Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 7 / 1995

Vyšlo 05. 07. 1995

Čekání na nápad

str. 363 | Ivan M. Havel
Nedovedu si představit vědeckou práci bez nápadů. Nápad je událost, která předchází rozumovou úvahu. Rozumová úvaha už jen nápady třídí a vybírá z nich ty, které považuje za plodné a zajímavé. Rozum se může mýlit, nápady prostě jsou. Nebo nejsou. “Mám zajímavý...

"Restaurační ekologie", či ekologie obnovy?

str. 364 | Vlastimil Janků
Časopis Vesmír odebírám již od svých klukovských let (dnes 66) a jemu mohu děkovat za to, že jsem si tak oblíbil přírodní vědy a našel v nich nejen své povolání (chemik), ale i své doživotní záliby a následně i impulz k objevům svého životního prostředí od...

Upřesnění

str. 364 | redakce
K fotografii J. Komárka uveřejněné ve Vesmíru 74, 225, 1995/4 bychom rádi na základě upozornění p. prof. Sládečka dodali, že fotografie pochází nejspíše již ze začátku dvacátých let. J. Komárek na ní vypadá opravdu velmi mladě, takže tato datace bude určitě blíže pravdě. Náš odhad...

Zhoršuje se k lepšímu, nebo se zlepšuje k horšímu?

str. 364 | Petr Brodský
Na přednášce J. Fialy věnované uvedenému tématu se zmínila paní Tichá, že jeden z žáků P. Tichého zkonstruoval dodatečně teorii, která neměla nepříjemné vlastnosti, o nichž se hovoří v článku. V otištěném textu ve Vesmíru jsem tuto informaci postrádal. Dále je, myslím, nutno...

Animáti a noční můry zvenčí

str. 364 | Vladimír Stoje
[...] o obtížnosti vysvětlení takových explozivních etap byla zmínka v jedné z recenzí eseje Jana Zrzavého ″O vzniku evoluční novinky a příbuzných nočních můrách″ ve Vesmíru 74, 145, 1995/3. Ať Jan Zrzavý chtěl nebo ne, pro laiky jako já musela být jeho esej i misijní...

Rizika ozáření

str. 365 | Vladislav Klener
Příkladem komunikační překážky je opakované zveřejňování falešných představ ve sdělovacích prostředcích a někdy i hájení iracionálních stanovisek ve vystoupeních účastníků nejrůznějších jednání týkajících se ochrany před zářením a související zdravotnické problematiky....

K otázce vzniku života: prebiotická syntéza koenzymu?

str. 371 | Jiří Kraml
Základním pilířem moderní biochemie a molekulární biologie je triáda DNA — RNA — protein (viz Vesmír 73, 365, 1994/7 a Vesmír 73, 369, 1994/7). Genetická informace je kódována v molekulách DNA, přepisována do RNA a v ribozomech překládána do pořadí aminokyselin v bílkovině,...

Chráni sója pred rakovinou?

str. 372 | Gabriel Hocman
Nádorové bunky, ktoré sa môžu rozšíriť po celom organizme (metastázovať), obsahujú veľké množstvá enzýmov zvaných proteázy. Tieto enzýmy rozkladajú bielkoviny bunkových stien zdravých buniek, a po ich “prederavení″ môžu do nich vstupovať a meniť ich na rakovinové. Rozdiel...

Plášťový velehřib ve střední křídě

str. 373 | Martin Novák
Na katedře geochemie Karlovy univerzity visí od r. 1977 mapa dna světového oceánu. Kdybychom si ji za studií nejen prohlíželi, ale navíc o ní přemýšleli, mohlo nás napadnout něco, co hlásá palcovým titulkem letošní únorové číslo časopisu Scientific American. Právě tak – totiž...

Léčba elefantiázy

str. 376 | Pavel Hošek
Pouhé mýdlo a čistá voda postačují k tomu, aby zcela vymizely příznaky patologického jevu zvaného elefantiáza – znetvořeniny končetin a jiných částí těla. Elefantiáza je jedním z nejzávažnějších projevů onemocnění zvaného filarióza, které vyvolávají vlasovci Wuchereria...

