Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 6 / 1995

Vyšlo 05. 06. 1995

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ...

str. 303 | Ivan M. Havel
Slýcháme, že přirozená čísla jsou od Boha - či aspoň od přírody, jak svědčí jejich název -, vše ostatní si lidé nebo matematici vymysleli. Je-li tomu tak, naskýtá se otázka, jakým způsobem čísla v přírodě vůbec existují a jak se my o nich dovídáme. Nějaké číslo vstupuje do bytí...

Procitnutí

str. 304 | Václav Hořejší
Konečně jsem se dozvěděl, co vlastně asi míní Z. Neubauer, když řekne, že není darwinista. J. Chalupský to řekl sympaticky otevřeně a bez zbytečné slovní mlhy: Evoluce neprobíhá na základě spontánní variability a přírodního výběru, ale je výsledkem předem připraveného plánu...

Staré a nové problémy v matematice

str. 305 | Pavel Pudlák
Matematiku si nelze představit bez problémů. I k získání doktorátu musíte vyřešit alespoň malý problém. Největšího ocenění se dočká ten, kdo vyřeší slavný starý problém. Ale nejde jen o soutěž matematiků, také teorie se hodnotí podle toho, jaké problémy umožní vyřešit. K...

Proč Bůh nikdy nezískal místo na univerzitě

str. 310 | Josef Babor
1) Měl jen jednu hlavní publikaci 2) Byla v hebrejštině 3) Byla bez odkazů 5) Nebyla publikována v recenzovaném časopise 6) Může být pravdou, že stvořil svět, ale co dělal od té doby? 7) Jeho ochota spolupracovat byla velmi malá 8) Vědecká komunita nebyla schopna opakovat jeho výsledky 9) ...

Koprolitová horečka

str. 311 | Václav Cílek
Průmyslovou revoluci obvykle spojujeme se zaváděním technických vynálezů. Je v tom určitý druh samolibosti a ozývá se zde fráze o vítězství lidského rozumu nad přírodou. Ve skutečnosti musí každé civilizační revoluci předcházet či alespoň ji doprovázet jeden trik - laciné a dostupné...

De oeconomia suburbana

str. 313 | Zdeněk Vašků
V našich přírodních podmínkách bylo nejstarším hospodářským systémem obnovy půdní úrodnosti tzv. přílohové zemědělství. Jeho základem byly 2 - 3 roky po sobě jdoucí orané a osévané plochy (ager) a plochy příložené (campus), ponechávané 3 - 10 let ladem. PřílohNa přílohu se...

Ještě ke "zhoubné" slonovině

str. 315 | Josef Chalupský
Slonovina je na světě stále vysoce ceněné zboží, pro které se africkým pytlákům vyplácí riskovat tresty za nepovolené zabíjení přísně chráněných slonů. Nebezpečí, které z jejich strany slonům hrozí, se stalo tak velkým, že před časem CITES (Mezinárodní konvence o obchodu s...

Česká lékařská terminologie

str. 316 | Pavla Loucká
Nedávno se nad jazykem české naučné literatury pozastavil japonský student češtiny. Snažil se osvojit si pojmenování všeho, co souvisí s lidským tělem, a zaskočilo ho, že deminutivum od slova stolice označuje něco tak zásadně odlišného... Českému čtenáři je ihned jasné, jakou souvislost...

Čínská medicína a přežití druhů

str. 318 | Jan Kučera
Čína má čtyřtisíciletou historii ve využívání nejrůznějších zvířat pro výrobu povzbuzujících prostředků a léčiv. Tradiční léčitelství se v Číně dodnes těší větší důvěře než moderní zdravotnické postupy. Odrazem toho je i existence dvou nezávislých ministerstev: pro...

Život na ostří nože

str. 324 | Jiří Doskočil
Před dvěma roky vyšla kniha význačného soudobého evolucionisty Stuarta A. Kauffmana, kde autor rozvíjí svou modelovou představu o původu uspořádanosti v živých organizmech ve vztahu k selekci. Protože kniha vyvolala řadu rozporných reakcí, uspořádala londýnská Linnéova společnost veřejnou...

