Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 2 / 1995

Vyšlo 05. 02. 1995

Definitivní návrat orla bělohlavého do přírody?

str. 62 | Josef Chalupský Jr.
Již před delším časem jsme upozornili na nebezpečí, kterému byl vystaven americký orel bělohlavý (Vesmír 62, 317, 1983/6). Pták, jehož stylizovaná podoba se stala součástí amerického státního znaku, byl tehdy počítán jen na několik v přírodě žijících kusů a hrozilo mu úplné vymření....

Přirozené, umělé, umělecké

str. 63 | Ivan M. Havel
Již pátý rok je zadní dvoustrana obálky Vesmíru věnována současnému výtvarnému umění. Kolega Jiří Fiala, který o tuto dvoustranu starostlivě pečuje, vždy v přilehlé úvaze nabízí pro zvolené umělecké dílo a jeho tvůrce nějaké patřičné umístění ve spleti souvislostí, z nichž je...

Česká zkušenost

str. 64 | Josef Bílek, Jaroslav Kohout
V recenzi je nesprávně uvedeno určení Bolzanovy Těchobuze jako na Mladovožicku. Přesně: "Solidně napsaná historicko-filozofická stať je oživena zajímavým vzpomínáním "těchobuzského" vyhnance a lidumila, tradovaným na Mladovožicku až do 30. let našeho století, jak je Paloušovi...

Jak vzniklo místní jméno Jablonec?

str. 64 | František Daneš, Miroslav Matušek
Vždy mne přitahovaly jazykové jevy, zejména původ slov. Žiji v Jablonci nad Nisou a marně pátrám po etymologii jména tohoto města. Pokud je mi známo, existují dva výklady názvu: První – romantický – vyskytující se v české literatuře, odvozuje pojmenování města od jabloně, která...

Hnulo se systémové hnutí?

str. 64 | Václav Mužík
K veřejným otázkám se takto otevřeně vyjadřuji jen málo. Systémové hnutí, kterého se dotýká zmíněný Vesmír, nelze však ani u takového uzavřeného bytí, jako je mé, ponechat bez reflexe. Jako stavební inženýr jsem se setkal s jeho jednou částí – systémovým inženýrstvím, v 70....

Zlí a hodní chlapci mezi neurotransmitery

str. 65 | Oldřich Vinař
Nejjednodušší představa o chování člověka předpokládá, že je utvářeno odměnou a trestem. Člověk však nemusí každý trest zakusit: stačí mu strach z trestu, aby se vyhýbal činům, které by k potrestání vedly. Trestem ovšem nemusí být jen vězení pro dospělého nebo pohlavek pro dítě....
Diskuse: 3

Zhoršuje se k lepšímu, nebo se zlepšuje k horšímu?

str. 69 | Jiří Fiala
Všichni pokládáme za samozřejmé, že se mechanika od dob Aristotelových vyvíjela, zdokonalovala a blížila k pravdě. Tak mechanika Buridanova a Oresmova byla zajisté lepší než mechanika Aristotelova, mechanika Galileova a Keplerova zase lepší, bohatší a pravdě bližší než mechanika...

Mokele mbembe

str. 72 | Jan Zrzavý
Na světě se dějí různé věci; tak kupříkladu existuje Mezinárodní kryptozoologická společnost. Kryptozoologie je věda o zvířatech, jejichž existence není potvrzena, tedy o různých lochneskách a sněžných mužích, a sílu čerpá z občasného objevu nového druhu velkého zvířete, nejlépe pak...

K výročí Lazara Erckera (1528/30 -1594)

str. 73 | Jiří Majer
Do galerie výrazných osobností, které svým působením přispěly k vědeckému a technickému rozvoji v našich zemích, patří Lazar Ercker, dlouholetý nejvyšší hormistr království Českého a pražský mincmistr. Ke 400. jubileu jeho úmrtí pořádala Společnost pro dějiny věd a techniky v Praze a...