Italské sopky

str. 377 | Pavel Röhlich
Když ke konci 1. století n. l. Gaius Plinius Mladší psal své dopisy historiku Tacitovi, vedly ho k tomu i literární ambice. Jistě však netušil, že dva z těchto dopisů budou patřit k nejčastějším, až přímo základním citacím budoucího vědního oboru, vulkanologie. Byly to dva dopisy,...

Havraní rituály

str. 384 | David Storch
Havran (Corvus frugilegus) byl a je v mnoha kulturách spojován s moudrostí. Není to náhoda – krkavcovití, mezi něž havran patří, náležejí spolu s papoušky k nejchytřejším ptákům. Havrani mají přitom vysoce rozvinuté sociální chování, hnízdí pospolitě v koloniích a i mimo...

DNA Jeho imperátorského veličenstva

str. 385 | Vladimír Ferák
Kostrové pozostatky Mikuláša II., z milosti božej vládcu Ruska, cára moskovského, kyjevského, vladimírskeho, novgorodského, astrachánskeho, kazanského, poľského a sibírskeho, veľkovojvodu litovského, volynského, podolského a fínskeho – ako znel oficiálny titul ruského imperátora – sa...

Francouzi a věda

str. 388 | Jan Valenta
Čtvrtá ekonomicky nejsilnější země světa, jak Francouzi hrdě připomínají, má čerstvého pátého prezidenta své páté republiky. Jacques Chirac zvítězil většinou 52,6 % hlasů. Bude se dařit vědě a výzkumu ve Francii lépe (viz též Vesmír 74, 411, 1995/7)? Francie má mnoho vážných...

Jak vznikla hmyzí křídla

str. 389 | Josef Chalupský
Koho baví takovéto věci, má nyní možnost si zamudrovat nad tím, jak že asi vznikla hmyzí křídla. Omezující představy některých biologů o tom, jak se musilo vše postupně vyvíjet, mnoho šancí neposkytují. Protože nějaké po kouskách narůstající výběžky, ve kterých by byla již...

Ekologický aspekt trvalé udržitelnosti

str. 390 | Bedřich Moldan
Přírodní prostředí, příroda, přírodní zdroje – módně nazývané “environmentální prostor″ – představují z ekonomického hlediska významná aktiva, která můžeme zařadit do čtyř kategorií: materiální statky, ekologické služby, životní prostředí a biodiverzita....

K (skrytým) problémům trvale udržitelného rozvoje

str. 391 | Martin Braniš
To, že cesta zpět na stromy neexistuje (a když ano, tak snad jen jako následek nějaké strašné globální katastrofy), je patrně hlavní příčinou toho, že současní zastánci nejrůznějších koncepcí ochrany životního prostředí o vyloučení ekonomického růstu z budoucích představ o životě...

České národní názvosloví ptáků – ano, či ne?

str. 393 | Karel Hudec
Ve Vesmíru 74, 227, 1995/4 a Vesmíru 74, 228, 1995/4 byly otištěny dvě recenze (J. Zrzavý, P. Brandl) českého názvosloví ptáků, publikovaného v překladu knihy A. Goslera “Atlas ptáků světa″ (The Hamlyn Photographic Guide to Birds of the World). K těmto recenzím byla připojena...

Česko-moravské klání o zoologické názvy

str. 394 | Jiří Gaisler
Když jsem jako chlapec z východních Čech a čerstvý absolvent Karlovy univerzity přesídlil r. 1957 do Brna, podivil jsem se, jak se tam divně mluví. Ne že bych něčemu nerozuměl (až na pár slov brněnského ″hantecu″), ale mátla mě odlišná výslovnost, zdánlivě nadměrná spisovnost...

O štěnicích, strachu z neznáma a dvojím metru

str. 395 | Fatima Cvrčková
Jedna moje známá ještě po třiceti letech se zachvěním vzpomíná, jak jednoho rána objevila pod postelí štěnici. Ne, tohle není špionážní příběh z dob totality. Mám na mysli štěnici šestinohou, placatou a krvežíznivou (alias Cimex lectularius, slovensky ploštica posteľná). Nikdo ji pod...

