Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 9
Vesmír č. 9
Toto číslo vychází
1. 9. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Zářijové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 2 / 1994

Vyšlo 05. 02. 1994

Hádala se duše s tělem

str. 63 | Ivan M. Havel
Do současných debat o vědě se vkrádá množství různých nedorozumění. Jednomu z nich podléhají ti, kdo si pletou relativistický anarchizmus typu “vše je dovoleno“ s kritickým pluralizmem, který Karl Popper charakterizuje jako postoj, „v němž se v zájmu hledání pravdy...

Komu Koniášovu medaili

str. 64 | Karel Samšiňák
Případ knihovny prof. Práta není ojedinělý, zaráží však, že k němu došlo až po pádu komunistického režimu. Před časem jsem ve Státním ústředním archivu našel protokoly o žalářování Prof. F. A. Kolenatiho v bouřlivém roce 1848. Tento významný zoolog, patřící ve své době...

K článku Martina Bobáka „Fatální důsledky znečištění“

str. 64 | Vladimír Wagner
Ve svém článku si autor vybral jako kritérium účinku znečištěného prostředí na lidské zdraví pohyb čísel úmrtnosti. Dochází pak k názoru „výsledky celosvětového výzkumu nepotvrzují, že by se znečištěním prostředí výrazně zvyšovala úmrtnost exponovaných populací.“ To...

Nebezpečí oteplování Země

str. 64 | Barbora Cimbálníková
Velmi mě mrzí, že jste naší veřejnosti ve svém „Zamyšlení“ představil v tak špatném světle zprávu Greenpeace Nebezpečí oteplování Země (Academia 1992, editor Jeremy Legget). Překvapilo mě, že zprávu chápete jako „převyprávěnou, okleštěnou a zpolitizovanou verzi“...

Katastrofální - katastrofický

str. 64 | Bohumír Tichánek
Článek podepsaný Dš pojednává o rozdílu mezi slovem katastrofální a jeho novějším tvarem katastrofický. Připojuji postřeh o počátku zavádění tohoto nového tvaru slova do češtiny. V sedmdesátých letech kinematografie objevila nové téma dobrodružných filmů - katastrofy. Konkrétními...

Nekončící výzkum schizofrenie

str. 64 | Jiří Štěpánek
Příspěvek MUDr. Františka Koukolíka začíná větou: „Schizofrenie postihuje okolo 1 % populace pravděpodobně všech dob a všech míst světa.“ Přinejmenším na dvou místech světa tomu tak není, a to v jednom pražském obvodě a v okrese Brno-venkov. Výzkum, který provedli...

Záhada 17 keV neutrina vyřešena

str. 65 | Vlastislav Brabec, Otokar Dragoun
Ve vědě se občas stane, že výsledek měření je v naprostém rozporu s teoretickou předpovědí. Taková situace je neuspokojivá jen zdánlivě; ve skutečnosti stimuluje jak vývoj experimentálních metod, tak i rozvoj teorie. Rozpor v jaderném rozpadu ß Připomeňme si například problém platnosti...

O vážení neutrin a nepoctivém prodavači podivných jablek

str. 67 | Jiří Chýla
Odpověď na zdánlivě prostou otázku, jakou hmotnost mají neutrina, představuje jednu z největších záhad současné fyziky elementárních částic. Dříve, než se zmíníme o nejnovějších výsledcích „vážení“ neutrin, připomeneme ve stručnosti, jakou roli ve fyzice částic vlastně...

Volavka popelavá

str. 69 | Alice Exnerová
Volavka popelavá je pěkným příkladem užitečnosti výzkumu běžných druhů, na nichž na první pohled už dávno není nic nového k objevení. Je to všem známý pták obývající okolí vod, o němž téměř každý ví, že hnízdí v koloniích a živí se rybami. Ani jeden z těchto dvou...

Syndrom fragilního chromozomu X

str. 70 | Petra Pačesová
Většina dosud známých dědičných chorob je způsobena změnou „písmen“ genetického kódu nebo jejich ztrátou, případně poškozením mechanizmů regulujících vyjádření genetické zprávy v buňce. U syndromu fragilního chromozomu X se však přišlo na zcela nový mechanizmus, jímž...

Současná pojetí psycho-fyzického problému

str. 71 | Milan Nakonečný
Zatímco se z psychologie od začátku našeho století stávala stále více přísně empirická věda, byť s nejednotnou terminologií a metodologií, a staré filozofické úvahy o vztahu duše a těla („Leib-Seele Problem“, „mind-body problem“) se z psychologických publikací...

