Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 10 / 1995

Vyšlo 05. 10. 1995

Nová alchymie

str. 543 | Ivan M. Havel
Je to ledva pár desetiletí, co se člověku omrzelo ručně počítat. Vynalezl si stroje, aby za něj řešily rozmanité potřebné i nepotřebné úlohy. Ať jsme rádi či neradi, srostly již s námi tyto podivné stroje, splynuly s naší kulturou a asi se jich už nikdy nezbavíme, těchto vlezlých...

Hráči a rozhodčí

str. 544 | Marie Lipoldová
Líbil se mi příspěvek J. Wilhelma (Hráči a rozhodčí); chtěla bych jen upozornit, že konec básně V. Dyka Smutná píseň vesnického šprýmaře, citovaný v článku, vypadá graficky jinak, než uvádíte: – Ne živí, mrtví ne. tak něco...

Počítač jako droga?

str. 544 | Kryštof Okrouhlý
[...] Počítač se může stát drogou stejně jako hašiš, kokain, cigarety nebo alkohol. Taková závislost (nebál bych se použít slova drogová) začíná tím, že si pan X pořídí počítač a koupí si první hru, ať už pirátsky, nebo legálně. To je první stadium závislosti, pan X se stává...

Budoucnost jaderné energie

str. 544 | Jiří Guth
K jaderně energetickým článkům mám jeden dotaz a jednu poznámku. V článku se zmiňuje problém “LULU″ – locally unwanted land use. Možná jde o mně neznámou frázi, ale podle toho, co vím o angličtině i územním plánování, pochybuji, že převod do češtiny má znít...

Pošťácká pohádka

str. 544 | Jaromír Plášek
[...] Obrázky jsou v Praze již déle než týden, avšak u Dr. Plase na neurochirurgii ve Vojenské nemocnici. Předtím se na chvilku ocitly na poště v Budapešti, potom přišly na rektorát univerzity, odkud je z neznámých důvodů paní z podatelny poslala do vojenské nemocnice. Vše kvůli tomu, že...

“Restaurační ekologie″, či ekologie obnovy?

str. 544 | Karel Knesl, Josef Nový
Pan docent Prach je u nás v Kadani velmi oblíben; vážíme si jej pro jeho veliké encyklopedické a jazykové znalosti, ale také pro jeho příkladnou skromnost. Jeho podnětný článek jsem uvítal a jistě jej uvítali mnozí lidé z praxe. Pan docent, který řeší botanické problémy...

Četli jsme...

str. 544
[...] Jedno však pokládám za jisté" i sebelépe vzdělaní pracovníci oborů přírodních věd jsou k odhalování triků daleko méně způsobilí než profesionální kouzelníci. [...] James Randi udivuje publikum po celých Spojených státech neuvěřitelně dokonale prováděnými kouzelnickými...

Výpočty pomocou nukleových kyselín

str. 545 | Melánia Babincová, Peter Babinec
Už i školák vie, že výpočty majú rôznu zložitosť. Sčítanie považujeme za jednoduchšie ako násobenie. Príčina je v tom, že násobenie vyžaduje viac námahy než sčítanie. Presnejšie, na vynásobenie dvoch n-ciferných čísiel potrebujeme približne n2 krokov (elementárnych operácií), kdežto...

Máme se bát meningokoka?

str. 547 | Martin Haluzík
Ještě zhruba před dvaceti lety hledělo lidstvo s optimizmem sobě vlastním na infekční choroby téměř jako na jakýsi pozůstatek minulosti, který se s pomocí stoupající životní úrovně a stále účinnějších antibiotik a jiných léků podaří zanedlouho ne-li úplně zneškodnit, tedy...

Je mužská plodnost skutečně ohrožena?

str. 549 | Martin Hill, Luboslav Stárka
Odborníci na lidskou plodnost uvádějí, že 10 – 15 procent manželství je sterilních. V části z nich je příčinou selhání reprodukčních schopností muže. Podíl tohoto mužského faktoru v posledních letech vzrůstá, údajně z 10 na 25 procent. Zhoršení kvality spermiogramu...

Dva broučí stromy

str. 551 | Oldřich Nedvěd
Na ostrově Barro Colorado (v oblasti Panamského průplavu) roste u cesty Snyder-Molino palma druhu Oenocarpus mapora. Na první pohled je docela obyčejná, prostě jedna z mnoha palem na svahu v tropickém pralese. Ovšem pouze na tuto jedinou palmu se každý rok (bylo to zaznamenáno již třináctkrát)...

