Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 9
Vesmír č. 9
Toto číslo vychází
1. 9. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Zářijové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 3 / 1994

Vyšlo 05. 03. 1994

Stromy, pařez a postmoderna

str. 123 | Ivan M. Havel
Kráčíme s přítelem krajinou a hovoříme spolu o tom, co kdo z nás vidí. Naše rozmluva má smysl a vtip a není jen nudným konstatováním toho, co oba vidíme. Čemu - kromě půvabu krajiny - za to vděčíme? Zřejmě tomu, že každý z nás se dívá trochu jinak a vidí trochu něco jiného....

Ad Anketa Vesmíru 71, 1991/12

str. 124 | Václav Frei
...Navážu na shrnutí výsledků ankety Vesmíru 71, 1991/12. V oddílu doporučení, o co Vesmír rozšířit, mě upoutala nejvyšší hodnota (54,4 %) u humanitních oborů. Ty jsou mi sice blízké a k obrazu soudobé vědy jistě patří, není mi však příliš jasné, jak je organicky včlenit do linie...

Jak se stane ze studenta medicíny dobrý lékař?

str. 124 | Oldřich Nečas
A přesto se na některých fakultách přijímá (a dokonce prý „s úspěchem“) pouze podle testů, např. takového (poněkud pozměněn, aby se autoři v tom nenašli a neurazili se, ale princip zůstává): Úkol: Škrtněte, co tam nepatří: kapr, karas, okoun, žralok, velryba. Kandidát na...

Z neoficiální zprávy o služební cestě

str. 124 | Václav Cílek
Když r. 1630 přijeli do Bostonu puritáni, tak na ostrově Shawmut nalezli pouze místního poustevníka. Ten přijal zbožné muže s otevřenou náručí a daroval jim kus půdy. Další půdu jim už prodal a když jej lákali do církve, odplivl si a odstěhoval se na Cape Cod řka: „Z Anglie jsem...

Ke kvazispecies a evoluci

str. 124 | Jiří Doskočil, František Sládeček
Zajímavé pojednání o kvazispecies – statistické definici informační makromolekuly, jak ji vykládá Eigenova škola, je jistě přínosné pro pochopení mechanizmu evoluce na molekulární úrovni. Mám však dojem, že tento výrazně redukcionistický pohled nedoceňuje výsledky získané...

Uvidíme náš planetární osud v Jupiterově tváři?

str. 125 | Zdeněk Ceplecha
Srážky kosmických těles... Oblíbené téma vědeckofantastických příběhů... Obyčejná skutečnost všedních dnů Země a celé sluneční soustavy... Samozřejmě až na velikost a četnost těles... Díky srážkám s veškerými pevnými tělesy přibývá Země docela slušně na váze, průměrně...

Statistiky chtějí opatrnost

str. 127 | Milan Mareš
Známé a často citované úsloví označuje statistiku za třetí, nejvyšší, stupeň lži (pravda, podle některých autorů bojuje o prvenství s předpovědí počasí) a dost lidí se na ni dívá s odpovídající nedůvěrou. Pro mnohé jiné je ale tvrzení podepřené statistickými údaji nezvratné...

Ing. Zdeněk Domes: Lesní hospodářství ČR

str. 130 | Vladimír Krečmer
Na sklonku XX. století je polyfunkčnost lesů jako přírodního obnovitelného zdroje a současně faktoru přírodního a životního prostředí obecně uznávána. V důsledku rozvoje civilizačních procesů se poznalo, že z hlediska veřejného blaha má enviromentální funkčnost lesů velmi...

Polymerní kapalné krystaly

str. 131 | Antonín Klásek, Josef Šimoník
V letošním roce uplyne právě 106 let od doby, kdy rakouský botanik F. Reintzer poprvé popsal nový fázový stav látek, označovaný jako kapalněkrystalický. Se základy problematiky kapalněkrystalického stavu se mohli čtenáři seznámit před několika lety (Vesmír 68, 373, 1989/7). Zákonitosti...

Biogenní oxidace železa v anaerobních oceánech?

str. 134 | Václav Kubišta
Předpokládá se, že již před 3 miliardami let obsahovala zemská atmosféra nezanedbatelné množství molekulárního kyslíku – asi setinu jeho současného obsahu. Jedním z dokladů pro tuto domněnku je přítomnost oxidovaných sloučenin železa, konkrétně magnetitu Fe3O4, v tzv. páskovaných...