O neklidném stáří Velkého Vypravěče

str. 396 | Václav Cílek
To, že se Vojen Ložek v tomto roce dožívá 70 let a jeho druh Jiří George Kukla 65 let 1) a že počátkem května proběhlo v Národním muzeu v Praze sympozium na jejich počest, na kterém oba dostali medaili Jaroslava Petrboka, není důvodem k tomu, aby se o nich psalo ve Vesmíru, anebo abychom je...

Století života se steroidními hormony

str. 397 | Luboslav Stárka
Uprostřed ledna 1995 se uzavřela životní cesta profesora Adolfa Butenandta (*24. 3. 1903 Lehe –...

Krajiny domova

str. 399 | Václav Cílek
Koncem 80. let se ve společné závodní jídelně v severočeském Mostu potkávali mládenci z dnes již zrušeného Ústavu krajinné ekologie s archeology ze zdejší, dnes již rovněž transformované, expozitury Archeologického ústavu. Jeden z ekologů si tehdy stěžoval: Náš první náměstek studuje...

JAROSLAV MORAVEC a kolektiv: Fytocenologie.

str. 403 | Jan Lepš
V celém světě můžeme pozorovat oživení zájmu o klasifikaci vegetace, a to především pro praktické účely související s ochranou přírody. Ve Velké Británii mají nový systém společenstev, na sympoziu Asociace pro vědu o vegetaci v Texasu se plánuje zvláštní sekce věnovaná klasifikaci...

JOZEF KELEMEN: Strojovia a agenty

str. 403 | Karel Pstružina
Práce pojednává o vývojových tendencích v umělé inteligenci. Není však úzce vymezena, má významné přesahy jak do počítačových či kognitivních věd, tak do filozofie. Už sám titul práce provokuje. Autor chtěl zdůraznit odlišnost strojů i agentů, o nichž pojednává, od strojů...

V. STEJSKAL: Moli, červotoči a jiní škůdci materiálů v domácnostech, skladech a chalupách

str. 404 | Ivo Novák
Praktická příručka nevelkého rozsahu, avšak hutného obsahu a nekonvenčního pojetí se zabývá škůdci textilu, kožešin, dřeva, knih a některých dalších výrobků z papíru. Z dílčího zaměření vyplývá, že jde o první svazek ze zamýšlené řady příruček, které by měly...

Legenda zvaná Star Trek

str. 404 | Martin Gimerský
Uplynulý rok v oblasti televíznej a kinematografickej populárnej kultúry Nového sveta bol v mnohom neodlíšiteľný od rokov predošlých a celkom určite aj rokov najbližších – bol ďalším v rade tých, ktoré priniesli stovky nových filmov, homogénnych vo svojom obdive kultu násilia...

Žirafa jako noční můra aneb co k tomu Brehm?

str. 405 | Zdeněk Neubauer
“Také mezi přežvýkavci existují formy (Gestalten), které jen stěží lze uvést v soulad (se současnými podobami života) a jež připomínají pohádkové výtvory dávno zašlých věků země.″ Tak začíná starý Brehm popis žirafy – roku 1883 – tedy ještě před objevem...

Základní výzkum na vysokých školách

str. 407 | Jan Herget, Jiří Wilhelm
Současní aktivní vědci prožili většinu svého života v systému, v němž základní výzkum na vysokých školách byl pouhou proklamací. Co se změnilo? Již nepíšeme prosebné dopisy svým přátelům v zahraničí o několik gramů běžné chemikálie. Můžeme plánovat pokusy, o kterých se nám...

Papírový svět

str. 408 | Jan Sokol
Některé věci, které člověk potřebuje, si může koupit. Jiné se koupit nedají, a musí na ně být papír. První otázka na úřadě zní: “Máte na to papír?″ Na všechno je nějaký papír. Na auto, na byt, na cestování, a dokonce i na mne samého: kdo nemá papír, přesněji řečeno...

