Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Z akademické obce

Publikováno: Vesmír 86, 540, 2007/9
Obor: Různé

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
VŠB-TU Ostrava pořádá 19. 9. Soutěž solárních vozítek – Napájeni Sluncem 2007. Garantem soutěže je Ing. Bohumil Horák.

Rotary klub Ostrava International ve spolupráci s občanským sdružením Becario a VŠB-TU Ostrava uspořádal 18. května 2007 konferenci „Technické vzdělání – investice do budoucna“. Konference se zúčastnil premiér ČR Ing. M. Topolánek.

Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava v červnu roku 2006 získala projekt s názvem Educational Materials For Designing And Testing Of Timber Structures „TEMTIS“ v programu Leonardo da Vinci Evropské komise. Jde o pilotní projekt, který vznikl na základě spolupráce 11 partnerů ze 7 evropských zemí.

Zdroj: časopis Akademik 5/2007, ic.vsb.cz/informator/5-07/INFORM-507.PDF.

Karlova univerzita
Projekt Jednotné informační brány vznikl v roce 2002 jako společný projekt Národní knihovny ČR a Ústavu výpočetní techniky Univerzity Karlovy, od roku 2004 se stal projektem národním. V současné době je do projektu zapojeno 59 informačních institucí, včetně Masarykovy univerzity. Jeho hlavním úkolem je zpřístupnit uživatelům různorodé (heterogenní) informační zdroje přes jednotné prostředí. Dalším velmi důležitým záměrem je zpřístupnit na jednom místě informace o existujících zdrojích, a tím pomoci nejen uživatelům při uspokojení jejich informačních potřeb, ale také tyto zdroje propagovat a nabídnout široké veřejnosti k užívání. Portál Jednotné informační brány www.jib.cz umožňuje uživatelům využívat z jednoho místa a jedním vyhledávacím rozhraním různé české a zahraniční informační zdroje.

Zdroj: www.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/555.html.

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., a European Science Foundation
Může teorie strun vysvětlit vznik vesmíru nebo vlastnosti elementárních částic?

To je název jednoho z vítězných projektů EURYI 2007 (The European Young Investigator Awards). Podal jej 34letý fyzik Martin Schnabl. Kariéra tohoto vědce je vskutku „vesmírná“: doktorát získal v Terstu, pak přešel na Massachusettskou techniku, do CERN v Ženevě a nyní je členem Princetonského ústavu pokročilých studií. European Science Foundation a EuroHORCs cenou podporují evropský výzkum, peníze tedy musejí být využity v EU a M. Schnabl se rozhodl pro svůj mateřský ústav.

Předseda GA ČR prof. Syka si 13. října 2006 na pražském zasedání EuroHORCs posteskl, že mezi vítězi roku 2006 není ani jeden vědec z ČR. Vyjádřil však také naději, že „vědecký dorost“ situaci změní.

Zdroj: www.esf.org/activities/euryi

Soubory

článek ve formátu pdf: 200709_V539-542.pdf (282 kB)

Diskuse

Žádné příspěvky