Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Z akademické obce

Publikováno: Vesmír 87, 826, 2008/12

 • Cenu Alfreda Badera uděluje každoročně Česká společnost chemická mladému organickému a bioorganickému chemikovi do 35 let. Její udělení je spojeno s prémií 100 000 Kč, kterou věnuje známý chemik, sběratel vlámských mistrů, filantrop a zakladatel firmy Aldrich dr. Alfred Bader, a s právem i povinností přednést slavnostní přednášku na konferenci Odborné skupiny organické, bioorganické a farmaceutické chemie. Letošní cenu za organickou chemii obdržel doc. Ing. Aleš Růžička, PhD., z Fakulty chemické technologie Univerzity v Pardubicích za soubor prací z oblasti přípravy organokovových sloučenin. Cenu Alfreda Badera za bioorganickou chemii získal Ing. Tomáš Bříza, PhD., z Fakulty chemického inženýrství VŠCHT v Praze za přípravu a studium vysoce fluorovaných látek.
 • Při příležitosti 90. výročí založení Československa udělil prezident republiky medaili Za zásluhy kromě jiných význačných osobností těmto významným představitelům akademické obce: Václavu Pačesovi, Ivo Hánovi, Oldřichu Jirsákovi, Karlu Kaplanovi, Josefu Petráňovi, Aleně Šrámkové.
 • Děkan 3. lékařské fakulty UK, doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., předal 6. listopadu 2008 medaili a pamětní list této fakulty za zásluhy o popularizaci vědy šéfredaktorovi Vesmíru doc. Ing. Ivanu M. Havlovi, Ph.D.
 • Dne 20. dubna 2008 byl spuštěn celouniverzitní studentský portál www.ukacko.cz. Nové médium referující o životě UK a jejich profesorů a studentů patří do skupiny UK Media stejně jako časopisy Sociál a FFakt.
 • Badatelé z ETF odstraňují z biblických textů nánosy dezinterpretací
 • I když tisíce let staré texty pro mnohé ztrácejí důležitost, vědecké zkoumání může velmi zásadně přispět k rozvoji nejen české společnosti. „Zkoumáme dobové pozadí jednotlivých textů, rekonstruujeme výchozí hebrejské, aramejské nebo řecké texty, překládáme je a vykládáme s ohledem na jejich místo v literatuře jejich doby až ke zkoumání jejich skutečného nebo možného dosahu pro současnou společnost,“ popisuje práci odborníků z Centra biblických studií prof. Petr Pokorný z Evangelické teologické fakulty. Na rozdíl od tvrdších vědců je naše práce méně přesná, protože se zakládá víc na svědectví, jako třeba na právu nebo historii, než na měření. Ale na druhé straně je i vědečtější, protože si klade otázky, které exaktní vědy, z nichž každá má svou metodiku, pomíjejí,“ říká Pokorný.

  „Ježíšovo učení, jakmile je začneme kriticky odlišovat od pozdějších interpretací, má silný sociální náboj. Sociální rozdíly a přítomnost chudoby jsou podle něj hlavním zdrojem napětí a projevem lidského odcizení. Současně je spojeno s vědomím, že nenávist není řešením a pohltí ty, kteří takovou (třídní) nenávist podporují,“ říká Pokorný.

  Zdroj: i-Forum 2/2008; www.etf.cuni.cz

  Soubory

  článek ve formátu pdf: 200812_V824-827.pdf (229 kB)

  Diskuse

  Žádné příspěvky