O "přirozeném egoizmu", jeho úloze, a překonání

str. 409 | Jan Bouzek
Individuální egoizmus je předpokladem společenských systémů, které se od 18. století v Evropě a Americe vytvořily. Převládaly od té doby, co se více cítíme jako samostatní jedinci a tím i samostatné hospodářské jednotky: dříve šlo spíše o výjimky uvnitř řádu, či o sobectví...

Květen ve vědě

str. 410 | Ivo Budil
Hubblův teleskop jako lovec komet? Na účet Hubblova kosmického dalekohledu patrně připadne další bod – ověření hypotézy, která původně zněla většině astronomů dost odvážně. Konkrétně: že ve vzdálených končinách sluneční soustavy za drahou Neptunu existuje tzv. Kuiperův pás...

Nature,

str. 413
tento známý britský časopis s celkovým nákladem 55 000 výtisků, patrně očekávají změny. Krátce poté, co mateřské nakladatelství Macmillan oznámilo, že dlouholetý šéfredaktor časopisu Sir John Maddox odejde do důchodu, přišla zpráva, že 12. dubna t.r. koupila společnost Verlagsgruppe...

Analytická laboratoř budoucnosti

str. 413
bude patrně vypadat trochu jinak než dnes. Zdá se, že podobným způsobem, jakým křemíkový čip překonal i bujné fantazie ve výpočetní technice, kde miniaturizoval sálový počítač plný elektronek a elektrických relé až na velikost nepříliš objemné knihy, vyvolá převrat i v chemické...

Houby živící se houbami

str. 414
V mechových hlubinách poloostrova Olympic ve státě Washington se započal tajuplný příběh [...] Takovýmto dramatickým líčením začíná H. Gee své povídání o jedné, opět slovy autora, “mykologické a zároveň taxonomické motanici″. Celá historie začala r. 1918 v Holandsku, kde...

Amatéři v paleontologii

str. 414
často škodí. V poslední době sága albertosaura svědčí o napětí mezi amatérskými hledači fosilií, profesionály a majiteli pozemků. Ale od začátku: roku 1978 paleontolog Jack Horner našel v jedné lokalitě centrální Montany fosilní hnízdo obsahující vejce a mláďata “kachních″...

K sedmdesátinám Oldřicha Nečase

str. 415 | Roman Janisch, Augustin Svoboda
Jméno člena Učené společnosti ČR prof. MUDr. Oldřicha Nečase, DrSc., je v povědomí vědecké veřejnosti spojeno s 5 rychle rozebranými vydáními jedinečné učebnice Obecné biologie a 8 odbornými monografiemi, z nichž poslední “Cytoskelet″ předkládá přehled poznatků v této...

Zákopová horečka bez zákopů – u bezdomovců

str. 415 | Vratislav Schreiber
Zákopová horečka je infekce, která v první světové válce postihla asi milion vojáků a ve druhé menší počet. Je působena bakterií Bartonella quintana, kterou přenáší veš šatní. Horečku provázejí bolesti hlavy, slabost, bolesti v kostech, vyrážky. Také se jí říkalo horečka volyňská...

Korespondence českých neslyšících

str. 415 | Pavla Loucká
Čeština je pro české neslyšící cizím jazykem docela jinak než např. pro české jazykové menšiny. Příslušníci jazykové menšiny se mezi sebou ústně i písemně dorozumívají ve své mateřštině a čeština jim slouží jen k navázání kontaktu s "většinou". Neslyšící však...

Kuřecí šišinka je světločivá

str. 415 | Vratislav Schreiber
Šišinka neboli epifýza je mozková žláza, která je pozůstatkem třetího oka některých pravěkých vodních obratlovců. Oko bylo na temeni hlavy a světlo vnímalo shora. Šišinka se účastní řízení denních rytmů nejen u zvířat, ale i u člověka (Illnerová, Vesmír 73, 425, ...

