících aplikacích fuzzy logiky, o jejích filozofických a světonázorových důsledcích, a dokonce i o jejích...

Jak zlatoočky poznají, kam neklást vajíčka?

str. 677 | Zdeněk Růžička
Feromony, které často zásadním způsobem ovlivňují chování nižších i vyšších živočichů, se u hmyzu začaly intenzivně studovat až po izolaci a zjištění chemického složení bombykolu r. 1959. Tento sexuální atraktant samic bource morušového byl prozkoumán snad nejlépe ze všech...

Vápník a noc

str. 678 | Josef Berger
Epifýza v mozku je orgánem, který synchronizuje 24hodinové biorytmy v organizmu prostřednictvím sekrece hormonu melatoninu. V buňkách epifýzy je melatonin syntetizován z aminokyseliny tryptofanu. Vzhledem k tomu, že v epifýze nejsou téměř žádné zásoby melatoninu, je jeho sekrece spojena...

OZONOVÁ VRSTVA ZEMĚ (aneb co je a co není)

str. 682 | Ivan Boháček
V sympatickém brněnském časopise Proglas jsme jako příspěvek do současné diskuse o ekologii četli v článku Harryho Baldwina Skleníkový efekt (přeloženo ze Salisbury Review 1/1994): (…) Rozumný pohled na „důkazy„ ukazuje, že v žádné jiné oblasti kromě cholesterolu nebylo...

Počet mužských spermií dlouhodobě klesá

str. 683 | Petr Molík
Niels E. Skakkebaek a jeho spolupracovníci z nemocnice Rigshospitalet v Kodani (Dánsko) publikovali v British Medical Journal (Vol. 305, 1992, str. 609) statistickou studii, z níž vyplývá, že se během minulých 50 let průměrný počet mužských spermií v jednotkovém objemu semenné tekutiny na...

Německá lékařská fakulta v Praze (1883 – 1945)

str. 684 | Ludmila Hlaváčková
Před 110 lety, na počátku školního roku 1883/84, zahájily v Praze činnost dvě samostatné lékařské fakulty – česká a německá. Tím byl završen zápas o českou univerzitu, který probíhal na různých úrovních od počátku 60. let minulého století. Se vzrůstajícím počtem českých...

Věk virtuální reality

str. 686 | Jiří Wilhelm
Byla doba kamenná, bronzová, železná. Někteří optimisté tvrdí, že nyní žijeme ve věku informatiky, jde však pouze o přechodné údobí před věkem virtuální reality. V přehledu Srpen ve vědě píše Ivo Budil o tom, jaké zděšení nějaké příslušné komise vzbudil návrh pojmenovat jeden...

Sto let od objevení „morového bacila“

str. 687 | Josef Chalupský
Je někdy až zarážející, jak rychle vstřebáváme nové poznatky a – zapomínáme. Některé bývalé novinky se po krátkém čase jeví tak samozřejmé, že se zdá, jako by byly známé od pradávna. A přitom je to např. letos pouhopouhých sto let od doby, kdy byl objeven „morový...

Ohrožení leváci ?

str. 688 | František Koukolík
S. Coren (Left hander: everything you need to know about lefthandedness, J. Murray, London 1992) dokazuje, že jsme jediným živočišným druhem dávajícím zřejmou přednost pravé straně. V nejrozmanitějších kulturách je dle Corena pravákem 90 % dospělých lidí (jiné autority nalezly v populaci dvě...

John Muir a Yosemity

str. 689 | Vladivoj Vančura
S Lee McKenziem – vedúcim oddelenia výchovy a interpretingu, som sa stretol v prvých dňoch pobytu v Yosemitoch a od prvého okamihu nášho rozhovoru mi bolo jasné, že Yosemity sú pre neho viac než len zamestnanie. Hĺbka jeho poznania a otvorenosť povahy ho predurčili k tomu, aby sa stal...

STEPHEN JAY GOULD: Time’s Arrow, Time’s Cycle (Směr času, kruh času). Myth and Metaphor in the Discovery of Geological Time.

str. 695 | Václav Cílek
Každá věda něčím důležitým přispěla k našemu obrazu světa. Geologie tak učinila samotnou koncepcí času. Téměř dvě tisíciletí Evropané důvěřovali biblické chronologii, podle které je svět starý několik tisíc let. K tomuto výsledku dospěli teologové prostě tím, že sečetli...