Jak vzniká řád biologických struktur

str. 326 | Anton Markoš
Jak vzniká mnohobuněčný organizmus z jediné buňky? V zygotě či spoře se evidentně struktury celého organizmu nenacházejí ani ve zmenšeném, ani v kryptickém tvaru. Jedinou uchopitelnou strukturou je buňka vajíčka (zygoty, spóry), a tak nejjednodušším vysvětlením (modelem?) pro vývoj je...

STEVE AUKSTAKALNIS, DAVID BLATNER: Reálně o virtuální realitě

str. 328 | Jozef Kelemen
Čím sme my ľudia vo vlastných očiach výnimoční, to je pravdepodobne schopnosť "predstavovať si" okrem sveta, v ktorom sú situované naše telá a o ktorom nás informujú naše zmysly, aj svety, ktoré existujú a fungujú len v našich predstavách - virtuálne svety - a v ktorých sa vidíme...

MILAN KAMENÍK a STANISLAV HOLÝ: Nachlazená planeta.

str. 328 | Václav Cílek
Rád čtu dětské encyklopedie, protože říct něco jednoduše je velmi složité a vybrat z oceánu faktů rybník toho podstatného je skutečný autorský počin. Navíc tyto knihy jsou většinou velmi pěkně ilustrovány - v recenzované knize nikoliv obvyklými přejatými ilustracemi, ale nápaditými...

O užitečnosti, účelu a zbytečnosti

str. 331 | Jiří Kolibáč
Plně a s vědomím možných následků se hlásím k literárnímu žánru nastoupenému kolegou Zrzavým, který bych snad mohl nazvat vědecký literární punk (vyslovujme "puňk"). Proto smyslem následujících odstavců budiž provokace. Chtěl bych se zde zmínit o jistých znacích, jejichž...

Ekologické pokusy ve střední době kamenné

str. 333 | Vojen Ložek
Vesmír: MUDr. J. Vácha v eseji 74, 348, 1995/6 říká o vědě, že "usuzuje v podstatě stejně jako mladá dáma, která potkává při známé cestě do práce nápadně často jistého sympatického mladého muže: za tak vysokou častostí setkání možná něco vězí". V roce 1952 jste spolu s...

Václav Dolejšek /1895-1945/

str. 334 | Miroslav Rozsíval
Dnes, padesát let od smrti V. Dolejška, je málo přímých svědků jeho života a je nesnadné plně postihnout jeho prudce žitý život. Avšak jeho zásluhy o rozvoj naší experimentální fyziky a o její poválečný rozmach jsou tak zásadní, že zasluhují, aby tato významná osobnost, jíž zavření...

Novozélandská jeskyně Bohemia

str. 338 | Radko Tásler
V roce 1990 působila na Novém Zélandu výprava České speleologické společnosti. Cílem průzkumu se stala oblast Mt. Owen na severozápadě Jižního ostrova. Tvoří ji především arthurské mramory svrchního ordoviku. Kromě několika menších jeskyní se podařilo objevit dva rozsáhlé jeskynní...

Pravda podle Sira Poppera

str. 344 | Blažena Švandová
"Jsem divokým nepřítelem relativizmu," sdělil dopisovateli časopisu die Welt Karl Raimund Popper na dotaz po povaze pravdy v červenci 1987. Cokoli víme, víme jen hypoteticky a tak nemáme nikdy zaručeno, že naše vědění týkající se té které oblasti zkušenosti je konečné a naprosto...

Objektivní pravda a postmoderní filozof

str. 345 | Blažena Švandová
Obvykle se má za to, že každý člověk má svou pravdu. Názor jednotlivého člověka se může lišit od názoru jiných lidí, protože jednotlivec často nevidí širší souvislosti, jeho hledisko je dílčí. Proto je taková pravda subjektivní záležitostí jedince. A co potom ta pravda, na níž se...

Vědecké důkazy u soudu

str. 346 | Josef Chalupský
Science: Pane doktore Vševěde, jste znám jako nejvýznamnější reformátor systému soudnictví u nás. Jako muž, který se bil za "nolo contendere" ("přít se nebudu, do sporu nepůjdu"), inicioval "nepřipuštění námitky" a první se zasadil za slyšení očitých...