Retinová kyselina, kuřecí a muší křídlo, počítačový ježek...

str. 76 | Anton Markoš
Vznik složitých orgánů a tkání z nediferencované zárodečné masy buněk patří mezi děje, které dnes vzbuzují pozornost biologů. Jde v podstatě o problém zrušení symetrie: prostor, ve kterém se zárodek či jeho část vyvíjí, se stává nehomogenním, strukturuje se, dostává vlastnosti...

Chemické složení Země

str. 83 | Petr Jakeš
Mezi planetami zemského typu je nejdynamičtější Země. Jedním z klíčů této dynamiky je voda. Přítomnost vody v trojím skupenství činí Zemi Zemí, pufruje teplotu povrchu, umožňuje žití. Umožňuje i komunikaci mezi svrchním pláštěm, oceánskou a kontinentální kůrou. Množství těkavých...

Výzkum tahu živočichů pomocí satelitů Země

str. 86 | Eugenius Nowak
Fenomén stěhovavé zvěře není doposud dostatečně probádán. Nebyl s konečnou platností objasněn ani biologický navigační mechanizmus stěhovavé zvěře, ani není dostatek přesných popisů tahových cest několika tisíc druhů tažných ptáků a stovek jiných živočichů. Kroužkování ptáků...

Záhada želvího cestování

str. 89 | Josef Chalupský
Na pobřeží Floridy a na ostrovech Karibského moře žijí karetové želvy Caretta caretta. (Tytéž žijí i v Evropě, ale tam mají jiné zvyky, než o kterých bude řeč dále.) Když se vylíhnou z vajec malé želvičky, mají na starosti jedinou věc: pustit se do nezměrných mořských vod a doplout do...

Riziko zabití člověka padajícím meteoritem

str. 90 | Jiří Grygar
V učebnicích se tvrdí, že není zaznamenán žádný spolehlivě ověřený případ zabití člověka meteoritem. Historicky je pouze doloženo zranění A. Hodgesové v městě Sylacauga v Alabamě v USA dne 30. prosince 1954 meteoritem o hmotnosti 3,9 kg, který prorazil střechu domu a odrazil se od...

Černá díra - obrovská a skoro jistá

str. 91 | Miroslav Plavec
"Jen kdybych mohl vyzvědět, čím v nitra nitru je držen svět..." Takhle si to kdysi vroucně přál Goethův Faust. Mezi moderní Fausty určitě patří ti astronomové, kteří se snaží poznat, jaký objekt leží v centru mnohých galaxií. Zdá se, že po mnohaletém úsilí dosáhli...

Tekutost krve

str. 93 | Jaroslav Hořejší
Zářijové číslo Vesmíru přineslo velmi pěkný a vyčerpávající přehled RNDr. J. Wilhelma o pochodech, které v krvi probíhají při zástavě krvácení po poruše cévní kontinuity, a hledá odpověď na otázku, proč hemofilici krvácejí. Odpověď v podstatě dávají dnešní znalosti o VIII. a IX....

Proč je v jádře M 87 černá díra?

str. 94 | Oldřich Semerák
Hádejte, proč jsem napsal tenhle článek: (i) Náhodou mě to napadlo. Přece po mně nemůžete chtít, abych v tom dnešním (9. 8.) horku něco počítal (ii)Abych vás ujistil, že o existenci černých děr už jen málokdo pochybuje. Opravdu! Říkali to v televizi. A jednu tam dokonce...

Tři knihy o Rusku

str. 103 | Josef Babor
O Rusku bylo u nás mnoho napsáno a mnoho zamlčeno. Vzpomínali jsme Prokopa, opata sázavského, Karlův pokus obnovit slovanskou liturgii v Emauzích, husitské poselství směřující s ekumenickou nabídkou do obleženého Cařihradu, ale také české vystěhovalectví na Kavkaz, Havlíčkova dobrodružství i...

Stanislav Trojan a kolektiv: Lékařská fyziologie

str. 103 | Josef Berger
Učebnice, kterou sestavili S. Trojan a spol., je jednou z několika knih o fyziologii, které v krátké době po sobě přišly na český knižní trh. To naznačuje význam oboru, který je důležitou součástí každodenní rutinní medicíny. Lékařská fyziologie zachovává tradiční a osvědčené...