Terapie Zidovudinem

str. 553 | Alexander M. Čelko
Výrazný vzestup šíření HIV užíváním podkožně podávaných drog a cestou heterosexuální se ve všech geografických oblastech (kromě Afriky) logicky odráží ve zvýšeném dopadu epidemie na populaci žen a jejich dětí. Již kolem 100 000 žen plodného věku je v USA infikováno HIV a odhadem...

Ubiquitin

str. 554 | Zuzana Storchová
Bílkoviny jsou základními stavebními kameny všech organizmů a zároveň drží ve svých rukou téměř veškerou výkonnou moc v buňce. V každém okamžiku svého života má buňka charakteristickou skladbu bílkovin. Zatímco mnohé bílkoviny vznikají po celou dobu života buňky, jiné jsou tvořeny...

Pro pocit jistoty vašeho srdce

str. 555 | Robert Pytlík
O tom, jak se chovat, co jíst a co nejíst, abychom neohrozili jeden ze svých nejdůležitějších orgánů, se vedou dlouhé polemiky. Objevují se stále nové a nové rizikové faktory ischemické choroby srdeční (dále jen ICHS) a souběžně s tím se vyslovují další a další doporučení, která...

Jak chameleoni vidí svět

str. 556 | Pavel Hošek
Oči chameleonů 1) jsou pozoruhodným optickým nástrojem, který má zřejmě mnoho unikátních prvků. To je známo již dosti dlouho a snad každý, kdo někdy tyto lesní “příšerky″ spatřil, povšiml si alespoň nezávislého pohybu očí. Jedno chameleoní oko se může v určitém...

Prof. Vladimír Šmilauer

str. 564 | Pavla Loucká
Veřejnost pravděpodobně zná Šmilauerovu Novočeskou skladbu, Novočeské tvoření slov či Nauku o českém jazyku, méně však ví o jeho činnosti v onomastice, tj. nauce o vlastních jménech, zejména pak o přímém sběru a třídění pomístních jmen, k němuž pan profesor významnou měrou...

Svítící zvuk

str. 565 | Jan Valenta
Může zvuk svítit? Nemůže, tedy ne přímo! Stejně jako strhaná struna nemá zvuk a slitý zvon hlas, nepřeje-li si to básník. Je třeba náš nadpis upřesnit. Budeme mluvit o světelném záření vyvolaném akustickými vlnami v kapalině. Odborný název tohoto jevu je sonoluminiscence. Patří do...

Ultrazvuk v biologii a medicíně

str. 566 | Vojtěch Mornstein
Nejvíce badatelských týmů působí ve vývoji diagnostických lékařských metod, které se proto neustále zdokonalují přístrojově i metodicky. Vedle toho se objevuje stále více prací pojednávajících o nových terapeutických možnostech ultrazvuku o vysokých intenzitách. Lékařská diagnostika...

Šťáva z brambor

str. 569 | Josef Chalupský
Většina čtenářů Vesmíru asi ví, že ty tak běžně pojídané brambory jsou vlastně jedovaté. Kdysi pohrdané jako potrava chudiny, dnes dík prapodivně fungující “neviditelné ruce trhu″ spíše pochoutka pro úspěšné podnikatele. Měli by na to myslet, když všude málo vítaní chudí...

Trvale udržitelný rozvoj a jeho předpoklady

str. 570 | Emil Tkadlec
Uvítal jsem na stránkách Vesmíru (Vesmír 74, 390, 1995/7 a Vesmír 74, 391, 1995/7) Moldanovu a Branišovu polemiku ke kontroverznímu konceptu trvalé udržitelnosti. V našem státě, který se vrací do normální společnosti západoevropských zemí, je nanejvýš potřebné říci jasně, co koncept...

Trvale udržitelný vývoj: už je (asi) pozdě!

str. 573 | Lubomír Nátr
Před několika lety jsem začal systematicky sledovat publikace věnované trvale udržitelnému zemědělství, protože mě zajímalo, jak se nynější poznatky o fyziologii a produktivitě rostlin promítají do problematiky zdánlivě atraktivní i pro veřejnost a vlády. Domnívám se, že úvahy o trvale...