Homo erectus z Bilzingslebenu

str. 135 | Emanuel Vlček
Již od r. 1972 probíhá v Bilzingslebenu v okrese Artern systematický archeologicko-geologický výzkum sídliště fosilního člověka. Sídliště se nachází v travertinech, jež sedimentovaly v meziledové době, kterou nazýváme holsteinská. Nálezový horizont je datován do období před 300 000 -...

Pokorný V. a kol.: Všeobecná paleontologie

str. 136 | Václav Cílek
Paleontologie stojí na průsečíku dvou věd. Setkává se v něm geologie s evoluční biologií. V posledních letech je stále větší důraz kladen na třetí důležité zaměření paleontologie, kterým je studium globálních změn prostředí. Publikace kolektivu autorů řeší na 300 stranách...

Dolní Věstonice a Pavlov

str. 137 | Jiří A. Svoboda
Roku 1924 zahájil profesor Karel Absolon archeologický výzkum na poli rolníka Hebauera u Dolních Věstonic na jižní Moravě. „Každý začátek je nejtěžší,“ píše o tom ve své zprávě, „zejména ocitnete-li se na půdě, jež ve smyslu exploračním je terra incognita.“ Rok...

Srpkovitá anémie

str. 144 | Radim Brdička
Značná část defektů červených krvinek je způsobena anomáliemi hemoglobinů. Z klinického hlediska je můžeme dělit do dvou základních skupin, na odchylky kvantitativního rázu a odchylky kvalitativní. Většinou jde o dědičně podmíněné poruchy, které ve světě postihují miliony osob....

O „zbraňových systémech“ malarických plazmodií

str. 148 | Pavel Hošek
Podle statistik Světové zdravotnické organizace WHO je v současné době na celé planetě zhruba 400 milionů pacientů trpících malárií a jejich počet stále vzrůstá. Každoročně je zaznamenáno 200 – 300 milionů nových klinických případů a počet neregistrovaných se dá odhadovat jen...

Příletištní malárie

str. 152 | Josef Chalupský
Koncem července 1989 byl přijat do nemocnice „Ospedale San Salvatore“ v Pescaře (Itálie) 16letý student s vysokými horečkami, třesavkou, zvracením a průjmem. Na nátěru jeho krve byly objeveny zárodky nejnebezpečnějšího typu malárie působeného druhem Plasmodium falciparum. Asi...

Úvahy o antivědě I.

str. 153 | Gerald Holton
Je antivěda ve svých mnoha tvářích víceméně neškodnou diverzí, nebo signalizuje důležitou kulturní výzvu? Myšlenkový rámec těchto úvah je založen na tvrzení, že víra v “antivědu“ (nebo „alternativní vědu“ resp. „paravědu“) je jedním ze symptomů...

Bída naší vědy (II.)

str. 155 | Bohuslav Blažek
Velká většina slušných a  vzdělaných lidí u  nás je přesvědčena, že suchopárnost a nečtivost jsou ne-li podmínkou vědeckosti, tedy jejím poznávacím znamením. Tato pověra se samozřejmě hodí do krámu nejenom všem těm, kdo do problému, o kterém píší, řádně nepronikli, případně...

Kdo se směje pod vousy a co už k smíchu není

str. 156 | Jaroslav Drobník
Když by se mne někdo zeptal, co si myslím o vědě, ještě nedávno bych mu odpověděl asi takto: „Náš ne příliš vzdálený prapředek běhal po stepi či bydlel v jeskyni, sbíral kořínky, bobule a vajíčka, i nějakého malého živočicha si dopřál jako zákusek. Nelítal, utíkal...

Šarlatán

str. 157 | Caroline Richmond
Neboť budu mluvit o šarlatánu, neboť jeho léčba léčí veškeré příznaky lidstvu známé. Neboť on to provádí v deseti stupních. Neboť Poprvé, předvede hejno vděčných pacientů, kteříž budou tvrdit, že byli choří a zneuznaní po léta, leč nyní vyléčení došli. Neboť Podruhé...

Dílo Quido Záruby na poli české kvartérní geologie

str. 158 | Vojen Ložek
Dne 8. září 1993 zesnul po dlouhém životě naplněném prací na poli geologie, stavební techniky i pedagogické činnosti profesor ČVUT Quido Záruba ve věku 94 let (narozen 18. 6. 1899). Jeho zásluhy o rozvoj inženýrské geologie jsou obecně známé a byly několikrát zhodnoceny při...

Návraty divokých koní

str. 160 | Evžen Kůs
Kůň Převalského je dnes jedním z nejznámějších zvířat a stal se i symbolem ohrožené fauny naší planety. Pro svět vědy jej objevil na svých cestách do dosud neznámých končin Střední Asie ruský generál, geograf a přírodovědec v jedné osobě – N. M. Prževalskij. Podle kůže a lebky...