Z. V. Špinar, P. J. Currie, ilustrace J. Sovák: Velcí dinosauři

str. 104 | Bořivoj Záruba
Při sledování dlouhého a pestrého vývoje Země vidíme, že některé jeho etapy na sebe upozornily přítomností zvláštních a neobyčejných forem života. Kupříkladu celá, 180 milionů let dlouhá druhohorní éra byla spjata s přímo bouřlivým rozvojem plazů. Ti z nich, které anglický anatom a...

Josef Charvát a jeho svět

str. 105 | Josef Charvát
Neděle 9. června 1957 (dokončení z předchozího čísla) Málem jsem zapomněl na státní ceny: v medicině ji dostal doc. Špaček za to, že operoval několik aneurysmat srdcí: operace je vymyšlena americkými chirurgy, prováděna v řadě amerických ústavů. Špaček, pokud vím, dělal asi 3 - 4...

Paní Hana Benešová a Vesmír

str. 108 | Antonín Příhoda
Manželka prezidenta dr. Edvarda Beneše byla nejen pilnou čtenářkou Vesmíru, ale i činně reagovala na výzvy uveřejňované v tomto časopise. Vesmír tenkrát patřil Mladé generaci čs. přírodovědců a o práci těchto mladých měla paní Benešová zájem především. Mezi jinými mecenáši...

Uranylový případ: Jak rychle vítězí pravda?

str. 108 | Václav Baran
Základní teze: Každý přírodovědný výzkum je v konečné fázi otázkou po pravdě, ta je jeho motorem. Základním prvkem přírodovědné pravdy či správnosti je objektivně prokazatelný fakt. Jenže pouhá fakta k myšlení nestačí a je nutno s jejich pomocí vytvářet takové myšlenkové...

Prosinec ve vědě

str. 110 | Ivo Budil
Připomínky k Nobelovým cenám V našich sdělovacích prostředcích potlačila kontroverzní Nobelova cena za mír, udělovaná v Oslu, slavnost ve Stockholmu. Ceremoniál aktu, který je pro vědce nejvýznamnější událostí jeho života, se však prý i tentokrát svou slavnostností blížil až...

Z odborných časopisů

str. 113 | Ivan Boháček
Anatomie na Internetu Koncem roku 1994 zpřístupnila Národní lékařská knihovna (USA) přes elektronickou síť Internet soubor tisíce digitalizovaných obrázků lidského těla - zatím pouze muže. Celý soubor dat má 15 gigabytů. Je určen pro badatele, kliniky i studenty medicíny. Po nalezení vhodné...

Věda, jazyk, folklor

str. 114 | Magdalena Tichá
V říjnovém čísle jsme pod tímto názvem publikovali esej J. Babora (73, 645, 1994/12) a tucet českých přísloví přeložených do vědeckého jazyka. Nevýslovně nás potěšila odezva čtenářů Vesmíru: ( ...nikdy se nezúčastňuji soutěží, ale Vaše je tak kouzelná, že nemohu odolat... ). Rádi...

Nové poznatky o infekčních chorobách

str. 115 | Martin Haluzík
Ještě před dvaceti lety se zdálo, že infektologie (obor medicíny zabývající se léčbou a prevencí infekčních chorob) už nemůže vědce překvapit něčím novým. Nyní však počet nemocí způsobených nově objevenými infekčními činiteli, popřípadě nemocí, u nichž se dříve infekční...

Bouřky zdrojem záření gama?

str. 115 | Jiří Grygar
V dubnu 1991 byla na oběžnou dráhu kolem Země vypuštěna zatím nejhmotnější astronomická družice s původním označením GRO (Gamma-Ray Observatory), posléze přejmenovaná na družici COMPTON. Jejím úkolem bylo studovat rozložení zdrojů záření gama po celé obloze v energetickém rozsahu od 30...