Petr Škrabánek (1941–1994)

str. 415 | Vratislav Schreiber
Dr. Petr Škrabánek si získal světovou proslulost jako přední bojovník proti alternativní medicíně a pavědě vůbec. Odešel z bývalé ČSSR po srpnu 1968 a uchytil se – velmi úspěšně – v Irsku. Původně byl soudním toxikologem v Praze a po odchodu do exilu se stal předním...

Virus Ebola – smrtí vždy? Kočkodani, šimpanzi, Marburg 

str. 416 | Vratislav Schreiber
Současný zájem o epidemii viróz Ebola (podle řeky Ebola v Zairu) samozřejmě vnuká otázku, zda může přijít k nám do Evropy. Odpověď je jednoduchá: už se tak stalo. Roku 1967 vypukla mezi laboratorními pracovníky v Marburgu (SRN) epidemie proto, že pracovali s kočkodany dovezenými z oblasti...

Jak definovat vývoj kuřácké kariéry?

str. 416 | Břetislav Fuchs
První stadium představuje spokojený, konsonantní kuřák, druhé stadium nespokojený, disonantní kuřák, který začíná uvažovat o tom, že kuřáckých zvyklostí zanechá. Další etapou je rozhodnutí k nekuřáctví, po němž následuje pokus dotáhnout toto rozhodnutí až k totální abstinenci....

Dokáže CARET účinnosť prevencie?

str. 416 | Gabriel Hocman
O tom, či beta-karotén a retinol (vitamín A) skutočne účinne chránia organizmus pred vznikom nádorovej choroby, sa názory odborníkov dodnes rozchádzajú. Definitívnu odpoveď by mala dať rozsiahla štatistická štúdia, na ktorú sa podujali výskumníci z USA. Zahrňuje obyvateľov miest Seattle,...

Nonsexizmus v jazyce

str. 416 | František Daneš
Mnozí přírodovědci i jiní vědci si asi povšimli, že se v posledních letech v anglicky psaných textech objevuje podivná novinka, totiž osobní zájmeno he/she a his/her, popř. she/he a her/his (jak to napsat, aby neměl žádný rod přednost?). Je to projev snah tzv. nonsexizmu, dědice...

81 let vězení za antilymfocytární globulin

str. 417 | Miroslav Holub
V dubnu tohoto roku byl obviněn jeden z proslulých pionýrů transplantační chirurgie John Najarian, že ilegálně propagoval a jako přednosta univerzitní kliniky v Minneapolis prodával antilymfocytární globulin, to jest čištěnou protilátku proti lidským lymfocytům, jíž se dá někdy dramaticky...

Lék proti zákeřné nemoci

str. 417 | Robert Pytlík
[Agentura Anas platyrhynchos. Paříž.] Zatímco od objevení aidsu k použití prvního léku proti této nemoci (ostatně nepříliš účinného) muselo uplynout několik let, francouzským homeopatům se podařilo nalézt účinnou zbraň proti “neviditelnému mikrobu″ (o jehož objevení viz...

Restrukturalizace NASA

str. 417
patrně povede ke ztrátě 25–30 tisíc pracovních míst. Je důsledkem škrtů v rozpočtu. Zatím by však neměla znamenat omezení vědeckého programu, ale tvrdší kritéria. Z větších projektů je ohrožen pouze projekt pozorování Země, jenž je kongresem považován za Al Gorovu hračku. Nature...

Realizace reality

str. 418 | Jiří Fiala
Každý, kdo se dostal v (americké) angličtině kousek pod povrch, ví, že si musí dát pozor na sloveso to realize, které znamená nejen uskutečnit, realizovat, ale i pochopit (Webster říká dokonce to understand fully). Počátky tohoto slova, stejně jako slova realita, sahají k latinskému res, které...

Ze starších ročníků Vesmíru

str. 418
Společnost přátel stromů. V učené společnosti francouzské podal nedávno pan Cacheux zprávu o účelu "Společosti přátel stromů – la Société française des Amis des arbres". Spolek tento založen byl v Nizze Jeannelem a má starati se o sázení stromů nejen ve Francii, ale...