Je každá teorie o něčem?

str. 575 | Jiří Fiala
Když jsem zde před časem psal o vnitřních potížích s porovnáváním teorií v souvislosti s Popperovým pojmem verisimilitude a Tichého důkazem nesoudržnosti tohoto pojmu, tak pro nás teorie byly nějaké soubory (množiny) vět, formulovaných v nějakém předem daném jazyku. Problémy byly...

Stratený raj Berberov

str. 578 | Tomáš Hulík, Andrej Šutek, Peter Vršanský
V srdci Tuniska, v nehostinnom kraji kamenistej púšte dokázali ľudia nájsť pokoj a svoju zasnúbenú zem. Kde niet oáz a len miestami vyrastá z vyprahnutej zeme zopár ďatlovníkov, storočia prežíva tajomný, povesťami opradený národ púšte – Berberi. Na pokraji ľudských možností, v krajine...

E. St. Vráz stále ještě záhadný

str. 583 | Ctibor Votrubec
Ani 63 let po úmrtí slavného cestovatele E. St. Vráze se záhady kolem jeho jména, původu a rodiště neujasnily, ba spíše prohloubily. Zpochybnilo se i jím samým udávané místo a datum narození, neví se, kdo byli jeho otec a matka, ba ani ve kterém státě se narodil. A tak Vráz zůstává...

Proč geofyzika nevěří na plášťové hřiby

str. 584 | Michal Kvasnička
Z argumentace použité v článku Martina Nováka “Plášťový velehřib ve střední křídě″ (viz Vesmír 74, 373, 1995/7) je patrné, že autor je geolog a že ze zorného úhlu této vědní disciplíny také na problematiku plášťových hřibů nahlíží. Rád bych prezentoval názor...

"Faktor dopadu" v obecně biologických a taxonomicko-ekologických vědách

str. 585 | Pavel Kovář
Chce-li nějaká ambiciózní skupina uvnitř přírodních věd dát určité množině biologů pocítit jejich zranitelnost, dá si tu práci a spočítá jejich citační statistiku. Procházíme-li však potom jednotlivá jména v testovaném souboru specialistů, pravidelně zjišťujeme, že mezi nositeli...

K terminologii nejenom fyzikální

str. 586 | Jan Obdržálek
Každé slovo je bezpochyby hrön: zmizí, jakmile zanikne poslední z lidí, kteří ho znali. (Takto zmizel domovní práh v zemi Tlön z Borgesových Artefaktů poté, kdy zemřel žebrák, který k němu chodíval.) Odborný termín je snad ještě choulostivější: nejenomže zmizí, přestane-li být...

Propleteně

str. 587 | Stanislav Komárek
Latinskému slovu „contextus″ by odpovídalo nejspíše české „propleteně, spleteně dohromady″. Jedna každá věc včetně člověka samého je se světem “propletena″ na tisícerý možný způsob a její vydělení či vyříznutí je spojeno se značnou dávkou energie,...

Mlčící kameny

str. 587 | George B. Schaller
[...] Dospěli jsme do stupně poznání živé velehorské přírody, kdy si uvědomujeme skrytou velkolepost vývoje, jímž prošla v minulosti, avšak nebezpečně se blížíme stavu, kdy jí znemožníme budoucí existenci. Saháme po hvězdách, ale opomíjíme květ u vlastních nohou. [...] v okamžiku,...

Srpen ve vědě

str. 590 | Ivo Budil
Kometární podívaná 1997? Jarní obloha roku 1997 nám prý může poskytnout skvělou podívanou na velkou jasnou kometu. Mohla by být největší a nejjasnější od příchodu komety roku 1811, kterou lidé považovali (samozřejmě dodatečně) za varovné předznamenání Napoleonova vpádu do...

Staré medicínské texty a etnofarmakologie

str. 592
J. L. Hartwell z amerického National Cancer Institute (NCI) v 60. letech systematicky hledal v medicínských textech až 2800 let starých rostliny užívané proti rakovině. Zaznamenal více než 3000 druhů rostlin. (Ponechme stranou problémy s identifikací rostlin a s interpretací popisované nemoci.)...

Co s jadernou střelnicí?

str. 592
Moratoriem ukončil prezident Bush r. 1992 americké podzemní jaderné výbuchy. Od té doby se hledá pro nevadskou střelnici jiné využití. V době rozkvětu zde bylo zaměstnáno okolo 10 000 lidí. Společnost Corporation for Solar Technology and Renewable Resources z Las Vegas pokládá tuto lokalitu za...