Cena profesora Babušky

str. 115 | Karel Segeth
V pátek 16. prosince 1994 udělily Česká společnost pro mechaniku a Jednota českých matematiků a fyziků poprvé Cenu profesora I. Babušky za nejlepší práci v oboru počítačových věd pro studenty a mladé vědecké pracovníky. Za rok 1994 získal cenu RNDr. Jan Chleboun, CSc., z Matematického ústavu...

Východoafrická Eva zpochybněna

str. 116 | František Sládeček
V současnosti se rozšířila představa, že pramátí moderního člověka byla jen jedna nebo několik málo žen, které žily ve východní Africe před 200 000 lety. K těmto závěrům se dospělo na základě analýzy polymorfizmu mitochondriální DNA (zejména C. B. Stringer). V článku uveřejněném v...

Objev nové galaxie za humny

str. 116 | Jiří Grygar
Díky stále dokonalejším teleskopům jsme si již zvykli na objevy čím dál vzdálenějších galaxií až kdesi na okraji viditelné části vesmíru ve vzdálenostech řádu 10 miliard let. Tím více překvapilo sdělení H. C. Kraan-Kortwega aj. (Nature 372, 77, 1994), že se jim podařilo nalézt krásnou...

Jaké diapozitivy je vhodné používat?

str. 116 | Josef Chalupský
Již delší dobu se na vědeckých shromážděních používají barevné diapozitivy i při promítání textů. A to hlavně modré s bílými písmeny. Steinar Ovrebo z Ústavu pracovního lékařství v Oslo (Norsko) je s touto módou hrubě nespokojen. Tvrdí, že čitelnost a vnímání jsou při takovéto...

Kdy vlastně lze mluvit o obstipaci?

str. 116 | Břetislav Fuchs
V našem kulturním okruhu se už u malých dětí vypěstoval jakýsi tolerantní trénink , podle něhož se považuje za normální alespoň jedna stolice denně. Z lékařského hlediska se však mluví o zácpě až tehdy, činí-li počet stolic méně než tři týdně. To vše vede k tomu, že lidé sahají...

Vředová choroba žaludku a dvanáctníku

str. 116 | Josef Sklenář
Po poznámkách Morgagniových popsal pitevní nález kulatého vředu 1793 Bailli. Před více než 150 lety Cruveilher (1830) toto onemocnění specifikoval jak po stránce patologickoanatomické, tak po stránce klinické. Prevalence onemocnění (poměr počtu nemocných k počtu obyvatel) dnes nazývaného ...

komponent / komponenta / složka

str. 117 | František Daneš
Dostal jsem dotaz, jaký je rozdíl mezi oněmi třemi výrazy uvedenými v titulku dnešního koutku. Pokud máme na mysli jejich význam, pak musím říct, že mezi nimi žádný rozdíl neshledávám. Všechny tři znamenají jednu z částí či jeden z elementů, z nichž je něco vytvořeno, uděláno,...

přečetli jsme...

str. 117
Objev nového zdroje energie Vídeň/Rapperswil - ...Ve Švýcarsku byl po intenzivním výzkumu objeven nový druh ekologicky čistého zdroje energie - tzv. zemský magnetický plášť proudění. Jeho sílu by mělo být možné přeměňovat pomocí prostorového kvantového motoru (RQM) v elektrickou...

Tribunál smyslové zkušenosti

str. 118 | Jiří Fiala
Roku 1951 zaútočil Willard van Orman Quine na dvě dogmata empiricizmu: dogma redukcionizmu a dogma dělení soudů na analytické a syntetické. Druhé dogma má původ v Leibnizově rozlišování mezi vérités de raisonnements (pravdami rozumu, které jsou nutné a jejichž opak je nemyslitelný) a verités de...

ze starších ročníků Vesmíru

str. 118
Pštrosí péra v průmyslu francouzském Milne Edvards předložil akademii francouzské práci Julesa Foresta, jak chrániti i chovati ptáky pro průmysl důležité, především pštrosa, který bývá bezúčelně, často svévolně pronásledován a huben. Průmysl francouzský spotřeboval pro cizinu r. 1865....