O vědě, taxonomii a mokele mbembe

str. 347 | Jiří Kolibáč
Rozlišme nejprve mezi vědou (způsobem poznání založeném na empirii a experimentální ověřitelnosti) a jednoduchou taxonomií (pouhým popisem, pojmenováním a předběžným utříděním). V tomto smyslu práce o nutriční hodnotě liány molombo, kterou by se mělo mokele mbembe živit, není vědou, ale...

Svaz přátel

str. 347 | Stanislav Komárek
Etymologie českého slova banda jde přes románské zprostředkování zpět na germánský kořen band, značící jednak svazek, pouto, pásku, která jej svazuje, též standartu, prapor i ty, kdo jej následují a jsou tím společným, co zprostředkovává, svázáni a za-vázáni. Výraz sám nabyl postupně...

Lékaři a věda statistická

str. 348 | Jiří Vácha
Ze školy si pamatujeme, že když zahříváme železnou tyč a měříme dostatečně přesně její délku, roztahuje se v závislosti na teplotě zákonitým způsobem. Ta zákonitost je velmi jednoduchá a nepřipouští výjimky: když si změřenou délku tyče vyneseme do grafu v závislosti na teplotě,...

Duben ve vědě

str. 350 | Ivo Budil
Počasí na Marsu a Venuši se mění Hlavním úkolem Hubblova kosmického teleskopu je studovat svět galaxií, nicméně občas vykoná i nějaké to pozorování planet sluneční soustavy. A tak nás v letošním vrtkavém jaře informuje, že i na obou našich planetárních sousedkách se počasí výrazně...

Z odborných časopisů

str. 353
Nechtěný experiment a zároveň tragédii pro obyvatele žijící na březích říčky Teča znamenal provoz vojenského zařízení na výrobu plutonia Majak. V letech 1949 až 1956 bylo do této říčky z tohoto zařízení vypuštěno 76 milionů kubických metrů tekutého radioaktivního odpadu. Ti...

Antioxidanty vo vajciach?

str. 355 | Gabriel Hocman
Zvýšená konzumácia antioxidantov, akými sú alfa-tokoferol (vitamín E) a beta-karotén, môže chrániť zdravie človeka pred škodlivým účinkom voľných radikálov. Podávanie oboch týchto látok, buď jednotlivo alebo v kombinácii (do 400 mg na kg krmu), chovným sliepkam zvýšilo obsah tokoferolu vo...

Meskal s housenkou

str. 355 | Josef Chalupský
Pokud si dnes u nás koupíte mexický alkoholický nápoj "Mezcal Legitimo de Oaxaca" a najdete na dně láhve utopenou housenku, neběžte s ní na hygienickou stanici. To nebyla výrobcem špatně vymytá láhev! Housenka tam patří. A je považována za zvláště velkou pochoutku, která se má sníst...

Lepení zlomenin umělou kostní hmotou

str. 355 | Vratislav Schreiber
Když se smísí monokalciumfosfátmonohydrát, alfa-trikalciumfosfát a kalciumkarbonát s roztokem natriumfosfátu a promíchá se to, vznikne pasta, která během 10 minut ztvrdne na kost. Když se před ztvrdnutím injikuje na místo zlomeniny kosti a ta se přiměřeně fixuje, vytvoří se v tom místě umělá...

Xenotransplantace s otazníky

str. 355 | Martin Haluzík
Obnovený zájem o používání zvířecích xenotransplantátů (transplantátů orgánů z jiných živočišných druhů, ř. xenos = cizinec) v klinické praxi vyvolává i řadu pochybností. Americký úřad pro potraviny a léky (FDA) připravuje materiál, v němž vyjadřuje názor, že by klinické zkoušky...

Zoomorfní duchové v českém názvosloví

str. 356 | Pavla Loucká
Soudobá etymologie dochází k závěru, že k nejstarším typům metafory patří přenášení jmen zvířat ze sféry reálné, hmotné, do sféry mytologicko-duchovní, tj. do sféry zoomorfních duchů. Shodná pojmenování některých chorob a škaredých motýlů (lišej /lišaj) lze zdůvodnit někdejší...