Pochybnosti o datování turínského plátna

str. 75 | Václav Cílek
Turínské plátno představuje snad nejvíce diskutovaný posvátný předmět 20. stol. Jde o portrét ukřižovaného muže v životní velikosti. Mnozí — a podle údajů z vatikánských kruhů i papež Jan Pavel II. — věří, že turínské plátno představuje pohřební rubáš Ježíše...
Diskuse: 1

Lékař ze šlikovského Jáchymova

str. 76 | Jaroslav Folta
Povedou-li Vaše kroky v roce 1994 do jihozápadních oblastí Saska, narazíte na každém kroku na emblém, který nalézáte i u tohoto článku. A přijedete-li do Saské Kamenice v jarních měsících, nezapomeňte navštívit kamenické muzeum, bude tam skutečně reprezentativní výstava o životě,...

Brdy a geologické vědy

str. 83 | Ivo Chlupáč
V článku „Přírodovědci na cílové ploše“ (Vesmír 71, 343, 1992/6) podali V. Cílek a V. Ložek pohled na současný stav přírody centrálních neboli Vysokých Brd - nejvýše položené části středních Čech. Zde bych chtěl upozornit na tuto neobyčejně zachovalou část naší krajiny...

Je krev zboží?

str. 86 | Marie Angele Hermitte
„Západní systémy transfuze krve byly vybudovány způsobem relativně neuspořádaným, většinou pod tlakem naléhavé potřeby. Myšlenka dobrovolného dárcovství krve se objevila jako projev hluboké lidské solidarity v souvislosti s válkou. Hrozí však nebezpečí, že vítězství dobrovolnosti,...

Krev je zvláštní šťáva

str. 88 | Jaroslav Hořejší
Je přirozené, že krev, v níž člověk odedávna viděl symbol života, se počala pokládat za jeden z mocných léků, kterým by bylo možno vrátit nemocnému zdraví. Použití krve jako léku nebylo však dlouho možné. Bránily tomu nedostatečné poznatky o vlastnostech krve a pohnutky etické....

Lidská krev – zboží, nebo dar?

str. 89 | Petr Turek
Situace kupodivu není tak jednoduchá, jak by se mohlo na první pohled zdát. Celý řetězec předcházející podání přípravku vyrobeného z lidské krve má v podstatě 4 účastníky: „dárce“ (nenechme se svést jazykovou podobou tohoto slova, dárce může být stejně dobře...

O smutných osudech knihoven a pracoven

str. 90 | Jiří Luštinec, Zdeněk Šesták
(K článku J. Sádla: Knihovna prof. Práta zničena, Vesmír 72, 653, 1993/11) Stejně jako Sádlovi je mi naprosto cizí jakékoli barbarské zacházení s knihami. Co ale dělat s vědeckými knihovnami experimentálních oborů, jejichž význam je většinou jen historický? A bude-li výchova na řadě...

Věda a postmodernizmus

str. 92 | Jaroslav Koutecký
Bylo už až do omrzení konstatováno, že většina seriózních vědců si je dobře vědoma, že exaktní vědy nevyčerpávají celou oblast lidského ducha a cítění. Také jsou si vědomi, že někde existují hranice poznání jednotlivých přírodních věd. Nejsou však tak domýšliví, aby tvrdili,...

Bída naší vědy

str. 93 | Bohuslav Blažek
Bohuslav Blažek napsal trojdílný seriál Bída naší vědy. První díl před časem vyšel v nedělní příloze Lidových novin. Uveřejníme postupně všechny tři díly. Jsme toho názoru, že některé věci je třeba vyslovit nahlas a veřejně. V tomto případě proto, že není obhajitelné nahlížet...

Věda a nevěda

str. 94 | Pavel Kovář, Bohdan Slavík
Pavel Kovář: Intuice na začátku obvykle vede k vyslovení vědecké domněnky – hypotézy. Dodatečně, po různě složitém ověřování, je převedena na soud o dostatečné zkušenosti. Taková je nejčastější praxe v přírodních vědách. V složitějších oblastech vědění však může...

Čeští Habsburskové očima antropologa

str. 95 | Emanuel Vlček
Nástup dynastie Habsburků na český královský trůn Když se mladý český a uherský král Ludvík Jagellonský (1506 - 1526) pokoušel u Mohače čelit tureckému vpádu do Uher a tragicky tam zahynul, uvolnil se opět český královský trůn. Ucházelo se o něj hned několik kandidátů, ale výbor...