Radiační urychlení plynu v kvazarech

str. 593
Astronomové již několik desítek let vědí, že z některých kvazarů tryská plyn rychlostí dosahující až 10 % rychlosti světla. Jaký mechanizmus tyto plyny urychluje? Přestože kvazary často vyzařují více než tisícinásobek energie naší Galaxie, tvoří se tato energie v oblasti rozměru...

Temný ovál kolem Saturnova severního magnetického pólu

str. 593
objevil Hubblův kosmický teleskop v UV-oblasti (~220 nm). Je přičítán výskytu aerosolů v polárních oblastech ve větších výškách. Science 269, 951-952,...

Vliv alkanů (propanu, izobutanu, ap.) na kvalitu ovzduší v Mexico City

str. 593
Zdrojem těchto uhlovodíků jsou úniky z různých hořáků používaných většinou v domácnosti. Jsou počátkem řetězu reakcí vedoucích k tvorbě přízemního ozonu. Mexico City leží ve vysoko položeném údolí obklopeném horami, které zadržují škodliviny. V Mexiku se pokládá za vysoký...

Obtíže numerických výpočtů: směs kapalin a pevných látek

str. 593
Vědci používají k popisu fyzikálních, biologických a ekonomických jevů parciální diferenciální rovnice. Předpovědi, které tyto rovnice poskytují, ušetří mnoho prostředků. Naprostá většina těchto rovnic je však řešitelná pouze numericky na výkonných počítačích. Mezi používanými...

Odhaduje se

str. 593
Odhaduje se, že naleziště Bastús na jihu centrálních Pyrenejí obsahuje na 300 000 zbytků dinosauřích vajec. Byly nalezeny i celé exempláře vajec o průměru okolo 20 cm. Některá hnízda jsou zachovalá, takže odborníci vylučují , že by toto naleziště bylo místem druhotného nahromadění...

Laboratorní výzkum plášťových hřibů

str. 593
Již jednou jsme v této rubrice referovali o experimentech, které v laboratoři imitovaly kosmické struny. Podobný typ experimentu, kdy jev, který lze těžko sledovat pro jeho časové a prostorové měřítko, je simulován v laboratorním měřítku. Tentokrát jde o plášťové hřiby (o této problematice...

Tajnosti sovětského jaderného komplexu

str. 594
Nedávno otevřené muzeum jaderných zbraní v dříve tajném městě „Čeljabinsk 70″ je vystavena největší jaderná bomba, která byla kdy vyrobena. Její síla by měla odpovídat přinejmenším 58 megatunám TNT. Podobně jako gigantické dělo, kterému se v ruštině říká „Car-...

Pivo pro doktora Kocha 

str. 595 | Robert Pytlík
Pravidelné návštěvy hostince mohou ohrozit vaše zdraví i jiným způsobem než množstvím požitého alkoholu nebo tím, že se zapletete do sousedské rvačky. Můžete si odtud odnést třeba tuberkulózu. Z USA je popisován případ, kdy 48letý bezdomovec, pravidelný návštěvník jistého baru...

Stres a nemoci – včetně aidsu

str. 595 | Vratislav Schreiber
Odedávna se ví, že stres je často v časovém spojení s nemocemi. Nyní Julio Licinto a spol. v The Lancet (346, 104, 1995) v sekci “hypothesy″ navrhují testovatelný průkaz. Hlavní stresový hormon z mozku, CRH (hormon uvolňující kortikotropin) uvádí v chod sérii reakcí v lidském...

Rostliny jako živé vakcíny

str. 595 | Ilja Trebichavský
Vědci z londýnské nemocnice Guy’s Hospital vyvinuli monoklonální protilátku bránící streptokokům ústní dutiny v přilnutí ke sliznici a znemožňující jejich patogenní působení. Ve spolupráci s americkou firmou Planchet Biotechnology a Scrippsovým ústavem v kalifornské La Jolle...

Šílenec a blázen v češtině

str. 595 | Pavla Loucká
Důvody pro zvýšenou frekvenci těchto slov a jejich odvozenin v poslední době mohou být jak věcné (zvýšený výskyt duševních chorob), tak čistě fonetické – dlouhý vokál je foneticky výhodný, protože v citově vypjatých formulacích jej lze libovolně prodloužit, také počáteční š-...