Dvě skripta o evoluci

str. 695 | Anton Markoš
Evoluce se stala součástí našeho vidění světa (nejlepším dokladem toho jsou ostré a často nevybírávé výpady jejích odpůrců). Přitom zůstává paradoxem, že většina vědomostí o ní je kusá a omezuje se na několik sloganů, které jsme pochytili na střední škole, podbarvených...

Strom a kámen – dub a skála

str. 696 | Zdeněk Neubauer
Jiří Fiala píše, že na posvátných místech se pokládal kámen a vysazoval strom jako atributy neživého a organického řádu skutečnosti, odpovídající dvěma kosmologickým tradicím, dvěma „modelům světa“. Tato myšlenka by mohla přispět k porozumění...

Malá esej o pravde

str. 697 | Teodor Münz
Zdá sa, že spomedzi všetkých definícií pravdy je najprijateľnejšia stará Aristotelova: Pravda je zhoda rozumu s vecou, myslenia so skutočnosťou. Čo je však skutočnosť? Podľa bežného názoru je ňou to, čo nezávisí od našich vnemov, predstáv, citov a myšlienok, teda od...

Ad „Věda, jazyk a folklor“

str. 698 | redakce
V minulém čísle Vesmíru jsme zveřejnili 12 českých přísloví přeložených do vědecké češtiny. Věříme, že jste byli ve „zpětném překladu“ úspěšní. Pro Vaši kontrolu uvádíme i originální přísloví. Redakce Česká přísloví přeložená do vědecké...

Josef Charvát a jeho svět

str. 699 | Josef Charvát
Ostatní politici S žádným z nich jsem nebyl účasten politické práce, všecky jsem je znal jen jako lékař, buď jsem je léčil, nebo jsem ošetřoval někoho z jejich příbuzenstva. Proto o nich moc nevím a vůbec už bych se neodvažoval uvádět nějaké politické portéty. Je to jen hrstka...

Říjen ve vědě

str. 702 | Ivo Budil
Kam putují Nobelovy ceny 1994 V minulosti připomínalo leckdy udílení Nobelových cen spíš ruletu. Ocenění míjelo mnohé, kteří by si to zasloužili, ale dbali méně o publicitu nebo byli ti čtvrtí... Letos se vnucuje příměr fronty na Nobelovy ceny, některé z odměněných objevů se zrodily již...

Šedivé vlasy a osteoporóza?

str. 705 | Ivan Boháček
Již jsme referovali o práci Morisona a spol. (Nature 367, 284, 1994), podle níž gen pro receptor vitaminu D určuje hustotu kostí a je tudíž rozhodujícím pro vznik osteoporózy. Klinická studie v nemocnici v Bangoru (stát Maine) nalezla další příznak pro osteopenii (slábnutí kostí): předčasně...

Fototaktické purpurové bakterie

str. 705 | Ivan Boháček
T. Engelmann popsal r. 1883 pohyb volně plovoucích fotosyntetizujících purpurových bakterií v závislosti na náhlé redukci intenzity světla a nazval ho “úlekovým pohybem“; spíše mu však mělo příslušet označení scotofobie (strach před temnotou). Biologové z Univerzity v Indianě...

Feromony v boji proti červotočům

str. 705 | Ivan Boháček
Firma Oxford Asymmetry připravuje lapače červotočů založené na feromonu stegobinonu, kterým samička červotoče láká samečky. Feromon by bylo možno využít nejen ke zjištění, zda je červotočivé dřevo vůbec ještě škůdcem obýváno, ale i k likvidaci červotočů. Zatím jsou však problémy...

Gen pro aktivaci rekombinace

str. 705 | Stanislav Vaněk
Myší mutantní homozygotní linie s nefunkčním genem pro aktivaci rekombinace (RAG-2) není schopna tvořit dospělé lymfocyty B a T, protože zmíněný gen je nezbytný pro přepis genu pro antigenní receptor. Myš-chiméra, která vznikne z blastuly této myší linie po injekci normálních...