Líšia sa Taliani od Britov?

str. 356 | Gabriel Hocman
Úmrtnosť na ischemickú chorobu srdca je omnoho nižšia v južnom Taliansku ako v Spojenom kráľovstve. Tento rozdiel sa nedá vysvetliť iba zmenenými klasickými rizikovými faktormi. Výskumníci predpokladajú, že príčinou je zvýšená konzumácia antioxidantov, ktoré chránia liporpoteíny v krvi pred...

Kde se toulají škodliviny ze studně Bondy?

str. 356 | Jana Henrion-Kozlová
Dnes už si téměř nikdo nepamatuje, že v minulém století existovaly tzv. artéské vstřebávací studně, které dovolovaly vypouštění znečištěné vody z velkých měst, hlavně z Paříže. V 19. století se voda začala přivádět do domácností. Ve velkých městech, např. v Paříži po r. 1820,...

Trombin - klíč k mechanizmu vzniku trombóz?

str. 356 | Josef Berger
Trombin je látka, která má centrální postavení ve schématech zobrazujících celý složitý mechanizmus srážení krve. Během srážení krve vzniká z cirkulujícího protrombinu. Trombin je proteolytický enzym (serinová proteáza), který v procesu srážení krve působí přeměnu cirkulujícího...

Enzym při 100 0C

str. 357 | Vratislav Schreiber
Archeon (dříve archeobakterium) - tedy příslušník nejprimitivnějších buněčných typů - Proccus furiosus je hypertermofilní, žije a roste optimálně při 100 0C. Právě byla popsána struktura jednoho jeho enzymu, tedy bílkoviny, která se neuvaří. (Science 267, 1463,...

Beta-karotén neúčinný?

str. 357 | Gabriel Hocman
Predpokladá sa, že zvýšená konzumácia beta-karoténov znižuje riziko vzniku chorôb srdca a ciev (o účincích beta-karotenu proti nádorům viz také V. Schreiber, Vesmír 73, 357, 1994/6). Výskumníci podávali dvadsiatim piatim zdravým mužom-fajčiarom po dobu dvoch týždňov denne 20 mg tejto látky. V...

Když bude ozonu ve vzduchu příliš, ani stromy neporostou

str. 357 | Vratislav Schreiber
Po smutku, který padl na ekology po berlínském ekologickém summitu, je na místě (pro argumentaci těch, kdo už vědí, že by mohlo být na Zemi zle) uvést další zjištění: když koncentrace ozonu ve vzduchu stoupne nad 40 nl/l, borovice Pinnus taeda L. silně omezí růst, zejména v horkých a suchých...

Převratný objev homeopatické bakterie

str. 357 | Robert Pytlík
[Agentura Anas platyrhynchos, Paříž.] Zpráva, která jistě otřese odborným světem, byla minulý týden hlášena z výzkumného oddělení laboratoře Boiron ve Francii. Tamní vědci jsou blízko objevu první homeopatické bakterie, vyvolávající onemocnění v tak malém množství, že není běžným...

Bílý, Zelený, Zelenka a ti druzí

str. 357 | František Daneš
Na konci své zajímavé eseje "O žlutosti" (Vesmír 77, 215, 1995/4) diví se její autor Vratislav Schreiber, že se nikdo u nás nejmenuje Žlutý, zatímco Bílých, Zelených a Zelenků je habaděj. Je to opravdu zvláštní. (Jméno Žlutický sem vlastně nepatří - jeho nositel se jmenuje podle...

Vesmírní umělci

str. 358 | Jiří Fiala
Zanedlouho tomu bude pět let, co se na posledních stránkách obálky začalo představovat české a slovenské umění sedmdesátých a osmdesátých let. Říkávám někdy žertem, že zatímco galeristé a kritici umění rozhodují o tom, kdo bude v jejich galerii či časopise, já mám privilegium rozhodovat...

O čem psal Vesmír před lety

str. 358
Kolik jest druhů hmyzu? Na otázku tuto sestavena jsou v entomologických zprávách data s odpověďmi různých autorů. Tak slavný Alexandr v. Humboldt páčil počet druhů hmyzových na 150 – 170.000; od těch dob postupně se zvětšovala tato číslice, až dostoupila 2,000.000, avšak dle C. V. Rileye...