Aprílová myš Doriana Graye a metuzalém mezi hlísticemi

str. 103 | František Sládeček
I když hlístice C. elegans je trochu výjimečná vzhledem k možnosti vytvářet za nepříznivých podmínek dauer-larvu, studium hierarchie působení jejích daf-genů by mohlo vést k obecnějším závěrům tý–kajícím se délky života. V listopadovém čísle Vesmíru jsem psal o neomezeném...

Francis Bacon - zakladatel správné, nebo falešné cesty?

str. 104 | Jiří Koryta
Známý výrok Scientia est potentia, připisovaný anglickému politikovi a vědci Francisu Baconovi, vikomtu z Verulamu (1561 - 1626), je považován za původ všeho zla, jež věda prý - podle názoru některých současných myslitelů - napáchala. Obsáhlý, leč dosti nepřehledný rozbor celého Baconova...

Egon Gál, Jozef Kelemen: Myseľ/Telo/Stroj

str. 105 | Karel Pstružina
Bratislavské nakladatelství Bradlo přináší na trh snad první sborníkovou práci systematicky věnovanou v západní filozofii velmi frekventovanému tématu, jakým je vztah mysli, tělesnosti a umělé inteligence. Sestavovatelé - Egon Gál a Jozef Kelemen - se snažili o reprezentativní výběr statí,...

Neomezený růst bez stárnutí, Dr. S. Obispo, pan Stoyte a Aldous Huxley

str. 106 | František Daneš
Zdá se, že dr. S. Obispo, který konal před 10 lety pokusy se střevní flórou kaprů, jak se o tom zmínil ve své aktualitě Fr. Sládeček (viz Vesmír 72, 655, 1993/11), měl předchůdce téhož jména a v témž kalifornském ústavu, a to před více než půl stoletím. Vymyslel ho proslulý...

Snášenlivost a intelektuální odpovědnost*)

str. 107 | Karl R. Popper
Prvním mým úkolem je poděkovat za udělení ceny Dr. Leopolda Lucase. Nevím, jak jsem si toto vysoké vyznamenání zasloužil. Cena Dr. Leopolda Lucase byla založena, aby nám připomínala významného učence, historika, muže, který se ve své snášenlivosti a lidskosti stal obětí nesnášenlivosti...

Prosinec ve vědě

str. 110 | Ivo Budil
Američtí kuřáci mají rozum V USA převýšil počet Američanů, kteří byli kuřáky a zanechali kouření, počet těch, kteří ještě kouří. Vyplývá to z výzkumu Národního ústavu zdraví pro výzkum rakoviny. Z dotázaných 100 000 obyvatel prohlásilo 27,4 % mužů starších 20 let, že jsou...

Pro a proti zničení vzorků viru neštovic

str. 113 | redakce
Proč by virus měl být zničen? V současné době jsou stránky přírodovědných časopisů a často i denního tisku plné zpráv o negativním vlivu lidské civilizace na přírodu. Dlouhé seznamy mizejících rostlin a živočichů zaplňují stránky národních „červených knih“ jako doklad...

Má antropogenní činnost vliv na skleníkový efekt?

str. 115 | Ivanka Charvátová
Reálný odhad hrozby skleníkového efektu zvýšeného vlivem antropogenní činnosti bude zřejmě možný až poté, co bude známo, jaké je vlastní přírodní kolísání. Instrumentální záznamy teplot jsou příliš krátké na to, aby obsáhly alespoň jeden základní 180letý cyklus přírodních...

Polárka je druhá

str. 115 | Jiří Grygar
Ve svém pravidelném přehledu o vědeckých událostech měsíce uvedl Ivo Budil (viz Vesmír 72, 410, 1993/7) překvapující zprávu, že nejjasnější hvězda souhvězdí Malé medvědice, známější jako Polárka, přestala jevit variace jasnosti příznačné pro proměnné hvězdy zvané cefeidy. Toto...

Rafinované kuklice

str. 115 | Josef Chalupský
Že samečkové cvrčků k sobě lákají samičky svým vyhlášeným cvrkotem, ví každý. Jak se však nyní ukázalo, lákají tak k sobě i své nepřátele. V amerických cvrčcích Gryllus rubens cizopasí kuklice Ormia ochracea (dvoukřídlí, čel. Tachinidae). Samičky této kuklice kladou poblíž...

