Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Zooogie.

Publikováno: Vesmír 1, 42, 1871/5
Obor: Zoologie
Rubrika: Aktuality

Nový škůdce na zemáky v Americe. Od nějakého času přinášejí hospodářské časopisy severoamerické zprávy o velikých škodách, kteréž tam na zemácích tropí jistý dříve nebývalý nebo nepovšimnutý hmyz, patřící do čeledi stěnic. Hmyz ten vyskytl se nejprvé v krajině nazvané Colorado, pročež mu také říkají "Colorado Potato Bug" O řádění hmyzu toho vypravujou jednotlivé časopisy věci hrozné, na mnoze však přemrštěné, proti čemuž tedy zas některé vystoupily, chtíce věc na pravou míru uvésti. Nuže poslechněme, co jeden z těch mírných praví. Zemáková stěnice nadělala minulého léta (1870) v Coloradu více škody nežli všechen ostatní škodlivý hmyz dohromady. Zničila totiž zúplna úrodu zemáků těch, kteříž se s vynaložením všech prostředků, to od jara ž do podzimku, nepřičinili, aby stěnice ty hubili, kdežto druhým, přičinivším se, alespoň úrodu velmi poškodila. V takovém množství, jako loňského roku, bylať se ještě nikde neobjevila, a půjde-li to tak dále - posud rostlo množství její rok od roku - bude jí muset letos býti jako egyptských kobylek. Stěnice ta je náramně žrava, a když byla na zemácích nať úplně požrala, stěhuje se pak na některé jiné rostliny, zejmena i na vinnou révu; tak alespoň stalo se lonského podzimku. Prostředku na uhájení se stěnice té není než jenom jednoho: Jak mile vysázené zemáky byly ze země vyrazily, musí se každý den řada po řadě procházeti, musí se lupení prohlížeti a vyskytující se na nich stěnice i s jich vajíčky mačkati. Vajíčka ta nalezají se v malých hromádkách po spodní straně lupenů. Na tom právě nejvíce záleží, aby hned nejprvnější stěnice se vyhledaly a pohubily, neboť jak brzo se vyskytly, netrvá to než kraťounko, a už začnou vajíčka klásti; každá samička naklade jich 1000-1500. Z těch za dvě neděle vylíhnou se červíci, a z červíků za čtyry neděle jsou zase stěnice, kteréž zase vajíčka kladou. Někdy stěnice ty v měsíci červenci zmizí, lonského roku ale zůstaly, a s vinní révy začalo listí opadávati. Z krajiny coloradské šíří se stěnice ta pořád dále a dále, a překročila už západní hranice státu nevo-yorkského, blíží se tedy k moři atlantskému, na tu stranu k Evropě. Nedej pán bůh, aby se měla přes moře dostati, t. j. aby snad jakous náhodou, nějakým zbožím měla do Evropy přivežena býti. Mámeť odtamtud už na jednom nadělení dost: na broučku hrachovém ("bruchsu pisi"), jenž nám naše hrachy kazí - pokazí jich ročně na sta tisíce měr, že pak nejsou než jen pro dobytek nebo pro holuby neb drůbež; co lid jmenuje "muškovatý hrách," v tomť ten brouček: a tenť přivežen k nám z Ameriky - přivežen nejspíše hrachem do některého námořního města odkud pak pomalu dál a dále se šířil až i k nám se rozšířil.

Diskuse

Žádné příspěvky