Geobotanik a ekolog - prof. Jan Jeník

str. 163 | Pavel Kovář, František Krahulec, Karel Prach
Když r. 1988 připravoval časopis Preslia (61:73-84,1989) článek k šedesátinám Jana Jeníka – tehdy ještě docenta – z třeboňského pracoviště Botanického ústavu ČSAV, nikdo nemohl tušit, jaké změny přinese další pětiletí. R. 1990 byl rehabilitován (z UK vyloučen r. 1971),...

Prof. RNDr. Otakar Matoušek

str. 164 | Ivo Budil
Ve Švédsku zemřel 4. 1. 1994, krátce před svými nedožitými pětadevadesátinami, profesor Otakar Matoušek, který měl blízko jak k vědě, tak k rozhlasu i Vesmíru. Prožil dlouhý život: za dětství sedával u stolu s petrolejovou lampou, pouze slýchával o možnosti letadel těžších než...

Zcela nová aliance

str. 165 | Stanislav Komárek
Monod a Prigogine označili celkem trefně jako starou alianci stav obecného povědomí v osmnáctém století, kdy si věda a náboženství zcela jednoznačně rozdělily sféry vlivu. Vědě byla dána v plen imanence, náboženství transcendence. Věda, ať už lavoisierovská chemie či linnéovská...

Journal of Quantitative Linguistics

str. 166 | Luděk Hřebíček
Holandské nakladatelství Swets a Zeitlinger letos zahajuje vydávání nového časopisu v oboru, který se dostává do popředí zájmu. Vydavatelem Journal of Quantitative Linguistics je prof. Reinhard Köhler z Trevíru, vůdčí osobnost Oddělení pro zpracování lingvistických dat na tamní univerzitě....

Jaroslav Šterzl : Imunitní systém a jeho fyziologické funkce

str. 166 | Marie Lipoldová
Monografie našeho předního imunologa Prof. MUDr. J. Šterzla, DrSc., vznikla jako pokračování jeho knihy Vývoj a indukce imunitní odpovědi (Academia, Praha 1988). V nakladatelství Academia měla původně vyjít i tato kniha, která byla připravována již od r. 1989. Roku 1992 ji však...

Josef Charvát a jeho svět

str. 167 | Josef Charvát
Deník 1953 Za války a ještě několik let po válce jsem si psal deník. Pak se mi nahromadilo tolik povinností, že jsem na to neměl čas. Nyní začínám znovu, nikoliv už proto, abych zachytil přesně, co jsem každý den dělal, ale abych si poznamenal okolnosti různých rozhodnutí nebo situací, které...

Leden ve vědě

str. 170 | Ivo Budil
USO nad francouzskými laboratořemi? Zprávy o výzkumech supravodivosti za pokojové teploty, které tak výrazně podnítila r. l987 Nobelova cena K. A. Müllerovi a J. G. Bednorzovi, se opět začínají množit. Konkrétně jde o ohlášení dvou výsledků z Francie. V prosinci tvrdil francouzský fyzik...

Gen pro osteoporózu

str. 173 | Ivan Boháček
Hustota kostí dosažená v rané dospělosti je hlavním určujícím faktorem rizika osteoporotických zlomenin v důsledku řídnutí kostí ve stáří. Z odborníků je málokdo překvapen tvrzením, že se rodíme s geny, které určují, jakou budou mít naše kosti hustotu. Po více než 20 let stále...

Možný účinek oblaků na klima

str. 173 | Ivan Boháček
Radiační účinky mraků na klima jsou určeny poměrem dvou protichůdných procesů: v jednom se uplatňuje albedo (a působí ochlazování), v druhém se uplatňují skleníkové plyny (působí oteplování). Jestliže vezmeme v úvahu celou Zemi a celý rok, pak působení albeda převládá nad skleníkovými...

Vliv sněhové pokrývky na tepelnou rovnováhu a na růst jarních teplot na pevninách

str. 173 | Ivan Boháček
V posledních dvaceti letech se na severní polokouli podstatně zmenšuje sněhová pokrývka. Sníh na povrchu Země značně ovlivňuje planetární albedo a dlouhovlnné vyzařování; je tedy jednou ze zpětných vazeb povrchové teploty. Autoři docházejí k závěru, že asi 50 % změn roční teploty...

Rychlý vznik vztahu hmyz – hostitel

str. 173 | Ivan Boháček
Ve dvou populacích specializovaných motýlů druhu Euphydryas editha se objevila velmi rychlá adaptace na nového hostitele. V obou případech je důvodem pro toto přizpůsobení změna způsobu využívání krajiny lidmi. V jednom případě to bylo vykácení lesů, v druhém případě chov dobytka....