Smrt v tymu

str. 705 | Stanislav Vaněk
Většina T-lymfocytů v tymu vzniká a také zde záhy svůj život končí. Skoro všechny mladé tymocyty („lymfocyty tymu“) mají na svém buněčném povrchu molekuly CD4 i CD8 („ještě není jasno, zda budou podporovat nebo tlumit imunitní odpověď“). Zralejší tymocyty mají na...

Superpočítačový program na rozcestí

str. 705 | Ivan Boháček
Národní (americká) nadace pro vědu (NSF) zvažuje jak nejlépe využít čtyři největší superpočítačová centra (v Ithace, v Champaign-Urbaně, v Pittsburghu, v San Diegu). R. 1986 sloužily obří počítače 1 336 uživatelům po 29 485 hodin, r. 1993 to však již bylo 7735 uživatelů a 910 088...

Nobelovy ceny za ignoranci

str. 706 | Ivan Boháček
Vědecká komunita se rozdělila na tři tábory: Na skupinu, která nedočkavě očekává zprávu Nobelova výboru o udílení Nobelových cen; na skupinu, která očekává udílení Nobelových cen za ignoranci (protože pokud žádnou cenu neobdržíte, je to alespoň zábava) a konečně na ty, kteří nemají...

Ernst Mayr dostal Japonskou cenu

str. 706 | Ivan Boháček
Za biologii se neudělují Nobelovy ceny s výjimkou fyziologie a medicíny. A tak se může stát, že někteří z největších biologů 20. století přijdou zkrátka. Evoluční biolog Ernst Mayr dostal prestižní Japonskou cenu (jež obnáší 100 000 dolarů a medaili) za průkopnické práce v systematice...

Crawfordovu cenu

str. 706 | Ivan Boháček
(další z prestižních cen, která se stará o obory nepokryté Nobelovou cenou) získali tento rok matematici – 44letý Shing-Tung Yau z Harvardovy univerzity a 36letý Simon Donaldson z Oxfordské univerzity za práce z oblasti diferenciální geometrie. Práce obou matematiků se týkají i teoretické...

Anonymita posuzovatelů

str. 706 | Ivan Boháček
Jednání za zavěřenými dveřmi vždycky vzbuzují nevraživost těch, kteří jsou před těmi dveřmi. Inženýrka Wanda Henke, jež měla již několik zamítnutých žádostí o grant, se soudně dožadovala práva znát posuzovatele svých žádostí o grant u agentur NSF a u National Institute of Standards...

Německý superhluboký vrt

str. 706 | Ivan Boháček
zdá se, že superhluboký vrt u bavorského Windischenschenbachu byl 12. října 1994 předčasně ukončen v hloubce 9,1 km pro technické potíže spojené s dalším vrtáním. Novinářsky utvářená veřejnost inklinuje k povrchnímu závěru, že nedosažení původně plánované hloubky 10 km je...

Univerzity s nejvyšším impaktem (1981–1993)

str. 706 | Ivan Boháček
Garfieldův Institut vědeckých informaci (ISI) shromáždil data o 100 amerických výzkumných univerzitách. Srovnával průměr citací vědeckých prací se světovým průměrem v každém oboru (celkem sledoval 17 oborů). Mezi 10 prvními se umístily následující univerzity (Science 266, 367,...

Profesor Pavel Tichý

str. 707 | Pavel Materna
Ve středu 26. října zemřel na Novém Zélandě za tragických okolností prof. Pavel Tichý, vynikající logik. Krátce po r. 1968 emigroval a působil na University of Otago (Dunedin, N. Zéland), kde získal řádnou profesuru. Po listopadu navštívil dvakrát Prahu a od ledna 1995 měl přijet do Prahy...

Hygiena kuchyňských prkének

str. 707 | Petr Molík
Dlouho se věřilo, že kuchyňská krájecí prkénka vyrobená z plastů jsou hygieničtější než dřevěná. Jak už to ale bývá, nikdo se s ověřením této domněnky nenamáhal. Dean Cliver a jeho žák Nese O. Ak z Wisconsinské univerzity v Madisonu to nyní udělali a sdělují, že dřevěné...

