Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Zprávy vědeckých společností.

Publikováno: Vesmír 1, 19, 1871/2
Rubrika: Aktuality

Ve schůzi odboru přírodovědeckého dne 6. května přednášel p. prof. Krejčí o rozšíření konifer v útvarech českých. Udal seznam 23 druhů z Čech a z Moravy. Zajímavá při tom jest okolnost, že všechny tyto druhy mají rozhodně ráz americký. Pan prof. Štolba předložil některé lučení velmi zajímavé vzácnosti. Tak jmenovitě převzácný kov as před 6 lety nalezený "Indium." Množství jeho obnášelo as 2 grammy a bylo vyrobeno z centu zinku Freiberského. Dále velmi pěkné hlatě čistého zinku. As 20 gramů chloridu césnetoziničitého, který byl vyroben as z 5 liber lepidolitu z Rožny na Moravě. Kamenec rubídnatý, taktéž z lepidolutu rožnovského vyrobený. Při tom se ukázalo, že lepidolit obsahoval více Caesia než Rubudia, což posud nebylo známo. Konečně velmi krásný sírník vodnatý. Po té promluvil pan přednášející o vhodném upotřebení velmi jednoduchých některých předmětů při lučeních pokusech. Obyčejná dýmka hliněná s troubelem dá se velmi dobře upotřebit k pokusům, kde jest zapotřebí hnáti kyslík nebo jiný plyn přes preparát silně rozpálený Staniolu dá se velmi pohodlně užíti k zandávání láhví, ke spojování trubic atd. K podobným službám slouží nám sádra, z níž zátky ku láhvím velmi jsou pohodlné. Poněvadž však sádra velmi indifferentní jest k žíravým látkám, potřebuje se též ku chránění nádob, které vlivem žíravých látek trpí, n . př. k vylévání hrnců železných při dělání kyseliny solné atd. Síťky z tenkého drátu železného hodí se mnohem lépe k pokusům, kde zapotřebí železa čistého, než-li obyčejný drát železný, poněvadž tenký drát ze kterého síťky zhotoveny jsou, pouze z čistého železa zhotoviti se dá. Z nově došlých přírodnin zvláštního povšimnutí zasluhují silné a velmi široké prkno z jediného kmene cedru vyřezané a kmen osekaný z jistého druhů amerického, který znamenitě pružným dřevem se vyznačuje. (Obé dar p. Korbela přibylého nedávno ze spojených států amerických.) Pan Rašín, který nedávno z daleké cesty se vrátil, daroval museu tlamu žraloka a vycpanou mohutnou hlavu mrože.

Sjezd českých pěstovatelů a přátel věd přírodních, matematických a inženýrských zahájen bude dne 28. t. m. dopoledne o osmé hodině předsedou výboru p. prof. Krejčím. Výstava otevřena bude v neděli o 10. hod. a potrvá jen dva dni vždy do 1 hod. odpol. V úterý odbývati se bude geologický výlet za vedení p. prof. Krejčího do Chuchle.

Diskuse

Žádné příspěvky