Draperova cena otci programovacího jazyka FORTRAN

str. 173 | Ivan Boháček
V únoru 1994 byla ve Washingtonu slavnostně předána cena Charlese Starka Drapera za r. 1993 tvůrci programovacího jazyka FORTRAN. Draperovu cenu uděluje každé dva roky National Academy of Engineering. Je to nejvyšší (u nás téměř neznámá) cena udělovaná za inženýrství. Roku 1993 obnášela...

Gen pro závislost

str. 173 | Ivan Boháček
Gen, který byl ve zvýšené míře nalezen u lidí závislých na kokainu, je stejný jako gen nalezený u lidí závislých na alkoholu. Psychiatr Kennet Blum (Texas Health Science Center) a neuropsychiatr Ernest Noble z Kalifornské univerzity v Los Angeles to považují za známku toho, že narazili – jak...

Horký archiv,

str. 173 | Ivan Boháček
nikoli však pro choulostivý obsah. Když fyzik Albert Wattenberg z Illinoiské univerzity stěží zvedl čtvrtmetrovou kovovou tyčku z krabice s věcmi, které používal jaderný fyzik Enrico Fermi, tušil, že zde něco nebude v pořádku. Kovů tak těžkých je málo. Nemýlil se. Fermiho „těžítko“...

Biotech–2000, korejský příklad

str. 174 | Ivan Boháček
S trochou závisti se dočítáme, že jihokorejská vláda odstartovala ambiciózní program Biotech–2000. Je zamýšlen jako široká strategie s cílem zařadit Jižní Koreu v biotechnologiích mezi technologicky vyspělé státy. Podle Ministerstva pro vědu a techniku zahrnuje výdaje 16 000 miliard...

Nový předchůdce teorie kontinentálního driftu

str. 174 | Ivan Boháček
Teorii kontinentálního driftu poprvé vědecky formulovali nezávisle na sobě F. B. Taylor a Alfred Wegener v letech 1910 a 1912, myšlenka sama však může být stopována daleko do minulosti. Jako první předchůdci bývají uváděni teolog Theodor Christoph Lilienthal v 18. století a geolog Antonio...

Signály klimatických změn: existují jakékoli známky?

str. 174 | Ivan Boháček
Změny v klimatu jsou řízeny kombinovaným souborem faktorů sestávajících z regionálně nesourodých změn přirozeného i umělého původu, právě tak jako z vlivů daných sluneční proměnlivostí a skleníkovými plyny emitovanými v důsledku lidských činností. Ověření platnosti modelových...

Nečekaná reakce

str. 174 | Ivan Boháček
Téměř 100 badatelů se podepsalo v lednu pod dopis francouzskému prezidentu François Mitterrandovi, v němž jej žádají o milost pro čtyři lékaře odsouzené ve Francii za určitou roli ve francouzském skandálu s krví a krevními výrobky kontaminovanými virem HIV. Nepředvídali, že na to...

Symbiogeneze a propaganda

str. 174 | Ivan Boháček
V říjnovém Vesmíru (Vesmír 72, 593, 1993/10) jsme referovali o recenzi knihy Concepts of Symbiogenesis, kterou napsala L.N. Chachina. V britském časopise Nature z 16. prosince 1993 se objevila další recenze této knihy a to recenze dosti kritická. Upozorňuje na řadu věcných nedostatků, chyb a chybných...

Jak zlikvidovat SSC?

str. 174 | Ivan Boháček
Jedna skupina navrhla modifikovat již částečně dokončený lineární urychlovač protonů a vybudovat zařízení pro výrobu radioizotopů pro použití v medicíně a v průmyslu. Uším guvernérky státu Texas zněl tento návrh velmi libě, neboť slibuje pracovní příležitosti. Science 263, 459,...

Smutek v zimě

str. 175 | František Koukolík
Mnozí lidé špatně snášejí příchod dlouhých zimních večerů a je jim smutno. Někteří lidé v zimě onemocní depresí, v létě se uzdraví. Onemocnění má zkratku SAD (seasonal affective disorder). Skupina vedená D. Schlagerem (Brit. J. Psych. 163, s. 322, 1993) v tomto ohledu zkoumala 314 žen...

Katastrofální deště ve 14. století v Německu

str. 175 | Václav Cílek
H. R. Bork se svou ženou se zabývali vlivem intenzivních dešťů na zemědělskou krajinu. Z desítek analyzovaných a datovaných půdních profilů vyplynul jeden důležitý závěr. V německé, ale zřejmě v celé středoevropské oblasti došlo v první polovině 14. století k náhlému vzniku až 10...