Jakou výchovu pro kondora?

str. 595 | Ivan Boháček
Poslední živé mládě kalifornského kondora ze šesti, jež byla vypuštěna do přírody, je opět v zajetí. Jeho život byl ohrožen, neboť se přejedlo v kempu pražené kukuřice a “hot dogs″. Mladí kondoři jsou totiž zvědaví tvorové. Ochránci přírody tedy rozšířili “výchovný...

Apopain – proteáza zahajující apoptózu v savčích buňkách

str. 595 | Jaroslav Mokrý
V posledních třech letech byla charakterizována řada proteinů (viz např. Vesmír 73, 550, 1994/10), které zasahují do složité regulace programované buněčné smrti (apoptózy). Teprve v červenci 1995 však byl identifikován enzym pojmenovaný jako apopain, jehož specifickou činností je zahájení...

Porucha axonálního toku vede až k poruše hybnosti

str. 596 | Jaroslav Mokrý
Amyotrofická laterální skleróza (dále jen ALS) je jedním z nejčastějších neurodegenerativních onemocnění projevujících se v dospělosti. Nemoc je charakterizována progresivní degenerací motorických neuronů, která postupně vede až k poruše hybnosti. Od r. 1992 byly rozpoznány čtyři...

Kde je viac selénu?

str. 596 | Gabriel Hocman
Selén je známy ako stopový prvok nevyhnutný pre zdravie človeka. Z pôdy sa dostáva prostredníctvom zeleniny a obilia do organizmu zvierat a človeka. Viac tohoto prvku, ktorý v prírode sprevádza síru, je v pôdach sopečného pôvodu, napríklad vo Venezuele. V týchto krajinách sa materským mliekom...

názvosloví, terminologie a nomenklatura

str. 596 | František Daneš
Nedávná živá diskuse na stránkách našeho časopisu o názvech ptačích rodů a druhů (viz Vesmír 74, 227, 1995/4 a Vesmír 74, 393, 1995/7) vyvolaná úplným systémem českých jmen ptáků vypracovaným v překladu “Atlasu ptáků světa″ mne zaujala mimo jiné tím, jak se v ní...
Diskuse: 1

Brazílske orechy pre zdravie?

str. 597 | Gabriel Hocman
Brazílske orechy (Bertholletia excelsa) sú jednou z pomerne zriedkavých druhov jedlých plodín, ktoré prirodzene obsahujú neobyčajne veľa selénu. Tento nevyhnutý stopový prvok chráni pred nádorovými, ale aj srdcovocievnymi chorobami a zlepšuje aj účinnosť imunologickej obrany nášho tela....

Okrajový efekt

str. 597 | David Storch
Pojem “okrajový efekt″ (edge effect), běžně v ekologii používaný, v sobě zahrnuje mnoho různých jevů, které mají společné jen to, že na okraji (ekosystému, společenstva, zkrátka jakéhokoli více či méně homogenního přírodního celku) se děje něco jiného než uvnitř. Se...

Chemie při zdřímnutí

str. 597 | Vratislav Schreiber
Tak je nadepsán redakční komentář (Science 268, 1413, 1995) k velkému článku Cravatta a sp. (Science 268, 1606, 1995), ve kterém se ohlašuje objev nového uspávadla. Zatím jsme mysleli, že spánkový hormon, pokud existuje, je peptid nebo derivát aminokyseliny, melatonin. Věděli jsme ale ze studií,...

Paleolitické osídlení Evropy

str. 597 | Jiří A. Svoboda
Nejstarším osídlením Evropy se zabývá projekt organizovaný European Science Foundation ve Štrasburku. Z prvního setkání, které se konalo u jeskyně Arago v Pyrenejích, vyplynulo, že Evropa nebyla osídlena dříve než před 0,5 milionu let; nové nálezy ze Španělska ale tuto pomyslnou hranici...

Antropogeometrie

str. 598 | Jiří Fiala
V prvním z těchto sloupečků o umění a vědě, takovém malém manifestu, jsem psal o rozdílu mezi hleděním, díváním se a viděním. O tom, jak když se s něčím setkáme, tak na to hledíme, hlídáme si to a hledíme si toho. Když se pak začneme divit, jsme už u dívání, a když to...

Ze starších ročníků Vesmírů

str. 598
Srdnatí králíci. Nejen zajíc dává mnohdy na jevo udatnosť, jaké bychom se do něho celkem ani nenadáli, nýbrž také strýc jeho, králík, ve zvláštních případech vzmužuje se ku podivu. Tak dočítáme se v časopise “Weidmann″, že tchoř, který se vplížil do klece páru králíků...