Hypertoxický záškrt

str. 707 | Břetislav Fuchs
Záškrt, dnes pomalu zapomenutá nemoc, prodělává svoji renezanci. V posledních třech letech registrovala Světová zdravotnická organizace 17 tisíc případů onemocnění, a to převážně v Rusku a na Ukrajině, ale i v Pobaltí, Finsku, Norsku a Polsku. Šlo vesměs o těžké průběhové formy...

Myš bez prionového proteinu je normální?

str. 707 | Jan Černý
Před dvěma lety se ve Vesmíru objevil článek popisující zdravotní stav a chování myši, u níž byl inaktivován prionový protein. Jmenoval se stejně jako tento příspěvek, jen otazník se tenkrát zdál být zbytečný. Bylo konstatováno dokonalé zdraví a schopnost v normě projít všemi...

Dynaktin – regulátor dyneinu

str. 708 | Pavel Hošek
Pohyb organel a dalších součástí buňky zajišťují molekulární „motory“, složité komplexy molekul většinou spojené s membránovými strukturami či mikrotubulárními útvary. Dosud byly identifikovány dvě skupiny mikrotubulárních motorů: dyneidové a kinesinové. Dinein je znám již...

Ještě k tuberkulóze

str. 708 | Vratislav Schreiber
Pokles světové nemocnosti a úmrtnosti na tuberkulózu (tbc) začal v 19. století – byl to výsledek zlepšení výživy a izolace nemocných. Pokles se zrychlil ve 40. a 50. letech po objevu antituberkulotik. Začátkem 80. let tak byla tuberkulóza v rozvinutých zemích poměrně nevýznamnou...

Nejmenší eukaryotní organizmus

str. 708 | Jan Černý
Autotrofní společenstva pikoplanktonu (pikoplankton je část planktonu zahrnující organizmy menší než 2 m), v nichž se předpokládá dominantní zastoupení prokaryot, hrají velice významnou roli v produkční dynamice moří a oceánů. Jako téměř vždy, když se použije nová metodika,...

Orgánových dárců ubývá

str. 708 | Břetislav Fuchs
K tomuto závěru se už došlo před několika lety a zmíněný negativní trend má stále vzrůstající tendenci. Přes všechno úsilí vypadá např. v Německu současný stav tak, že počet všech dárcovských orgánů kromě jater klesá. Na přenos ledviny dnes pacient čeká v průměru 6 let. Úbytek...

Lososí budulínkové

str. 709 | Jan Černý
V posledním desetiletí se rozvíjejí transgenní technologie, kdy se do organizmů metodami genového inženýrství vnáší genetická informace, která pozmění vlastnosti daného jedince. Vzhledem k tomu, že tato nově získaná vlastnost je obsažena i v pohlavních buňkách, a tudíž se přenáší...

Intróny a inteíny: genetická imunita?

str. 709 | Marek Cebecauer
Od objavenia intrónov sa vedú siahodlhé diskusie o funkcii týchto evolučných sprievodcov prevažne eukaryotických génov. Do dnešných čias vznikli teórie zameriavajúce sa prevažne na mobilitu týchto genetických elementov, ktoré pripomínajú jej selektívnu aktivitu. Dnes už tento pohľad nie je...

Jak je tomu s esejem?

str. 709 | František Daneš
Protože jde o nadpis jazykového koutku, čekalo by se, že bude řeč o tom, zda je substantivum esej rodu mužského (tedy: ten esej, s tímto esejem, několik esejů, těmito eseji), anebo ženského (tedy: ta esej, s touto esejí, s těmito esejemi). Tož tedy, užívá se obojích tvarů, což asi sami...

Chvála jednoduchosti (Jan Knap)

str. 710 | Jiří Fiala
Říká se, že dnešní svět je složitý, Jacob Burckhardt, švýcarský historik, však v minulém století v často citovaném dopisu Friedrichovi von Pree prorokoval, že dvacáté století bude stoletím velkých zjednodušovačů. Vyloží-li se to jako proroctví o nástupu ideologií typu fašizmu,...

Ze starších ročníků Vesmíru

str. 710
Proti komárům užívá se rozmanitých prchavých látek, jež komáry zahánějí. Člověk se jimi musí natříti, aby hodně páchl, ale absolutní ochranou žádná z těchto voňavek není. Před několika léty bylo doporučeno cestovatelům a usedlíkům v krajinách malarií a žlutou zimnicí...