Marihuana

str. 175 | František Koukolík
Marihuana je slovo z americko-španělského slangu a je odvozeno od pojmu „Mary and John“, odpovídajícího sušeným listům samčí a samičí rostliny indického konopí (Cannabis sativa). V jejím kouři bylo nalezeno přibližně 60 kanabinoidů, z nichž je nejúčinnější...

Supernova ve Velké Medvědici

str. 175 | Jiří Grygar
Galaxie M 81 (= NGC 3031) ve Velké Medvědici patří k vděčným objektům pro okukování oblohy menšími světelnými dalekohledy. Je od nás vzdálena asi 10,5 milionu světelných let a patří mezi klasické spirální galaxie, na rozdíl od galaxie M 82 ( = NGC 3034), která je na obloze poblíž, tvoří...

Prof. Dr. Josef Brožek osmdesátníkem: jeho přínos antropologii

str. 176 | Miroslav Prokopec
Narodil se v Mělníku 14. srpna 1913. Vystudoval psychologii na Karlově univerzitě a po získání doktorátu r. 1937 se ze zájmu o antropologii zapsal na Přírodovědeckou fakultu. V témže roce nastoupil u firmy Baťa ve Zlíně, kde se stal členem Biotypologické společnosti. Roku 1939 odešel...

Dýchací cesty „cítí“ kyslík

str. 176 | Vratislav Schreiber
Řízení dýchání má několik složek. Nervové mechanizmy automatické i vůlí ovladatelné řídí stahy dýchacích svalů. Dechové centrum v míše řídí frekvenci dechů podle toho, jak je chemicky ovlivněno – hlavními regulačními vlivy jsou koncentrace kyslíku a oxidu...

Zvláštní případ parazitizmu

str. 176 | David Storch
Parazitizmus je, zjednodušeně řečeno, takový vztah dvou organizmů, který jednomu organizmu prospívá, zatímco druhému škodí. Parazitovat lze přímo na těle hostitele, na jeho potravě (jako je tomu u chaluh či fregatek, které obtěžují ostatní ptáky, dokud je nepřinutí vyvrhnout potravu), nebo...

Nová recyklační technologie

str. 176 | Richard Blatný
Když v televizním přístroji lupne, obrazovka náhle ztmavne a další oprava se již nevyplatí, skončí televizor na smetišti. Ve Spolkové republice Německo je toto osudem asi tří milionů televizních přijímačů ročně. Kdyby se skládaly jeden vedle druhého, vytvořily by řetěz dlouhý...

Závistiví ptáci

str. 177 | David Storch
Ptáci mají vzhledem ke svému způsobu života široké pole možností, jak si vybrat co nejvhodnější místo k hnízdění. Nicméně většina výzkumů v tomto směru byla zaměřena na výběr na základě vnějších charakteristik prostředí (abiotické faktory, struktura vegetace atd.). V poslední...

Hvězdopravec jezdí v rollsu

str. 177 | Robert Svoboda
Hodnotnou satisfakci si připravili čeští astronomové po desetiletích omezování režimem. V dubnu se za účasti tří desítek významných hvězdopravců v Praze bude konat 1. Evropský astrologický kongres. Místo setkání nebylo vybráno náhodně, protože jak řekl včera novinářům předseda...

komise, komitét, kolegium a grémium

str. 177 | František Daneš
Ve veřejném, společenském i vědeckém životě se lidé sdružují a organizují za tím či oním účelem a vytvářejí tak různé organizace či sdružení, spolky, společnosti, svazy, jednoty, asociace, kluby, unie, obce, sbory, soubory, bratrstva atp.; samozřejmě též politické strany...

Časotvary (Olga Karlíková)

str. 178 | Jiří Fiala
V Českém muzeu výtvarných umění v Praze byla letos v zimě výstava čtyř umělců věnovaná Zemi – Olgy Karlíkové, Milana Maura, Miloše Šejny a Mariana Pally. Vystavená díla spojuje úcta a pokora vůči naší Zemi jakožto živému organizmu a nenásilné výtvarné přístupy, které...

Ze starých ročníků Vesmíru

str. 178
„Vesmír“ však má svou vlastní příčinu vzpomínati dra Rašína. Dr. Rašín byl původcem nynějšího Vesmíru. Byla to jeho myšlenka, abych vydával Vesmír, populární přírodovědecký časopis, který by učil čtenáře lásce k přírodě, povznášel je ze rmutu denního života,...