Proč si vrba dělá aspirin?

str. 115 | Vratislav Schreiber
V lidovém léčitelství se odedávna používal odvar z vrbového listí proti horečce a bolestem. Vrba (Salix) obsahuje kyselinu salicylovou a dnešní nejpoužívanější léky aspirin nebo náš acylpyrin jsou deriváty kyseliny salicylové - kyselinou acetylsalicylovou. K čemu je ale dobré pro vrbu, že...

Chcete mít úspěch ve vědě?

str. 116 | Vratislav Schreiber
2. března 1993 se konalo v Cold Spring Harbor Laboratory sympozium oslavující 40. výročí objevu Watsona a Cricka: DNA je dvojitá šroubovice (double helix). Co řekl Watson o úspěchu ve vědě? Především: Když chcete mít úspěch ve vědě, musíte mít štěstí (Science 261:1812, 1993). Ale...

Geminga nejsou jen houby s octem

str. 116 | Jiří Grygar
V milánském dialektu znamená „geminga“ něco jako houby s octem, neboli „nic tu není“. Právě tak nazvali astronomové objekt, který v letech 1972-3 rozpoznala umělá družice Země SAS-2 v pásmu záření gama (energie nad 100 keV) a posléze výkonnější družice COS-B,...

Ještě jednou o “jedovatých“ ptácích

str. 116 | Josef Chalupský
Překvapující sdělení J. P. Dumbachera a spol. (Science 258, 799, 1992) o jedovatých ptácích, na které bylo před nedávnem upozorněno ve Vesmíru (Vesmír 73, 56, 1994/1), vyvolalo mezi čtenáři zmíněného časopisu patřičnou odezvu. Někteří si totiž vzpomněli, že to nejsou první...

Odmítání krevní transfuze

str. 116 | Pavel Kraml
24letý muž, který patřil k svědkům Jehovovým, zemřel v londýnské nemocnici vykrvácením poté, co manželka předala mužovo písemné prohlášení, že krevní transfuze odmítá. Vedoucí oddělení řekl chirurgům, že nadřízení zakázali za těchto okolností krev aplikovat, i když v Británii...

Úmrtí na mor

str. 116 | Pavel Kraml
V létě 1992 zemřel v Tusconu (Arizona, USA) 31letý muž na morovou pneumonii. Roku 1992 to byl v USA už desátý případ onemocnění morem, ale první úmrtí. Tento muž byl pravděpodobně infikován nemocnou kočkou v oblasti, kde žijí zemní veverky (chipmunks) nakažené morem. Tato choroba se totiž...

Stížnosti na výuku na amerických vysokých školách

str. 117 | Petr Molík
Podle zjištění National Science Foundation přibližně 60 % vysokoškolských studentů v USA, kteří si na začátku vybrali jako hlavní studijní obor přírodní vědy, matematiku nebo techniku, v průběhu studia přechází na jiný obor. Nancy Hewittová a Elaine Seymourová z Bureau of Sociological...

UFO se rodí na Zemi!

str. 117 | Ludmila Statečná
Na první pohled to vypadá jako fantazie či technický sen - a přece všechno nasvědčuje tomu, že lidstvo stojí na prahu úžasných změn v dopravě. Představte si, že existuje dopravní prostředek, kterému jedno jediné naplnění palivové nádrže vydrží celých čtyřicet let provozu - a přitom...
Diskuse: 1

O terminologii molekulární genetiky

str. 117 | František Daneš
Před časem se mi dostala do ruky (zásluhou redakce Vesmíru) velmi užitečná publikace „Základní terminologie molekulární genetiky“. Zpracovala ji a r. 1990 vydala terminologická komise (při Čs. společnosti biologické) pod vedením St. Rozsypala. Nedalo mně to, abych si ji - byť...

Vznikání a zanikání

str. 118 | Jiří Fiala
Je třeba pojednat o vzniku a zániku toho, co přirozeně vzniká a zaniká — těmito slovy začíná Aristotelův spis O vzniku a zániku. Aristoteles říká přirozeně (fysei) a my se nesmíme nechat zmást dnešním posunutým významem tohoto slova. Fysis je sice příroda, ale s důrazem na její...

Věda očima Vesmíru

str. 118
Seznamovat národ s vědeckou prací a jejími výsledky, ukazovat společenský význam přírodních věd a vychovávat od pouhých popisných znalostí o přírodě k výkladu přírodního dění vědeckými metodami a na základě vědeckých theorií (tedy ne na základě jakýchkoli theorií ani bez...